Решение за отказ за издаване на разрешително за водоползване от р. Драгоевска и р. Камчия на "лрд велики Преслав", гр. В. ПреславДата13.10.2018
Размер57.5 Kb.
#85508
ТипРешение
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ ЗА ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН С ЦЕНТЪР ВАРНАтел. 052 / 687 431 ул. “Александър Дякович“ 33

факс 052 / 631448 e-mail: bdvarna@bsbd.org
седмичен информационен бюлетин

за периода от 06 март 2004г. до 13 май 2004 год.

ИЗДАДЕНИ РАЗРЕШИТЕЛНИ

  • През периода са издадени 3 бр. разрешителни за водоползване на подземни води - №200096/29.04.2004 на Община Малко Търново; №200097/29.04.2004 и 200098/29.04.2004 на “В и К” ООД, гр. Варна;

  • Издадени са 10 бр. изменения на разрешителни - 6 бр. за водоползване на подземни води, 2 бр. за водоползване от повърхностни води и 2бр. ПВО за други цели;

  • 1 бр. издадено Решение за отказ за издаване на разрешително за водоползване от р. Драгоевска и р. Камчия на “ЛРД – Велики Преслав”, гр. В. Преслав .КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

  • През изминалия период бяха извършени 5 бр. проверки във връзка с изпълнение на условия на водоползване от издадените разрешителни.

- за област Варна 2 бр.: “Лазур”АД, “КРЗ Одесос”АД;

- за област Шумен 3бр.: ППК”Мадарски конник”-с.Мадара-с.Мадара, Кооперация ”Напредък”, кооперация “Преслав”-гр.В.Преслав;

Не са констатирани нарушения в обектите. Издадени са

През изминалия период бяха извършени 4 проверки на обекти на ‘’Напоителни системи’’ ЕАД, клон Варна, съгласно график на Дирекция ''Гражданска защита’’, община Долни Чифлик. Проверени бяха потенциално опасни обекти: яз. “Юнец’’, яз. ‘’Пчелник’’, яз. ‘’Г.Чифлик’’ и яз. ‘’Д.Чифлик’’, яз.”Рудник”. Язовирите и съоръженията са в добро техническо състояние. Издадените предписания са за проиграване на ситуация, съгласно аварийния план на действие – един път в годината.ДРУГИ  • април т. г. представители на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, съвместно с Националната скаутска организация на България ‘’Свети Георги’’ - град Варна, ЦРД ‘’Отворено общество’’ - Варна, РИОСВ – Варна, ученици от ОУ ‘’П. Евтимий’’ и Център за екологично образование - Община Варна почистиха плажната ивица в района на Почивка. На импровизирана сцена на Офицерски плаж всички участници получиха закуски, разхладителни напитки, рекламни материали и награди.

  • На 27.04.2004 год. в МОСВ, представители на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район взеха участие в семинар на тема “Антропогенно въздействие и натиск”, в изпълнение на Рамковата директива по водите 60/2000 на Европейския съюз.

  • Във връзка с последните изменения на Наказателния кодекс / Държавен вестник бр. 26/2004 год. / и квалифициране на някой деяния от административни нарушения по Закона за водите в престъпления по Наказателния кодекс, на 28.04.2004 год. се проведе работна среща. Присъстваха прокурори от районните прокуратури влизащи в териториалния обхват на Дирекцията, Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район, юристи и експерти от нашата институция.

Темата на срещата бе: “Последните промени в НК и взаимодействието между Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район и Прокуратурата, при констатиране на незаконно използване на води имащо характер на престъпление”.

  • На 30.04.2004 год., в град Варна, експерти от Басейновата Дирекция изнесоха презентация пред консултанти на Програма DANCEE на Датската агенция за опазване на околната среда. Целта беше да ги запознаят с извършената работа, в изпълнение на Рамковата директива по водите 60/2000 на Европейския съюз.


СИГНАЛИ ЗА ЗАМЪРСЯВАНЕ НА ВОДИТЕ МОГАТ ДА СЕ ПОДАВАТ ДЕНОНОЩНО НА

СИН ТЕЛЕФОН: 0886406816

ДИРЕКТОР:инж.Венцислав Николов
Каталог: UserFiles -> File
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Седмичен информационен бюлетин
File -> Доклад на нпо за напредъка на България в процеса на присъединяване към ес, 2004
File -> Специална оферта за сезон 2015/2016 в Евридика Хилс Пампорово Нощувка със закуска
File -> Правила за условията и реда за предоставяне на стипендии за специални постижения на студентите във висшето училище по застраховане и финанси
File -> Отчет 31 март 2008 г. Междинен Баланс
File -> Наредба №111 от 12 октомври 2006 Г. За изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица
File -> Конкурс за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница