Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчкастраница1/4
Дата13.07.2017
Размер0.83 Mb.
ТипРешение
  1   2   3   4
Утвърждавам: .....................................

Директор "Икономически Дейности", упълномощено лице


ДОКУМЕНТАЦИЯза провеждане на открита процедура по реда на ЗОП за периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три години

на основание Решение на Съвета на директорите, отразено в Протокол 249 от 12.03.2015 г. и Решение Р-234 от 03.04.2015 г. на Директор ИД на МБАЛ "Света Марина" ЕАД - гр. Варна за откриване на процедура и на основание Обявление за обществената поръчка, публикувано в Регистъра на обществените поръчки под


№ 659625 на 03.04.2015 г.
Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от ЗОП и съдържа:

  1. Решение за откриване на процедурата.

  2. Обявление за обществената поръчка.

  3. Пълно описание на предмета на поръчката, включително и на обособените позиции.

  4. Критерий за оценка на офертите.

  5. Tехнически спецификации.

  6. Образец на оферта, с указания за нейното изготвяне.

  7. Проект на договор за изпълнението на обществена поръчка.

  8. Образци на декларации.


ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА,
ВКЛЮЧИТЕЛНО И НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Периодични доставки на медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Света Марина" ЕАД за период от три години, както следва:№ по ред

Наименование

Мерна единица

Брой за три години

1

2

3

4

1

Адхезивни предметни стъкла, скосени ъгли под 45°, 1,0 мм дебелина

Опаковка от 72 броя

70

2

Анатомичен интервертебрален лумбален кейдж, с банановиден дизайн за T-LIF достъп на поставяне. Материал РЕЕК. Ренгенопозитивни маркери за контрол на позицията. Да се осигурява специализиран инструментариум за T-LIF достъп, миниинвазивен с криви пили, длета и кюрети за изгребване на дисковия хрущял. Размери на кейджа: 10х27мм височина: 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 мм

брой

5

3

Артериален катетърен сет за инвазивно измерване на кръвно налягане по Селдингер, катетърен диаметър 18G/160 мм, размер на иглата 1,30 х 70 мм

брой

300

4

Бактерициден филтър за вакуум регулатор за аспирация към болнична система за медицински газове, диаметър - 58 мм, външен входящ диаметър - 9 мм, външен изходящ диаметър - 13 мм, вътрешен изходящ диаметър - 10 мм

брой

6 000

5

Балон катетър за PTCA. Проектиран за едновременна употреба на два Monorail катетъра в 2мм (6F) водещ катетър или два OTW катетъра в 2,67мм (8F) водещ катетър. Профил на върха 0.017“ (0.43мм); хидрофилно покритие; за Monorail: външен диаметър на катетъра- проксимален 2,6 F, дистален – 2,3 F; за OTW: външен диаметър на катетъра- проксимален 3,2 F, дистален – 2,3 F; Съвместим с водач 0,014“ (0.36мм); дължини в мм: 8; 12; 15; 20; 30; диаметри в мм; 1,20; 1,20Push; 1,50; 1,50Push; 2,00; 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,25; 3,50; 3,75; 4,00; високо RBP - 18 ATM /1824 kPa

брой

30

6

Балон катетъри за PTCA MR, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край. Дисталният участък на катетъра да е двулуменен и коаксиален. Дължина на шафта - 150 см, лазерно заточен връх, Ro-маркери, трислоен вътрешен ствол, флексибилен връх. Проксималният участък на катетъра да е еднолуменен, профил - 0,017"; дължини - 9, 12, 15, 20, 25, 30 мм; диаметър на балона - 1,50 /2,00/2,25/2,50/2,75/3,00/3,25/3,50/3,75/4,00 мм; номинално налягане - 6 АТМ; За дължини 15, 20, 25 и 30 мм да е приложено хидрофилно покритие от дисталния връх до входа за водача. Да е съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм. Дължина на върха 3,5мм за всички размери. Профил на дисталния шафт: за различните дължини и диаметри 2,3F - 2,7F; Профил на проксималния шафт: за различните дължини и диаметри 1,8F - 2,0F

брой

350

7

Балон катетъри за PTCA Over-The-Wire и MR, с полу-комплиантен балон в близост до дисталния край. Бисегментен Monorail и OTW. Дизайн с подобрена устойчивост, огъваемост и сигурност. Еднокомпонентен външен шафт за оптимизиране на въвеждането (OTW катетър) с плавен преход от твърдост към флексибилност. Дисталният участък на двата катетъра (и проксималният участък на катетъра OTW) да е двулуменен и коаксиален. Подобрена флексибилност на върха. Скъсени маркери, повишаващи дисталната флексибилност. Диаметри от 1,50мм до 5,00мм. Дължина на балона от 8мм до 40мм. За дължини на балона 8,0мм, 12,0мм, 15,0мм, 20,0мм – избор между 2 варианта (Push или Flex) за диаметър 1,50мм, които да осигуряват различни характеристики. Всички размери да са налични както за Monorail така и за Over-the-Wire катетърни платформи. Ултра нисък профил – 0,017’’. Да са приложени хидрофилно и хидрофобно покрития, при различните размери. Работната дължина на балонния катетър да е 140 см. Да е съвместим с водачи <0,014’’/0,36 мм. Проксимални маркери - един на разстояние 90 см и два на 100 см от върха

брой

20

8

Балон плаващ термодилуционен катетър Сван Ганц, 5 лумена, 7,5Fr, рентген позитивно тяло и балон, водач 0,028", инжекциоен порт 27см от върха, ефективна дължина 110см, допълнителен лумен с проксимален порт за допълнителна инфузия директно в дясното предсърдие на 30 см от върха

брой

50

9

Вакуум регулатор 0-1bar с предпазен съд за аспирация към болнична система за медицински газове

брой

90

10

Водач от неръждаема стомана, супер твърд за уретерален достъп. С 5см прав, флексибилен връх. Дължина: 145см, диаметър: 0.035"/0.038"

брой

10

11

Възвратна капачка (луер-лок) за инфузионен катетър с клапа, за достъп без игла

брой

320

12

Възвратна клапа за инфузионна линия

брой

3600

13

Гофриран дрен от нетоксичен PVC с рентгеноконтрастна нишка, в двойна опаковка, 250х25 мм

брой

100

14

Двувърхува пластмасова игла за трансфериране на разтвори с два канала за всички видове контейнери, с две капачки, с двойна стерилна опаковка и две крила за удобен захват

брой

1800

15

Дренажен сет, предназначен за едностепенен метод за дренаж на плевра, перитонеум, пикочен мехур и абсцеси, съдържащ следните компоненти:
1. Прав или “Pigtail” тип атравматичен катетър, изработен от биологично неутрален, рентгенoконтрастен материал, с гладка повърхност, тънки стени, големи странични отвори и извит връх на катетъра, предотвратяващ изместване в тъканите и позволяващ ефективен дренаж за продължителен период от време. Пълна гама размери на катетъра, съответно диаметър/дължина: 6Fr/26см, 9Fr/26см, 12Fr/26см, 14Fr/26см, 16Fr/26см. 2. Специална двукомпонентна игла с размери съответно:18G и 15G. 3. Клип лента. 4. Фиксираща яка.

брой

1 500

16

Диагностичен катетър 5F със SS-brade /усилени/ и М-коут дериват хидрофилно покритие с уникални радиални криви с четири или пет ангулации, универсален за диагностика на лява и дясна коронарни артерии при ОМИ с един катетър - "single catheter concept", дължина на катетъра 100 или 110 см, атравматичен връх,за брахиален и радиален достъп, лимит на налягане - до 1000 psi,съвместим с водач

брой

400

17

Еднократен трансдюсерен сет за инвазивен мониторинг на хемодинамиката с валидиран тест за акуратност на цялата система, съдържащ: канюла към администриращия сет, минимизираща образуването на въздушни мехурчета; капачка за нулиране и праймиране, намаляваща риска от контаминиране, без необходимост от нейното отстраняване; трансдюсер; кабел с предпазна капачка; две трипътни кранчета; въртящ се луер-лок конектор за пациентската линия. Обща дължина на линията 150 см, линия за налягане без маркировка, скорост на потока 3 мл/ч

брой

4800

18

Желатинови тапички за абокат

брой

1850

19

Заплатки РТFЕ Felt Рledgets. Подложки срещу прорязване на конците. Размери: 9,5x4,8х1,65 мм

брой

3750

20

CRT-D, разпознаващо VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; VF детекция и редетекция; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им; алгоритми за избягване на излишното стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; избор на посоката на провеждане на импулса; AT/AF мониторинг с програмируема енергия на шокoвете, макс.енергия 35 джаула, в комплект с: 1) Дефибрилиращ биполярен електрод с активна фиксация с франктална структура, стероид елуиран - дексаметазон фосфат, диаметър - 8,6Fr; с един или два шокови койла; 2) Предсърден биполярен електрод: прав или J-форма, с акт. или пасивна фиксация, силикон или комбинация от силикон и полиуретан, стероид елуиран; диаметър 4/5,3Fr; 3) Левокамерен биполярен (унип.) електрод: прав или с предварително зададена форма, стероид елуиран, диаметър 4/5,3Fr

брой

1

21

CRT-D, предназначен за мониториране и регулиране на сърдечната честота; да разпознава VТ въз основа на брой интервали, начало, стабилност, персистиране на VТ; VF детекция и редетекция; алгоритъм за различаване на камерни от надкамерни тахиаритмии и класифицирането им; алгоритъм за измерване на прага на предсърдие, дясна и лява камера; алгоритми за избягване на излишното стимулиране на дясната камера; честотна адаптация; алгоритъм за безболково погасяване на тахикардиите; възможност за избор на поляритета и формата на вълната при шок; избор на посоката на провеждане на импулса; различни варианти за програмиране на ЛК поляритет на пейсиране - електронно позициониране; алгоритъм за поддържане на бивентрикуларно пейсиране по време на пресърдни фибрилации; AT/AF мониторинг с програмируема енергия на шокoвете, макс.енергия 35 джаула; доклади с информация до 14 месеца тенденции за: AT/AF ежедневно; камерна честота по време на AT/AF; ръководство предлагащо готови варианти за програмиране на параметрите според състоянието на пациента

брой

1

22

Имплантируем порт с нисък профил, намалена ширина и ергономична форма, спомагаща за малък разрез и комфорт за пациента, за СЕСТ инжекции и вливане на цитостатици. Да дава възможност за CT инжектиране за образна диагностика до 5 куб. см в секунда при 300 PSI/20atm, рентгенопозитивен. Предварително да не бъдат монтирани порта с катетъра. Размери: 6,6Fr, 8Fr и тегло само на порта - не повече от 5,1 грама.

брой

30

23

Инструмент за деструкция на тъкани и хемостаза на съдове с диаметър до 7мм, за конвенционална хирургия, 18см дължина, за еднократна употреба, активация през ръкохватката или с педал, с нож, вграден в инструмента, ротация на ствола до 180 градуса, челюсти с дъговина форма, закривени до 14 градуса и дължина на челюстите 3,6 см

брой

21

24

Интродюсер сет 8Fr, неоклузивна стена, материал предотвратяващ прегъване, страничен порт, водач предназначен за работа с една ръка, регулируема хемостатична клапа, протективено покритие, напълно съвместим за употреба с балон плаващ термодилутационен катетър - Сван Ганц

брой

80

25

Камерка за инвазивно измерване на налягане съвместима с трансдюсер P23XL, с ротиращ заключващ механизъм

брой

350

26

Кардиовертер дефибрилатор, извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната честота. За лечение на камерна тахиритмия и двукеухинен пейсинг при брадикардия с камерна ресинхронизираща терапия на лява и дясна камера. С автоматична хемодинамична оптимизация, алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни фибрилации. AT/AF мониторинг. В комплекта да са включени:
- Отделящ електрод с активна фиксация един или два койла. Електродът да е проектиран за имплантация с дисталната част на върха в дясната камера и да осигурява сензинг на честотата, пейсинг и шок терапия, чрез кардиовертер дефибрилатор. Дизайнът на върха да подпомага видимостта под флуороскопия. Електродът да е с различни конектори.
- Ляв биполярен сърдечен електрод с изолация. Фиксиране чрез дисталния S-край, което да осигурява по-добра стабилност, когато електродът се позиционира през синус-коронарус във вената над камерата. Външен диаметър на електрода 4,3 Fr.

брой

1

Препоръчителен размер на интродюсера 5 Fr. Обвивка, осигуряваща по-добра транзимост на електрода. Освобождаване на 1.0 мг. DSP (дексаметазон фосфат) бавно от върха на електрода при контакт с телесни течности. Подходящ за достъп в малки съдове. Възможност за използване през субселекторен катетър.
- Биполярен, стероид-енулиран, активно фиксиран, имплантируем електрод, със следните свойства: Електрически активен пръстен за обозначаване на интракардиалните сигнали, за да се улесни оптималното позициониране на водача. Активна фиксация - свойство спомагащо за изпъване на спиралата, за по-сигурно закотвяне. Увеличаване на спиралната екстензия и визуализиране на ретракцията с маркери видими при флуороскопия.
- Отделящ се катетър с външно насочване.

27

Кардиовертер дефибрилатор, извършващ мониторинг и регулиращ сърдечната честота. За лечение на камерна тахиритмия и двукухинен пейсинг при брадикардия с камерна ресинхронизираща терапия на лява и дясна камера. Мониторинг на процента удари, които са стимулирани бивентрикулярни. Да притежава автоматична хемодинамична оптимизация, алгоритъм за подтискане на епизоди на предсърдни фибрилации. Да може да бъде използван за DDD (R) пейсинг при брадикардия. AT/AF мониторинг.

брой

1

28

Катетър за емболектомия тип Фогърти. Материали на изработка: балон - натурален латекс, катетър - полиамид, стилет - неръждаема стомана и полиамид. Размери от 2 до 6 Fr вкл. и от 60 до 80 см.

брой

550

29

Катетър моунт с Г-образен конектор, с порт за аспирация и малък порт за бронхоскопии. Разтегателен, с дължина 10-16см, ф22 мм, без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2,4 mbar

брой

5 400

30

Кит с инфлатор за налягане, тип luer lock - спринцовка от поликарбонат с вместимост 20 мл, максимално налягане 30 атм. и линия за високо налягане 10 см.; трипътно кранче; торкер от поликарбонат; У-конектор от поликарбонат, тип push click; метална игла 20Ga - 10 см

брой

700

31

Комбиниран стопер за катетри и спринцовки (luer lock/luer slip, мъжко/женско), червен, син или бял цвят за лесно разпознаване

кутия от 100 броя

100

32

Комплект 1 брой APS плака, 135°, 4 отвора, L 78 мм, материал CrNiMo- сплав с 1 брой APS компресионен винт стоманен; материал CrNiMo- сплав; ширина A/F 3,5мм, 1 брой APS самонарязващ компресионен винт дължина на резбата 22 мм, дължина на винта L 50мм до L 115мм през 5 мм; материал CrNiMo- сплав и 4 броя кортикални винтове Ø 4,5мм, самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,5мм; Ø на ядрото 3,1мм; ширина A/F 3,5мм; Ø на главата 8,0мм; материал стомана

брой

10

33

Комплект 1 брой APS плака, 135°, 5 отвора, L 94 мм, материал CrNiMo- сплав с 1 брой APS компресионен винт стоманен; материал CrNiMo- сплав; ширина A/F 3,5мм, 1 брой APS самонарязващ компресионен винт дължина на резбата 22 мм, дължина на винта L 50мм до L 115мм през 5 мм; материал CrNiMo- сплав и 5 броя кортикални винтове Ø 4,5мм, самонарязващи, L 28 мм до L 54 мм през 2 мм; материал CrNiMo-сплав; Ø на резбата 4,5мм; Ø на ядрото 3,1мм; ширина A/F 3,5мм; Ø на главата 8,0мм; материал стомана

брой

6

34

Комплект за първично колянно протезиране, включващ: Феморален компонент: Инсал/Бурщайн дизайн модел без запазване на задна кръстна връзка, материал - CoCrMo сплав; дясна и лява конфигурация; по 5 размера всеки;

брой

140

35

Комплект за първично тазобедрено протезиране с циментно закрепване, включващ:
Тазобедрено стъбло за циментно закрепване
Технически характеристики: бедреното стебло трябва да бъде без яка, с овално сечение, двойно заострено и полирано, с конус 6 градуса, и да се придружава от дистален централизатор с 3 крила; материал: неръждаема стомана; размери: пет размера с дължина 130 мм със стандартен офсет, едно стебло с дължина 110 мм със стандартен офсет, три стебла с дължина 130 мм с латерален офсет;
Ацетабуларна капсула за циментно закрепване
Технически характеристики: пълна хемисфера с 1,5 мм ръб от двете страни на капсулата за притискане на цимента, над който по диаметъра да има метална нишка от неръждаема стомана за рентгенографско проследяване на капсулата, подобна метална нишка да съществува и на полюса на капсулата с цел улесняване позиционирането на капсулата; четири пъпчици с височина 3 мм, разположени върху носещата натоварването повърхност, които да улесняват позиционирането на капсулата и да подпомагат равномерното разпределение на циментната мантия, набраздени периферни канали

брой

80

за улесняване на интеграцията на цимента, минимална дебелина на капсулата от 6 мм за осигуряване на качество, гарантиращо минимално износване; материал: UHMWPE/S/PMMA; разновидностите на моделите трябва да предлагат възможнст за интраоперативен избор с оглед конкретните нужди на пациента; трябва да съществува възможност за избор между капсули с неутрална основа или с 10° инклинация на основата, капсулите трябва да могат да се използват с феморални глави с диаметър 22, 28 или 32 мм; размери: минималният външен диаметър трябва да бъде 43 мм, всеки следващ размер да бъде с 2 мм по-голям, максималният да бъде не повече от 61 мм.
Дистален централизатор с 3 крила, материал PMMA (полиметилметакрилат)
Костен цимент с двоен вискозитет с възможност за рентгенографско проследяване - по 2 броя в комплект; Спринцовка за цимент.
Феморална глава, съвместима с конус 6 градуса. Материал: неръждаема стомана; размери: с диаметри 22, 28 и 32; с къса, средна и дълга шийка

36

Комплект, включващ: 1) Филтър за респиратори с овлажняващо и антибактериално действие, за възрастни, ф22 мм конектор, луерлок порт за проби, мъртъв обем 55мл. Да осигурява 99.99% бактериална и вирусологична защита. Отдаване на влага поне 36,8 mg H2O/l въздух. Да са от прозрачен полипропилен без съдържание на латекс и PVC. Резистънс при поток 60 л/мин. – не повече от 2,0 mbar. - 1 брой; 2) Катетър моунт с Г-образен конектор, с порт за аспирация, и малък порт за бронхоскопии, дължина 15см, ф22, без съдържание на PVC и латекс. Резистънс при поток 60л/мин. – не повече от 2,1 mbar

брой

18 000

37

Коронарен стент от кобалт-хром L- 605 с покритие от сиролимус/пробукол - отворена клетка, технология на покритието 50% сиролимус и 50 % пробукол, без полимер, дебелина на покритието 4 µm , концентрация на медикамента 1,2 µm /кв.мм, рекойл 4,3%, проксимален шафт с тефлоново покритие 1,9 Fr, дистален шафт полиамид 2,5 Fr, профил на входа на лезията 0.016 ″; профил на преминаване: 2,00 мм – 0,032″, 2,25 мм – 0,033″, 2,5 мм - 0,033″, 2,75 мм - 0,034″, 3,00 мм - 0,034″, 3,50 мм - 0,035″, 4,00 мм - 0,035″, номинално налягане 10 атм, дебелина на страт при диаметри 2,0, 2,25 и 2,5 мм -50 µm, при диаметри 2,75, 3,0, 3,5 и 4,0мм - 60 µm, размери: диаметри 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 мм с дължини 8/9 мм, 13/14 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм, 32 мм

брой

200

38

Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 0.5 сс (0.5-0.7 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка

брой

2

39

Костно заместващо вещество - гранули с р-ри 1 сс (0.7-1.4 мм), бета трикалциев фосфат с порьозност 60%, стерилна опаковка

брой

6

Каталог: uploaded -> system documents
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедура за възлагане на обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата; Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Решение за откриване на процедурата. Обявление за обществената поръчка
system documents -> Пълно описание на предмета на поръчката предмет на поръчката


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница