Решение за регистрация или акта с който е създадено, за фл трите имена и останалите данни от личната картаДата28.10.2018
Размер11.94 Kb.
#103205
ТипРешение
АУ-ДС-23Издаване на заповед за изземване на държавен имот, който се владее или държи без основание, който се ползва не по предназначение или нуждата, от който е отпаднала
Законово основание: На основание чл. 80 от Закон за държавната собственост
Необходими документи:

  1. Мотивирано искане от ръководителя на съответното ведомство (в случай, че имота не се управлява от областния управител);

  2. Договор за наем или друг акт, по силата на който недвижимият имот е бил предоставен за ползване;

  3. Доказателства, че договорът е прекратен или развален по реда на ЗЗД (напр. писмени предизвестия, нотариални покани, съдебни решения и др.) или че актът, с който е предоставен имотът е отменен;

  4. Данни за субекта, който владее или държи недвижимия имот без правно основание – за ЮЛ – копие от съдебното решение за регистрация или акта с който е създадено, за ФЛ – трите имена и останалите данни от личната карта;

  5. Документи, от които е видно че субектът от когото имота се изземва, вече не е служител на дадено ведомство (например заповед за прекратяване на служебното правоотношение), когато това е било основание за настаняването му в държавния имот;

  6. Всякакви други доказателства, че имотът се ползва не по предназначение, или че нуждата от него е отпаднала, по отношение на лицето настанено там;

  7. Нотариално заверено пълномощно за представител.


Срок за изпълнение: от 14 дни до 1 месец - съгласно чл. 57, ал. 1 и ал. 5 от АПК
Цена/такса: Услугата не се заплаща
Каталог: documents
documents -> Български футболен съюз п р а в и л н и к за статута на футболистите
documents -> Изготвяне на Технически инвестиционен проект и извършване на строително-ремонтни работи /инженеринг/ на стадион “Плевен”
documents -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
documents -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
documents -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
documents -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
documents -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
documents -> Общи въпроси и отговори, свързани с държавните/минималните помощи Какво е „държавна помощ”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница