Решение за отмяна на решението от 1991 год.Дата16.08.2017
Размер62.06 Kb.
#28113
ТипРешение
АЕЦ БЕЛЕНЕ:
ЕНЕРГИЙНИ И ФИНАНСОВИ

ЛЪЖИ И РЕАЛНОСТИ


Д-р Георги Касчиев

Институт за изследване на риска

Виенски университет

gk@irf.univie.ac.at


26 май 2008

София
Развитие на проекта АЕЦ Белене 1
 • 1981: Одобряване на площадката

 • 1985: Старт на подготвителните работи

 • 1987: Одобрен е технически проект за изграждане на четири блока ВВЕР-1000

 • 1987 – 1990: Строителни дейности

 • 1990: Проектът е свит до два блока, финансови трудности

 • 1991: Първото не-съвсем БКП правителство замразява проекта

 • 1996-97: Правителството на БСП опитва да даде “зелена светлина” на проекта

 • 1997: Временното правителство потвърждава решението от 1991 годинаРазвитие на проекта АЕЦ Белене 2


 • 2002, 8 април: Министър Председателят ССК изненадващо заявява, че е решено да се довърши АЕЦ Белене

 • 2002, декември: Правителствено решение за отмяна на решението от 1991 год. (и започване през 2003 год. на строителството)

 • 2003, юли: Избран консултант за ОВОС

 • 2004, април: Правителствено решение за изграждане на Белене без ОВОС и ТИА

 • 2004, ноември: Докладът за ОВОС одобрен

 • 2004, декември: Избран архитект-инженер

 • 2005, февр.: Избран финансов консултант

 • 2005, април: Второ (крайно) Правителствено решение за изграждане на Белене с леководни реактори и обща мощност 2000 MW


Развитие на проекта АЕЦ Белене 3


 • 2005, май: Обявен търг за проект и изграждане, но само с реактори ВВЕР – предложения от АСЕ и Skoda Alliance

 • 2006, октомври: АСЕ е победител. Ще се правят два нови блока по проект AES-92

 • 2006, ноември: Обявен търг за партньори за износ на ел.енергия от АЕЦ Белене

 • 2007, май: Обявен търг за стратегически инвеститор за 49 % от АЕЦ Белене

 • 2007, декември: Съгласие от EК

 • 2008, януари: Подписан договор между НЕК и АСЕ

 • 2008, март: RWE и Electrabel одобрени


Статус на проекта Белене


 • Непълен и некоректен ОВОС

 • Политически манипулиран търг

 • Пълна липса на прозрачност и откритост, манипулиране на обществеността

 • Липса на технически проект

 • Нито един частен инвеститор

 • Собственост на единият блок???

 • Неизвестни крайни разходи

 • Липса на схема за финансиране

 • Неизвестна цена на заемите

 • Сегашните разходи - в сметките за тока

 • Генератор на корупция


Площадка Белене 2 • В област с повишен сеизмичен риск

 • Нито един високоволтов далекопровод

 • Липса на ядрена инфраструктура

 • Необходимост от разрушаване на обектите

България – основни данни

 • С доход от около 3300 E/лице България е една от най-бедните страни (EU15 - 26000 E/лице)

 • Сравнена с EU-15 България използува 6,5 пъти повече енергия за да произведе единица БНП

 • Загубите при пренос и разпределение на ел.енергия са 2,5-3 пъти повече от EU-15

 • Една от най-зависимите от внос на енерго-носители в Европа - над 71% през 2005

 • Пълна зависимост от Русия – 100% природен газ, 100% ядрено гориво, 98% нефт, антрацит

 • През последните 15 год. 600 – 800 хиляди предимно млади хора са емигрирали

 • Устойчиво намаляване на населението с 0,9% - 0,7 % на година

Какво би казал здравият разум за енергетиката
 • Да се достигне ефективно (както в EU15) използуване на енергията, а не да се произвежда повече енергия

 • Да се намали енергийната зависимост от една страна       

 • Да се намалят загубите на електроенергия, а не да се увеличава производството й

 • Пълна лудост е да се стремиш да ставаш “енергиен център на Балканите”


Въпрос с повишена трудност: Какви електроенергийни технологии трябва да се развиват ако имаш усвоим хидро-потенциал за 10 млрд кВч и примерно още толкова от вятърни генератори?

Какво казват здравите сили


България е енергиен хит не само

в Европа, но до голяма степен и в

световен мащаб” (09.01.2008 г. - Денят започва БНР)

Икономическият ни ръст е два пъти по-голям от ръста на ЕС; безработицата и данъците са най-ниски; Германия и Франция ни завиждат; токът и газът са най-евтини в България” (18.05.2008, Варна)


АЕЦ Белене е най-важният инвестиционен обект на България за следващите няколко години. Цената на ел.енергията ще бъде с 11 % по-ниска от досега произвежданата” (06.10.2007 БНТ)

Електроенергетика – днес
 • Инсталирани мощности – около 11500 MW

 • Разполагаеми мощности – около 9000 MW

 • Максимален товар - под 7100 MW (около 25 % резерв)

 • Износ 2007– 4,463 TWh (около 16 % от нетната консумация в страната)

 • Цените за бита и за бизнеса са близки до средните в ЕС

Електроенергетика - планове


ТЕЦ:


 • Нова 670 MW (МИ 1), 2010, 4 - 4,5 ТВч/год.

 • Нова 880 MW (Варна), 2014, 3 - 5,5 ТВч/год.

 • Рехабилитация на МИ 2 и на МИ 3, увеличение на разполагаемостта и на мощността с 160 МВ, годишно производство с 3 - 4 ТВч повече

 • Нова 670 MW (МИ 3), 2015, 4 - 4,5 ТВч/год.

 • Извеждане на 300 МВ от Бобовдол

Към 2015 год. годишно производство от ТЕЦ - 13 – 17 ТВч повече от 2007


ВЕИ:
Цел 2020 – мин 20 % от ел.енергията от ВЕИ

 • Ценков камък, 2009 - 80 MW

 • 2015 - мин 150 MW от малки ВЕЦ

 • 2015 – очаквана инсталирана мощност на вятърни турбини около и над 2000 MW

 • 2015 общо около и над 2200 MW повече от ВЕИ, годишно производство 6 - 7 ТВч повечеРазвитие на потреблението на електроенергия в страната
През 2000 – 2007 г. нарастване с 0,8 %/год. на брутното вътрешно потребление в страната:
2000 – 36,2 ТВч

2007 – 38,3 ТВч
Прогнози на НЕК за увеличаване – 2-3 %/год.
Прогнози на независими икономисти – под 1,2 %/год.
При растеж между 1,2 и 2,4 %/год. потреблението през 2015 год. ще нарастне с 4 – 8 ТВч спрямо 2007 год.
Без АЕЦ Белене към 2015 год. излишък от 15 ТВч
Как бе обоснована АЕЦ Белене

ТВЪРДЕНИЯ
 • ”... На България ще е необходима нова ядрена мощност, която да влезе в експлоатация в периода 2008 - 2010 г.” Милко Ковачев, (26.01.2004 г., БТА) • Ако не се изгради нова мощност, страната ни ще усети недостиг от 2000 МВ към 2010 г., категорични са от енергийното министерство" 08.01.2005 г. в-к Стандарт


РЕАЛНОСТИ


 • Износ 4,463 тВч през 2007 г. е еквивалент на производството на 800 МВ мощност (6500 ч./г.)

 • Рехабилитацията на ТЕЦ МИ 2 и 3 е еквивалент на нова 450 - 600 МВ мощност (6500 ч./г.)

 • Нова ТЕЦ 670 МВ и 500-700 МВ от ВЕИ


ИЗВОД: Вместо недостиг от 2000 МВ през 2010 г. ще имаме в повече 1850-2000 МВ (без ВЕИ)
Колко ще струва АЕЦ Белене


 • “Строежът ще струва 1 млрд долара, съобщи ... Милко Ковачев” - 07.04.2002 г. в-к Монитор

 • “АЕЦ ще започне да функционира през 2008 г. и ще струва 920 млн Евро според изчисления на кабинета” - 01.04.2003 г. Фокус

 • “По думите му (на В. Близнаков) стойността на обекта ще е между 0,8 и 1 млрд Евро” – 01.03.2004 Агенция Медиапул

 • М. Севлиевски: “... Ще се строят два блока с мощност по 1000 МВ. Заложените инвестиции са 2,4 млрд Евро, като 500 млн Евро е цената на плошадката” – 07.04. 2005 Агенция Медиапул

 • Стойността на офертата, с която АСЕ спечели конкурса за главен изпълнител ... е 3,997 млрд Евро – 01.11.2006 г. в-к Сега

Колко ще струва АЕЦ Белене

4 милиарда Евро??? Плюс:


 • Поне 1,2 млрд Евро за поскъпналите материали и оборудване (досега)

 • 600 + млн Евро за два турбогенератора

 • 500 + млн Евро за ядрената инфраструктура на площадката

 • 500 + млн Евро за далекопроводи

 • 400 + млн Евро за първото зареждане на реакторите с ядрено гориво

 • 300 + млн Евро за консултантите на НЕК

 • 400 + млн Евро за 2000 руски специалисти

 • 2 млрд + Евро лихвени задължения

Колко ще струва токът


Обещавана себестойност

35 – 36 Euro/MWh ??? При положение че:Началните разходи – много по-големи

Финансова схема – ?

Цена на капитала - ?

Срок на изграждане - ?

Разполагаемост - ?

Експлоатационни разходи, цена на урана - ? Корупционна компонента - ?
Себестойност с отчитане на реалностите:

Повече от 80 Euro/MWh


Някои реалности: Корупцията


 • ОВОС на Белене 2004 г.: 7,8 млн долара

ОВОС на АЕЦ Игналина 2007 г.: 60000 Е

 • За оценка на двете оферти за Белене– 17 мес., 228 межд. експерти; За оценка на шестте оферти за 5-ти реактор на Финландия – 6 месеца, 100 сътрудника на компанията

 • КОНСУЛТАНТИ

Как проектът се прави атрактивен
 • Държавните чиновници дават държавни гаранции за вземаните заеми

 • НЕК гарантира изкупуване на електроенергията за 15 години.

 • Всички финансови рискове се поемат от данъкоплатците и от консуматорите на електроенергия

 • С оглед на прогнозирания огромен излишък от електроенергия през 2015 год. има реален риск началните разходи и лихвите по тях да се плащат от българските граждани.

Други особености на проекта Белене
 • Стабилност на енергосистемата • Кога ще влезе в действие
 • Износът на електроенергия

Каталог: upload -> 2afb06f547266f3ba701eddf8f118ac0
upload -> Доклад за работата на варненски окръжен съд 2014
upload -> Програма на Португалски културен и езиков център „Камойнш София" 03 Sábado / събота Celebração da "Martenitza" Честита Баба Марта!
2afb06f547266f3ba701eddf8f118ac0 -> Факти и твърдения за самосезиране на прокуратурата относно законността, целесъобразността и процедурната издържаност на подновяването на строителството на аец – Белене, и на изразходените над 8 млн долара за довос на аец– Белене от фирмата
2afb06f547266f3ba701eddf8f118ac0 -> Бнп не финансира проекта „аец белене


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница