Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Изисквания към опита на персоналастраница8/14
Дата20.05.2018
Размер2.47 Mb.
ТипРешение
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

8. Изисквания към опита на персонала

Изпълнителят да разполага с нужния квалифициран персонал за извършване на качествен и своевременен ремонт и поддръжка.9. Оборудване и материали, които трябва да бъдат доставени, предоставени и/или използвани във връзка с изпълнението на поръчката. Изисквания към тях и условията на доставка

9.1 Изпълнителят на услугата е длъжен да обезпечи работниците си с работно облекло (с лого на фирмата) и предпазни средства, необходими за нормалното изпълнение на служебните им ангажименти и съобразени с вътрешните правилници за безопасност на съответните работни места.

9.2 Изпълнителят отговаря за доставката и поддръжката на необходимите инструменти, механизация и консумативи подходящи за безопасната работа.

9.3 Всички консумативи са задължение на Изпълнителя и се заплащат допълнително от Възложителя съгласно Приложение №1 към техническото задание. Възложителят си запазва правото в определени случаи да предоставя консумативи съгласно горепосоченото приложение .

9.3.1. Когато консумативите се доставят от Изпълнителя се следва следната процедура:

- Изпълнителя представя списък с необходимите консумативи с посочени цени, който се съгласува с Възложителя;

- Възложителят изготвя поръчка до Изпълнителя по одобрения списък;

- Изготвя се двустранен протокол за доставените консумативи;

- Вложени консумативи да са нови с доказан произход и да отговарят на съответните стандарти и изисквания;


      1. Когато консумативите се доставят от Възложителят се предават на Изпълнителя с протокол за влагане в ремонтните работи.

9.4 Всички резервни части и материали са задължение на Изпълнителя и се заплащат допълнително от Възложителя съгласно Приложение №2 към техническото задание. Възложителят си запазва правото в определени случаи да предоставя резервни части и материали съгласно горепосоченото приложение.

9.4.1. Когато резервни части и материали се доставят от Изпълнителя се следва следната процедура:

- Изпълнителя представя списък с необходимите части и материали с посочени цени, който се съгласува с Възложителя;

- Възложителят изготвя поръчка до Изпълнителя по одобрения списък;

- Изготвя се двустранен протокол за доставените резервни части и материали;

- Материалите и резервните части вложени при ремонта да са нови с доказан произход и да отговарят на съответните стандарти и изисквания;

9.4.2. Когато резервни части и материали се доставят от Възложителят се предават на Изпълнителя с протокол за влагане в ремонтните работи.
10. Предоставяне на помещения и оборудване от страна на Възложителя
Възложителят предлага помещения и оборудване под наем съгласно Приложение № 3 към техническото задание.

Възложителят предоставя за ползване от Изпълнителя битовка с баня срещу заплащане съгласно Приложение № 3 към техническото задание.

Възложителят предлага оборудване под наем или за купуване съгласно Приложение № 4 към техническото задание.
11. Риск, отговорност и застраховка на Изпълнителя
11.1. При установяване на аварии и щети по оборудването, причинени от неправилни действия или бездействие на персонала на Изпълнителя, то той носи отговорност пред Възложителя за отстраняване на щетите.

11.2. Изпълнителят носи отговорност за всеки извършен ремонт и поема гаранция за качеството на ремонта. При възникване на авария в следствие на некачествен ремонт, Изпълнителят поема за своя сметка повторното отстраняване на повредата и вложените резервни части и материали.


12. Изисквания към резултата и/или на качеството на услугата

Задължително е осигуряването в експлоатация на 2 (два) броя челни товарачи Бобкет и 1 (един) брой Кейс.13. Изисквания към документацията, съпровождаща изпълнението на поръчката

13.1 Всеки авариен ремонт се приема от длъжностно лице на Възложителя и вида на ремонта се вписва от Изпълнителя в сервизната книга на машината.

13.2 Аварийните и профилактични ремонти се записват ежедневно в утвърдена форма - Дневник за «Извършване на аварийни ремонти и профилактика» - Приложение № 5 към техническото задание .

13.3 Плановите ремонти се документират с приемо - предавателен протокол подписан от двете страни.14. Изисквания към гаранционната, извън- и след-гаранционната поддръжка

14.1 Изпълнителят носи отговорност за всеки извършен ремонт и поема гаранция за качеството на ремонта. При възникване на авария в следствие на некачествен ремонт, Изпълнителят поема за своя сметка повторното отстраняване на повредата и вложените резервни части и материали.

14.2 Гаранционния срок за плановите ремонти се посочва от изпълнителя в предварителната оферта,като не може да е по- малък от шест месеца.

14.3 Гаранционния срок на доставените резервни части и материали от Изпълнителя не може да е по-малък от 1 година.15. Санкции


15.1. При авариен престой на повече от една от посочените машини в точка 12 без обективни причини води до налагане на санкции за Изпълнителя в размер на 100 лева на ден за всеки челен товарач над допустимите.

15.2. При неспазване на съгласувания с Възложителя график за плановите ремонти се удържа санкция в размер на 10% от стойността на одобрената оферта.

15.3. При закъснение на започване на работа при аварийните ремонти (до 2 часа от повикването) се налага санкция от 20 лева за всеки час закъснение.


16. Изисквания за обучение на персонала на Възложителя

Изпълнителят е длъжен да запознава и обучава експлоатационния персонал на централата с всички нововъведения и промени извършени по челните товарачи.17. Подпомагащи дейности и условия от Възложителя:

Възложителят уведомява Изпълнителя за моментното натоварване на пристанището, графика за плановите ремонти и приоритетите при отсраняване на аварийните ремонти.
Каталог: edee -> content -> file-other -> desktop
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка
desktop -> Образци и приложения към първоначалната оферта приложение Образец на оферта
desktop -> За участие в избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет
desktop -> За възлагане на обществена поръчка с предмет: «охрана на обекти с изградена сот-система, собственост на «чез разпределение българия» ад»
desktop -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка и за одобряване на обявление и документация за участие


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница