Ръководство за работа с уеб базираната gps система за котрол и мониторинг – разработена и поддържана изцяло от икон оодДата16.05.2017
Размер353.28 Kb.

Ръководство за работа с уеб базираната GPS система на ИКОНРъководство за работа с уеб базираната GPS система за котрол и мониторинг – разработена и поддържана изцяло от ИКОН ООД


Последна актуализация – Май 2010

www. gps-bg. net

www. icon. bg

www.teltonika.lt
СЪДЪРЖАНИЕ

I. Обща информация стр. 4

1. Вход в системата стр. 5

2. Главен екран стр. 6

2.1 Панел навигация на GPS устройствата стр. 6

2.2 Панел детайли за автомобил стр. 8

2.2.1 Режим движения стр. 8

2.2.2. Режим аларми стр. 9

2.2.3. Режим съобщения стр. 9

2.2.4. Режим спирки стр. 9

2.2.5. Режим сензори стр. 9

2.3. Карта и работа с нея стр. 10

3. Зони стр. 11

3.1. Видове зони стр. 11

3.2. Създаване на нова зона стр. 13

3.3. Настройка на зона стр. 13

3.4. Премахване на зона стр. 13
4. Маршрути

4.1. Добавяне на нова спирка стр. 14

4.2. Настройка на спирка стр. 15

4.3. Премахване на спирка стр. 15

4.4. Добавяне на нов маршрут стр. 16

4.5. Настройка на маршрут стр. 17

4.6. Премахване на маршрут стр. 18

4.7. Репорт изпълнени маршрути стр. 19


II. Справочна и административна част стр. 20

1.1. Администрация на сметка стр. 21

1.2. Администрация на потребител стр. 22

1.3. Администрация на устройство стр. 23

1.4. Администрация на групи автомобили стр. 24

1.5. Администрация на водач стр. 24

1.6. Смяна на парола стр. 24

2. Обслужване стр. 25

2.1. Типове графици стр. 25

2.2. Графици стр. 26

2.3. Регистрър на графици стр. 27
3. Правила за ларми стр. 28

3.1. Правила за зони стр. 28

3.2. Правила за дигитални сензори стр. 29

3.3. Правила за аналогови сензори стр. 29

3.4. Правила за движение стр. 29

3.5. Справка аларми стр. 29
4. Отчети/Справки стр. 30

4.1. Детайли за движение стр. 30

4.2. Аналогови сензори стр. 31

4.3. Дигитални сензори стр. 31

4.4. RFID Детайли стр. 31

4.5. Нарушаване на зона стр. 31

4.6. Пътен лист стр. 32

4.7. Обобщен Пътен лист стр. 33

4.8. Последна известна позиция стр. 33

I. Обща информация
ИКОН ООД е създадена през 1999г., като се развива изключително в сферата на Интернет, компютърните и мобилните технологии. Компанията постоянно инвестира средства за повишаване капацитета на човешките ресурси с цел качествено предлагане на продуктите и поддържане на високо ниво в обслужването на клиентите.

Литовско-финландската фирма Teltonika UAB е създадена през 1998 година и е типична R&D компания, създаваща иновативни високотехнологични продукти. През 2003 г. Teltonika и Nokia започват съвместни дейности и това е началото на успешното сътрудничество между двете компании. Продуктите се продават в 96 страни по целия свят, фирмата има 31 официални дистрибутори. През 2006г. ИКОН ООД бе избрана от литовската фирма Телтоника за свой ексклузивен представител за територията на Република България, с което бе поставено началото на едно успешно партньорство между двете компании.

Уеб базираният продуктът за управление, контрол и следене на автомобилни паркове предлаган от ИКОН предоставя на клиентите възможност да правят мониторинг в реално време на своя авто-парк навсякъде, без да са задължени да инсталират каквито и да е приложения. Програмата е изключително гъвкава, като нашата идея е не Вие като клиенти да се приспособявате към нея, а тя да е максимално във Ваша услуга предлагайки Ви всички функционалности, от които се нуждаете.

Уеб базираната ни програма е с много лесен и интуитивен интерфейс за работа. Ние от екипът на ИКОН се стремим да усъвършенстваме непрестанно своя продукт, така, че той да е все по-гъвкав и да се нагажда лесно към нуждите на клиента.

Програмата е изцяло продукт на фирма ИКОН ООД, като тя, съвместно с устройствата на нашите партньори от Телтоника, осигурява една цялостна система с отлично оптимизиран софтуер и изключително качествени модеми (GPS устройства). Ние изцяло сме се концентрирали върху софтуера, така, че неговото качество и надеждност винаги да са с едни гърди напред. По този начин ние осигуряваме на нашите клиенти чудесната възможност да работят с една изчистена и стабилна система, която да намали разходите в тяхната организация, като същевременно увеличи производителността и прекъсне злоупотребите.

ИКОН има и много богат опит в администрирането и поддържането на сървъри, бази данни, различни видове мрежи и др. Нашите партньори от Телтоника са голяма международна фирма с изградено име в отрасъла на IT компоненти. Колегите ни са се специализирали в проучването и изграждането на GPS устройства, които да имат дълъг живот и надеждна работа. Те, точно както нас, непрестанно работят по внедряването на последните технологии, като те самите имат сериозен изследователски център. Всяка година се инвестират средства за нови изследвания и разработки, които след това се внедряват в производство.

Всичко изброено до тук, гарантира, че нашите бъдещи и настоящи клиенти ще получат възможно най-добрата комбинация от гледна точка на хардуер, софтуер и цена.Вход в системата
GPS системата на ИКОН е достъпна от всяка точка на планетата. Това, което Ви трябва е устройство, което има достъп до интернет (лаптоп, настолен компютър, телефон и др.). Уеб базираният достъп работи най-добре с браузърите Opera и Firefox. Не е препоръчително да се използва Internet Explorer.

Първото стъпка, която трябва да направите е да влезете на нашият сайт:http://www.gps-bg.net


На страницата в дясно се вижда бутон “Web система ВХОД”

При неговото натискане се зарежда малък прозорец с полета за въвеждане на Вашите данни.

Изглед на прозореца за вход в системата. Можете да избирата между различни теми за цвят, както и от множеството езици, които са на разположение.


Попълнете в полето СМЕТКА името на фирмата или акаунта, в полето ПОТРЕБИТЕЛ името на потребителя, в полето ПАРОЛА вашата парола и кликнете върху бутон ВХОД.

Забележка: Задължително е да се спази шрифта(латиница или кирилица), както и главни и малки букви, тоест задължително полетата се попълват точно по начина както са създадени. При създаването може да се използват цифри, букви и долна черта(_).
За да се запознаете с демо версията се използват следните данни:

Сметка: icon

Потребител: fmdemo

Парола: test


Потребител „fmdemo” се използва за моторните превозни средства с монтирани FM2 и FM4 устройства, а потребител “ghdemo” се използва за тест на персоналните GH устройства.

2. Главен екран

Изглед на главния екран


Главният екран съдържа 3 основни панела. При нужда може да се минимизират от бутоните със стрелки Промяната на размера на отворен панел е стандартна, след позициониране на курсора върху контура на панела и последваш клик с ляв бутон и влачене.
2.1. Панел „Навигация” на GPS устройствата – В ляво на екрана е навигационният панел съдържащ информация за GPS устройствата към сметката и потребителя съответно.

Навигационен панел


Панела съдържа няколко функции. Първият бутон е за еднократно опресняване на информацията от всички устройства в системата. До него има падащо меню, от което може да се избере коя група устройства да бъде визуализирана. Когато не е избрана определена група са показани всички автомобили, които потребителя има права да наблюдава.


Падащо меню съдържащо информация за групите устройства в системата (ако има дефинирани такива).


Бутон служи за скриване и показване на етикетите, които обозначават отделните автомобили. Използва се, за да се видят тези детайли от картата, които са скрити от етикети.

Следващите два бутона дават възможност на картата да се показва и скрива автопарка или отделния автомобил. По този начин се осигурява възможност да се наблюдават само определени автомобили, без да се визуализират позициите на целия парк или всички от наблюдаваната група

От четирите кръгли бутона селективно на картата се показват позициите на автомобилите съответно със статус СТАРТ за синия, В ДВИЖЕНИЕ за зеления, СТОП за червения и в ПРЕСТОЙ за лилавия.

При клик с десен бутон върху автомобил от панел „Навигация” се показва падащо меню с възможност да се получат справки от базата данни за съответния автомобил, да се редактира панела за администрация на избрания автомобил или да се заредят справки за курсове, сензори, идентификация на водачите, събития за зони, пътни листа на автомобила за текущата дата.


Изглед на менюто за конкретно устройство след клик с десния бутон на мишката.


При клик с ляв бутон на мишката върху устройство, на картата се показва текущата му позиция и състояние (режим „старт”, „в престой” и т.н.). Натискайки левият бутон на мишката опресняването на текущата позиция е еднократно, а чрез бутон , който се намира долу в ляво опресняването на информацията от устройствата е 20 пъти през интервал от 20 секунди. Разбира се нови позиции се зареждат в случай, че движещите се обекти са в обхват на GSM оператор и е осъществен трансфер на текущите им координати. Обикновено трансфера се осъществява веднъж в минута или по-рядко в режим на роуминг, освен ако не е в престой или извън обхват на мобилния оператор, като в последния случай на екрана се вижда последната трансферирана информация от устройството за координати, сензори, статус и т.н.

2.2. Панел „Детайли за автомобил” - Долу на екрана е панела с информация за устройството, което е маркирано от панела вляво. Той съдържа т.нар. „табове” със следната информация: Движения; Аларми; Съобщения; Спирки; Сензори.
Панел показващ детайлите за съответното маркирано устройство

2.2.1. Режим ДВИЖЕНИЯ дава достъп до данните за движенията на автомобила за избран ден от календара. За целта е необходимо да се маркира автомобил от списъка в панел НАВИГАЦИЯ/АВТОМОБИЛИ и да се посочи датата, за която искаме да получим информация. След това кликваме върху бутон „Курсове” и от сървъра се извличат съответните данни, които се визуализират в таблицата на курсовете.

Таблица с курсовете за определения ден.


Курсовете са подредени в хронологичен ред отгоре надолу. Маркирането на отделен курс води до изобразяването му на картата като се посочват началната и крайната точки; началния и крайния час и минута; разстоянието, което е изминал автомобила; разхода на гориво и др. Ако има кратки спирания от порядъка на 10-200 секунди, те се изобразяват с червени точки в синята линия показваща движението на картата, а превишенията от зададената максимална скорост са жълти точки. Спирания над 200 сек. или изключването на двигателя генерират край на курса. За начало на курс се взима запалване на двигателя, както и движение с над предварително зададена скорост, обикновено 5 км/час. Спирания под 10 секунди не се фиксират по причина, че са изключително чести при движение в населено място.

Детайлите за курса се визуализират в малкият прозорец до таблицата с курсове.


Клик в избран ред от таблицата за детайли на курса на автомобила отбелязва със стрелка на картата неговите координати и съответното място. Оранжевият балон/квадрат на картата съдържа информация за часа, одометъра и скоростта. Той може да бъде скрит, чрез едновременното натискане на бутон Ctrl от клавиатурата и ляв бутон на мишката в съответния избран ред от таблицата за който се отнася /със син или сив фон/. До бутон КУРСОВЕ се намират функционални бутони, чрез които се проиграва анимация на движението на автомобила. Има възможност да се удвои скоростта на анимацията, като за целта след стартирането се използват двойните стрелки.


Поле за смяна на дните и бутони за работа със селектираните курсове.


При нужда от справка за курсове на същият автомобил, но с друга дата - задавате нужната дата с последващ клик върху бутон КУРСОВЕ. За да направите преглед на друг автомобил от панел НАВИГАЦИЯ-АВТОМОБИЛИ маркирате желания автомобил и повтаряте горната процедура.

При ниска скорост на интернет връзката и при курсове с дължина над 300 км е възможно да се получи забавяне в рамките на 20-30 секунди или повече за извличане на данните в компютъра на потребителя. При зареден курс, който е изобразен на картата не е желателно да се променя мащаба на браузера с Ctrl + скрол. Последната операция не е възможна и когато курсора е над картата.

2.2.2. Режим АЛАРМИ – тук се визуализират текущите непроверени алармени съобщения, които генерира системата. За целта се маркира съответното събитие в таблицата и се кликва върху бутон ПРОВЕРИ. Събитието се маркира като проверено и не се визуализира повече в този панел. При нужда информация за минали периоди е достъпна, чрез справка от МЕНЮ/ПРАВИЛА ЗА АЛАРМИ/СПРАВКА АЛАРМИ.
2.2.3. Режим СЪОБЩЕНИЯ – тук се визуализират комадите изпратени към/от устройствата към/от системата.

2.2.4. Режим СПИРКИ – в процес на разработка за превозвачи.


2.2.5. Режим СЕНЗОРИ – визуализират се събития постъпили от дигиталните или аналогови сензори свързани към устройствата.
2. 3. Карта и работа с нея.

Изглед на картата (в случая google map) с устройствата и обектите на нея.


Уеб базираната система на ИКОН поддържа два вида карти - Google map и Open street map. На картата се изобразяват всички устройствата, които са включени в акаунта на потребителя, техният статус и имена, както и обектите, които той е сложил (зелените точки).

В горния десен край на картата се намира бутон , от който може да се избират различните слоеве на картата. Може да изберете карта и да покажете или скриете от екран слоя с курсовете или слоя с маркерите.


Опциите, които се показват след кликване върху синия бутон.
За да движите картата и едновременно с това да наблюдавате устройствата си може да използвате функционалните бутони в горния ляв ъгъл или със зъдържане на левия бутон на мишката и влачене.

Мащаба на картата може да се променя по няколко различини начина:  • от скалата в лявата страна;

  • чрез скрола на мишката /трябва да е позиционирана над картата/ ;

  • увеличение чрез двоен клик /не трябва да е позициониран курсурът над автомобил/, в този случай картата се центрира;

  • с помощта на комбинация от клавиш Shift и клик с ляв бутон и влачене може да маркирате част от картата , която ще се изобрази в целия екран;

Центриране на картата над дадено устройство - в случай, че не виждате устройството на екрана, можете с клик на ляв бутон на мишката (в панела Навигация ) да маркирате устройство и избраното се центрира на картата към неговата текуща позиция .
3. Зони
Режим ЗОНИ на панел НАВИГАЦИЯ дава възможност да се създават зони, които са актуални само за отделен акаунт (сметка). Това обикновенно са контролни точки в маршрут или друго място на картата, което представлява интерес за потребителя. Навлизането или излизането от предварително зададените зони е условие за генериране на Алармени съобщения. На база на създадени зони може да се генерират и справки-извлечения за минали периоди.

3.1. Видове зони:

Има два вида зони -Точка на интерес и Ареал. Точките на интерес са ограничени по радиус от 200 метра и по форма наподобяват окръжност с център географските координати на обекта. Зоните Ареал нямат ограничения във формата и размера, но в полетата за адрес се изписват след Точките на интерес.

Изглед на режима със зони (всеки клиент си въвежда свои, в случая са показани „точки на интерес” и „ареали” направени от ИКОН, които не се визуализират в други акаунти на клиенти).

3.2. Създавен на нова зона:

Създаването на нова зона от вида Точка на интерес се осъществява след клик в първия бутон ДОБАВИ Това действие води до активиране на процедурата по създаване на зона. Попълвате полетата в новоотворилия се прозорец, координатите може да се зададат чрез връзката с картата, тоест след клик в картата с ляв бутон и задържане с последващо влачене може да се задава графично мястото.


Въвеждане на нова „Точка на интерес”


Така създадената зона може да се влачи по картата като се кликне с ляв бутон в центъра на окръжността, а радиуса може да се променя като се кликне в малкото кръгче извън окръжноста и се влачи настрани, в този случай стойностите в полетата - координати и радиус се попълват автоматично. Не е желателно да се застъпват две или повече зони от един и същи вид, тъй като когато автомобил се намира в повече от една зона от един и същи вид, в колона адрес се попълва името само на последната създадена зона. Това условие важи, както за Точки на интерес, така и за Ареали.

Полето „Активиране на зона” е активно по подразбиране, но ако не желаете да е активно към момента на създаване може да размаркирате полето и да го активирате по-късно.

В полето „Наименование на зона” попълнете името, с което ще се ползва в системата. Желателно е да е то да бъде кратко и ясно. В поле „Описание” може да запишете допълнителната информация. Може да създавате на различни места зони с едно и също наименование.

Въвеждане на нов „Ареал”


Зона от вида Ареали се създава като кликнете на втория бутон добави. Задължително се изчертават на картата, като предварително настроивате нужния Ви мащаб или използате за тази цел скрола. Чрез кликвания очертавате Ареала. За да излезете от режим чертаене направете двойно кликване.

Излизането от режим „Създаване на зона” става задължително от бутон ОТКАЗ или ИЗПРАТИ.В случай, че решите да правите промени след като сте създали зона вижте по долу в 3.3.

3.3. Настройка на зона:В някои случаи се налага да се създава нова зона, която да замести вече съществуваща /например смяна на гараж за известен период; преименуване на вече съществуваща зона; редактиране на координати на вече създадена зона/. В този случай може да се възползвате от бутон НАСТРОЙКА НА ЗОНА . За целта маркирайте желаната зона и кликнете върху бутон НАСТРОЙКА НА ЗОНА. Трябва да се има предвид, че ако вече създадена зона бъде преместена на ново място, събитията със старото местоположение ще продължават да съществуват в системата със старите координати. Не е желателно да се премества съществуваща зона на ново място и с ново име - това води до поставяне на новото име в колона адрес, а старите координати остават в справките. Това често е подвеждащо. Ето защо е по-просто да се създаде нова зона, а старата, ако не е нужна да се деактивира като размаркирате поле АКТИВИРАНЕ.3.4. Премахване на зона:

Премахването на зона се осъществява като се маркира в списъка вече създадената зона и след това се избира бутон ПРЕМАХВАНЕ . При тази операция е необходимо и второ потвърждение. Веднъж изтрита зоната не може да бъде възтановена и съответно не могат да се получават извлечения от базата данни за нея, дори и да я създадете на същото място и със същото име. Ако не сте сигурни, че занапред събраната информация няма да е нужна най-добре деактивирайте зоната, като размаркирате полето АКТИВИРАНЕ.


Препоръчваме вместо директно изтриване на зона, за известно време тя да бъде деактивирана преди да се убедите със сигурност, че няма да, я използвате за вбъдеще.


Деактивирането на зоната позволява тя да остане да съществува в системата и да може да се правят справки за изминали периоди. В големи фирми, с много потребители, които не са в постоянен контакт по между си е абсолютно нежелано премахване или деактивиране на зони без съгласуване. Желателно е автора на зона да запише в полето БЕЛЕЖКИ информация например за датата на създаване на зоната, кой я е създал, тел. номер или друг начин за връзка с него, за да може при нужда от редакция или премахване това да става съгласувано между потребителите на акаунта.

В процес е създаване на функция за невъзможност да се премахне зона, за която има генерирани съобщения или участва в справките за движение.4. Маршрути
4.1. Добавяне на нова спирка:

Създаването на нова спирка се осъществява след клик в режим справочна и административна част на панел НАВИГАЦИЯ (последния раздел в таба за навигация). Вследствие на което се появяват падащи менюта, от които избираме(кликаме) менюто Маршрути и се появяват две функции: Дефиниране на маршрути и Дефиниране на спирки.При избор на функцията-Дефиниране на спирки в менюто се появява нов прозорец със съдържанието на съответния показател.


От новотворилия се прозорец кликнете втория бутон в следствие на което ще се отвори друг нов прозорец с полета: Геозона, Наименование и Описание.

В полето Геозона има падащо меню, от където трябва да се избере геозоната за новата спирка. В полето Наименование вивеждаме името, което ще носи новата спирка и трябва да бъде с дължина минимум 3 символа. В полето Описание се въвежда кратко описание свързано с новата спирка.

След попълването на всички полета се клика бутона в следствие прозореца с полета Геозона, Наименование и Описание ще се затвори и ще се върнете обратно в прозореца, където кликнахме бутона „Добави”, а за да видим новосъздадената спирка трябва на кликнем първия бутон от този прозорец.
4.2. Настройка на спирка.

Настройката на спирка се осъществява след клик в режим справочна и административна част на панел НАВИГАЦИЯ (последния раздел в таба за навигация). Вследствие на което се появяват падащи менюта, от които избираме(кликаме) менюто Маршрути и се появяват две функции: Дефиниране на маршрути и Дефиниране на спирки. При избор на функцията-Дефиниране на спирки в менюто се появява нов прозорец със съдържанието на съответния показател(стъпките са идентични с 4.1.). От този прозорец трябва да изберем(кликнем) спирката, която трябва да настроим и след това се клика бутона , вследствие на което се отваря последния прозорец от 4.1. с полета Геозона, Наименование и Описание. Може да направите настройка(да се променят) на полетата и след това кликаме бутона „Изпрати”, вследствие на което полетата на спирката ще бъдат настроени (променени).


4.3. Премахване на спирка.

Следваме същите стъпки от 4.2. докато намерим спирката, която искаме да премахнем и след това първо кликаме върху спирката, а след това бутона . Вследствие на това ще се отвори един предупредителен прозорец като:Кликаме бутона „Yes” и спирката ще бъде премахната(изтрита).


4.4. Добавяне на нов маршрут.

Създаването на нов маршрут се осъществява след клик в режим справочна и административна част на панел НАВИГАЦИЯ (последния раздел в таба за навигация). Вследствие на което се появяват падащи менюта, от които избираме(кликаме) менюто Маршрути и се появяват две функции: Дефиниране на маршрути и Дефиниране на спирки(еднакво с 4.1.). При избор на функцията-Дефиниране на маршрути в менюто се появява нов прозорец със съдържанието на съответния показател.

От новотворилия се прозорец кликнете втория бутон в следствие на което ще се отвори друг нов прозорец с полета Наименование и Описание и бутони Премахване и Добави.


В полетата въвеждаме наименованието на новия маршрут и кратко описание за маршрута, след което кликаме бутона „Добави”. Вследствие на което ще се отвори нов прозорец за въвеждане на спирка за маршрута с полета: Спирка, Толеранс, Спирка номер, Време на престой и Време за спиране.Полето Спирка има падащо меню от където се избира спирка. В полетата Толеранс, Време на престой и Време за престой се въвеждат часове(време) с формат който може да видите когато курсора е върху полето. След въвеждането на всички полета кликаме бутона . Вследствие прозореца с тези полета ще бъде затворен и ще се върнем в предишния прозорец(Add and configure itenerary), където ще видим записан спирка с данни(Спирка, Толеранс, Спирка номер, Време на престой и Време за спиране).

Ще следваме тази процедура за въвеждане на спирки докато оформим новия маршрут. След оформянето на маршрута(въвеждането на спирките) се клика бутона „Изпрати” в прозореца(Add and configure itenerary) след което новият маршрут ще бъде добавен(записан).

4.5. Настройка на маршрут.

Настройката на маршрут се осъществява след клик в режим справочна и административна част на панел НАВИГАЦИЯ (последния раздел в таба за навигация). Вследствие на което се появяват падащи менюта, от които избираме(кликаме) менюто Маршрути и се появяват две функции: Дефиниране на маршрути и Дефиниране на спирки. При избор на функцията-Дефиниране на маршрути в менюто се появява нов прозорец със съдържанието на съответния показател. От този прозорец трябва да изберем(кликнем) маршрута, който трябва да настроим и след това се клика бутона , вследствие на което се отваря нов прозорец(View/Edit Route).


От тук можем да променим наименованието на маршрута, описанието, да премахнем или добавим маршрут и след кликане на бутона „Изпрати” се настройва избрания маршрут.

4.6. Премахване на маршрут.

Следваме същите стъпки от 4.5. докато намерим маршрута, който искаме да премахнем и след това първо кликаме върху маршрута, а след това бутона . Вследствие на това ще се отвори един предупредителен прозорец като:

Кликаме бутона „Yes” и маршрута ще бъде премахнат(изтрит).4.7. Репорт изпълнени маршрути (Routes Report: От падащото меню изберете името на маршрутът който представлява интерес за вас. Маршрутите са предварително зададени /виж 4.4./.

Изглед на прозореца за избиране на маршрут.


След като изберете маршрут натиснете бутона „филтър” за да бъдат изведени данните за съответната справка.

Изглед на прозореца с визиран бутона „фултър”.


Справката има следният вид:
- име на маршрута;

- име на устройстовто което е спряло на дадената спирка в удоволетворяващо за маршрута време;

- име на спирката;

- дата за справката;

- времето което е посочено при въвеждането на маршрута /виж. 4.4/;

- толеранс;

- действително време на спиране;

- последователен номер на спирката в даденият маршрут.


Изглед на прозореца с примерна справка за извършването на маршрут.


При анализиране на показаната по-горе примерна справка за извършването на тестови маршрут с име „Test N1” правим следните изводи. За спирка номер „1” с име „Обр. Изток” трябва да бъде спряно в 07:07:00. Толерансът за тази спирка е 30 секунди. Автомобил с рег. Номер „C 2472 MT” e спрял в 07:07:01 на желаната дата. На спирка номер „2” с име „Хале О” трябва да бъде спряно в 07:08:30. Толерансът за тази спирка е 30 секунди. Няма регистрирани устройства които да са спрели в периодът 07:08:00 ~ 07:08:00, тъй като колоните „Име на устройстовто” и „Време на спиране” са празни. Спирката или е подмината от водачът, без да бъде спряно на нея или водачът е спрял извън посоченото за това време.

II. Справочна и административна част

В този раздел се съдържа информация за отчетите, справките, обслужването, правилата за аларми и зони, зададените маршрути, и администрирането на акаунта.

Всички справки и отчети могат да бъдат изваждани във форматите PDF, и Excel. Системата дава възможност на администратора посочен от клиента да създава неограничен брой потребители към акаунта с различни права на достъп. В зависимост от тези права са достъпни и различни части на системата. Администраторският потребител има достъп до всички ресурси на системата. Всеки един раздел ще бъде разгледан подробно в следващите точки.

Изглед на последния раздел в таба за навигация.
1. 1. Администрация на сметка

Съдържание на менюто „Администрация”


При избор на някоя от функциите в менюто (Сметка, Потребител, Автомобил и т.н.) се появява нов прозорец със съдържанието на съответния показател.

Прозорец с информация за сметките, които са към фирмата клиент.


Промени може да правите с клик върху бутона НАСТРОЙКА след маркиране на реда. Трябва да се внимава при смяна на парола или наименование за шрифта (латиница или кирилица), както и главни и малки букви, може да се използват цифри, букви и долна черта (_). Поле „Описание на сметката” се изобразява на дисплея, поле „Наименование на сметка” участва в Пътен лист.

Изглед след клик на бутона „настройка” в прозореца за сметка в полето на ИКОН ООД.

1. 2. Администрация на потребител


Прозорец с информация за потребителите, които са в системата за акаунта.

Към един акаунт в системата може да има много потребители. Те се създават от потребител с администраторски права, като той определя техните права за ползване на системата. Потребител се създава чрез бутона ДОБАВИ. В отворилият се прозорец ЛИЧНИ ДАННИ се попълват данните за потребителя. Името на потребителя е задължително, защото се използва за попълване на справки за печат например като Пътен лист, за отчетността при проверка на алармени съобщения и др.

В ляво е изгледа към личните детайли за новосъздаващият се потребител, а в дясно е изгледа към втория таб – членство в групи (групите се разглеждат в точка 4.4).


В прозореца ЧЛЕНСТВО В ГРУПИ се определят групите устройства или автомобили от автопарка, върху които потребителя ще има права за наблюдение. За целта маркирате група от полето вляво и чрез стрелките я прехвърляте в дясното поле, в което са групите автомобили за които потребителя ще има права да получава информация. Обратната операция също е възможна.
Третия прозорец ПРАВА ЗА ДОСТЪП от този панел е много важен. От изброените права в него се определя йерархията на потребителите в акаунта. Като ограничавате правата за ползване на системата Вие повишавате нивото на сигурност. Препоръчително е потребителите да се разделат на две групи - едната е от администратори с право да редактират автомобили, групи, зони и т. н., а другата е от обикновени потребители, които да имат достъп само до необходимите им данни за разрешените им групи автомобили.


1. 3. Администрация на автомобил (устройство)

Изглед на прозореца за администрация на устройствата в системата (автомобили, персонални устройства, мобилни устройства и др.)


Информацията в прозорците БЕЛЕЖКИ И СТАТУС КОДОВЕ СЕ ПОПЪЛВА ОТ ТЕХНИКА ИЗВЪРШИЛ МОНТАЖА. Тази информация не е желателно да бъде променяна с оглед гаранционното обслужване. Може да редактирате полето наименование (с това име ще бъде видимо устройството на картата и в системата) и принадлежност към групи. Последното се конфигурира, след като се маркира автомобил и от бутона се преминава в подпрозореца „Членство в групи”, където се посочват групите, в които желаете да участва конкретното устройство.

Вляво е изглед на прозреца с основните настройки за устройството, а вдясно са настройсите за принаджелност към определени групи.


Системата не съхранява информация на коя дата, в кой автомобил е било поставено устройството. В случай, че едно устройство се премества от един автомобил на друг е необходимо то да се въвежда с нов идентификационен номер в системата за новия автомобил. Името на водача в справките Пътен лист, Детайли за движение и др., се попълва възоснова на текущите данни в полето Основен Водач към момента на извеждане на справката.1. 4. Администрация на групи автомобили
Потебителят може да създава нови групи и да включва в тях устройствата, които желае. За определен потребител с ограничени права може да създадете отделна група и да се включат определени автомобили в нея като за целта се връщате отново в Администрация на автомобил и се посочва в кой групи да участва от подпрозореца Членство в групи. По този начин ограничавате правата на потребителя да получава информация за останалата част от автопарка. Желателно е наименованията на отделните групи да са кратки и ясни.

Изглед на прозореца с информация за редактирането на групите устройства.

1. 5. Администрация на Водач

Изглед на прозорците за администриране на водачите в автопарка.


Водачите на моторните превозни средства се въвеждат като се попълват полетата. След това те ще могат да се сложат към определените автомобили. При опознаване на водачите с I-button или RFID се попълва номера на персоналната карта /таг/ или се въвежда кода за I-Button-а. Името трябва да е записано така, както ще се изписва в Пътния лист, ако ще ползвате тази опция, а в полето описание, може да запишете например категориите от шофьорската му книжка.


1. 6. Смяна на парола
Във всеки момент, когато решите може да смените паролата си за достъп до системата. Може да се използват цифри, букви и долна черта(_)
2. Обслужване
Раздел „Обслужване” е насочен изцяло към хората, които работят със ситемата и отговарят за документацията на автопарка на фирмата. В този раздел се посочва допълнителна информация за автомобилите, която има за цел да улесни тяхната работа. Възможностите, които предоставя раздел „Обслужване” са следните:

- да се води отчет на извършените ремонти;

- да се създават графици за техническо обслужване на автопарка, като се генерират съобщения за напомняне при наближаване на време за технически преглед или подновяване на застраховка. Възможно е потребителите да създават различни графици според конкретните им нужди.

Менюто „Обслужване” съдържа три раздела за администриране обслужването на автопарка.


2.1. Типове графици. В този прозорец се създава на нов тип график, като в поле Наименование се посочва името на графика - например: „гражданска отговорност“, в поле Описание съответно „застраховка“. Графика се активира с маркиране в поле АКТИВИРАН, а в бележки може да се посочи кой го е създал.

Добавяне на нов график


Нов график се задава след клик върху бутон „Добави”. Всеки график може да се наименова според вашите нужди. Системата прави отделна база данни за всяка фирма, следователно графиците, които вие въвеждате ще бъдат видими само за вашата фирма.

Примерен изглед на съдържанието на прозореца за типовете графици.


2.2. Графици: В този прозорец се определя, за кой автомобил ще се отнася конкретен график. За целта се задават планирани дни или планиран пробег за валидност. Задават се и дните или дистанцията на база, на която се генерира предупредително съобщение, с цел напомняне края на валидност на графика. На фигурата по долу се вижда поле за активиране на графика. Чрез отметката на реда АКТИВИРАН, графика за съответния автомобил става активен. Той може да се активира и на по-късен етап от създаването си.

Изглед на прозореца за добавяне на нов график.


При създаването на график първо се избира бутон ДОБАВИ. В отворилият се нов прозорец с име НОВ ГРАФИК попълваме основните детайли на автомобила, за който искаме да направим конкретен график. За целта в поле УСТРОЙСТВО от падащото меню избираме номера на превозното средство, за което формираме график. В поле ТИП от падащото меню избирате типа на графика. В полето НАИМЕНОВАНИЕ може да напишете типа на графика от горното поле ТИП, а в ОПИСАНИЕ може да напишете описание за типа на графика /например ако типа на графика е смяна на масло, в описание пишете марката на маслото или цената/. Процедурата се приключва с избора на един от двата бутона - Изпрати или Отказ. След това маркирайте новият график от таблицата и натиснете бутон Стартиране (Start Schedule). Отваря се нов прозорец в който се задават параметрите на графика.

Маркиране на вече създадения график. След, което графика се стартира от бутона намиращ се горе вляво на прозореца.


Ако типа на графика например е смяна на масло в двигател и сте решили да го смените след 15000 км или 1 година, в зависимост от това, кое ще настъпи първо, то следва в поле планирани дни да се запише 365, а в поле планирана дистанция 15000. След това в дни за предупреждение се записва например 5 /това означава, че системата ще генерира съобщение за напомняне 5 дни преди изтичането на планирания период/, а в поле дистанция за предупреждение например 500 /което означава, че системата ще генерира съобщение за напомняне 500 километра преди достигане на планирания пробег/. Активирайте с маркиране в поле АКТИВИРАНЕ и с това формата е попълнена и може да се изпрати на сървъра с помощта на бутон ИЗПРАТИ, като се посочва и желана начална дата.


Изглед на прозореца за стартиране на графика, като в случая системата ще изпрати мейл (както е показано на първата картинка от точка 2.2.) с напомянне за подновяване на гражданската отговорност за конкретния автомобил една седмица преди изтичането и.


С това конфигурирането е завършено. Прозорецът се затваря и след като данните са изпратени се стартира изпълнението на създадения грифик за предупреждение. След стартиране в колона детайли може да видите информация за крайната дата и оставащите дни, а също така на какво показание на километража на избрания от вас автомобил ще се счита за краен пробег и оставащите километри, които може да измине автомобила до достигането на зададената дистанция. Тази информация е на разположение обикновенно след 10-15 минути след стартирането на графика.
2.3. Регистрър на графици:

Тук се съдържа архивната информация за графици за отминали периоди от време.
3. ПРАВИЛА ЗА АЛАРМИ
Тази част от системата служи за администриране на алармените съобщения, както и за извличане на справка за предишни периоди. Всички създадени алармени съобщения тук се визуализират в српавките, обяснени подробно в следващата точка.

Съдържание на менюто за аларми3.1. Правила за зони: В този прозорец се задават параметрите на алармените съобщения свързани със зони. Особеността е в Пристигане (Arrive) и Напускане (Depart), които се отнасят за Точки на интерес (обяснени подробно в точка 3 на раздел I; страница 10) докато Навлизане в Зона и Излизане от Зона се отнасят за Ареал. /Предстои корекция в тези текстове с цел улеснение на потребителите./ Има възможност да се зададе времеви интервал за активност на конкретната аларма, активиране и повторяемост от съответните полета.

Изглед на прозореца за добавяне на ново събитие за навлизане в зона.


При добавянето на ново правило за зона се отваря прозорец, в който се въвеждат: наименованието на устройството в системата; типа правило (на следващата фигура); зоната; свободно описание на събитието (в случая се генерира аларма за навлизане в зона Шумен, която е очертана с размерите на града); задава се интервал и съответно дали алармата да се появява всеки път при навлизане в зоната или само едократно.

Видовете правила за „точките на интерес” и „зоните”
3.2. Правила за дигитални сензори: От падащото меню се избират конкретните параметри. Информацията за входовете и изходите се намира в част Администрация на автомобил /Настройка /Статус кодове. Имате възможност да зададете времеви интервал за активност на конкретната аларма, активиране и повторяемост от съответните полета. Към всяко устройство може да има „закачени” различни видове и брой дигитални сензори.

Изглед на падащото меню с избор на дигитален сензор.


3.3. Правила за аналогови сензори: Задава се конкретен сензор. В поле обхват се избира дали да се генерира съобщение при достигане на по-високо или по-ниско ниво от посоченото в поле стойност на датчик. Има възможност, да се зададе времеви интервал за активност на конкретната аларма, активиране и повторяемост от съответните полета.

Изглед на прозореца за добавяне на аларма за аналогов сензор. В случая системата ще алармира за ниво на горивото в резервоара под 5 литра.


3.4. Правила за движение: Към момента не е активно.
3.5. Справка аларми: Води се отчетност, от кой потребител е маркирано съответнато алармено съобщение и кога се е случило това. Има филтри по Времеви интервал, Групи, Автомобили, Зони и Проверени и Непроверени алармени съобщения.


4. ОТЧЕТИ/СПРАВКИ
Това е едно от най-важните и изполвани менюта в системата. Както споменахме вече, достъп до това меню има и чрез десен клик върху устройство още в основния прозорец. Тук се визуализират и извличат (във формати PDF и excel) справки за изминати километри, посетени и напуснати зони, съобщения от различни сензори, алармени съобщения, както и други събития от устройствата в системата.

Изглед на съдържанието на менюто за отчети и справки


4.1. Детайли за движение: Отварянето на този прозорец ни позволява да филтрираме справката по Групи /за улеснено избиране при фирми с голям автопарк/. По Автомобили чрез изборът им от падащото меню. Чрез избор за проверка на движение с над - определена скорост - въвежда се в полето след селектора за автомобил и след това се натиска бутона за филтриране . Възможно е и филтриране от разноцветните бутони/разполагат с подсказки при позициониране на курсура над тях.

Препоръчително е потребители с по-стари компютри с ниска производителност да не извличат информация в дази справка за интервал по-голям от 30 - 40 часа. В долния край на прозореца има селектор за страниците с бутони за следваща - предишна, първа и последна страници и бутон за опресняване. В справката за печат се попълва името на водача и данните от поле наименование в Администрация/Автомобил.


Изглед на прозореца „Детайли за движение”. Тук е маркирана основната група устройста и е избран автомобил с номер 7273, след което е поставен филтър за скорост 60 км/ч (т.е. показва моментите в които колата се е движила с над 60 км/ч), избира се времеви и интервал и се натиска бутона за филтрация.4.2. Аналогови сензори: Справката във формат за печат съдържа графика за избрания период. Задължително е да се избере автомобил от селектора. Възможно е да се изведе информация за всички аналогови сензори едновременно, като в графиката стойностите на различните сензори са изобразени с различен цвят според легендата под нея, като по оста У водеща база е тази на сензора с най-голяма стойност. Стойностите се опресняват при промяна. Поддържат се стойности с отрицателен знак. Не се посочва водач.
4.3. Дигитални сензори: Съдържанието на справката е същото като при аналоговите сензори, но без графика.
4.4. RFID Детайли: Тази справка се използва при наличие на устройства за идентификация на водачите. Дава възможност да се проследи, кой водач кои превозни средства е управлявал или конкретен автомобил кога и от кои водачи е управляван. Има възможност за селекция от двата бутона в ляво от селектора за наблюдавания период съответно регистрация или дерегистрация на водача или и двете събития.
4.5. Нарушаване на зона: В тази справка се съдържа информация в хронологичен ред за Навлизане в Зона, Излизане от Зона, Пристигане в Точка на интерес и Напускане на Точка на интерес. Информацията за тази справка се извлича от базата данни, като в нея можете да използвате филтър по зони и по автомобили или и двата едновременно. Вие избирате периода и съответния вид справка, тоест от падащите менюта и от бутоните лесно и бързо конфигурирате необходимата Ви справка и след клик върху бутон ФИЛТЪР стартирате извличането й от базата данни. Информацията е представена на станици и от бутоните в дония край на панела се осъществява превключването между тях. От бутон ПРИНТ може да се получи разпечатка. Освен това след маркиране на ред от справката картата се центрира в избраната зона. В случай, че справката скрива от вас картата с помощта на бутон ПРОЗРАЧНОСТ може да видите на картата точното местонахождение на автомобила или да минимализирате панела от бутона със стрелката и да го преместите на друго място на екрана.

Селекторите за задаване на начална и крайна дата дават възможност да се извършват справки за посещенията на конкретен обект както за определен автомобил, така и за целия автопарк. Извличане на информация свързана със Зони от тази справка е възможно само за периода след създаване на Точката на интерес или Ареала (повече за създаването на зоните може да видите в точка 3 от раздел I). За периода преди момента на създаване на Зона не съществува алгоритъм за извличане на информация в системата.


Справка за навлизане и излизане от зони за определено устройство. Визуализират се дата и часа, статуса, името на зоната, както и адреса.

Наблюдението на вече създадена от потребителя зона, например навлизане, излизане, престой и движение в определения от зоната периметър се реализира с помощта на панел ПРАВИЛА ЗА ЗОНИ от меню ПРАВИЛА ЗА АЛАРМИ (обяснено подробно в точка 3.1 раздел II; страница 21). След отварянето на панела избирате бутон ДОБАВИ и от отворилият се прозорец избирате, за кой автомобил желаете да се записва в базата данни информация и/или получавате съобщения за навлизане, излизане, престой или движение в желаната от Вас зона, която предварително сте създали.
4.6. Пътен лист: За да изведете пътен лист задължително избирате автомобил от селектора. Във формите pdf , xls се експортира съответната информация за печат или редакция. Тази справка е една от най-тежките операции. При по-слаби компютри и заявка за извеждане на справката за повече от 10 дни, често в браузера се показва предупреждаващо съобщение за твърде продължителна работа на джава скрипта. Това означава, че може да се затрудни работата на машината Ви – Съвет: проверете какви са възможностите на компютъра Ви и постепенно увеличавайте периода на справката. Нормално е да се извлече информация за един месец след разрешаване на скрипта. Практически извличането на информация отнема от 1 до 2 минути, през които не е желателно да се натоварва компютъра с други приложения. Продължителността на извличане до известна степен зависи и от скоростта на интернет връзката. Повече от 3 минути означава, че компютърът е с ниска производителност или интернет връзката е с малка скорост и трябва да задавате по-малки периоди от време. Не се препоръчва извличане на справка за период повече от два месеца, тъй като обема на необработените данни е от порядъка на 10 - 50 МВ. Обикновенно при справка за около едномесечен период браузъра ползва около 100МВ памет. При компютър с 256 памет често се използва и хард диска, с което се увеличава рязко времето за обработка на данните.

При по-новите компютри (оперативна памет повече от 2GB и процесор 2.4 GHz) не би следвало да имате проблеми при работата със системата дори и при изваждането на големи справки и масиви с данни.


Изглед на първата страница на пътен лист изваден от системата във формат PDF
4.7. Обобщен Пътен лист: Дава информация за общия пробег на автомобилите от Вашия авто-парк.

Изглед на един обобщен пътен лист. И тук може да се задава дали да е за целия авто-парк или за група устройства от него.4.8. Последна известна позиция: В колона Дата /час е посочено последното време на движение на устройствата. В колона Последна контрола е посочено времето от последната връзка с устройството.

Изглед на прозореца за времето на последната изпратена позиция от устройствата.

страница За връзка с нас: Централен офис - 9700 Шумен,; бул. Симеон Велики 46; тел. 054 800808

версия на ръководството 1.0 office@icon.bg Офис София 1111 София; ул. Хубавка1-3, 02 4901808

Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница