Резултати от проведената диагностика на тютюнопушенето сред подрастващите, познанията им за вредата от злоупотребата с цигари и мнение за борбата с вредния навикДата05.02.2018
Размер51.53 Kb.
#55062
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНАТА ДИАГНОСТИКА НА ТЮТЮНОПУШЕНЕТО СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ, ПОЗНАНИЯТА ИМ ЗА ВРЕДАТА ОТ ЗЛОУПОТРЕБАТА С ЦИГАРИ И МНЕНИЕ ЗА БОРБАТА С ВРЕДНИЯ НАВИК

Обект на диагностиката са 164 ученика от шестите класове от три училища в гр. Ямбол, формиращи представителна извадка на диагностиката. Нашата анкетна карта за анонимно попълване, съдържаща осем въпроса е представена в „ Приложение 1 „.

На 20 май 2013 год . бяха раздадени анонимни карти на 164 ученика /83 момичета и 81 момчета/ от шести клас, в 3 училища в гр. Ямбол. Изследваните лица са учащи в ПГ „Васил Левски”, МГ „Атанас Радев” и СОУ „Климент Охридски”.

Участниците в диагностиката попълниха анкетните карти, след което те бяха събрани, обобщени и анализирани., а резултатите са представени в процентно отношение


Какво е Вашето отношение към тютюнопушенето?”

Отношението на анкетираните ученици към тютюнопушенето е предимно отрицателно -79,88 %, 17,07% определят отношението си към проблема като “безразлично”, а други 3,05 % имат положително отношение към тютюнопушенето.


Вредно ли е тютюнопушенето за човешкия организъм?”

Почти 97,56 % от децата смятат, че цигарите са вредни за организма, а останалите 2,44 % са на противоположното мнение. Въпреки това, голяма част от тях са пушачи или са опитвали поне един път цигара през живота си. Тези резултати очертават необходимост от засилване на превантивната дейност с подрастващите по въпроси, свързани с повишаване мотивацията им за незапочване или отказ от вредния навик.


Пушат ли се цигари в семейството Ви?”

Тук отговорите са изключително интересни. Семействата, в които не се пуши са 27,44 %, а тези, в които всички са подвластни на този навик са 10,98 %. Най- голям процент семейства са тези, в които едни лица пушат, други не - 50,61 %, но са малко тези, в които се е пушило преди, а сега не – 10,98 %.


Вие опитвали ли сте цигари?”

Положителен факт е, че 77,44% никога не са пушили, а 21,95% са опитвали само няколко пъти цигари. Нито едно от анкетираните лица не се смята за пушач, а само едно от децата споменава различен от посочените отговори.


В случай, че пушите, по колко цигари пушите на ден, приблизително?”

Учениците, които споделят, че опитват цигари, и че “пушат до 5 цигари на ден” представляват 11,59% от всички анкетирани. Други 3,05% пушат над 5 цигари, 0,61% над половин кутия, а 10,37% се определят като бивши пушачи. Преди всичко това са отговори на 42 от изследваните лица, а останалите 122 души или 74,39%, не са посочили никакъв отговор. Част от тях просто са добавили, че не пушат и затова не могат да отговорят на този въпрос .

Тези резултати очертават необходимост от засилване на превантивната дейност с подрастващите по отношение на проблемите, свързани с пораженията от тютюнопушенето, вредата от ранното усвояване на навика и трудните стъпки по прекратяване на тютюнопушенето. В този смисъл необходимостта от активната превенция на тютюнопушенето сред учениците от горен курс на обучение е обективна, особено по отношение приемане на тютюнопушенето, от страна на подрастващите, като потенциална заплаха за здравето на човека.
Вашите приятели пушат ли?”

Сравнително малък кръг от приятелите на изследваните лица пушат- 32,93% . Останалите 62,80% от анкетираните твърдят, че техните приятели са непушачи, а 3,05% посочват, че преди тените приятели са пушили, но вече не. Две от децата посочват различен от предложените отговори, които са 1,22 % от нашите изследвани лица .

Интерсен факт е, че броят на момчетата, които пушат или някога са пробвали цигара е 21, които представляват 25,9 % от анкетираните. Останалите 74,10 % никога не са пушили и отричат този навик. Пушещите момичета също са 21, тоест 25,3 % от анкетираните ученички. Другите 74,7% от момичетата не са пушачи.

Анализирайки и съпоставяйки тези проценти с общите данни можем да твърдим , че 25 % от всички анкетирани са пушачи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В заключение на диагностиката учениците са призовани да споделят своето мнение за начина, по който човек пропушва цигари и как може да се откаже от вредния навик. Получените отговори съответстват на възрастовата група на участниците, открити са и са ясни, в унисон с общоприети и популярни тези по проблемите на тютюнопушенето. Ето тяхната интерпретация:


 • По- голямата част от отговорите, посочват като първопричина за тютюнопушенето, подражание на по- големите деца или стремежа да приличат на своите родители. Други причини са моментните емоционални състояния на детето, проблеми или просто любопитство към нещо ново и различно от досегашните занимания.

 • Като методи за отказ най- вече се посочват използването на електронните цигари, лепенки, дъвки и хапчета от аптеките.

 • Почти всички анкетирани са запознати с методите за отказване на цигарите и техните заместители.

 • Необходимата помощ и информация за отказване от тютюнопушенето, според 78 % от изследваните лица, може да се получи от лекари, психолози, специалисти в клиниките и аптеките. Също така, се споменават и интернет сайтовете. Останалите 22 % нямат информация, тъй като нито те, нито родителите и обкръжението им са пушили. Самите те дори незнаят от къде може да получат информация и да се информират за отказването от този порок.


ПРЕПОРЪКИ:


 • Да се работи за повишаване мотивацията на учениците за незапочване и отказване от тютюнопушене;

 • Да се продължава работата по превантивна дейност в училищата, по въпросите на вредата от тютюнопушенето, чрез лекции, дискусии и беседи, от страна на медицинското лице, педагогическия съветник, психолога и класния ръководител.

 • Активното отношение на учителите и медицинските специалисти по проблемите на тютюнопушенето е от изключително значение за ефективността на реализираните от тях превантивни дейности сред децата и учениците, защото най-добрата превенция се осъществява чрез личния пример.

 • Да се поддържа тясна връзка между родителите на учениците и училището, което посещават, с цел взаимодействие и съвместно подпомагане в борбата с тютюнопушенето сред подрастващите.


Приложение 1


 1. Какво е Вашето отношение към тютюнопушенето?

А/ отрицателно Б/ положително В/ безразлично


 1. Вредно ли е тютюнопушенето за човешкия организъм?

А/ да Б/ не В/ не зная


 1. Пушат ли се цигари в семейството Ви?

А/ не Б/ всички пушат В/ някои пушат, други- не

Г/ пушеха преди, но сега не
 1. Вие опитвали ли сте цигари?

А/ никога Б/ няколко пъти В/ аз съм пушач


 1. В случай, че пушите, по колко цигари пушите на ден, приблизително?

А/ до 5 Б/ над 5 В/ над 10

Г/ преди пушех, но вече спрях
 1. Вашите приятели пушат ли?

А/ да Б/ не В/ пушеха преди, но вече не


 1. Споделете, защо, според Вас, човек пропушва цигари, откъде научава вредния навик и как може да се откаже от него?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


 1. Как и къде желаещите да се откажат от цигарите, могат да намерят помощ и подкрепа, да се информират за начините за отказване от тютюнопушенето?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Каталог: Document -> Zdravna%20Prosveta
Document -> П р а в и л а за организиране и провеждане на ученическите игри през учебната 2013/2014 година софия, 2013 г
Document -> К о н с п е к т по дисциплината “Обща и неорганична химия” за студентите от І–ви курс специалност “Фармация” Обща химия
Document -> Издадени решения за преценяване на необходимостта от овос в риосв гр. Шумен през 2007 г
Document -> За сведение на родителите, които ще заплащат таксите по банков път цдг” Червената шапчица”
Document -> Становище за осъществен предварителен контрол
Document -> Стъпки за проверка в регистър гаранции 2016г. Начална страница на сайта на ауер електронни услуги
Zdravna%20Prosveta -> Резултати от проведена диагностика за установяване ниво на стрес и депресия сред представителна извадка на жители на град ямбол
Zdravna%20Prosveta -> Психичното здраве е особен вид душевно благополучие и комфорт, което прави човека максимално работоспособен, удовлетворен от себе си и от това, което върши, позволява му без напрежение да общува с другите хора


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница