Ръководство за употреба и поддръжка


• Ако волтметърът показва твърде ниско или твърде високо напрежение, изключете генера- тора и го проверете за повреда.•Pdf просмотр
страница14/21
Дата28.03.2024
Размер7.85 Mb.
#120828
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
dz-c287-dz-c288-generator-benzina-bgsemnat

Ако волтметърът показва твърде ниско или твърде високо напрежение, изключете генера- тора и го проверете за повреда.

Когато свързвате генератора, уверете се, че е свързан към електрическата мрежа от ото- ризиран електротехник. Неправилната връзка между генератора и консуматорите може да причини повреда на генератора или потреби- телите или дори опасност от пожар.
Препоръки:

Преди да започнете работа, проверете дали генераторът е в перфектно състояние.

Заемете правилна работна позиция.

Избягвайте пушенето, когато използвате бен- зинов генератор.

Дръжте дръжките сухи, чисти, без масло или гориво.

Бензинът е силно запалим, затова се препо- ръчва да се зарежда в добре проветрена сре- да. Когато добавяте масло, не забравяйте да спрете бензиновия двигател. Не добавяйте твърде много масло, ако се разлее или разлее гориво, изчакайте горивото да се изпари, то- гава можете да стартирате генератора. След зареждане затегнете капака.

Проверявайте често резервоара за гориво за повреди, ако има течове, в противен случай сменете незабавно.

Чистият бензин (без масло за двутактови дви- гатели) за гориво е забранен.

Уверете се, че генераторът е стабилен.

Препоръчваме ви да почиствате уреда неза- бавно, всеки път, когато приключите с използ- ването му..
ИНФОРМАЦИЯ
Ако прехвърляте бензиновия генератор на
други, моля, предоставете ръководството
за потребителя.
Следването на инструкциите в включеното
ръководство за потребителя е задължи-
телно условие за правилното използване
на инструмента.
Ръководството за потребителя също така
съдържа инструкции за експлоатация,
поддръжка и ремонт на продукта.


16


Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница