Решение за регистрация, съобразено с българското законодателствоДата25.07.2016
Размер93.66 Kb.
#6635
ТипРешение
Рег. № 93-00- /16.02.2011г
ЗАПИТВАНЕ ЗА ОФЕРТА

Относно: Доставка на компютърна техника HEWLETT PACKARD


ТЕХНИЧЕСКИ И ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОСТАВКАТА:
I.ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА
Съгласно Приложение №1 към настоящето
II. ТЕХНИЧЕСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА

При офериране е задължително спазването на номерацията. Техническата част на офертата е задължително да съдържа информация за:


1. Качество и произход на продукта – удостоверява се със съответен сертификат за качество и/или декларация за съответствие.

2. Количество на доставката: по приложена спецификация без цени.

3. Франкировка: DDP склад на купувача, гр. Панагюрище, площадка Асарел.

4. Условия на плащане: максимален срок разсрочено плащане след доставка. При плащане във валута, плащането на ДДС се извършва в лева по фиксинга на БНБ в деня на фактуриране.

5. Гаранции в месеци: 36 месеца след доставка. След изтичане на срока на стандартната гаранция да се предложат допълнителни гаранции по схема.

6. Срок на доставка: максимално кратък, но не по-голям от 30 календарни дни.

7. Референтен списък на клиенти: участниците следва да представят списък на клиенти от последните 3 години с адреси и телефони.

8. Референции: участниците следва да представят референции от минимум 3-ма клиенти до максимум от 10 клиенти /с посочени длъжностни лица и координати за връзка – телефон, факс или e-mail./ за извършване на аналогични доставка през послезните 3 години.

9. Фирмени документи

9.1 Съдебно решение за регистрация, съобразено с българското законодателство.

9.2 Регистрация по БУЛСТАТ.

9.3 Удостоверение за актуално състояние на фирмата.

9.4 Декларация, подписана от едноличния търговец, съответно членовете на управителния орган на участника, че участникът:


  • Не е лишен от правото да упражнява търговска дейност,

  • Не е в процес на ликвидация,

  • Не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност,

  • Няма регистрирани данъчни нарушения,

  • Не е осъждан за банкрут

  • Няма неплатени данъци и такси към държавата,

  • Ще спазва общо-фирмените изисквания на «Асарел Медет» АД по отношение на конфиденциалност на информацията, до която ще има достъп.

10. Участниците следва за представят документ за оторизация, представителство или дистрибуция.  1. Валидността на офертата: следва да бъде минимум 3 месеца след подаването й.


III ТЪРГОВСКА ЧАСТ НА ОФЕРТАТА

При офериране е задължително спазването на номерацията. Търговската част на офертата е задължително да съдържа информация за:

1. Цени: участниците следва да предложат цени по всяка позиция от приложената спецификация с фиксирани търговски отстъпки от актуалната си ценова листа. Търговските отстъпки да важат и за номенклатура извън посочената в Приложение №1.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
1. Най-ниска цена, при изпълнение на всички изисквания, описани в т.II и т.IV.
V ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Офертата, адресирана до Ръководител отдел „Мониторинг” се представя само в запечатан плик в деловодството на „Асарел Медет” АД не по-късно от 07.03.2011 г., като Търговските условия /раздел III/ са запечатани в отделен /втори/ плик с надпис „Търговски условия” вътре в големия плик с Техническите условия /раздел II/.

Върху запечатания плик с офертата, получен в деловодството на „Асарел Медет” АД или по пощата, изискваме да се поставят надписите „Оферта за доставка на компютърна техника” и „Да се отвори само от определената за целта комисия” и обозначен на плика подател.
VI. ОФЕРТИТЕ СЕ КЛАСИРАТ САМО В ЕДИН КРЪГ.
1. Създадения ред в дружеството за съхранение на офертите, прозрачност и принципност при тяхното разглеждане изключва възможността за влияние върху избора на изпълнител или върху качеството на входящия контрол чрез корупция. Освен това при констатиране подобни опити, съответните длъжностни лица се освобождават дисциплинарно от работа, а договорите със съответния партньор се прекратяват.
2. За допълнителна информация:

- по технически въпроси – инж. Неда Кузманова, Ръководител отдел ИТТ, тел: 0357 60448

- по търговски въпроси – Пламен Терзиев, тел: 0357 60356

Крайният срок за предоставяне на офертата, придружена с коментар по всички точки и съгласно изискванията е 07.03.2011г.
Приложение: Спецификация – Приложение №1 – 2 стр.
ПРОКУРИСТ:

/Иван Дончев/

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

Спецификация

Компютърна техникапо ред

Наименование/Категория

Технически характеристики

Количество*

1.

Офис компютърни конфигурации

40 бр.Процесор: intel i3

Твърд диск: 320GB

Памет: DDR3, 3GB

Видеокарта: вградена

Мрежова карта: вградена, Gigabit Ethernet Controller

DVD +/- RW

Разширителни слотове – стандартни

Интерфейс – минимум 4 USB 2.0

Аксесоари в комплекта - HP USB Standard Keyboard, HP USB Optical Mouse, Monitor 22 LCD

2.

Графични станции

3 бр.Процесор: intel i5

Твърд диск: 500GB

Памет: DDR3, 4GB

Видеокарта: NVidia Quadro FX580

Мрежова карта: вградена, Gigabit Ethernet Controller

DVD +/- RW

Разширителни слотове – стандартни

Интерфейс – минимум 4 USB 2.0Аксесоари в комплекта - HP USB Standard Keyboard, HP USB Optical Mouse, Monitor 24LCD
3.

Преносими компютри

HP ProBook 6550b

4.

Многофункционално устройство 4в1

Лазерно многофункционално устройство HP LaserJet M1536dnf MFP

5.

Мастиленоструен цветен принтер – до формат А3

HP Office jet Pro K8600 Color Printer

6.

Черно-бял лазерен принтер - до формат А3

HP LaserJet 5200DTN

7.

Черно-бял лазерен принтер - до формат А4

HP LaserJet P2055dn

8.

Цветен лазерен принтер

HP Color LaserJet CP2025dn

9.

Комутатори

8 портови, неуправляеми

10 бр.

10.

Непрекъсваеми ТЗИ

500 VA


10 бр.

11.

Непрекъсваеми ТЗИ

2200 VA


5 бр.

12.

Софтуер – 1 лиценз от последни версии на:


Adobe Acrobat Pro


Adobe Acrobat Std


AutoCAD


CorelDraw


WinRar


Cyrilla
13.

Резервни части


Твърд диск SATA 320GB

10 бр.Твърд диск ATA 320GB

10 бр.Монитор LCD 22

10 бр.Монитор LCD 24

10 бр.Памет DDR RAM 1GB/400

20 бр.Памет DDR2 RAM 1GB /800

20 бр.Мишка USB

20 бр.Мишка PS/2

5 бр.Клавиатура USB

20 бр.Клавиатура PS/2

5 бр.UTP кабел категория 5е - за вътрешно полагане

5 кашонаUTP кабел категория 5е - за външно полагане

2 кашонаЗахранващ блок за компютър 400W

10 бр.Мрежова карта PCI 100/1000

10 бр.Безжично устройство Tsunami MP.11a BSU

5 бр.Безжично устройство Tsunami MP.11a SU

5 бр.Дънна платка – ASUS P5QPL-AM/G41/VGA/775 -

10 бр.Процесор - Core C2 DUO E8500/3.16/133/6M BOX

10 бр.Видеокарта – ASUS EN210 SILENT/DI/512MD3 LP

5 бр.Оптично устройство CD/DVD +/- RW

5 бр.


ПРЕДПОЧИТАН ПРОИЗВОДИТЕЛ – HEWLETT PACKARD
Посочените в таблицата количества са прогнозни, годишни, на база статистика от минали години, и могат да претърпят изменение. Там където няма изрично указано количество се оферира 1 бр.

Посочените параметри са специфицирани на база моментното състояние на пазара и потребностите в компанията и са основание за съпоставимост при избор на доставчик и сключване на рамков договор. При конкретна заявка на компютърна техника напред във времето могат да настъпят промени по отношение на техническите изисквания, параметрите, номенклатурата и количествата на заявяваната компютърна техника и резервни части.Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница