Резултати от извършени разследвания през 2018 Г. 04. 09. 2018 г. Валери иванов петков – рег. №0468Дата12.10.2018
Размер69.5 Kb.
#84032

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕНИ РАЗСЛЕДВАНИЯ ПРЕЗ 2018 Г.
04.09.2018 г.

ВАЛЕРИ ИВАНОВ ПЕТКОВ – РЕГ. № 0468
Приема доклада за резултатите от извършено разследване на дейността на регистрирания одитор Валери Иванов Петков – рег. № 0468 от регистъра по чл. 20 от ЗНФО, относно изпълнение законовите изисквания при поемане и изпълнение на ангажимент за задължителен финансов одит на годишните финансови отчети, със заключението, че регистрираният одитор е поел ангажимент за доброволен финансов одит в съответствие с действащите законови изисквания.
26.06.2018 г.

СВЕТЛАНА ЦВЕТАНОВА ПАВЛОВА – РЕГ. № 0633


  1. Приема доклад за резултатите от извършено разследване на дейността на регистриран одитор Светлана Цветанова Павлова – рег. № 0633 от регистъра по чл. 20 от ЗНФО, със заключението, че регистрираният одитор е нарушил разпоредбите на чл. 31, ал. 1, т. 4 от ЗНФО като не е предоставила достъп до поискана от заместващия одитор относима информация за изпълнения от нея ангажимент за финансов одит.

  • Регистрираният одитор Светлана Цветанова Павлова - рег. № 0633 от регистъра по чл. 20 от ЗНФО, да бъде включена в плана за инспекционната дейност за 2018 г. за извършване на инспекция за гарантиране качеството на професионалната й дейност.

  • Регистрираният одитор Станка Кирилова Добрева – рег. № 0274 от регистъра по чл. 20 от ЗНФО, да бъде включена в плана за инспекционната дейност за 2018 г. за извършване на инспекция за гарантиране качеството на професионалната й дейност.


11.06.2018 г.

ЯВОР СТАНИСЛАВОВ АНАСТАСОВ – РЕГ. № 0744
Приема доклада за резултатите от извършено разследване на дейността на регистриран одитор Явор Станиславов Анастасов – рег. № 0744 от регистъра по чл. 20 от ЗНФО, по отношение качеството на изпълнение на ангажимент за задължителен финансов одит на годишния финансов отчет на „Импрегнация 2000“ АД за 2017 г., със заключението, че:

  1. При изпълнение на ангажимента за задължителен финансов одит регистрираният одитор е допуснал съществени пропуски и несъответствия спрямо изискванията на приложимите професионални стандарти, в резултат на което е издал неадекватно одиторско мнение на събраните одиторски доказателства.

  2. По време на изпълнение на одиторския ангажимент регистрираният одитор е предприел действия за избирането му в Съвета на директорите на „Импрегнация 2000“ АД, без да е оценил наличието на заплаха за спазване фундаменталните етични принципи, свързана с личен интерес, съответно не е предприел предпазни мерки за нейното елиминиране или свеждането й до приемливо ниво, както е нарушил и разпоредбите на чл. 58, ал. 1, т. 3 от ЗНФО.


08.05.2018 г.
ВАСИЛ КРЪСТЕВ КАЛАЙДЖИЕВ – РЕГ. № 0409
Приема доклад за резултатите от извършено разследване на дейността на регистриран одитор Васил Кръстев Калайджиев – рег. № 0409 от регистъра по чл. 20 от ЗНФО, относно спазване законовите изисквания при отказ от изпълнение на поет ангажимент за задължителен финансов одит на финансов отчет през периода от 01.01.2017 г. до 30.06.2017 г. със заключението, че регистрираният одитор е нарушил разпоредбите на чл. 49, ал. 1 от ЗНФО, като е отказал издаване на одиторски доклад без наличие на основателни причини, както и че не е уведомил КПНРО и ИДЕС в съответствие с изискванията на чл. 49, ал. 3 от ЗНФО за отказа си от изпълнение на поетия ангажимент за задължителен финансов одит.

17.04.2018 г.

СТОЯН АСЕНОВ ДОНЕВ – РЕГ. № 0509
Приема доклада за резултатите от извършено разследване на дейността на регистрирания одитор Стоян Асенов Донев – рег. № 0509 от регистъра по чл. 20 от ЗНФО, относно изпълнение законовите изисквания за отчитане на професионалната му дейност за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г., със заключението, че е нарушил законовите изисквания като е представил пред Института на дипломираните експерт-счетоводители отчет за своята професионална дейност, в който не е посочил 8 изпълнени от него ангажимента за финансов одит, с което е възпрепятствал упражняването на надзорните функции на КПНРО.
ЦВЕТКО ИВАНОВ КРАЕВ – РЕГ. № 0539
Приема доклада за резултатите от извършено разследване на дейността на регистрирания одитор Цветко Иванов Краев – рег. № 0539 от регистъра по чл. 20 от ЗНФО, относно изпълнение законовите изисквания за отчитане на професионалната му дейност за периода от 01.07.2014 г. до 30.06.2017 г., със заключението, че е нарушил законовите изисквания като е представил пред Института на дипломираните експерт-счетоводители отчети за своята професионална дейност, в който не е посочил 3 изпълнени от него ангажимента за финансов одит, с което е възпрепятствал упражняването на надзорните функции на КПНРО.

27.03.2018 г.
МАРИЯ ГЕНОВА ДАСКАЛОВА – РЕГ. № 0387
Приема доклада за резултатите от извършено разследване на дейността на регистрирания одитор Мария Генова Даскалова – рег. № 0387 от регистъра по чл. 20 от ЗНФО, относно изпълнение законовите изисквания за отчитане на професионалната й дейност за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г., със заключението, че е нарушила законовите изисквания като е представила пред Института на дипломираните експерт-счетоводители отчет за своята професионална дейност, в който не е посочила 10 изпълнени от нея ангажимента за финансов одит.
АТИНА НИКОЛАОС МАВРИДИС - ВАСИЛЕВА – РЕГ. № 0408
Приема доклада за резултатите от извършено разследване на дейността на регистриран одитор Атина Николаос Мавридис-Василева – рег. № 0408 от регистъра по чл. 20 от ЗНФО, относно спазване на законовите изисквания при упражняване на одиторската професия за периода от 01.01.2015 г. до 17.01.2018 г. със заключението, че е нарушила разпоредбите на ЗНФО по отношение деклариране на обстоятелства подлежащи на вписване в публичния регистър на регистрираните одитори.
20.03.2018 г.
ДАНКА СТОЕВА МИЛАНОВА-СТОЯНОВА – РЕГ. № 0382
Приема доклада за резултатите от извършено разследване на дейността на регистрирания одитор Данка Стоева Миланова-Стоянова – рег. № 0382 от регистъра по чл. 20 от ЗНФО, относно изпълнение законовите изисквания за отчитане на професионалната й дейност за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г., със заключението, че е нарушила законовите изисквания като е представила пред Института на дипломираните експерт-счетоводители отчет за своята професионална дейност, в който не е посочила 9 изпълнени от нея ангажимента за финансов одит, с което е възпрепятствала упражняването на надзорните функции на КПНРО.
МАРГАРИТА СТОЯНОВА ГАВЕДСКА – РЕГ. № 0351
Приема доклада за резултатите от извършено разследване на дейността на регистрирания одитор Маргарита Стоянова Гаведска – рег. № 0351 от регистъра по чл. 20 от ЗНФО, относно изпълнение законовите изисквания за отчитане на професионалната й дейност за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г., със заключението, че е нарушила законовите изисквания като е представила пред Института на дипломираните експерт-счетоводители отчет за своята професионална дейност, в който не е посочила 4 изпълнени от нея ангажимента за финансов одит, с което е възпрепятствала упражняването на надзорните функции на КПНРО.
СТЕФАН ХРИСТОВ КОРАДОВ – РЕГ. № 0093
Приема доклада за резултатите от извършено разследване на дейността на регистрирания одитор Стефан Христов Корадов – рег. № 0093 от регистъра по чл. 20 от ЗНФО, относно изпълнение законовите изисквания за отчитане на професионалната му дейност за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г., със заключението, че е нарушил законовите изисквания като е представил пред Института на дипломираните експерт-счетоводители отчет за своята професионална дейност, в който не е посочил 10 изпълнени от него ангажимента за финансов одит, с което е възпрепятствал упражняването на надзорните функции на КПНРО.
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ЧОРБАДЖИЙСКИ – РЕГ. № 0042
Приема доклада за резултатите от извършено разследване на дейността на регистрирания одитор Стоян Георгиев Чорбаджийски – рег. № 0042 от регистъра по чл. 20 от ЗНФО, относно изпълнение законовите изисквания за отчитане на професионалната му дейност за периода от 01.07.2016 г. до 30.06.2017 г., със заключението, че е нарушил законовите изисквания като е представил пред Института на дипломираните експерт-счетоводители отчет за своята професионална дейност, в който не е посочил един изпълнен от него ангажимент за финансов одит.
Каталог: attachments -> article
article -> Решение за отказ за заплащане на правна помощ служебно или по предложение на адвокатския съвет
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица март 2016 година
article -> Национален календарен план за 2014 година I. Национални инициативи
article -> Национален календарен план за 2015 година I. Национални инициативи
article -> Списък на възстановените заглавия към 31. 07. 2012
article -> Секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването
article -> 1 април /неделя/, 10. 00 часа, център село Поликраище
article -> Отчет за изпълнение бюджета на община Годеч за 2012 година
article -> Публични прояви в духовната сфера в горна оряховица февруари 2016 година


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница