Ревизия 70. 01. 47 На програмен модул “складово стопанство”Дата25.07.2016
Размер23.09 Kb.
РЕВИЗИЯ 70.01.47 НА ПРОГРАМЕН МОДУЛ “СКЛАДОВО СТОПАНСТВО”


 1. В меню "Настройка", е добавена нова точка – “Права на достъп”, от където може да се посочат от потребителя точките от менюто, достъпни за всяко ниво на достъп. Поради тази причина в “Работни параметри” отпадат следните опции:

14 – Достъп работна дата

39 – Достъп до точка приход склад
 1. Добавена е възможност за посочване на лимит при отложени плащания за всеки от контрагентите. За целта в меню “Настройка”, точка “Контрагенти” и избор на F5 – Цени е добавено поле “Лимит”. В него само на първия ред се попълва ограничителната сума за всеки от контрагентите. В последствие при избор на F5 – Задължения в точките Приход/Разход склад и Приходни/Разходни плащания и надхвърлен лимит се извежда предупредително съобщение.
 1. Добавен е бърз клавиш за достъп до “Работни параметри” – Ctrl+F8.
 1. В “Работни параметри”, група “Склад – склад подразбиране” е добавен нов параметър 154 – Редакция на съществуващ документ, който определя дали потребители с по-ниско ниво на достъп да имат право да редактират съществуващ документ за прехвърляне от склад в склад.
 1. При касови продажби се извежда съобщение ако документа не е разпечатан.
 1. Във всички входни формуляри се извежда името на потребителя, който е създал документа или записването.
 1. Във входния диалогов екран на “Ведомост по контрагенти - амбалаж” от меню “Справки за разчетите” е добавена възможност да се избират контрагенти и материали по всички критерии. На F5 в самата справка се извеждат стоките, които е купувал контрагента, на който е стъпил в момента потребителя.
 1. Отпада параметър 189 – Печат пояснение за материал и пояснението се извежда автоматично, в случай, че е попълнено нещо в това поле в номенклатурата на материалите. Параметър 189 става Печат МОЛ, което определя извеждането на поле за МОЛ във фактурите.
 1. Отпадат справките “По контрагенти и аналитични признаци” и “По материали и аналитични признаци” в меню “Справки за покупките и продажбите”. Същата информация може да бъде изведена съответно от справките “По контрагенти” и “По материали” посредством избор на съответната опция в полето “Групиране по” на входния диалогов екран.
 1. В справката “По контрагенти” от меню “Справки за покупките и продажбите” е добавено извеждането на информация за общия брой на контрагентите и броя на поръчките за всеки контрагент.
 1. В справката “По материали” от меню “Справки за покупките и продажбите” е добавено извеждането на информация за общия брой материали, броя на поръчките и броя контрагенти за всеки материал.
 1. Добавена е възможност информацията в справката “Наличности към дата” да се групира по групи материали или АП – материали.
 1. В меню “Настройка”, точка “Работни параметри”, група “Параметри - печат” е добавена нова опция – 221 – Остойностяване на амбалаж по цена N. Ако в този параметър се попълни цена номер от 1 до 6, извеждането на антетката с амбалажните задължения на контрагентите в разписки и фактури става остойностено.
 1. В “Картони по контрагенти” от меню “Справки за разчетите” са добавени полета за каса, АП, пояснение и документ номер.
 1. В меню “Справки за покупките и продажбите” е добавена нова справка – “Статистика”.Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница