Ръководство за настройка на маршрутизатор netgear netgearДата03.04.2017
Размер276.9 Kb.
#18389Ръководство за настройка на маршрутизатор

NETGEAR

NETGEAR, Inc.

4500 Great America Parkway

Santa Clara, CА 95054 USA

208-10060-01

17.03.2006
© 2006 от NETGEAR, Inc. Всички права запазени.
Търговски марки

NETGEAR е търговска марка на Netgear, Inc. Microsoft, Windows и Windows NT са регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation. Останалите наименования на марки и продукти са регистрирани търговски марки или марки на съответните им притежатели.


Условия

С цел подобряване на вътрешния дизайн, оперативната функция и/ или надеждността NETGEAR си запазва правото да променя продуктите, описани в настоящия документ без предупреждение.

NETGEAR не носи отговорност в случай на използване или приложение на продукта(тите) или мрежовите вериги, описани в настоящото ръководство.

Съдържание
Ръководство за настройка на маршрутизатор
Глава 1

Свързване на маршрутизатора към Итернет

Какво има в кутията?

Долен етикет на маршрутизатора

Преден етикет на маршрутизатора

Заден етикет на маршрутизатора

От какво се нуждаете преди да започнете

Два метода за настройка: 1) Настройка Smart Wizard 2) Ръчна настройка

Настройка Smart Wizard

Ръчна настройка

За да свържете вашия маршрутизатор

За да конфигурирате маршрутизатора и да използвате вашия интернет

Регистрация, поддръжка и документация на продукта

Как да достигнем до маршрутизатора по-късно

Как да настроите и изпитате основната безжична връзка

Използвайте подходяща безжична защита
Глава 2

Отстраняване на малки проблеми

Бързи съвети

Уверете се, че винаги стартирате вашата мрежа последователно:

Уверете се, че кабелите за локалната мрежа са правилно включени

Уверете се, че мрежовите настройки на компютъра са правилни

Проверете светлинните индикатори на маршрутизатора, за да се уверите, че маршрутизаторът работи изправно

За да проверите основните функции

Индикаторът за захранване не е включен

Тестовият светлинен индикатор никога не се включва или стои включен

Светлинният индикатор на LAN или Интернет порта не свети

Отстраняване на проблеми при включване към маршрутизатора

Отстраняване на проблеми при интернет връзката

Интернет връзката

Получаване на интернет ІР адрес

Отстраняване на проблеми при РРРоЕ

Отстраняване на проблеми при търсене в интернет

Възстановяване на фабричната конфигурация и парола

Отстраняване на проблеми при използване на пинг устройството за напреднали

Тестване на пътеката от компютър към вашия маршрутизатор

Тестване на пътеката от компютър към интернет


Приложение А

Технически спецификации
Приложение Б

Свързани документи

Глава 1

Свързване на маршрутизатора към Итернет
В тази глава е посочено как да свържете вашия маршрутизатор и как да ползвате интернет чрез него.
Какво има в кутията?
В опаковката на продукта се съдържат следните елементи:

 • Маршрутизатора

 • Електрически адаптер (различен според региона)

 • Син кабел за локална мрежа

 • Компактдиск, съдържащ:

  • Помощник за инсталация Smart Wizard

  • Настоящото ръководство

 • Гаранционна карта и карта за поддръжка

Ако някой от елементите е неизправен, липсва или е повреден, свържете се с вашия NETGEAR доставчик. Запазете кутията, както и оригиналните опаковки в случай, че се наложи да върнете продукта за ремонт.


Долен етикет на маршрутизатора

Разгледайте долния етикет на маршрутизатора, за да видите серийния номер, портовете, светлинните индикатори за състояние и фабричната информация за влизане.Преден етикет на маршрутизатора


Фигура 1-1
Може да използвате светлинните индикатори за състояние на маршрутизатора, за да проверите различните негови състояния.
Таблица 1-1

Светлинен индикатор

Активност

Описание

1. За захранване

Включен

ИзключенМаршрутизаторът е включен

Маршрутизаторът не е включен2. Тестов

Включен
Изключен

Системата се инициализира или е по средата на актуализация на вградения софтуер

Системата е готова и работи3. Безжичен

Включен

Показва, че безжичният порт е инициализиран

4. Интернет

Включен – жълто

Включен – зелено

Премигващ – зелено


Кабелът за локална мрежа е свързан, но маршрутизаторът не е намерил интернет адреса

Маршрутизаторът има интернет адрес

Данните се предават с интернет


LAN (Local Area Network) светлини 1-4

Включен (зелено)
Премигващ (зелено)

Включен (жълто)


Премигващ (жълто)

Изключен


Локалният порт е свързан със 100 Mbps устройство

Данните се предават със скорост 100 Mbps

Локалният порт е открил връзка с 10 Mbps устройство

Данните се предават със скорост 10 Mbps

На този порт не е открита връзка


Заден етикет на маршрутизатораФигура 1-2
В задната част на маршрутизатора са поставени следните връзки портове:
1. Изход за захранващия адаптор

2. Четири порта за локални кабели за свързване на локални компютри

3. Интернет порт за свързване към кабел или ADSL модем

4. Бутон за рестартиране на фабричните настройки

5. Безжична антена
От какво се нуждаете преди да започнете
Подгответе следното преди да започнете настройката на вашия маршрутизатор:


 • Интернет достъп

 • Информацията за конфигурацията, която вашият интернет доставчик ви е дал. В зависимост от това как е настроен вашия интернет акаунт, вие можете да се нуждаете от някоя от тези настройки за маршрутизатора, за да имате достъп до интернет:

 • Име на хост и домейн

 • Потребителско име и парола за интернет (обикновено имейл адрес и парола)

 • Адреси на домейн сървъра (DNS)

 • Фиксиран или статичен ІР адрес

Вашият интернет доставчик трябва да ви предостави цялата информация, необходима за връзка с интернет. Ако не разполагате с тази информация, можете да се обърнете към вашия интернет доставчик, за да ви я предостави.
 • Ако имате кабелен модем, използвайте компютъра, който първи сте използвали за настройка на вашия интернет.


Два метода за настройка: 1) Настройка Smart Wizard 2) Ръчна настройка
Разполагате с два метода за настройка на вашия маршрутизатор.

 • Настройка Smart Wizard: Изберете Setup (настройка) на диска, за да използвате Smart Wizard.

  • Тази опция е най-лесна. Съветникът ви инструктира при процеса за настройка, автоматизира много стъпки и потвърждава, че са налице необходимите условия, както и, че стъпките, които сте предприели, са успешно завършили.

  • Тази опция изисква компютър с Microsoft Windows.

   • Ръчна настройка: Тази опция е най-подходяща, ако не можете да използвате съветника на диска, ако сменявате съществуващ маршрутизатор, или имате необходимите технически познания. Следвайте инструкциите в това ръководство, за да настроите вашия маршрутизатор.

Използвайте начина за настройка, който ви допада най-много.


Настройка Smart Wizard
Процесът на настройка със съветника отнема около 20 минути.

 1. Поставете диска NETGEAR в компютър с Windows. Дискът се стартира автоматично и разчита езика, който използвате на вашия компютър. Приемете опцията за езика или изберете друг език.


Забележка: Ако дискът не стартира автоматично, намерете диска и кликнете два пъти върху Autorun (автоматично стартиране).


 1. Изберете Next (следваща стъпка) и продължете нататък.

 2. Изберете Setup (настройка), за да стартирате инсталационния съветник Smart Wizard. Следвайте инструкциите на съветника.


Ръчна настройка
Има две стъпки за настройка на вашия маршрутизатор:

 1. Свържете маршрутизатора към ADSL или кабелен модем и свържете компютър към маршрутизатора.


Забележка: Вашият компютър трябва да бъде така настроен, че автоматично да получава ТСР/ІР мрежовите настройки от маршрутизатора чрез DHCP. Това обикновено е така. Ако не сте сигурен в това, използвайте съветника на диска, който автоматично ще се погрижи за това или прегледайте документите на вашия компютър.


 1. Конфигурирайте маршрутизатора, за да използвате интернет.


За да свържете вашия маршрутизатор


 1. Свържете маршрутизатора, компютъра и модема.

а) Изключете компютъра.

б) Изключете и отстранете кабелния или ADSL широкообхватен модем.

в) Намерете мрежовия кабел (1), който свързва вашия компютър с модема.Фигура 1-3

г) Изключете кабела само от компютъра (2).

д) Използвайте етикета в долната част на маршрутизатора, за да намерите интернет порта, който се намира в ляво до входа на захранването.

е) Внимателно поставете мрежовия кабел от вашя модем в интернет порта на маршрутизатора (3).
Фигура 1-4

ж) Внимателно поставете синия кабел (4), който излиза от вашия маршрутизатор към LAN порта на маршрутизатора, като LAN порт 1 (5), а другия край на кабела поставете в порта за мрежов кабел на вашия компютър (6).

Фигура 1-5
Вашите мрежови кабели са свързани и вие сте готови да стартирате мрежата.


 1. Стартирайте мрежата във вярната последователност


Внимание: Ако не стартирате или рестартирате вашата мрежа във вярната последователност, може да нямате достъп до интернет.
а) Първо поставете и включете кабелния или DSL модем. Изчакайте 2 минути.

б) Сега, поставете захранващия кабел във вашия маршрутизатор и го включете в електрическата мрежа. Изчакайте 1 минута.

в) И накрая, включете вашия компютър.
Забележка: За клиенти на DSL, ако се регистрирате в интернет чрез софтуер, не стартирайте този софтуер. Можете да изберете меню Internet Explorer Tools, Internet Options, страница Connections, където изберете “Never dial a connection” (никога не набирай връзка).Фигура 1-6

г) Проверете светлинните индикатори за статуса на вашия маршрутизатор, за да се уверите в следното: • Захранване: Индикаторът за захранване (1) трябва да свети в зелено. Ако не свети, вижте раздел “Бързи съвети” на страница 14.

 • Тест: Тестовият индикатор (2) премигва, когато маршрутизаторът се включи, след което изгасва. Ако след 2 минути той продължава да свети, вижте раздел “Бързи съвети” на страница14.

 • Безжичен: Безжичният индикатор (3) не трябва да свети. Помощникът за конфигурация Smart Wizard се включва и настройва безжичната функция на вашия маршрутизатор.

 • Интернет: Индикаторът на интернет порта (4) трябва да свети. Ако не свети, уверете се, че мрежовият кабел е стабилно поставен в интернет порта на маршрутизатора и модема, както и че модемът е включен.

 • LAN: LAN индикаторът (5) трябва да свети. Зелената светлина показва, че вашият компютър има 100 Mbps връзка; жълтата светлина показва 10 Mbps връзка. Ако LAN индикаторът не свети, проверете дали мрежовият кабел от вашия компютър към маршрутизатора е стабилно поставен в двата края, както и че компютърът ви е включен.


За да конфигурирате маршрутизатора и да използвате вашия интернет


 1. На компютъра, който сте свързали към маршрутизатора, отворете браузър като Internet Explorer, Netscape Navigator или Firefox .

Маршрутизаторът автоматично показва страницата на помощника за конфигуриране NETGEAR Smart Wizard.
Фигура 1-7
Забележка: Ако не видите тази страница, в лентата за адреси напишете http://www.routerlogin.net и натиснете Enter.
Ако не можете да свържете вашия маршрутизатор, се уверете в мрежовите настройки на вашия компютър. Той трябва да бъде така настроен, че автоматично да получава ІР и DNS сървър адресите, което обикновено е така. Ако се нуждаете от помощ, консултирайте се с документите, които имате за вашия компютър или разгледайте връзките в Приложение Б “Свързани документи”.


 1. Изберете Next. Помощникът ще ви окаже помощ при конфигуриране на вашия маршрутизатор за достъп до интернет.

По-запознатите потребители, които желаят ръчно да настроят маршрутизатора, могат да изберат опция No и да въведат admin и password като потребителско име (username) и парола (password), при напомнянето, а след това да впишат необходимата информация на страница Basic Settings (Основни настройки). 1. Изберете Done (Готово), за да приключите.

Вече имате връзка с интернет!Регистрация, поддръжка и документация на продукта
Регистрирайте вашия продукт на страница http://www.NETGEAR.com/register. Трябва да направите регистрацията преди да използвате нашия телефонен сервиз. Имате достъп до актуализираните версии на продукта и интернет поддръжката само като отидете на страница http://kbserver.netgear.com/.
Документите можете да намерите на диска, на интернет страницата за поддръжка и на други интернет страници. Когато маршрутизаторът е свързан към интернет, изберете връзката Knowledge Base (Основна информация) или Documentation (Документация) в меню Web Support (Интернет поддръжка), за да разгледате информацията за поддръжка или документацията за маршрутизатора.

Как да достигнем до маршрутизатора по-късно
Помощникът за конфигуриране на маршрутизатора се появява само, когато той е с фабричните си настройки, а достъпът до него не изисква въвеждане на потребителско име и парола. След като конфигурирате маршрутизатора (или не използвате помощника за конфигурация), той няма да се появи отново, а на вас ще ви се налага да правите настройки по вашия маршрутизатор.
Забележка: Фабричните настройки се възстановяват, като натиснете бутона за възстановяване на фабричните настройки. Вижте “Възстановяване на фабричната конфигурация и парола” на страница 20 за повече информация относно тази функция.
За да имате достъп до вашия маршрутизатор, като използвате потребителското име и паролата, следвайте следните инструкции:

 1. Свържете се с маршрутизатора като впишете http://www.routerlogin.net в лентата за адреси на вашия браузер, след което натиснете Enter.Фигура 1-8

Съвет: Свържете маршрутизатора, като напишете едно от следните три URL в лентата за адреси на вашия браузер, след което натиснете Enter:

 • http://www.routerlogin.net

 • http://www.routerlogin.com

 • http://192.168.1.1

Маршрутизаторът ще ви напомни да въведете администраторско потребителско име и парола.
 1. За по-голяма сигурност маршрутизаторът има свои собствено потребителско име и парола. Когато се покажат съответните полета, въведете admin за потребителско име на маршрутизатора и password за парола на маршрутизатора, като използвате малки букви.


Забележка: Потребителското име и паролата на маршрутизатора не са същите като потребителското име или паролата, които може да използвате за вашите интернет връзки.
Отваря се прозорец за регистрация, като този по-долу:Фигура 1-9
Въведете потребителското име и паролата. Маршрутизаторът ще покаже началната си страница.
Когато маршрутизаторът се свърже с интернет, изберете връзка Knowledge Base (Основна информация) или Documentation (Документация) в меню Web Support (Интернет поддръжка), за да видите поддържащата информация или документацията на сървъра.
Ако не изберете Logout, маршрутизаторът се изключва автоматично след 5 минути след като не се регистрира никакво действие.
Как да настроите и изпитате основната безжична връзка
Следвайте инструкциите по-долу, за да настроите и тествате основната безжична връзка. След като настроите основната безжична връзка, можете да задействате необходимите настройки за сигурност, които отговарят на вашите потребности.

 1. Регистрирайте се към маршрутизатора на неговия LAN адрес по подразбиране http://192.168.1.1 с потребителското име по подразбиране admin и паролата по подразбиране password, или използвайте някой друг LAN адрес и парола, които сте настроили.

 2. Изберете връзката Wireless Settings (Настройка на безжичната връзка) на главното меню на маршрутизатора.

 3. Обърнете внимание, че SSID по подразбиране е NETGEAR.


Забележка: SSID на всеки безжичен адаптер трябва да съвпада с SSID, който сте конфигурирали на вашия маршрутизатор. Ако те не съвпадат, няма да можете да задействате безжичната връзка.


 1. Изберете регион. Изберете този регион, в който ще работи вашия безжичен интерфейс.

 2. Изберете Apply (Приложи), за да запазите промените, които сте направили.


Забележка: Ако конфигурирате маршрутизатора от безжичен компютър и промените SSID, канала или настройките за сигурност на вашия маршрутизатор, ще загубите вашата безжична връзка, щом натиснете Apply (Приложи). След това трябва да промените настройките на безжичната връзка на вашия компютър, за да съвпаднат с новите настройки на вашия маршрутизатор.


 1. Конфигурирайте и тествайте вашите компютри за безжична връзка.

Програмирайте безжичния адаптер на вашите компютри, така че да имат същото име на безжичната мрежа, което има и маршрутизатора. Проверете дали имат безжична връзка и могат да получат ІР адрес от DHCP от маршрутизатора.


Използвайте подходяща безжична защита
Внимание: На закрито компютрите могат да се свържат с над 802.1 lg безжична мрежа при максимален обхват от 300 фута. Тези разстояния могат да позволят други външни зони, непосредствено до вашата, да се свържат с вашата мрежа.
За разлика от кабелните мрежови данни, преноса на вашите безжични въпроси могат да преминат извън стените и могат да бъдат получени от всеки друг, който има съвместим адаптер. Поради тази причина, използвайте защита за вашето безжично оборудване. Маршрутизаторът осигурява високоефективна защита, която е представена подробно в ръководство, към което има връзка на диска, както и връзка в главното меню на вашия маршрутизатор. Следвайте инструкциите в ръководството и в прозорците за помощ на маршрутизатора, за да използвате защитните функции, които най-добре отговарят на нуждите ви.


Глава 2

Отстраняване на малки проблеми
В тази глава можете да намерите информация за отстраняването на малки проблеми на вашия маршрутизатор.
Бързи съвети
Ето няколко съвета за отстраняване на проблемите, които могат да възникнат.
Уверете се, че винаги стартирате вашата мрежа последователно:

1. Изключете модема от мрежата и изключете маршрутизатора и компютъра.

2. Включете модема и изчакайте две минути.

3. Включете маршрутизатора и изчакайте 1 минута.

4. Включете компютъра.
Уверете се, че кабелите за локалната мрежа са правилно включени


 • Светлинният индикатор за интернет на вашия маршрутизатор ще светне, ако мрежовият кабел на маршрутизатора от модема е стабилно закрепен и ако модемът и маршрутизаторът са включени.

 • За всеки включен компютър, свързан с маршрутизатора със стабилно закрепен мрежов кабел, светлинният индикатор на съответния LAN порт светва. Етикетът в долната част на маршрутизатора, показва номера на всеки LAN порт.


Уверете се, че мрежовите настройки на компютъра са правилни


 • Компютрите, свързани в LAN трябва да бъдат конфигурирани така, че автоматично да получават своя IP адрес чрез DHCP. Моля вижте връзките в Приложение Б “Свързани документи”.

 • Някои кабелни модеми изискват да използвате МАС адреса на компютъра, регистриран по акаунта. Ако е така, в полето за MAC Address на маршрутизатора в меню Basic Settings (Основни настройки) изберете “Use this Computer’s MAC Address” (Използвайте МАС адреса на този компютър). Изберете Apply (Приложи), за да запомните промените, които сте направили. Рестартирайте мрежата в правилната последователност.


Проверете светлинните индикатори на маршрутизатора, за да се уверите, че маршрутизаторът работи изправно

Ако светлинният индикатор за захранването не започне да свети в зелено в срок от 2 минути след като сте включили маршрутизатора, рестартирайте маршрутизатора в съответствие с инструкциите във “Възстановяване на фабричната настройка и парола” на страница 20


За да проверите основните функции

След като включите маршрутизатора, трябва да се случи следното:
 1. Когато за първи път включите захранването, уверете се, че светлинният индикатор за захранване свети (вижте “Преден етикет на маршрутизатора” на страница 6, където има диаграма).

 2. Уверете се, че тестовият светлинен индикатор светва в рамките на няколко секунди, което показва, че е стартирала процедурата за самостоятелно тестване.

 3. След около 20 секунди, проверете че:

а. Тестовият светлинен индикатор не свети.

б. Светлинните индикатори на LAN порта светват за всички локални портове, които са свързани.

в. Интернет портът е свързан и светлинният му индикатор свети.
Ако светлинният индикатор на порта свети, връзката със свързаното устройство е установена. Ако LAN портът е свързан със 100 Mbps устройство, уверете се, че светлинният индикатор свети зелено. Ако портът е 10 Mbps, светлината е жълта.
Индикаторът за захранване не е включен
Ако светлинният индикатор за захранването и другите светлинни индикатори не са включени, проверете следното:


 • Уверете се, че електрическият кабел е правилно свързан към вашия маршрутизатор и че захранващият адаптер е правилно свързан към работеща електрическа мрежа.

 • Проверете дали използвате правилния адаптер, предоставен от NETGEAR за този продукт.

Ако грешката продължава, имате хардуерен проблем и трябва да потърсите техническа помощ.


Тестовият светлинен индикатор никога не се включва или стои включен

Когато маршрутизаторът е включен, тестовият индикатор се включва за около 20 секунди, след което изгасва. Ако тестовият светлинен индикатор не се включи или остане включен, маршрутизаторът има дефект.


Ако имате проблеми с тестовия светлинен индикатор, изключете и включете захранването, за да видите дали маршрутизаторът ще се оправи.
Ако тестовият светлинен индикатор продължава да свети една минута след захранването:

 • Изключете и включете захранването, за да видите дали маршрутизаторът ще се оправи.

 • Възстановете фабричните настройки на маршрутизатора. Това ще настрои ІР адреса на маршрутизатора като 192.168.1.1. Тази процедура е обяснена в раздел “Възстановяване на фабричната конфигурация и парола” на страница 20.

Ако грешката продължава, имате хардуерен проблем и трябва да потърсите техническа помощ.


Светлинният индикатор на LAN или Интернет порта не свети
Ако LAN или интернет портът не свети, когато свържете мрежовия кабел, проверете следното:

 • Уверете се, че връзките на мрежовия кабел са добре закрепени към маршрутизатора и компютъра.

 • Уверете се, че захранването на свързания компютър е включено.

 • Уверете се, че използвате мрежови кабели като кабелите, които са доставени с маршрутизатора.


Отстраняване на проблеми при включване към маршрутизатора

Ако не можете да се включите към маршрутизатора, проверете следното: • Ако използвате компютър, свързан с мрежов кабел, проверете мрежовата връзка между компютъра и маршрутизатора, както е описано в предишния раздел.

 • Уверете се, че използвате правилните данни за регистрация. Потребителското име по подразбиране е admin, а паролата е password. Уверете се, че е изключена функцията CAPS LOCK (главни букви), когато въвеждате тези данни.

 • Адресът на вашия компютър трябва да е в обхвата 192.168.1.2 до 192.168.1.51. Прегледайте документите на компютъра, за да намерите ІР адреса на вашия компютър.

Забележка: Ако ІР адресът на вашия компютър е 169.254.х.х, се уверете, че имате добра връзка от компютъра към маршрутизатора, след което рестартирайте вашия компютър.


 • Уверете се, че вашия браузър има включени Java, JavaScript или ActiveX приложения. Ако използвате Internet Explorer, натиснете Refresh (Обнови), за да се уверите, че Java applet се зарежда. Опитайте се да затворите браузъра и го стартирайте отново.


Отстраняване на проблеми при интернет връзката
Ако вашият маршрутизатор не може да се свърже с интернет, проверете дали интернет връзката работи, след което проверете дали маршрутизаторът може да намери интернет адрес.
Интернет връзката

Първо се уверете, че вашият кабелен или ADSL модем има добра връзка. Светлинният индикатор за статуса на кабелния или ADSL модема показва дали връзката на модема е добра. Проверете документите на вашия модем или се свържете с вашия интернет доставчик, за да получите помощ при проверката на връзките на модема.


Интернет индикаторът на маршрутизатора е зелен или премигва в зелено

Ако вашият интернет индикатор свети в зелено или премигва в зелено, тогава имате добра интернет връзка и сте свързали кабелите правилно.


Интернет индикаторът на маршрутизатора премигва в жълто

Ако вашият интернет индикатор премигва в жълто, тогава маршрутизаторът се опитва да установи интернет връзка с интернет доставчика. Светлинният индикатор трябва да светне в зелено в рамките на няколко минути. Ако това не стане, проверете интернет връзката на модема, както е описано по-горе.
Интернет индикаторът на маршрутизатора не се включва

Ако интернет индикаторът е изключен, проверете дали мрежовият кабел е добре закрепен между кабелния или ADSL модема и, дали модемът и маршрутизаторът са включени.


Получаване на интернет ІР адрес

Ако вашият маршрутизатор не може да установи връзка с интернет и вашия интернет индикатор е жълт или премигва в жълто, проверете маршрутизатора, за да видите дали можете да получите ІР адрес от вашия интернет доставчик. Освен ако нямате статичен ІР адрес, вашият маршрутизатор автоматично ще поиска ІР адрес от вашия интернет доставчик.


За да проверите ІР адреса от браузър интерфейса:

 1. Включете се към маршрутизатора.

 2. Използвайте връзката за статус на маршрутизатора в меню Maintenance (Поддръжка), за да проверите дали ІР адресът е посочен за съответния порт. Ако е изписано 0.0.0.0., вашият маршрутизатор не е получил ІР адреса от вашия интернет доставчик.

Ако вашият маршрутизатор не може да получи ІР адрес от интернет доставчика, проблемът може да се крие в:
 • Вашият интернет доставчик може да изисква регистрация. Попитайте своя интернет доставчик дали изискват РРР регистрация при мрежа (РРРоЕ).

 • Може неправилно да сте въвели името на доставчика, потребителското име и паролата. Вижте “Отстраняване на проблеми при РРРоЕ” по-долу.

 • Вашият интернет доставчик може да провери хост името на вашия компютър. Въведете компютърния Host Name на вашия интернет доставчик на маршрутизатора в меню Basic Settings (Основни настройки).

 • Вашият интернет доставчик допуска само един мрежов МАС адрес за връзка с интернет и може да провери МАС адреса на вашия компютър.

В този случай информирайте вашия интернет доставчик, че сте си закупили ново мрежово устройство и ги помолете да използват МАС адреса на маршрутизатора.ИЛИ

Конфигурирайте вашия маршрутизатор така, че да преодолява МАС адреса на вашия компютър. Това може да стане от меню Basic Settings (Основни настройки). Разгледайте он-лайн съветите в главното меню на маршрутизатора.


Отстраняване на проблеми при РРРоЕ
Отстранете проблемите при РРРоЕ по следния начин:

 1. Включете се към маршрутизатора.

 2. В меню Maintenance (Поддръжка), изберете връзката Router Status (Статус на маршрутизатора).

 3. Изберете бутон Connection Status (Статус на връзката)

 4. Ако на всички стъпки получите “ОК”, тогава вашата РРРоЕ връзка е настроена и работи.

 5. Ако на някоя от стъпките получите “Failed” (Неуспешно), можете да опитате да се свържете отново, като изберете “Connect” (Свържи). Маршрутизаторът ще продължи да се опитва да се свърже.

Ако не можете да се свържете в рамките на няколко минути, може би използвате неправилно име на доставчика, потребителско име и парола. Може да е налице и проблем при вашия интернет доставчик.


Забележка: Освен ако не създадете връзката ръчно, маршрутизаторът няма да разпознае използването на РРРоЕ докато данните не бъдат прехвърлени към мрежата.
Отстраняване на проблеми при търсене в интернет
Ако вашият маршрутизатор може да получи ІР адрес, но вашият компютър не може да зарежда интернет страници, проверете следното:


 • Вашият компютър може да не разпознава адресите на някой от DNS сървърите.

DNS сървърът е хост в Интернет, който транслира интернет наименованията (като www.addresses) в цифроми ІР адреси. Обикновено вашият интернет доставчик ви дава адресите на един или два DNS сървъри, които да използвате. Ако въведете DNS адрес при конфигурирането на маршрутизатора, рестартирайте вашия компютър. В противен случай, може да конфигурирате вашия компютър ръчно с DNS адресите, както е посочено в документите на вашия компютър.
 • Вашият компютър може да не разчита маршрутизатора, конфигуриран като негов gateway (вход) по подразбиране.

Рестартирайте компютъра и проверете дали адресът на маршрутизатора (192.168.1.1) е посочен от вашия компютър като адрес на gateway (вход) по подразбиране.Възстановяване на фабричната конфигурация и парола
В този раздел е обяснено как да възстановите настройките по подразбиране на фабричната конфигурация, като промените администраторската парола на маршрутизатора на password и ІР адреса на 192.168.1.1. Можете да изтриете текущата конфигурация и да възстановите фабричните настройки.
За да възстановите настройката на фабричната конфигурация, използвайте бутона Default Reset на задния панел на вашия маршрутизатор.


 1. Използвайте остър предмет като химикалка или кламер, за да натиснете и задържите бутона Default Reset (рестартиране на настройките по подразбиране) за около 20 секунди (виж страница 1-3) докато се включи тестовият индикатор отпред.

 2. Освободете бутона за рестартиране и изчакайте маршрутизаторът да се зареди отново.Отстраняване на проблеми при използване на пинг устройството за напреднали
Повечето компютри и маршрутизатори имат пинг устройство за диагностициране, което изпраща искане към целево устройство. След което то отговаря. Пинг устройството улеснява отстраняването на дребни проблеми по мрежата.
Тестване на пътеката от компютър към вашия маршрутизатор
Можете да проверите дали LAN пътеката от вашия компютър към вашия маршрутизатор е създадена правилно.


 1. От лентата с менюта на Windows изберете Start (Начало) и след това Run (Стартиране).

 2. В появилото се поле, въведете Ping и адреса на маршрутизатора, както е показано в примера:

ping www.routerlogin.net

или


ping 192.168.1.1

 1. Натиснете ОК.

Ще видите следното съобщение:

Pinging 192.168.1.1 with 32 bytes of data

Ако пътеката работи, ще видите следното съобщение:Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=NN ms TTL=xxx

Ако пътеката не работи, ще видите следното съобщение:Request timed out (Срокът на искането изтече)

Ако пътеката не работи правилно, можете да имате някой от следните проблеми: • Неизправни физически връзки

  • Уверете се, че светлинният индикатор на LAN порта свети, следвайте инструкциите в раздел “Светлинният индикатор на LAN или Интернет порта не свети” на страница 16

  • Проверете дали съответните светлинни индикатори са включени мрежовата карта на вашия компютър.

 • Неправилна мрежова конфигурация

 • Проверете дали софтуерът на мрежовата карта с драйвери и ТСР/ІР софтуерът са инсталирани и конфигурирани на вашия компютър.

 • Проверете дали ІР адресът на вашия маршрутизатор и вашия компютър са правилни и дали адресите и на двете устройства започват с 192.168.1.


Тестване на пътеката от компютър към интернет
След като се уверите, че пътеката между вашия компютър и маршрутизатора работи изправно, тествайте пътеката от вашия компютър към интернет. От Windows менюто за стартиране, въведете
PING –n 10
Където <IP address> е ІР адресът на отдалечено устройство като DNS сървъра на вашия интернет доставчик.
Ако пътеката функционира правилно, се появяват отговорите, посочени в предишния раздел. Ако не получавате отговори:


 • Проверете дали вашият компютър има ІР адреса на маршрутизатора, посочен като gateway (вход) по подразбиране. Ако ІР конфигурацията на вашия компютър е зададена от DHCP, тази информация не може да бъде видяна от вас в мрежовия контролен панел на вашия компютър. Уверете се, че ІР адресът на маршрутизатора е изброен като ТСР/ІР gateway (вход) по подразбиране.

 • Проверете и вижте дали мрежовият адрес на вашия компютър (частта от ІР адреса, посочена от netmask) се различава от мрежовия адрес на отдалеченото устройство.

 • Ако вашият интернет доставчик е задал хоуст име на вашия компютър, въведете това хоуст име като Account Name (наименование на акаунта) в меню Basic Settings (Основни настройки).

Приложение А

Технически спецификации
В настоящото приложение са представени техническите спецификации на маршрутизатора.


Мрежов протокол и стандарти за съвместимост

Протокол за данни и рутиране

ТСР/ІР, RIP-1, RIP-2, DHCP, PPPoE, Bigpond, Dynamic DNS и UpnP


Захранващ адаптер

Северна Америка

120V, 60 Hz, вход

Великобритания, Австралия

240, 50 Hz, вход

Европа

230, 50 Hz, вход

Япония

100V, 50/60 Hz, вход

Всички региони (изход)

12 V DC @ 1.0A изход

Физически характеристики

Размери

1.1” x 5.8” x 3.8”

286 x 147 x 957 ммТегло

0.45 либри

0.20 кгОколна среда

Работна температура

0о до 40оС (32о до 104оF)

Работна влажност

90% максимална относителна влажност, несъответстваща


Електромагнитни емисии

Отговаря на изискванията на

FCC Част 15 Клас В; EN 55022/24 (CISPR 22/24) Клас В; EN 60950 (CE LVD) Клас В; MIC


Спецификации на интерфейса

LAN

10BASE-T или 100BASE-Tx, RJ-45

WAN

10BASE-T 100BASE-Tx, RJ-45


Приложение Б

Свързани документи
В това приложение е посочена информация за свързаните документи, които можете да използвате, за да разберете по-добре технологиите, използвани във вашия NETGEAR продукт


Документ

Връзка

Интернет мрежи и ТСР/ІР адреси

http://documentation.netgear.com/reference/enu/tcpip/index.htm

Подготвяне на компютъра за мрежов достъп

http://documentation.netgear.com/reference/enu/wsdhcp/index.htm

Речник

http://documentation.netgear.com/reference/enu/glossary/index.htmКаталог: datas
datas -> Приложение 3 Предложения за участия на национални туристически форуми, събития и изложения
datas -> I-plast hc топло полимеризираща акрилна смола на базата на метилметакрилат
datas -> I-plast hc топло полимеризираща акрилна смола на базата на метилметакрилат
datas -> S р е е d ех силиконов отпечатъчен материал speedex putty -основна маса
datas -> Tubulicid blue туболицид син описание
datas -> Временен цимент без евгенол
datas -> Herculite xrv микрохибриден композиционен възстановителен материал
datas -> Superacryl® plus топлополимеризираща пластмаса за протези характеристика
datas -> Duracryl характеристика
datas -> Brealloy f 400 Показания


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница