Решение за минимален праг, над който организаторите да декларират финансовата подкрепа, която са получили. Този праг трябва да бъде решен от ЕврокомисиятаДата15.08.2018
Размер47 Kb.
#79261
ТипРешение

Дебатът за Европейската гражданска инициатива навлезе във финална фаза

http://www.klassa.bg/News/


10.11.2010
Брюксел, Белгия /КРОСС/ Докладът за Европейската гражданска инициатива беше дискутиран в Комисията по петициите в Европейския парламент. Мария Неделчева, евродепутат от Групата на ЕНП (ГЕРБ), в единодушие със своите колеги изказа мнението, че този нов инструмент, създаден от Лисабонския договор, трябва да бъде възможно най-достъпен, най-лесен и най-ясен.

"Европейската гражданска инициатива е невероятен инструмент, който ще позволи притесненията на гражданите да бъдат чути на европейско ниво и ще предложи решения на актуални проблеми", подчерта г-жа Неделчева. В този смисъл тя наблегна на четири важни точки, които според нея следва да бъдат спазени, за да може инициативата да бъде ефикасна.

На първо място е важно Европейската комисия да дава отговор възможно най-бързо, за  да може организаторите да бъдат информирани своевременно за намеренията й относно бъдещето на инициативата. Европарламентът настоява да бъде фиксиран максимален срок от 3 месеца за отговор. Освен това, би трябвало да бъдат организирани публични дебати с цел да се даде възможност на гражданите да обяснят същината на тяхната инициатива. Европейският парламент трябва да има централна роля в оказването на подкрепа на организаторите, когато те защитават своята инициатива пред Комисията.

Мария Неделчева подчерта още значението на финансовата прозрачност за успеха на Гражданската инициатива. "Ако ние не допринесем с достатъчни гаранции за  прозрачност на финансовата подкрепа, която да стане за пример, тогава ще бъде нанесен фатален удар на инициативата. На всяка цена трябва да се избегне възможността политически партии да могат да финансират граждански инициативи. Ако не забраним това в регламента, на тях ще им бъде позволено да разполагат с допълнителен инструмент за комуникация, а те вече имат на разположение необходимите инструменти, за да бъдат чути. Ние трябва да уважим духа, в който е създадена гражданската инициатива, тоест да направим от нея инструмент за демокрация, в която гражданите да вземат участие. Беше взето решение за минимален праг, над който организаторите да декларират финансовата подкрепа, която са получили. Този праг трябва да бъде решен от Еврокомисията."

Българският евродепутат зададе въпроси относно въвеждането на такъв праг:

"Ако се спрем на подобен праг, трябва да си зададем въпроса какви ще са критериите, които трябва да изберем? Защото, ако го фиксираме на 1000 евро, веднага ще възникне големият проблем за неравенството между гражданите в различните държави-членки. 1000 евро е минималната заплата във Франция, но в България тази сума представлява четири заплати. Величините далеч не са еднакви. "

Дебатът отбеляза навлизането във финалната фаза на обсъжданията на Гражданската инициатива между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета. До края на месеца, двете комисии на Европейския парламент, разискващи темата, ще гласуват текста и неговите поправки. След обявяване на позицията на ЕП, предстоят преговори с Европейската комисия и Съвета и гласуване на крайния текст на пленарно заседание в Страсбург.

http://www.bourgas.org/bourgas-news-20140-bg.html

В Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) се разгледа проектостановището към доклада за Европейската гражданска инициатива, по който българският евродепутат Мария Неделчева (ЕНП/ГЕРБ) е  докладчик в Комисията по петиции от групата на ЕНП.


Обръщайки се към колегите си тя ясно подчерта, че този инструмент е сам по себе си уникален и трябва да се направи възможно най-достъпен за гражданите чрез по-ясни и лесни правила.
„Аз следя досието за Европейската гражданска инициатива  в Комисията по петициите, където съм докладчик на групата на ЕНП. Ето защо смятам, че е важно Европейският парламент да излезе с единна и силна позиция относно Европейската гражданска инициатива. Ние трябва да защитим една силна позиция пред Съвета и затова съм на мнение, че позициите на докладчиците в Комисията по петиции (PETI), Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) и Комисията по конституционни въпроси (AFCO) трябва да се приближат възможно най-много”, визира в изказването си Мария Неделчева.
Относно етапа на допускане на европейските граждански инициативи, докладчиците в  PETI и AFCO стигнаха до решението да съберат двата етапа -   този на регистриране и този на допускане - в един единствен етап.
Това ще рече, че Комисията трябва да вземе своето решение, без да филтрира инициативите, следейки все пак за спазването на европейските ценности и за сериозността на европейските граждански инициативи. „Това решение е един добър компромисен вариант този инструмент да е възможно най-достъпен за гражданите, без обаче да предоставяме възможност за абсурдни и необосновани предложения”, заяви Неделчева.

Българският евродепутат обоснова редица свои виждания относно процедурата за иницииране на гражданска инициатива. По отношение разпределянето на подписите между 1/3 или ¼ от държавите-членки, тя изрази увереност, че може да се намери компромис и отхвърли вероятността за спорове по тази точка. За сметка на това изложи опасенията си, че ако се запази филтъра от 5000 подписа по време на етапа на допускане на европейската гражданска инициатива, който правосъдната комисия предлага, трябва избраната пропорция 1/3 или ¼ също да се прилага. В подкрепа на твърдението си Неделчева даде нагледен пример: „Ако това предложение остане, в моето село, в което има 5000 жители бих могла да стартирам европейска гражданска инициатива, което ще изкриви смисъла на тази инициатива, която вече няма да бъде европейска (Поправки 7 и 23 ).”


Българският евродепутат обърна внимание и на използването на личните карти, което определи като особено чувствителен въпрос. „Аз не подкрепям използването на номерата на личните карти във формуляра за подписката. Една възможна алтернатива е да се вписва националността и/или мястото на постоянно пребиваване. Последното може да бъде критерий за установяване откъде идват подписите”.
Не на последно място Неделчева подкрепи виждането възрастовата граница да бъде основана на тази, която се прилага при допускане до гласуване на европейските избори, а не тя да бъде сваляна до 16 години. „Що се отнася до събирането на подписи подкрепям това да става в рамките на една година, вместо четири години, период който на мен ми изглежда прекалено дълъг”, заключи тя.
Мария Неделчева е първият български евродепутат, който популяризира в България Европейската гражданска инициатива като инструмент за законодателно решение по определена тема след Лисабонския договор.

Европейската гражданска инициатива напредвала

http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=510539

11.11.2010 12.57


Българският евродепутат от групата на Алианса на либералите и демократите за Европа (ALDE) Станимир Илчев получи пакет от въпроси, свързани с промяната в предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно Гражданската инициатива, съобщиха от екипа на евродепутата. Въпросите са изпратени от г-жа Ася Кавръкова, програмен директор на програма „Европейски политики и гражданско участие“ и изразяват интереса по темата на 20 неправителствени организации. Представителите на гражданския сектор поискаха от българския евродепутат допълнителни разяснения по някои както основни, така и противоречиви по своя характер въпроси.
Станимир Илчев подкрепя, като цяло, промените в предложението за регламент във вид, който е съобразен с нуждите на гражданите и същевременно е реалистичен. Той апелира за по-практичен поглед върху правната регламентация на инициативата, който би бил гаранция за яснота на уредбата и за по-успешното избягване на евентуални непредвидени проблеми, които биха се появили още пред първата Гражданска инициатива.
В отговора на евродепутата се посочва също така и, че Европейската гражданска инициатива трябва да се превърне в работещ инструмент на представителната демокрация в Съюза, следвайки разпоредбите на Договора от Лисабон, който дава само основни насоки, а същинското уреждане на материята следва да стане в регламент. Вече са проведени продължителни обсъждания както в ресорните парламентарни комисии, така и в парламентарните групи.
Като цяло процедурата за гражданска инициатива изисква да се сформира граждански комитет от 7 души от поне една трета от държавите-членки, които да формулират темата на инициативата. След проверка за съответствието на темата на посочените в регламента условия и в разумен срок Комисията, ако не намери противоречия, следва да регистрира инициативата и да я публикува в интернет. С това се отваря пътят към събирането на един милион подписа, необходими за предизвикване на желаните резултати, а именно предложение за законодателен акт от страна на Комисията.
При отрицателно становище на Комисията, тя трябва да даде убедителни правни и политически аргументи, настояват мнозинството евродепутати. Но формулировката „убедителни правни и политически аргументи” според Станимир Илчев е доста обтекаема. По голяма част от въпросите е намерен консенсус, а други явно ще останат неизяснени поне до окончателното гласуване в края на месеца на проектодоклада в Комисията по конституционни въпроси към Европейския парламент.
Някои от по-чувствителните теми са: допустимата възраст за участие в гражданската инициатива, поведението на Комисията след получена успешна инициатива, уредбата на процедурите за събиране и проверка на изявленията за подкрепа, защита на личните данни на участващите лица. Европейската гражданска инициатива засега остава с не напълно изяснено бъдеще и като всяка обществена иновация ще има нужда от популяризиране. Важното е, че тя е мощен инструмент, който има потенциал значително да намали дистанцията между европейските граждани и политиците, а и да популяризира като цяло европейските процеси.


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница