Ръководство за потребителя Част V „Електронни услуги за бенефициенти”страница1/7
Дата14.01.2018
Размер0.51 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

Министерски съвет


Ръководство за потребителя
Част V

Електронни услуги за бенефициенти”


СЪДЪРЖАНИЕ


1 Въведение 3

2 Описание на стандартни елементи на интерфейса и работа с тях 6

2.1 Командни бутони 6

2.2 Текстови полета 7

2.3 Списъчни полета 8

2.4 Полета за връзка (препратка, link) 8

2.5 Бутони за избор (чек бутони, чек - боксове) 8

2.6 Радио (опциoнни) бутони 9

2.7 Йерархични списъци 9

2.8 Съобщения 10

2.9 Календар 10

3 Цел 13

4 Анотация 13

5 Вход в системата 15

6 Регистриране в системата 15

7 Часовник 18

8 Е- подаване 19

8.1 Кандидатстване 19

8.1.1 Оперативна карта 19

8.1.2 Документи за кандидатстване 20

8.1.3 Данни за кандидат 24

8.1.4 Описание на проектно предложение 26

8.1.5 Партньори 27

8.1.6 Финансова информация 29

8.1.7 Бюджет 30

8.1.8 План за изпълнение 32

8.1.9 План за плащане 34

8.1.10 Индикатори 35

8.1.11 Екип на проекта 38

8.1.12 План за външно възлагане 39

8.1.13 Друга информация 40

8.1.14 Документи 41

8.1.15 Потвърждаване 428.2 Моите е-предложения 48

8.3 Статус на предложение 52

9 Регистриране на Заявление за ползване на електронни услуги предоставяни от ИСУН 53

10 Е - отчитане 57

10.1 Регистриране на отчетни документи 57

10.2 Пакет отчетни документи 60

10.2.1 Технически доклад за напредък 61

10.2.2 Финансов отчет 83

10.2.3 Искане за плащане 10310.3 Предаване на документи 106

10.4 Връщане на пакет отчетни документи 113

11 Номериране на документи в ИСУН 116


1Въведение


Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) на структурните инструменти на Европейския съюз (ЕС) обслужва всички административни структури, участващи в процеса на управление, наблюдение и контрол на средствата от Структурните фондове на ЕС независимо от тяхното местоположение на територията на Република България.

ИСУН разполага с гъвкава система за управление на достъпа на отделните потребители до информацията, съхранявана в информационната система, така че той да съответства на административните профили на съответните служители т.е. да съответства на техните административни права и задължения.

ИСУН генерира уникален номер при регистриране на процедури, проектни предложения, договори и документи, свързва ги с конкретното ниво от оперативната карта, за което тези обекти се отнасят. Правилата за издаване на уникален номер от системата са описани подробно в т.11.

ИСУН разполага с интегрирана система от индикатори за наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на Оперативните програми и НСРР. Информационната система за управление и наблюдение обхваща като минимум индикаторите посочени по отделните ОП и НСРР. ИСУН разполага с възможности да представя тази информация в различни формати.Списък на съкращенията:


ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България

НФ

Национално съфинансиране

ЕФ

Европейско финансиране

БД

База данни

БФП

Безвъзмездна финансова помощ

ЕСФ

Европейски социален фонд

ЕФРР

Европейски фонд за регионално развитие

ЕФРЗСР

Европейски фонд за развитие на земеделието и селските райони

ИСУН

Информационна система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България

ИТ

Информационни технологии

МЗ

Междинно звено на Управляващ орган

ЕК

Европейска комисия

ЕС

Европейски съюз

СФ

Структурни фондове

МС

Министерски съвет

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

МТИТС

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

КФ

Кохезионен фонд

НСРР

Национална стратегическа референтна рамка

ПМС

Постановление на Министерски съвет

ОП

Оперативна програма

ОК

Оперативна карта

ПП

Проектно предложение

ТГС

Трансгранично сътрудничество

УО

Управляващ орган

ИСУСЕС

Дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в АМС

ЦКЗ

Централно координационно звено

СО

Сертифициращ орган

ОО

Одитиращ орган

SFC 2007

Информационна система на ЕК за СФ

СРИП

Средносрочна рамкова инвестиционна програма

ТД

Технически доклад

ФО

Финансов отчет

ИП

Искане за плащане

ДО

Договарящ орган

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница