Решение за лечение и/или Наличие на валиден документ за преболедуване, ваксиниране или наличие на антителаДата03.01.2022
Размер44.62 Kb.
#113145
ТипРешение
декларация под 14гПриложение № 1ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

за ученици до 14 - годишна възраст
от…………………………………………………………………………………………., родител

(име, презиме и фамилия)
на ….………………………………………………………………………………………………..,

(име, презиме и фамилия)
ученик в……………………… клас,
с цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище при висока заболяемост повече от 250 на 100 000 на ниво община:

Съгласие за тестване:


󠄅 Декларирам съгласие два пъти седмично, както и във всеки първи ден след отсъствие, детето ми да бъде тествано в класната стая с предоставен безплатно от училището неинвазивен бърз антигенен тест с проба от слюнка за доказване на COVID-19, одобрен от Министерството на здравеопазването, пуснат на пазара в България по реда на Закона за медицинските изделия и с оценено съответствие със съществените изисквания на Директива 98/79/ЕО за диагностичните медицински изделия.

󠄅 Запознат/а съм с изискването 30 минути преди правенето на теста детето ми да не е консумирало храна и да не е поемало течности.

󠄅 Разбирам, че тестът е с диагностична цел и не може да се използва като единствена основа за вземане на решение за лечение.

и/или

Наличие на валиден документ за преболедуване, ваксиниране или наличие на антитела

󠄅 Детето ми отговаря на изискванията за присъствено обучение при осигурена здравословна среда – преболедувало е COVID-19 преди по-малко от 365 дни, ваксинирано е или има необходимото количество антитела, за което прилагам валиден официален документ.

Дата:………………………. ДЕКЛАРАТОР:(подпис)

Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница