Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчкастраница1/5
Дата23.09.2016
Размер0.88 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4   5
Утвърждавам: .....................................

Директор "Икономически Дейности", упълномощено лице


ДОКУМЕНТАЦИЯза провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за периодични доставки
на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД
за период от три години

на основание Решение на Съвета на директорите, отразено в Протокол 249 от 12.03.2015 г. и Решение Р-362 от 03.06.2015 г. на Директор ИД на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна за откриване на процедура и на основание Обявление за обществената поръчка, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под №670001 на 03.06.2015 г.


Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от ЗОП и съдържа:

  1. Решение за откриване на процедурата;

  2. Обявление за обществената поръчка;

  3. Пълно описание на предмета на поръчката, включително и на обособените позиции;

  4. Критерий за оценка на офертите;

  5. Tехнически спецификации;

  6. Образец на оферта, с указания за нейното изготвяне;

  7. Проект на договор за изпълнението на обществена поръчка;

  8. Образци на декларации.


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Периодични доставки на лабораторни консумативи и реактиви за нуждите на МБАЛ “Света Марина” ЕАД за период от три години, както следва:Група и № по ред

Наименование

Мерна единица

Брой за три години

1

2

3

4

Биохимичен анализатор Olympus AU400 - затворена система

A 1

Hemoglobin Denaturant, 2 x 250 ml

опаковка

5

A 2

ALB (Albumin) Reagent, 4 x 29 ml

опаковка

5

A 3

ALP (Alkaline Phosphatase) Reagent, 4 x 30 ml & 4 x 30 ml

опаковка

3

A 4

Direct Bilirubin, R1 4x6 ml, R2 4x6 ml

опаковка

5

A 5

TRIG (Triglycerides) Reagent, 4 x 50 ml & 4 x 12.5 ml

опаковка

5

A 6

TBIL (Total Bilirubin) Reagent, 4 x 15 ml & 4 x 15 ml

опаковка

4

A 7

Calcium Arsenazo, R1 4 x 29 ml

опаковка

1

A 8

Cholinesterase, R1 4 x 30 ml, R2 4 x 6 ml

опаковка

6

A 9

CK-MB, R1-1 2x22 ml, R1-2 2x4 ml, R2 2x6 ml

опаковка

40

A 10

Cholesterol

опаковка

2

A 11

GGT, R1 4 x 40 ml, R2 4 x 40 ml

опаковка

2

A 12

Glucose, R1 4 x 53 ml, R2 4 x 27 ml

опаковка

11

A 13

Inorganic Phosphorous, R1 4x15 ml, R2 4x15 ml

опаковка

1

A 14

LDH, R1 4 x 50 ml, R2 4 x 25 ml

опаковка

2

A 15

HBDH, R1 4 x 15 ml, R2 4 x 15 ml

опаковка

2

A 16

Lipase, R1 4x10 ml, 4xLyo, R2 4x3.3 ml, 2xCalibrator

опаковка

16

A 17

TP (Total Protein) Reagent, 4 x 25 ml & 4 x 25 ml

опаковка

5

A 18

Urea, R1 4 x 25 ml, R2 4 x 25 ml

опаковка

10

A 19

Ceruloplasmin, R1 4 x 18 ml, R2 4 x 5 ml

опаковка

2

A 20

Microalbumin, R1 4 x 15 ml, R2 4 x 5 ml

опаковка

15

A 21

Urinary/CSF Protein, R1 4x19 ml, Calibrator 1x3 ml

опаковка

10

A 22

Creatinine, R1 4 x 51 ml, R2 4 x 51 ml

опаковка

20

A 23

Alpha Amylase, R1 4 x 40 ml, R2 4 x 10 ml

опаковка

10

A 24

Iron, R1 4 x 15 ml, R2 4 x 15 ml

опаковка

5

A 25

Magnesium, R1 4 x 40 ml

опаковка

5

A 26

HbA1c, R1 2x19 ml, R2 2x19 ml, HbT R1 2x37.5 ml

опаковка

7

A 27

HDL-Cholesterol, R1 4x51.3 ml, R2 4x17.1 ml

опаковка

10

A 28

Na Electrode A&T (1 ea.)

опаковка

1

A 29

CL Electrode A&T (1 ea.)

опаковка

1

A 30

K Electrode A&T (1 ea.)

опаковка

1

A 31

ISE Buffer, 4 x 2000 ml

опаковка

4

A 32

ISE Mid Standard, 4 x 2000 ml

опаковка

10

A 33

ISE Reference, 4 x 1000 ml

опаковка

10

A 34

Photometer Lamp, 12V 20W (1 ea.)

опаковка

3

A 35

alpha 1-Antitrypsin Reagent, 4 x 20 ml & 4 x 6.5 ml

опаковка

2

A 36

ALT (Alanine Aminotransferase) IFCC Reagent, 4 x 50 ml & 4 x 25 ml

опаковка

8

A 37

AST (Aspartate Aminotransferase) Reagent, 4 x 25 ml & 4 x 25 ml

опаковка

7

A 38

CRP, R1 4 x 14 ml, R2 4 x 6 ml

опаковка

2

A 39

CK (NAC), R1-1 4x44 ml, R1-2 4x8 ml, R2 4x13 ml

опаковка

15

A 40

Haptoglobin, R1 4x16.5 ml, R2 4x4.5 ml

опаковка

2

A 41

Uric Acid Reagent, 4 x 42.3 ml & 4 x 17.7 ml

опаковка

2

A 42

Transferrin, R1 4 x 7 ml, R2 4 x 8 ml

опаковка

1

A 43

Wash Solution, 6 x 2 L

опаковка

15

A 44

Control Serum 1, 20 x 5 ml

опаковка

3

A 45

Control Serum 2, 20 x 5 ml

опаковка

2

A 46

CK-MB Control Serum Level 1, 9 x 2 ml

опаковка

5

A 47

HbA1c Control, 2 x Control 1 Lyo, 2 x Control 2 Lyo, 1x2ml Reconstitution Fluid

опаковка

3

A 48

HDL/LDL Cholesterol Control Serum (Level 1-2) 3x5 ml

опаковка

5

A 49

ITA Control Serum 1, 6 x 2 ml

опаковка

5

A 50

ITA Control Serum 2, 6 x 2 ml

опаковка

2

A 51

Urine Calibrator, 6 x 8 ml

опаковка

1

A 52

System Calibrator, 20 x 5 ml

опаковка

1

A 53

Serum Protein Multi Calibrator (Level 1-6) 1x2 ml

опаковка

1

A 54

HBA1c Calibrator (Level 1) 1x8 ml, (Level 2-6) 1x2 ml

опаковка

1

A 55

Microalbumin Calibrator (Level 1-5) 1x2 ml

опаковка

1

A 56

ASO (Anti-Streptolysin O) Reagent, 4 x 51 ml & 4 x 7 ml

опаковка

3

A 57

RF Latex, R1 4 x 24 ml, R2 4 x 8 ml

опаковка

10

A 58

RF Latex Calibrator (Level 1-5) 1x1 ml

опаковка

3

A 59

Calcium oCPC, R1 4 x 27 ml, R2 4 x 27 ml

опаковка

1

A 60

RollerTube (pkg of 2)

опаковка

1

A 61

Cleaning Solution (For Contamination Avoidance) 4x54 ml

опаковка

1

A 62

LIQ Urine Chemistry Bilevel mini pac

опаковка

1

A 63

ISE Low/High Urine Standard, 2x100 ml Low, 2x100 ml High

опаковка

1

A 64

DIAPHRAGM

опаковка

1

A 65

D-POT tube

опаковка

1

A 66

PTFE Tube 1 X 2 X 220 Type B

опаковка

1

A 67

REF Electrode A&T (1 ea.)

опаковка

1

A 68

ISE High Serum Standard, 4 x 100 ml

опаковка

1

A 69

ISE Low Serum Standard, 4 x 100 ml

опаковка

1

Група и № по ред

Наименование

Мерна единица

Брой за три години

1

2

3

4

Биохимичен анализатор Advia 1800 - затворена система

B 1

Албумин, 4х555 теста

опаковка

24

B 2

Алкална фосфатаза - AMP, 7х335 теста

опаковка

12

B 3

АЛАТ, 6х670 теста

опаковка

30

B 4

Амилаза, 7х335 теста

опаковка

5

B 5

АСАТ, 6х670 теста

опаковка

30

B 6

Билирубин директен, 4х672 теста

опаковка

10

B 7

Билирубин тотал, 4х672 теста

опаковка

18

B 8

Калций Арсеназо, 7х290 теста

опаковка

10

B 9

Холестерол , 7х350 теста

опаковка

22

B 10

Холинестераза, 4х120 теста

опаковка

20

B 11

CKMB, 4х189 теста

опаковка

35

B 12

Креатинин киназа, 4х270 теста

опаковка

35

B 13

Креатини Jaffe, 6х670 теста

опаковка

39

B 14

C-реактивен протеин WR, 7х315 теста

опаковка

30

B 15

GGT, 4х675 теста

опаковка

18

B 16

Глюкоза хексокиназа, 6х660 теста

опаковка

30

B 17

HDL холестерол директен, 6х670 теста

опаковка

8

B 18

Неорганичен фосфор, 6х670 теста

опаковка

4

B 19

Желязо, 6х350 теста

опаковка

15

B 20

Лактат дехидрогеназа P -> L, 6х670 теста

опаковка

10

B 21

LDL холестерол, 4х188 теста

опаковка

6

B 22

Липаза, 4х160 теста

опаковка

3

B 23

Магнезий, 4х280 теста

опаковка

9

B 24

Общ белтък, 4х850 теста

опаковка

23

B 25

Желязо дефицитен капацитет (TIBC), 4х100 теста

опаковка

25

B 26

Триглицериди , 4х575 теста

опаковка

25

B 27

Урея - нитроген, 6х670 теста

опаковка

35

B 28

Пикочна киселина, 6х670 теста

опаковка

12

B 29

Общ калибратор, 12x3 мл

опаковка

7

B 30

C-реактивен протеин WR калибратор, 6x1 мл

опаковка

4

B 31

HDL/LDL холестерол калибратор, 3x1 мл

опаковка

2

B 32

Специфичен калибратор, 10x5 мл

опаковка

1

B 33

Контролен серум ниво 1, 12x5 мл

опаковка

10

B 34

Контролен серум ниво 2, 12x5 мл

опаковка

10

B 35

Имунологичен контролен серум, 12x1 мл

опаковка

10

B 36

Контролен материал за урина, ниво 1, 12x10 мл

опаковка

2

B 37

Контролен материал за урина, ниво 2, 12x10 мл

опаковка

2

B 38

Промиващ разтвор за ISE модул, 2x100 мл

опаковка

7

B 39

ISE буфер, 2000 мл

опаковка

400

B 40

Референтен пълнещ разтвор за ISE модул, 1x20 мл

опаковка

4

B 41

ISE серум стандарт, 2x100 мл

опаковка

3

B 42

ISE урина стандарт, 2x100 мл

опаковка

3

B 43

ISE електрод хлорен

брой

2

B 44

ISE електрод калий

брой

2

Каталог: uploaded -> system documents
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Пълно описание на предмета на поръчката предмет на поръчката


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница