Решение за разпределяне на депозит№509/11. 03. 2008г от Началника на Митница ПловдивДата17.03.2017
Размер13.78 Kb.
#17165
ТипРешение
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ

АГЕНЦИЯ “МИТНИЦИ”

РЕГИОНАЛНА МИТНИЧЕСКА ДИРЕКЦИЯ ПЛОВДИВ


МИТНИЦА ПЛОВДИВ

ГР. ПЛОВДИВ УЛ. “КУКЛЕНСКО ШОСЕ” № 32 ТЕЛ.: 032/ 606 247

Изх. № 2-2600-7352/04

Дата: 20.03.2008г.С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Съобщавам, че за “БОНД-3” ЕООД Булстат 131062905, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Средец” ул.”Мануш войвода”, № 1-3, ап.2 с управител Джордж Иша Ялда-гражданин на Ирак с временна карта на бежанец № 8702362/01.11.2004г., има издадено Решение за разпределяне на депозит№509/11.03.2008г. от Началника на Митница Пловдив.

На основание чл.84, ал.3 от ЗМ Началника на Митница Пловдив е решил да разпредели депозита в размер на 23036 /двадесет и три хиляди тридесет и шест / лв., внесени от “БОНД-3” ЕООД Булстат 131062905, по набирателната сметка на Митница Пловдив като:
-вн. мито –14765 /четиринадесет хиляди седемстотин шестдесет и пет/ лв.

-ДДС - 8271 /осем хиляди двеста седемдесет и един/лв., като част от задължението по ППСПДВ № 120/2005 г.


Съобщението е поставено на таблото за съобщения в Митница Пловдив и публикувано в Интернет-страницата на “Агенция Митници”, на дата 21.03.2008г.
Решението може да бъде обжалвано, чрез Началника на Митница Пловдив пред Директора на РМД Пловдив в 14-дневен срок, по реда на чл. 81 и чл.84, ал.1 от АПК.

20.03.2008г. НАЧАЛНИК МИТНИЦА ПЛОВДИВ:

гр. Пловдив
………………………………

/Иван Праматаров/


Каталог: messages
messages -> С ъ о б щ е н и е до цветомир тодоров ценов
messages -> П у б л и ч н о с ъ о б щ е н и е
messages -> Важно ! От 25 април 2008 год в община Елин Пелин е разкрит логопедичен кабинет. Седалището на кабинета се намира в оу „Ст. Стефанов” гара Елин Пелин
messages -> На 27 февруари четвъртък от 10. 00ч до 12. 00 ч
messages -> Уважаеми съгражани, На 31 март (събота)
messages -> Министерство на финансите  агенция "митници" регионална митническа дирекция русе
messages -> Агенция”митници” регионална митническа дирекция пловдив
messages -> М и н и с т е р с т в о н а ф и н а н с и т е агенция “митници” митница столична
messages -> Marina Stefanova is Director "Sustainable Development" of the un global Compact Network Bulgaria. She has a PhD on Social governance -specialty "Corporate social responsibility"


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница