Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участиестраница9/14
Дата28.02.2018
Размер2.39 Mb.
ТипРешение
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

401.20 

 

IV.ЦИКЛОНИ

 

 

 

 1

поз.17.2

Сваляне люкове

бр.

4.00

1.20

4.802

поз.17.4

Монтаж скеле в циклона

ц-н

2.00

19.00

38.003

поз.17.5

Проверка на циклона за износени участъци

ц-н

2.00

3.00

6.004

поз.17.6

Подмяна на износени участъци

м2

20.00

8.00

160.005

поз.17.7

Изработване на нови участъци

м2

20.00

4.00

80.006

поз.17.10

Демонтаж скеле

ц-н

2.00

3.00

6.007

поз.17.11

Подмяна мембрана на взривен клапан

бр.

4.00

2.00

8.008

поз.17.14

Почистване циклони след ремонт

ц-н

2.00

4.00

8.009

поз.17.15

Затваряне на люк с уплътняване

бр.

4.00

1.70

6.80 

 

ОБЩО m III:

 

 

 

317.60 

 

V. ВЪЗДУХОВОДИ И ГАЗОХОДИ

 

 

 

  

 

А. НОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 1

поз. 10.53

Монтаж тръбно скеле

м3

100.00

0.44

44.002

поз. 10.56

Демонтаж тръбно скеле

м3

100.00

0.13

13.00 

 

ОБЩО А:

 

 

 

57.00 

 

Б. НЕНОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

  

 

Подмяна участъци от въздуховоди и газоходи

м2

200.00

5.00

1 000.00 

 

Разкрояване ламарина за монтаж

м2

200.00

6.00

1 200.00 

 

ОБЩО Б::

 

 

 

2 200.00 

 

ОБЩО т. IV :

 

 

 

2 257.00 

 

VI. ШЛАКООТДЕЛЯНЕ И ШЛАКОВИ ВАНИ

 

 

 1

поз.12.1.

А. НОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 2

поз.12.3-в

Подготовка за ремонт

шл.в.

2.00

20.4

40.803

поз.12.4-в

Монтаж предпазен таван

п.г.

2.00

10.00

20.005

поз.12.20.

Демонтаж предпазен таван

п.г.

2.00

10.00

20.006

поз.12.23.

Ревизия, ремонт и подмяна люкове на шлак.бункер

шл.в.

2.00

13.60

27.207

поз.14.7.

Подмяна поличка в шлак.бункер

л.м.

30.00

10.00

300.00 

 

Подмяна участъци от отсосни тръби

у-к

2.00

26.00

52.00 

 

ОБЩО А:

 

 

 

460.00 

 

ОБЩО V :

 

 

 

460.00 

 

VII. МЕЛНИЧНИ СИСТЕМИ

 

 

 

  

 

МЕЛНИЦИ

 

 

 

 1

поз.15.38.

Подмяна на брони на входящи и изходящи гърловини

м2

40

20.00

800.002

поз.15.39.

Направа на брони за входяща и изходяща гърловина

м2

40

8.00

320.00 

 

ОБЩО МЕЛНИЦИ :

 

 

1 120.00 

 

МЕЛНИЧНИ ВЕНТИЛАТОРИ

 

 

 

  

 

Б.НЕНОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

  

 

Ревизия и ремонт с подмяна износени участъци на напорния прахопровод от МВ до Сбросни горелни

бр.

2

80.00

160.00 

 

ОБЩО МВ:

 

 

 

160.00 

 

ОБЩО:

 

 

1 280.001

 

VIII. НЕНОРМИРАНИ РАБОТИ

 

 

 

 2

 

Газова и въздушна опресовка след ремонта

пг

1.00

60.00

60.003

 

Водна опресовка

пг

1.00

60.00

60.00 

 

Проба и предаване на котлоагрегата

пг

1.00

100.00

100.00 

 

ОБЩО т. XI:

 

 

 

220.00 

ОБЩО ПОЗИЦИЯ 1.
Котелно оборудване - Екранна система. Сепаратори. Циклони. Въздуховоди и газоходи. Шлакоотделяне и шлакови вани. Мелнични системи - мелници и мелнични вентилатори Заключителни (ненормирани) работи.


6 887.60 чч

 

ПОЗИЦИЯ 2 :
Турбинно оборудване - Подготвителни работи;
Ежектори; Арматура; Специални работи; Заключителни работи;.

 


 

 

A. ТИПОВИ РАБОТИ

 

 

 

  

 

A. I. Подготвителни работи

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 1

 

Подготовка на работнa площадка

бр.

1

8

8.002

 

Техническо обезопасяване

бр.

1

8

8.00 

 

 

Oбщо т A.I.

16.00 

 

А.II. Ежектори

 

 

 

 1

поз.12.1.

Демонтиране, почистване и ревизия ОЕ

бр.

2

87

174.002

поз.12.2.

Монтиране на ОЕ

бр.

2

42

84.00 

 

 

Oбщо т A.II.

258.00 

 

 

 

 

 

  

 

A.III. Арматура

 

 

 

 1

 

Защитно бутало ПВН /Ду 250,PУ 320/

бр.

1

60

60.00 

 

разглобяване, ревизия и ремонт

 

 

 

 2

 

Разглобяване ревизия и ремонт обр. клапан Ду 250

бр.

2

60

120.00 

 

 

 

 

 

 3

поз.20.2а.

Проверка и р-т задв.фл

 

 

 

  

 

а/ Ду 1600 Ру 2.5-ВЦ-3,4

бр.

2

99

198.00 

 

б/ Ду 500 Ру 25-ВЦ-5,6,7,8

бр.

4

59

236.004

поз.20.8а.

Притриване тарелки и гнезда на задв.фланцова

 

 

 

  

 

а/ Ду 1600 Ру 2.5-ВЦ-3,4

бр.

2

20

40.00 

 

б/ Ду 500 Ру 25-ВЦ-5,6,7,8

бр.

4

15

60.005

поз.20.46.

Ревизия и р-т ел.привод

 

 

 

  

 

а/ Ду 1600 Ру 2.5-ВЦ-3,4

бр.

2

38

76.00 

 

б/ Ду 500 Ру 25-ВЦ-5,6,7,8

бр.

4

20

80.00 

 

 

Oбщо т A.III.

870.00 

 

Б. СПЕЦИАЛНИ РАБОТИ

 

 

 

 1

 

Подмяна коляно ф133х16 на Р-л на Турбината

бр.

1

20

20.002

 

Предварителен и съпътсващ подгрев на метала при заваряване

бр.

2

8

16.003

 

Термична обработка

бр.

2

10

20.00 

 

 

Oбщо т.Б

56.00 

 

В. Заключителни работи

 

 

 

 1

 

Почистване на работни места

бр.

1

20

20.00 

ОБЩО ПОЗИЦИЯ 2.
Турбинно оборудване - Подготвителни работи;
Ежектори; Арматура; Специални работи; Заключителни работи;


1220.00 чч


 

ПОЗИЦИЯ 3:
Пещостроителни работи по К-5.
Изолационни работи по К-5.Изолационни работи по ТГ-5
.

 


 

 

А.ПЕЩОСТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ПО К-5

 

 

 

 1

974

ІІ.ВЛАЗНИ ЛЮКОВЕ

 

 

 

 2

915

Разбиване зидария

м3

1.50

7.00

10.503

1036

Направа зидария

м3

1.50

20.00

30.00 

 

Почистване

м3

1.50

15.00

22.50 

 

 

 

 

общо:

63.001

982

IХ.УПЛЪТНЯВАНЕ КОНВЕКТИВНИ ШАХТИ

 

 

 

 2

943

Разбиване огнеупорен бетон

м3

4.00

60.00

240.003

929

Полагане заварена мрежа

м2

15.00

2.30

34.504

1036

Заливане огнеуп. бетон

м3

10.00

6.00

60.00 

 

Почистване

м3

4.00

15.00

60.00 

 

 

 

 

общо:

394.501

961

Х.ИЗОЛАЦИЯ НАПОР НА МЕЛНИЦА И МВ

 

 

 

 2

946

Разбиване изолация

м2

50.00

1.14

57.003

850

Монтаж крепители

м2

50.00

0.30

15.004

864

Направа възглавници

м2

50.00

0.60

30.005

398

Направа изолация

м2

50.00

2.00

100.006

1036

Монтаж ламарина

м2

50.00

2.00

100.001

1061

Почистване

м3

10.00

10.00

100.002

1064

Монтаж скеле

м3

100.00

0.31

31.00 

 

Демонтаж скеле

м3

100.00

0.20

20.00 

 

 

 

 

общо:

453.001

920

ХIІ.БАЗАЛТИРАНЕ

 

 

 

 2

837

МВ, Шл.канали, Сепаратори, Изх.гърловини на М-ци

м2

40.00

18.00

720.00 

 

Фугиране

м2

40.00

0.82

32.80 

 

 

 

 

общо:

752.80 

 

ОБЩО т. А :

1 663.30

 

  

 

Б.ИЗОЛАЦИОННИ РАБОТИ ПО К–5

 

 

 

 1

991

ІІ.КОЛЕКТОРИ НИСКИ ТОЧКИ И ОТСОСИ

 

 

 

 2

962

Демонтаж ламарина

м2

40.00

1.14

45.603

456

Разбиване изолация

м2

40.00

1.14

45.604

890

Монтаж крепители

м2

40.00

0.30

12.005

876

Направа възглавници

м2

40.00

0.60

24.006

398

Направа изолация-160 мм

м2

40.00

3.12

124.807

1036

Монтаж ламарина

м2

40.00

2.55

102.008

885

Почистване

м3

10.00

10.00

100.00 

 

Направа Б.З.

м2

40.00

1.60

64.00 

 

 

 

 

общо:

518.001

990

V.ВЪЗДУХОВОДИ И ГАЗОХОДИ

 

 

 

 2

962

Демонтаж ламарина

м2

100.00

0.65

65.003

453

Разбиване изолация

м2

100.00

1.00

100.004

890

Монтаж крепители

м2

100.00

0.30

30.005

876

Направа възглавници

м2

100.00

0.60

60.006

398

Направа изолация

м2

100.00

2.00

200.007

1036

Монтаж ламарина

м2

100.00

2.00

200.001

1061

Почистване

м3

10.00

10.00

100.002

1064

Монтаж скеле

м3

100.00

0.31

31.00 

 

Демонтаж скеле

м3

100.00

0.20

20.00 

 

 

 

 

общо:

806.001

989

IХ.СЕПАРАТОРИ И ЦИКЛОНИ

 

 

 

 2

961

Демонтаж поцинкована ламарина

м2

40.00

0.65

26.003

890

Разбиване изолация /б=100 мм/

м2

40.00

1.00

40.004

456

Направа възглавници

м2

40.00

0.60

24.005

876

Монтаж крепители

м2

40.00

0.30

12.006

398

Направа изолация

м2

40.00

2.00

80.007

1036

Монтаж ламарина

м2

40.00

2.00

80.008

1061

Почистване

м3

6.00

15.00

90.009

1064

Монтаж скеле

м3

300.00

0.31

93.00 

 

Демонтаж скеле

м3

300.00

0.20

60.00 

 

 

 

 

общо

505.00 

 

ОБЩО т. Б:

1 829.00

ч.ч. 

Общо Пещостроителни и изолационни работи за К-5:

3 492.30

ч.ч. 

 

В.Изолационни работи по ТГ-5

 

 

 

 1

 

Разбиване изолация тръбопровод ф133

м2

2

1.8

3.602

 

Направа изолация на тръбопровод ф133

м2

2

4.02

8.043

 

Направа БАЗЦ

м2

2

1.5

3.004

 

Почистване изолация

м2

2

24.5

49.005

 

Направа на възглавници

м2

2

0.6

49.00 

 

Общо изолационни за ТГ-5:

 

112.64 

ОБЩО ПОЗИЦИЯ 3.
Пещостроителни работи по К-5.
Изолационни работи по К-5. Изолационни работи по ТГ-5.


3604.94 чч 

ОБЩО ПОЗИЦИИ 1, 2 и 3.

11712.54 чч


Обща стойност за изпълнение на възстановителните дейнисти на блок№5ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:


Изп.Директор.................................. Изп.Директор................................

(инж.Камен Бошнаков) (.....................................)


Председател на УС: .....................

(Петр Баран)


Приложение 3СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ РАБОТА НА ВЪНШНИ ЛИЦА НА ТЕРИТОРИЯТА НА “ТЕЦ ВАРНА” ЕАД

Приложение


към договор
с предмет:


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница