Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участиестраница7/14
Дата20.05.2018
Размер2.47 Mb.
ТипРешение
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

1. Въведение

За нуждите на пристанище на “ТЕЦ Варна” ЕАД се използват следните челни товарачи:

- Бобкет -3 броя.

- CASE 580 LXT -2 броя.

- Дреста 515 Е -1 брой.

- Комацу SK 820 -1 брой.


2. Съществуващо състояние

Бобкет 1/S330/, Бобкет 2/S330/ в експлоатация от 2009 г, Бобкет 3/963/ - в добро техническо състояние.

Кейс - CASE 580 LXT -1,2 - в добро техническо състояние.

Дреста 515 Е – в добро техническо състояние.

Комацу SK 820– в добро техническо състояние.

Ремонтно - техническата обезпеченост на машините се осъществява от външна фирма по договор.

При необходимост от аварийно отстраняване на повреди е въведена организация за непрекъсната работа до отстраняване на проблема.

3. Цел на поръчката

Машините да се поддържат в техническо състояние позволяващо непрекъсната, надеждна и безаварийна работа при оптимални разходи, с цел обезпечаване разтоварването на корабите с въглища акостирали на пристанището на „ТЕЦ Варна” ЕАД и други дейности обвързани с дейноста на «ТЕЦ Варна» ЕАД.  1. Описание на задачите и изискуемите дейности

Изпълнителят е длъжен да поддържа в добро техническо състояние следните челни товарачи:

- Бобкет 3/963/, 1/S330, 2/S330;

- Дреста 515 Е;

- Комацу SK 820;

- Кейс 580 LXT- 1, 2;


4.1. Профилактика - превантивни и спомагателни дейности

Профилактиката на челните товарачи включва всички превантивни дейности осигуряващи намаляването до минимум на аварийните ремонти, намаляване на необходимите планови ремонти и обезпечаване на техническата и експлоатационна сигурност.

Към основните дейности за профилактика влизат :

- Периодичен преглед и регулировки на челните товарачи;

- Гресиране ;

- Доливане масла ;

-Техническо обслужване;

- Да се извършва пролетно-лятна и есенно-зимна подготовка на челните товарачи;


4.2.Аварийни ремонти

Необходимостта от авариен ремонт се определя от Дежурен инженер производство (ДИП) и ръководител отдел Въглеподаване.

За такива се приемат всички случаи, при които ремонтът е непредвидим и се налага незабавното отстраняване на повредата, за да се запази експлоатационната годност на челните товарачи, като основните са :

- Заваряване по гребла и оборудване;

- Подмяна на спукана гума;

- Подмяна на дефектирал хидравличен маркуч и отстраняване теч на хидравлично и двигателно масло.

- Отстраняване на дефекти по охладителната, горивната, ходовата част, контролно-измервателните прибори, ел. оборудване, външно и вътрешно осветление, остъкление на кабината и други, които блокират нормалната работа на машините, но са отстраними с регулировки и влагане на налични резервни части
4.3. Планови ремонтни дейности

Плановите ремонти се извършват по предварително изготвен обем и график, който се съгласува с Възложителя и включва:

- Основни ремонти на цели възли и агрегати;
5. Изискуемите дейности за Изпълнителя
5.1. Изпълнителят е длъжен да изпълнява поставените задачи от Възложителя според посочения приоритет.

5.2. Профилактиката се изпълнява с редовното работно време на Възложителя по съгласувана поръчка от двете страни.

5.3. Аварийните ремонти в редовното работно време на Възложителя започват незабавно. В извън редовното работно време на Възложителя работата по аварийните ремонти започва до два часа от заявяването и приключва до отстраняването им. След приключване на ремонта работата се приема от дежурния стифадор и се отразява в отчета за месеца на фирмата.

5.4 Всички планирани ремонтни дейности се извършват по съгласуван с Възложителя график след одобрена оферта и посочен гаранционен срок. Плановите ремонти се изпълняват в редовното работно време на Възложителя.

5.5. Ако при извършване на ремонтни дейности възникнат проблеми, чието решаване изисква удължаване на срока, Изпълнителят представя нов график за отстраняване на проблема и след одобрение от Възложителя се пристъпва към работа.

5.6. Изпълнителят е длъжен да поддържа челните товарачи в непрекъсната експлотационна готовност.

5.7. Изпълнителят е длъжен да да осигури необходимият квалифициран персонал.

5.8. Изпълнителят се задължава да изпълнява предписанията по пожарна и техническа безопасност, отнасящи се до оборудването за което отговаря.

5.9. Извършените профилактика и аварийни ремонти на товарачите се приемат/предават от/на експлоатационния персонал на «ТЕЦ Варна» ЕАД със запис в дневник за «Извършване на аварийни ремонти и профилактика».

5.10. Плановите ремонти се приемат/предават с приемо-предавателен протокол подписан от Възложителя и Изпълнителя.

5.11. След приключване на ремонтните дейности по съоръженията представители на Изпълнителя предават съоръжението на представители на Възложителя.

5.12. Изпълнителят се задължава да провежда изпити на персонала си съгласно действащите правилници в централата.

5.13. Изпълнителят се задължава да информира Възложителя за състоянието на съоръженията, които поддържа и ремонтира и да прави предложения за извършване на дейности по поддържаната техника.

5.14. Изпълнителят се задължава да поддържа в изправност използваната от него техника /електрокари, телфери и други/ от Приложение № 3 и Приложение № 4 към техническото задание.

5.15. При работа в извън работното време на Възложителя, Изпълнителят се задължава да представи за утвърждаване списък на работниците заети с конкретната дейност , който след утвърждаване от Р-л направление се предоставя на ДИП и Охраната на “ТЕЦ Варна” ЕАД.
6. Изисквания към опита на кандидата
6.1. Кандидатите да представят декларация, че имат възможност да доставят нужните резервни части и материали при необходимост.

6.2. Кандидата да докаже наличието на ремонтна база оборудвана с необходимите инструменти. Наличието на ремонтна база да се докаже чрез представяне в документите за участие на декларация за наличие на ремонтна база /собствена или под наем/оборудвана с необходимите инструменти за ремонт на челни товарачи.

6.3. Кандидата да предостави препоръки за добро изпълнение (референции) за извършени услуги отговарящи на поръчката (поддръжка и ремонт на челни товарачи или на машини от подобен тип) съгласно ЗОП

6.4. Кандидатите да предоставят както следва:

6.4.1. Информация за общия оборот на услугите, и оборота реализиран от услуги предмет на поръчката, за всяка от последните три години (2010, 2011 и 2012).

6.4.2. За 2010, 2011 и 2012 г. да се представи списък на договори, с дейности отговарящи на поръчката.7. Изисквания към образованието и квалификацията на персонала
Да носи по всяко време притежаваното удостоверение за квалификационна група за безопасност при работа. Да го показва при поискване на упълномощените длъжностните лица на Възложителя и на контролните органи.


Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница