Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчкастраница1/4
Дата18.11.2017
Размер0.65 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4
Утвърждавам: .....................................

Директор "Икономически Дейности", упълномощено лице


ДОКУМЕНТАЦИЯза провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за периодични доставки на реактиви, тестове и химикали за нуждите на Клиника по обща и клинична патология, Лаборатория по клинична имунология, Лаборатория по микробиология и Лаборатория по вирусология за период от три години

на основание Решение на Съвета на директорите, отразено в Протокол 246 от 11.02.2015 г. и Решение Р-175 от 10.03.2015 г. на Директор ИД на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна за откриване на процедура и на основание Обявление за обществената поръчка, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под №653020 на 10.03.2015 г.


Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от ЗОП и съдържа:

  1. Решение за откриване на процедурата.

  2. Обявление за обществената поръчка.

  3. Пълно описание на предмета на поръчката, включително и на обособените позиции.

  4. Tехнически спецификации.

  5. Образец на оферта, с указания за нейното изготвяне.

  6. Проект на договор за изпълнението на обществена поръчка.

  7. Образци на декларации.


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Периодични доставки на реактиви, тестове и химикали за нуждите на Клиника по обща и клинична патология, Лаборатория по клинична имунология, Лаборатория по микробиология и Лаборатория по вирусология за период от три години, както следва:Група и № по ред

Наименование

Мерна единица

Брой за три години

1

2

3

4

Тестове и реактиви за Лаборатория по Микробиология

A 1

Азитромицин 15 мкг.

опаковка от 250 броя

3

A 2

Азлоцилин 75 мкг.

опаковка от 250 броя

3

A 3

Азтреонам 30 мкг.

опаковка от 250 броя

30

A 4

Амикацин 30 мкг.

опаковка от 250 броя

6

A 5

Амокс./клавуланова киселина 30 мкг.

опаковка от 250 броя

65

A 6

Гентамицин 120 мкг.

опаковка от 250 броя

3

A 7

Ампицилин 10 мкг.

опаковка от 250 броя

30

A 8

Еритромицин 15 мкг.

опаковка от 250 броя

5

A 9

Имипенем 10 мкг.

опаковка от 250 броя

38

A 10

Кларитромицин 15 мкг.

опаковка от 250 броя

6

A 11

Клиндамицин 2 мкг.

опаковка от 250 броя

24

A 12

Колистин сулфат 10 мкг.

опаковка от 250 броя

27

A 13

Линезолид 30 мкг.

опаковка от 250 броя

3

A 14

Моксифлоксацин 5 мкг.

опаковка от 250 броя

6

A 15

Мупироцин 5 мкг.

опаковка от 250 броя

6

A 16

Оптохин

опаковка от 250 броя

34

A 17

Пиперацилин 100 мкг.

опаковка от 250 броя

6

A 18

Пиперацилин/тазобактам 110 мкг.

опаковка от 250 броя

24

A 19

Полимиксин В, 300 единици

опаковка от 250 броя

3

A 20

Сулфаметоксазол/триметоприм 25 мкг.

опаковка от 250 броя

14

A 21

Меропенем 10 мкг.

опаковка от 250 броя

30

A 22

Цефалотин 30 мкг.

опаковка от 250 броя

38

A 23

Цефамандол 30 мкг.

опаковка от 250 броя

3

A 24

Цефепим 30 мкг.

опаковка от 250 броя

25

A 25

Цефокситин 30 мкг

опаковка от 250 броя

27

A 26

Цефоперазон 30 мкг.

опаковка от 250 броя

25

A 27

Цефоперазон/сулбактам 105 мкг.

опаковка от 250 броя

25

A 28

Цефтазидим 30 мкг.

опаковка от 250 броя

27

A 29

Цефтриаксон 30 мкг.

опаковка от 250 броя

30

A 30

Цефуроксим 30 мкг.

опаковка от 250 броя

35

A 31

Ципрофлоксацин 5 мкг.

опаковка от 250 броя

3

A 32

Вориконазол 1 мкг.

опаковка от 250 броя

3

A 33

Итраконазол, 50 мкг.

опаковка от 250 броя

3

A 34

Кетоконазол, 10 мкг.

опаковка от 250 броя

3

A 35

Клотримазол 50 мкг.

опаковка от 250 броя

3

A 36

Нистатин, 100 единици

опаковка от 250 броя

3

A 37

Тикарцилин/клавуланова к-на, 85 мкг.

опаковка от 250 броя

6

A 38

Флуконазол 25 мкг.

опаковка от 250 броя

2

A 39

Фосфомицин,50 мкг.

опаковка от 250 броя

2

A 40

Меропенем+ЕДТА

опаковка от 250 броя

6

A 41

Имипенем+ЕДТА

опаковка от 250 броя

6

A 42

Меропенем/клоксацилин

опаковка от 250 броя

6

A 43

Меропенем/боронова киселина

опаковка от 250 броя

6

A 44

Меропенем/дипиколинова киселина

опаковка от 250 броя

6

A 45

Гентамицин 10 мкг.

опаковка от 250 броя

12

A 46

Левофлоксацин 5 мкг.

опаковка от 250 броя

20

A 47

Пеницилин 10 единици

опаковка от 250 броя

3

A 48

Тейкопланин 30 мкг.

опаковка от 250 броя

6

A 49

Тетрациклин 30 мкг.

опаковка от 250 броя

6

A 50

Тигециклин 15 мкг.

опаковка от 250 броя

3

A 51

Тобрамицин 10 мкг.

опаковка от 250 броя

3

A 52

РА латекс аглутинационен тест

опаковка от 100 теста

90

A 53

АСО латекс аглутинационен тест

опаковка от 100 теста

25

A 54

Бърз тест за Ротавируси от фецес

опаковка от 20 теста

180

A 55

Бърз тест за - Х. пилори от фецес

опаковка от 20 теста

50

A 56

Бърз тест за Кл. дифициле токсин А/В

опаковка от 20 теста

100

A 57

Система за детекция, идентификация и определяне на антимикробна чувствителност на урогенитални микоплазми и уреаплазми и детекция на най-честите генитални патогени директно от проба

опаковка от 20 теста

3

A 58

Реагент за Стрептококи група А

опаковка от 50 теста

3

A 59

Реагент за Стрептококи Група Б

опаковка от 50 теста

3

A 60

Реагент за Стрептококи Група Д

опаковка от 50 теста

9

A 61

Кит за оцветяване по Грам, 4х250 мл.

опаковка

9

A 62

Пликчета за създаване на анаеробна среда без необходимост от катализатор за, 2.5 л. Джар.

опаковка от 10 броя

100

A 63

Пликчета за създаване на атмосферна среда за микроаерофилни микроорганизми, без необходимост от катализатор , за 2.5 л. Джар.

опаковка от 10 броя

3

A 64

Анаеробен индикатор за проверка на анаеробните условия в Джар

опаковка от 100 теста

6

A 65

Мюлер Хинтън агар, 500 гр.

опаковка

80

A 66

Макконки агар , 500 гр.

опаковка

55

A 67

Кръвен агар база No2, 500 гр.

опаковка

60

A 68

Сабуро декстроза агар, 500 гр.

опаковка

15

A 69

Клиглер агар, 500 гр.

опаковка

6

A 70

СИМ среда, 500 гр.

опаковка

6

A 71

Симонс цитрат агар, 500 гр.

опаковка

6

A 72

Соево казеинов бульон, 500 гр.

опаковка

3

A 73

ТСБС среда за холера, 500 гр.

опаковка

3

A 74

Обикновен агар, 500 гр.

опаковка

6

A 75

Колумбия кръвен агар

опаковка от 250 броя

3

A 76

Лизин декарбоксилаза бульон, 500 гр.

опаковка

6

A 77

Орнитин декарбоксилаза агар, 500 гр.

опаковка

6

A 78

Крио епруветки, 4 мл. външ. винт, стерилни

опаковка от 50 броя

24

A 79

Тест за определяне на МИК Пеницилин Ж П 0.016-256

опаковка от 100 теста

6

A 80

Тест за определяне на МИК Цефтазидим

опаковка от 100 теста

6

A 81

Тест за определяне на МИК Ципрофоксацим 1

опаковка от 100 теста

6

A 82

Кампилобактер селективен суплемент на Престон 1х10 виалки

опаковка от 10 броя

6

Тестове и реактиви за Лаборатория по Клинична Имунология

Група и № по ред

Наименование

Мерна единица

Брой за три години

B 1

Елайза кит за Anti-beta-2-Glycoprotein I IgG/IgM

опаковка от 96 теста

18

B 2

Елайза кит за Anti-Gliadin IgА

опаковка от 96 теста

24

B 3

Елайза кит за Anti-Gliadin IgG

опаковка от 96 теста

24

B 4

Елайза кит за Anti-Cardiolipin IgG/IgM

опаковка от 96 теста

30

B 5

Елайза кит за Anti-Tissue-Transglutaminase IgA

опаковка от 96 теста

28

B 6

Елайза кит за Anti-Tissue-Transglutaminase Ig G

опаковка от 96 теста

24

B 7

Елайза кит за cyclic citrullinated peptides ( CCP)

опаковка от 96 теста

12

B 8

Кит за индиректна иммунофлуоресценция Anti - nDNA Antibodies

опаковка от 120 теста

15

B 9

Кит за индиректна иммунофлуоресценция АNА- НЕр-2

опаковка от 120 теста

20

B 10

Биочипове съдържащи 4 Biochip-а на поле съдържащи Hep 2010, Liver, nRNP/Sm+Sm+SS-A+SS-B+Scl-70+Jo-1, 50 т./оп

опаковка от 50 теста

6

B 11

Блот тест за Anti-ENA Profile IgG ( nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, Jo-1 )

опаковка от 64 теста

12

B 12

Блот за детекция на автоантитела, съдържащ минимум 12 антигена

опаковка от 16 теста

26

B 13

Блот за детекция на автоантитела, съдържащ минимум 15 антигена

опаковка от 16 теста

20

B 14

Блот за детекция на автоантитела за детекция на чернодробни заболявания, съдържащ минимум 4 показателя

опаковка от 16 теста

9

B 15

РИД плаки IgA

опаковка от 12 плаки

150

B 16

РИД плаки IgG

опаковка от 12 плаки

70

B 17

РИД плаки IgM

опаковка от 12 плаки

60

B 18

РИД плаки С3с

опаковка от 12 плаки

180

B 19

РИД плаки С4

опаковка от 12 плаки

180

B 20

Покривни стъкла 24х55 мм., 100 броя в опаковка

опаковка

6

B 21

Стъкла за автоантитела - НЕр-2

опаковка от 120 теста

15

B 22

Кит за имунофлуресценция за автоантитела - НЕр-2

опаковка от 50 теста

3

Тестове и реактиви за Лаборатория по Вирусология

Група и № по ред

Наименование

Мерна единица

Брой за три години

C 1

Елайза кит за Adenovirus IgG

опаковка от 96 теста

3

C 2

Елайза кит за Adenovirus IgM , вкл. РФ/ИгГ сорбент

опаковка от 96 теста

3

Каталог: uploaded -> system documents
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Пълно описание на предмета на поръчката предмет на поръчката


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница