Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятиеДата31.03.2018
Размер16.03 Kb.
ТипРешение
Приложение № 9

СПИСЪК НА ФАКТИ И ОБСТОЯТЕЛСТВА, ПОДЛЕЖАЩИ НА РАЗКРИВАНЕ, МЕЖДИНЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА ПЪРВО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 Г.НА Белмондо ЕООД

1. Промяна на лицата, упражняващи контрол върху дружеството.

За периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. за Белмондо ЕООД няма промяна, относно лицата, които упражняват контрол върху дружеството.


2. Откриване на производство по несъстоятелност за дружеството или за негово дъщерно дружество и всички съществени етапи, свързани с производството.

За периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. за Белмондо ЕООД няма открито производство по несъстоятелност.


3. Сключване или изпълнение на съществени сделки

За периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. Белмондо ЕООД не е възлагало големи поръчки (възлизащи на над 10 на 100 от средните приходи на дружеството за последните три години).


4. Решение за сключване, прекратяване и разваляне на договор за съвместно предприятие.

За периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. за Белмондо ЕООД няма приети решения за сключване, прекратяване или разваляне на договор за съвместно предприятие.


5. Промяна на одиторите на дружеството и причини за промяната.

За периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. за Белмондо ЕООД не подлежи на одиторска заверка на финансовите отчети на дружеството.


6. Образуване или прекратяване на съдебно или арбитражно дело, отнасящо се до задължения или вземания на дружеството или негово дъщерно дружество, с цена на иска най-малко 10 на сто от собствения капитал на дружеството.

Няма такива.


7. Покупка, продажба или учреден залог на дялови участия в търговски дружества от емитента или негово дъщерно дружество.

Няма такива.


8. За емитенти - други обстоятелства, които дружеството счита, че биха могли да бъдат от значение за инвеститорите при вземането на решение да придобият, да продадат или да продължат да притежават публично предлагани ценни книжа.

Не се отнася за дружеството.Маргаритка Георгиева

УПРАВИТЕЛ
Каталог: download -> BELMO-NL -> 14999
download -> Литература на народите на Европа, Азия, Африка, Америка и Австралия
download -> Конкурс за певци и инструменталисти „ Медени звънчета
download -> Огнената пещ
download -> Задача Да се напише програма която извежда на екрана думите „Hello Peter. #include void main { cout }
download -> Окс“бакалавър” Редовно обучение I до III курс
download -> Конспект по дисциплината „Екскурзоводство и анимация в туризма" Специалност: "Мениджмънт в туризма"
download -> Дипломна работа за придобиване на образователно-квалификационна степен " "
download -> Рентгенографски и други изследвания на полиестери, техни смеси и желатин’’ за получаване на научната степен „Доктор на науките”
14999 -> Отчет към 30. 06. 2017г на "белмондо" еоод, гр. Д. Дъбник І. Обща информация „белмондо"


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница