Ри-ису08. 02. 00. 00. 00/5-1 приложение №1 “асарел – медет” ад – гр. Панагюрище техническо задание за доставка на дмаДата14.01.2018
Размер43.16 Kb.
#46551


РИ-ИСУ08.02.00.00.00/5-1 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
“АСАРЕЛ – МЕДЕТ” АД – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
Техническо задание за доставка на ДМА
ОТНОСНО: Доставка на акустична камера с вграден инклинометър за документиране на сондажи


 1. Описание на условията за работа на акустичната камера /АК/:

Меднорудно находище „Асарел” се намира в Същинска Средна гора, Централна България, Пазарджишка област, на 10 км, северозападно от гр. Панагюрище. Рудникът е на надморска височина 930 – 1080 м.

Находището е изградено от палеозойски гранитоиди, горно-кредни ефузивни вулканити – андезити, лавобрекчи, туфи и субвулканични скали /диорит, кварц-диорит, гранодиоритпорфир/.

Скалите са в различна степен хидротермално, метасоматично променени в:


 • серицитови кварцити

 • алунит-диаспорови кварцити

 • аргилизити

 • пропилити

Минните работи се водят на стъпала с височина 15м при провеждане на взривни работи. Взривните сондажи се пробиват със сонди с триролкови длета - ф 251 мм, дълбочината на сондажите достига до 17 метра. Изпълняват се и сондажи за контурно взривяване с диметър ф 165 мм .

Извършва се геологопроучвателно ядково сондиране с диаметри на сондажите NQ 75,7 мм , HQ 96,1 мм, дълбочина на сондиране до 580 м, обсаждат се с обсадна колона. Стените на сондажите се укрепват с бентонит, може и да са запълнени с мътни води.2. Предназначение:

Акустичната камера с вграден инклинометър е необходима за документиране и събиране на геоложка информация от сондажите с различно предназначение в Рудника.

Камерата трябва да осигури получаването на ориентирано разгънато ултразвуково изображение с висока резолюция от стените на сондажите.

Камерата да е подходяща за наблюдение на сондажи, чиито стени са укрепени с бентонит или запълнени с мътни води, наблюдение на обсадени сондажи, както и за сондажи, извършвани при сондиране с триролкови длета и водно промиване.


2.1 Областите на употреба на камерата трябва да включват следното:

- Откриване на пукнатини и разломи и определяне пространствената им ориентация;

- Създаване на стереограми, показващи ориентацията на разломите и пукнатините и групирането им в отделни структорни системи;

- Откриване на тънки зони (каверни), определяне на дълбочината им.

- Отделяне на различни литоложки типове, според акустичните им характеристики;

- Корелиране на данните от група сондажи;

- Определяне пространствената ориентация на сондажа в процес на сондиране;
С получената информация се цели да се идентифицират структурните нарушения в масива преди достигането им от минните работи. Тази информация ще повиши ефективността на минното планиране и воденето на минните работи от една страна, а също така ще доведе до повишаване точността на коефициента на устойчивост на бордовете в процеса на дългосрочното планиране.
2.2 Условия на работа на камерата:


 • Дълбочина на сондажите от 15 до 580 м

 • Диаметър на различните сондажи от ф 47 до ф 251 мм

 • Киселинност на водите в сондажите – pH = 3 - 7

 • Максимална температура на водите – до 600С

 • Налягане – мин. 60 Bar.

 • Устойчивост на лоши метеорологични условия (дъжд, сняг, температурни колебания, вятър и др.);
 1. Модел, тип на АК, технически характеристики:

Един (1) брой акустична камера с вграден инклинометър за документиране на сондажи с необходимото допълнително прилежащо оборудване и софтуер в комплект с уред за измерване на светлия отвор на сондажите.
Общи технически характеристики:

3.1. Външен диаметър на камерата – съобразен с мин. диаметър на сондажите – ф 47 мм;

3.2. Тегло – максимално олекотен;

3.3. Дължина – минимална, при запазване на пълна функционалност;

3.4. Честота на въртене на отражателното огледало за 1 сек – мин. 5 оборота/сек;

3.5. Въртене на огледалото – 0 – 360 0;

3.6. Механизъм за ориентация на изображението – 3 аксиален магнитометър и 3 аксиален акселеометър;

3.7. Инклинометрия – с точност +/– 0,5 03.8. Мерене по Азимут – с точност +/– 1,5 0
Необходими аксесоари:

 • приспособления за центриране на камерата за сондажи с диаметър от 47 мм до 251 мм – по 1 комплект за различните размери (ф47; ф63,50; ф75,70; ф96,10; ф165; ф251) ;

 • калибратор и резервни части;

 • моторизирана лебедка на повърхността с 580 метра кабел, контрол и регулиране на скороста, триножник;

 • устройство за събиране и четене на данни (логер), компютърна конфигурация;

 • Електрическото захранване да се извършва с акумулатори, възможност за резервно захранване (220V);

 • Софтуер за обработка на информацията:

  • Модул за запис на изображението;

  • Софтуер за анализ на изображението;

  • Софтуер за корелация на информацията от няколко съседни сондажи;

  • Софтуер за сондажни колонки;

  • Софтуер за анализ и характеристика на разломи и пукнатини;


Техническа документация, съпътстваща доставката и обучение:

  • Техническо описание на оборудването – 1 екземпляр на български език;

  • Каталог на резервни части, консумативи, компоненти - 2 /два/ екземпляра;

  • Инструкция за експлоатация и поддръжка - 1 екземпляр на български език;

  • Да се предостави пълно описание на управляващия софтуер, в т.ч. платформа, език на програмиране, съвместимост с операционни системи и бази данни, възможност за изграждане на интерфейси към външни системи;

  • Ръководство с описание на най – често срещани грешки и препоръки за тяхното отстраняване – 1 екземпляр на български език;

  • Пълна документация по администриране, потребителска работа и поддръжка на оборудването - 1 хартиен носител и 1бр. на CD на български език;

  • Обучение за работа с камерата и софтуера на минимум двама специалисти на „Асарел-Медет” АД;

  • Обучение за подръжка и обслужване на камерата;


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница