Ръководство за работа на потребителя с охранителна система spectra 1728Pdf просмотр
Дата02.10.2022
Размер0.62 Mb.
#115182
PAradox SPECTRA 1728 userBG
Свързани:
1

ww w.
se ct ro n.c om
1 от
2
Ръководство за работа на потребителя с охранителна система
SPECTRA 1728
I. Когато активирате охраната на обекта:
1. Трябва да знаете персоналният 4/6 цифрен код за управление на алармената система Paradox Spectra 1728.
2. Трябва да няма хора в охраняваното помещение, освен лицето активиращо охраната на обекта.
3. Трябва всички прозорци, ако има такива в охраняваният обект да бъдат затворени.
4. Заставате пред клавиатурата, затваряте входната врата, ако е отворена.
5. Светва зеленият светлинен индикатор “READY” на клавиатурата.
6. Въвеждате последователно и отчетливо всички цифри от персоналният код.

Чува се потвърждаващ звук от клавиатурата / бип, бип, бип/ за възприет код.

При грешен код/ не приемане на кода се чува отхвърлящ звук /бииииип/.
Натискате клавиш CLEAR и отново въвеждате 4/6 цифрен код.
7. При правилно възприет код започва да тече изходно време определено при програмирането на алармената система (обикновено е зададено изходно време от 30 сек.), съпроводено с учестен накъсан звук и светва червения светодиод
ARM 1. Потребителя трябва да излезе и заключи вратата в рамките на изходното време.
ІІ. Когато спирате охраната на обекта:
1. При отваряне на входната врата започва да тече входно време (обикновено е зададеното входно време е 10 сек.), съпроводено със звукова сигнализация от клавиатурата. В рамките на това време потребителя трябва да набере 4/6 цифрен код за управление на алармената система. Звуковата сигнализация спира и изгасва червеният светлинен индикатор ARM 1.
2. При неправилно въведен код следва звуков сигнал за отхвърляне от клавиатурата /бииип/. Налага се повторно въвеждане на кода.
** Грешно въведени цифри се изчистват с “CLEAR”. Кода се въвежда докато се възприеме.
При изтичане на входното време – 10 сек. и неуспешен опит за спиране на
обекта от охрана, се задейства аларма. Изпраща се сигнал до охранителната
фирма. Тя приема сигнала като интервенция над охранявания обект и трябва
да изпрати екип за реакция.

ww w.
se ct ro n.c om
2 от
2
ІІІ. Смяна на персоналният код и въвеждане на допълнителни потребители на алармената система Paradox
1. Смяна на Главния персонален код (Master код): a) Натискате клавиш “ENTER”. b) Въвежда се текущия до момента 4/6 цифрен код. c) Въвежда се адрес /001/ от клавиатурата. d) Въвежда се новият 4/6 цифрен код. e) Натискате клавиш “CLEAR”.
Всяко действие правилно възприето от клавиатурата се съпровожда с потвърждаваща звукова сигнализация (бип, бип, бип).
2. Въвеждане на допълнителни потребители на алармената система (максимум 46) a) Натискате клавиш “ENTER”. b) ВЪВЕЖДА СЕ АКТУАЛНИЯТ Главен код (Master код) 4/6 цифрен код c) Въвежда се 2 цифрена секция от /004/ до /047/ според броя въведени до момента потребители (напр. ако алармената система има вече четирима потребители (1 Master и 3 допълнителни), то за пети потребител ще въведете /06/). d) Въвежда се желаният от допълнителният потребител 4/6 цифрен код. e) Натискате клавиш “CLEAR”.
Всяко действие правилно възприето от клавиатурата се съпровожда с потвърждаваща звукова сигнализация (бип, бип, бип).
ІV. Значение на светещите клавиши на клавиатурата:
1. При деактивирана система за охрана : a) Всеки светещ цифров клавиш показва задействана зона (датчик) като идентификация. b) Светещ клавиш “MEM” подсказва за запаметени събития по време на охрана.
След неговото натискане светват цифрови клавиши, съответстващи на зоните, активирани, когато системата е била под охрана. Изчистват се с клавиш “CLEAR”, винаги след тяхното прочитане.
2. При активирана система за охрана: a) светят постоянно:
- АС – жълт светодиод – наличие на захранване
220V напрежение.
- ARM 1 – червен светодиод – системата /обекта / включена


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница