Риск и възвръщаемостДата21.12.2017
Размер71.2 Kb.
#37201
Риск и възвръщаемост
Възвръщаемостта за определен период на две акции А и Б и на пазара М са дадени със следните вероятностни разпределения:

Състояние на икономиката

Вероятност за настъпване на състоянието

Очаквана възвръщаемост на акцията А

Очаквана възвръщаемост на акцията Б

Възвръщаемост на пазара М

Подем

0,2

40%

50%

40%

Нормално състояние

0,5

0%

5%

15%

рецесия

0,3

-10%

-5%

-15%

а/ изчислете очакваната норма на възвръщаемост на акциите А и Б поотделно и пресметнете очакваната норма на възвръщаемост на портфейл, съставен от 50% от акциите А и 50% от акциите Б

б/ определете стандартното отклонение на акциите А , Б и на портфейла и коефициента на корелация между двете акции

в/ пресметнете очакваната пазарна възвръщаемост

г/ ако свободния от риск процент е 5% и пазарът е ефективен, така че очакваната и изискуемата възвръщаемост на портфейла са еднакви, какъв е бета коефициента на портфейла?


Решение:

а/


Очакваната норма на възвръщаемост на акция А:

Очакваната норма на възвръщаемост на акция В:


Очакваната норма на възвръщаемост на портфейла:б/

Стандартното отклонение на акция се определя по следната формула:
Дисперсията на акция се определя:

Стандартното отклонение на акция А

за акция А

Ra = 5%


A

Ri

Ria - Ra

(Ria - Ra)2

Pi

(Ria - Ra)2 *Pi

подем

0.4

0.35

0.1225

0.2

0.0245

нормално състояние

0

-0.05

0.0025

0.5

0.00125

рецесия

-0.1

-0.15

0.0225

0.3

0.00675

 


σ2а

0.0325

 


σа

0.180278

 

 

 

 

σа

18.0278%

Стандартното отклонение на акция В:за акция В

Rb = 11%


В

Ri

Rib - Rв

(Rib - Rв)2

Pi

(Rib - Rв)2 *Pi

подем

0.5

0.39

0.1521

0.2

0.03042

нормално състояние

0.05

-0.06

0.0036

0.5

0.0018

рецесия

-0.05

-0.16

0.0256

0.3

0.00768

 


σ2в

0.0399

 


σв

0.19975

 

 

 

 

σв

19.975%

Ковариацията между две ценни книги А и В можем да намерим по следния начин:

Коефициента на корелация се определя като:

Дисперсията и стандартното отклонение на портфейла определяме по формулите:

в/ Очакваната пазарна възвръщаемост се определя като: (г/ β коефициента на портфейла ще определим използвайки зависимостта на МОКА:

9. Вие сте натоварен/а от клиент да предоставите информация относно очакваната възвръщаемост и риск от портфейл, състоящ се от акции на компания “Тежки машини” и компания “Дъвки и бонбони”. Разполагате с информация за очакваната възвръщаемост и риск на акциите на компания “Тежки машини”- R=8%, =4%., а също и с възвръщаемостта от инвестиции в ДЦК – 2%. За съжаление компания “Дъвки и бонбони” не е следена внимателно и Вие разполагате единствено с информация за вероятността акциите на компанията да достигнат дадена възвръщаемост.

R

15%

18%

10%

4%

-9%

P

0.3

0.1

0.2

0.35

0.05

Клиентът ви не обича да рискува и настоява 80% от портфейла да бъде инвестиран в “Тежки машини”. Изчислете очакваната възвръщаемост и риск на създадения портфейл, ако знаете че корелационният коефициент между възвръщаемостта на двете акции е 0.7.Решение:
Определяне на възвръщаемостта на акциите на компания “Дъвки и бонбони”:

Определяне на дисперсията и стандартното отклонение на акциите на компания “Дъвки и бонбони”:
дисперсия на акциите на компания "Дъвки и бонбони"
R2

9.25%


 

Ri2

Ri2 - R2

(Ri2 - R2)2

Pi

(Rib - Rв)2 *Pi

 

15%

5.75%

33.06%

0.3

9.91875

 

18%

8.75%

76.56%

0.1

7.65625

 

10%

0.75%

0.56%

0.2

0.1125

 

4%

-5.25%

27.56%

0.35

9.646875

 

-9%

-18.25%

333.06%

0.05

16.653125

 

 

 


σ2в

43.9875

 


σв

6.63231

 

 

 

 

σв

 

Определяне на очакваната възвръщаемост на портфейла:
Дисперсията и стандартното отклонение на портфейла определяме по формулите:


Каталог: Music,%20Movies,%20Videos,%20Games%20and%20more... -> Lekcii -> Управление%20на%20инвестиционни%20портфейли
Lekcii -> Особености на иновациите и иновационния процес в индустриалното производство
Lekcii -> Глобализация на търговията тенденции и влияние върху българския пазар
Lekcii -> Изложение описание на обекта и предмета
Lekcii -> Т е с т №1 за провеждане на изпит (іv-2005 г. Ббо)
Lekcii -> “top rope”, “all free”, “yo-yo”, “red point”, “flash”, "on sight" и “solo”
Lekcii -> Скалното катерене
Lekcii -> Управление и контрол на качеството в туристическата фирма – общи постановки качеството в туризма като обект на фирмено управление
Lekcii -> Професионална автобиография
Lekcii -> Сигурност във фирма за разработка на
Управление%20на%20инвестиционни%20портфейли -> Размерът на дивидента на акция ще определим


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница