Резюме — подбран материал 3Дата06.01.2017
Размер53.73 Kb.

РЕЗЮМЕ — ПОДБРАН МАТЕРИАЛ 3:


КОКАИН И КРЕК-КОКАИН: НАРАСТВАЩ ПРОБЛЕМ В ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите

Годишен доклад 2007: състоянието на проблема с наркотиците в Европа

Ембарго: 10H00 ЦЕВ — 22.11.2007 г.
Въведение

В Подбран материал относно „Кокаин и крек-кокаин: нарастващ проблем в общественото здравеопазване”, публикуван заедно с Годишния доклад 2007, EMCDDA посочва, че в някои европейски страни в последните години се наблюдава очевидно увеличение на употребата на кокаин, на потърсено лечение на проблеми, свързани с кокаина, и на конфискации на наркотика. Изследва се вероятността употребата на кокаин да се превърне в съществен фактор за общественото здраве и специално внимание се обръща на последиците за здравето от употребата на кокаин, които често не се разпознават в съществуващите системи за отчитане. Също така се изследват предизвикателствата при предоставянето на ефикасно лечение на зависимостта от кокаин и крек-кокаин.


Разпространение, модели и тенденции в употребата на кокаин и крек-кокаин (1)


 • В последните години съществува значителна загриженост относно нарастването на употребата на кокаин в места за отдих и развлечение (напр. дискотеки и клубове) и сред младите хора като цяло в някои европейски страни. Освен това едновременната употреба на кокаин и хероин е по-чест проблем сред употребяващите опиати, докато употребата на крек-кокаин е проблем в някои маргинални групи.

 • Кокаинът е вторият най-често употребяван забранен наркотик в Европа след канабиса. Сред младите хора (15–34 години) приблизително 7,5 милиона са употребявали кокаин поне веднъж през живота си, 3,5 милиона — през последната година и 1,5 милиона — през последния месец. Различията между страните са големи. При насочени проучвания в места с танцова музика се наблюдава разпространение на употребата някога през живота до 60 %.

 • Кокаин на прах се употребява предимно от социално интегрирани лица, употребяващи наркотика за развлечение, докато крек-кокаинът остава сравнително рядко срещан, като се употребява предимно от по-маргинални групи (напр. бездомни, сексуални работници). В много от случаите употребяващите кокаин употребяват няколко наркотика, като често приемат кокаин с алкохол и тютюн и с други забранени наркотици, например други стимуланти и канабис, или с хероин.

 • Сред младите европейци (15–34 години) процентът на употреба на кокаин някога през живота е по-нисък в сравнение с американците или канадците. По отношение на употребата сред младите хора през последната година обаче разпространението в Испания (5,2 %) и Обединеното кралство (4,9 %) е подобно на това в САЩ (4,8 %), въпреки че средното за ЕС е определено по-ниско (2,4 %; вижте Подбран материал 3, Фигура 2).

 • Общите нива на разпространение на употребата на кокаин са като цяло много ниски сред учениците и значително по-ниски в сравнение с канабиса в тази група. Проучванията в училищата, проведени в 28 европейски държави, показаха, че средно по-малко от 2 % от 15–16-годишните са опитвали кокаин, в сравнение със средно 23 %, употребявали канабис.

Проблеми, свързани с употребата на кокаин и крек-кокаин


 • След опиатите и канабиса кокаинът е наркотикът, който най-често се посочва като причина за постъпване на лечение в Европа. Кокаинът е в основата на около 13 % от всички случаи на потърсена помощ в ЕС през 2005 г. (48 000 съобщени случая). 85 % от молбите за лечение за проблеми с кокаин са свързани с кокаин на прах и 15 % с крек-кокаин. Повечето случаи на потърсено лечение се наблюдават само в няколко страни (напр. Испания, Нидерландия).

 • Пациентите на лечение за употреба на опиати могат да бъдат дестабилизирани в резултат на едновременна употреба на кокаин. Засегнатите лица са употребяващи хероин и кокаин (едновременно или последователно) или бивши употребяващи хероин, намиращи се в момента на заместителна терапия.

 • Най-неблагоприятните здравословни последици от употребата на кокаин са сърдечносъдови смущения (напр. исхемична болест), мозъчносъдови смущения (напр. инсулти) и неврологични смущения (напр. гърчове). Рискът от кокаинова токсичност изглежда се влияе от съпътстваща употреба на други вещества (напр. алкохол, хероин).

 • Въпреки че информацията е ограничена, над 400 смъртни случая през 2005 г. са регистрирани като свързани с кокаина. Смъртните случаи от чисто фармакологична свръхдоза са относително редки, освен в случаите на масирано експониране. В момента е по-трудно да се идентифицира смърт, настъпила вследствие на употреба на кокаин, отколкото от опиати. Също така е възможно смъртните случаи, настъпили скоро след приемането и предизвикани от кокаина, но не задължително от отравяне (а например поради инсулт), да не се идентифицират като причинени от кокаин и затова отчетените смъртни случаи, предизвикани от употребата на кокаин, са по-малко от реалните.

Ответни мерки и интервенции


 • Употребяващите кокаин представляват доста разнообразна група: социално интегрирани, които употребяват кокаин за развлечение и които консумират алкохол и други наркотици; употребяващи кокаин, които имат главно опиатни проблеми; и ограничена група от силно маргинализирани употребяващи крек-кокаин. Това изисква гъвкави услуги, които биха могли да привлекат и да отговорят на специфичните нужди на различните употребяващи. Адекватното обучение на персонала беше посочено като необходимост в много страни.

 • Лечението, свързано с употребата на кокаин, протича главно в традиционни амбулаторни условия, специално пригодени за употребяващи опиати. Тъй като социално интегрираните, употребяващи кокаин, неохотно започват лечение заедно с употребяващите опиати, някои държави апелират за използването на съществуващите здравни служби за по-широка група от употребяващи кокаин (на прах), например чрез определяне на нетрадиционно приемно време (вижте пилотния проект в Ирландия).

 • Не съществува ефективно лекарство, което да помогне на употребяващите кокаин да поддържат абстиненция или да намалят употребата, което може да обясни високия процент на релапси при лечението, свързано с употребата на кокаин. На употребяващите кокаин обикновено се предписват лекарства, като антидепресанти или бензодиазепини, за да се намалят симптомите на абстиненцията (напр. безпокойството). Експериментални терапевтични средства за намаляване на симптомите при преустановяване и силното желание са показали потенциала си в клинични изпитания (напр. Baclofen, Tiagabine, Topiramate). Имунотерапията за зависимост от кокаин чрез кокаинова ваксина (TA-CD) също е в процес на проучване.

 • Неотдавнашен преглед на литературата, направен от EMCDDA, по отношение на лечението на кокаиновата зависимост разкри, че когнитивните поведенчески интервенции са ефикасен начин за намаляване и превенция на бъдеща употреба на кокаин. Основани на принципите на обучение, те могат да помогнат на пациентите да се справят с високорискови ситуации, в които биха могли да вземат наркотици.

 • Стратегиите и плановете за действие, насочени към конкретни вещества, са рядкост в ЕС, където преобладават общите подходи, често покриващи както позволените, така и забранените вещества. Специфични за веществата стратегии се разработват едва когато се появят проблеми.

(1) Вижте също прес бюлетин No 8/2007 на адрес http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeID=875 (разпространение, конфискации).
Допълнителна литература:
„Treatment of problem cocaine use: a review of the literature”, (Лечение на проблемна употреба на кокаин: преглед на литературата), EMCDDA, май 2007 http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=18945
„Употреба на кокаин в Европа: изводи за предоставяне на услуги”, Наркотиците на фокус, No 17, EMCDDA, октомври 2007 http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=439BG — Ембарго 22.11.2007 г — 10.00 ч. ЦЕВ (Брюкселско време)
Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница