Ръководство за попълване на електронен формуляр "отчет реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива"Дата27.04.2017
Размер30.43 Kb.
#20010
Ръководство за попълване на електронен формуляр

"ОТЧЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОСНОВНИ ГРУПИ СУРОВИНИ, МАТЕРИАЛИ, ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И ГОРИВА"
Системата е разработена за MICROSOFT EXCEL 2000/2002/2003 в среда на WINDOWS 98/2000/XP.
I. Описание на файловете

  1. Realizacia.xls – файл, в който се въвеждат данните

  2. EKATTE.xls – файл с кодове по ЕКАТТЕ

  3. HELP_REA.doc – файл с ръководство за работа.


II. Въвеждане на данни в електронния формуляр
1. Разархивирайте файл REALIZACIA.zip, като съдържащите се в него файлове Realizacia.xls и EKATTE.xls трябва да бъдат записани в една директория.
Отворете се файл Realizacia.xls в Microsoft Excel.


  • При всяко отваряне на файла излиза съобщение:

Security Warning....\Realizacia.xls contains macros”: Macros may contain viruses.It is usually safe to disable macros, but if the macros are legitimate you might lose some functionality.


  • Появяват се три бутона:

Disable macros” “Enable macros” “More info”


Необходимо е всеки път да се избира бутонът “Enable macros”Забележка: В зависимост от настройките на EXCEL е възможно това съобщение да не се появи. В този случай отворете менюто Tools >Macro >Security.

От менюто SECURITY изберете прозорец SECURITY LEVEL. Необходимо е да бъде избрана точка MEDIUM. Затворете EXCEL, за да могат промените да бъдат възприети. И отново отворете файла. При новото отваряне на файла излиза съобщение “Security Warning”, където трябва да изберете бутона Enable macros.

2. Описание на файл Realizacia.xls

Документът съдържа следните страници:  • UKAZANIA” – съдържа указанията към “Отчет Реализация на основни групи суровини, материали, електрическа енергия и горива” и клетката за попълване на времето (в минути);

  • RESURSI_REALIZACIAсъдържа формата, в която се попълват данните;

  • NOMENCLATURI”- номенклатура на суровините, материалите, горивата и енергията.  1. Въвеждане на данни

В заглавната част на отчета е необходимо първо да въведете коректно ЕИК по БУЛСТАТ на предприятието, съответното ТСБ, име на фирмата, съставител и телефон.

За попълване на клетка код по ЕКАТТЕ информация може да вземете от файл ЕКАТТЕ.xls в зависимост от местонамирането на дейността на Вашата фирма.

Моля, попълнете времето (в минути), изразходвано за подготовката на данните, както и за попълването на отчета. Информацията се изисква от Евростат за отчитане натовареността на респондентите.

В случай, че не бъдат попълнени клетки ТСБ, код по ЕКАТТЕ и време (в минути), програмата не позволява формиране на файл за НСИ.
Попълването на данните в отчета се извършва само в клетките оцветени в жълто. Изтриване на вече въведеното се извършва с клавиш „Delete”.

За Ваше улеснение въвеждането на отчетен период и шифър на материал става чрез падащи менюта.

При наличие на грешка в попълнените данни, в долната част на документа се появява надпис “ГРЕШКА”. В случай, че тя не е коригирана е невъзможно документът да бъде финализиран.

След приключване на попълването на отчета се избира бутон “Формиране на файл за НСИ”. Ако е попълнен вярно, се създава файл от вида R_номер на ТСБ_Bашия БУЛСТАТ.xls. Например, ако вашият ЕИК по БУЛСТАТ е 121012345, ще се създаде файл R_21_121012345.xls. Този файл трябва да изпратите в съответното ТСБ. Ако желаете да го отпечатате използвайте бутон “Печат”.

При въпроси, свързани с попълването на екселския файл, можете да се свържете с програмиста – Ралица Радовска, телефон за контакт (02) 9857478.

За въпроси относно съдържанието на данните се обръщайте към обявените лица за контакт от съответното ТСБ.


Каталог: sites -> default -> files -> files -> pages -> Forms
pages -> Регламент №1172/98 Отчетна страна: Република България Отчетен период: 1-во тримесечие на 2010 година
pages -> Състав на работна група 12 „статистика” към съвета по европейските въпроси, утвърден със заповед
pages -> Отчет за производството на електрическа енергия и топлинна енергия Национален орган, отговорен за събирането на данни
Forms -> Инструкция за ползване Последна актуализация: 11. 2016 година
pages -> Отчет за Нефта и нефтените продукти Национален орган, отговорен за събирането на данни
pages -> Приложение №3 ценоразпис и ценообразуване за изготвяните и предоставяни стандартни и специализирани статистически продукти и услуги


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница