Ръководство за употреба и поддръжкаPdf просмотр
страница3/21
Дата28.03.2024
Размер7.85 Mb.
#120828
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
dz-c287-dz-c288-generator-benzina-bgsemnat
www.detoolz.ro
www.detoolz.ro
BG
BG
01
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Описание на ръководството
Това ръководство е написано въз основа на ори- гинални документи, направени от производите- ля и се намира за продажба на местния пазар.
Този документ съдържа цялата оригинална ин- формация от производителя..
Ръководството отразява текущото състояние на предлагания на пазара продукт и не може да се счита за неадекватно в случай на последващи актуализации на нови версии.
Производителят си запазва правото да направи това, като актуализира наръчниците за употреба и поддръжка, без да е задължен да актуализира наръчниците за вече пуснати на пазара проду- кти, освен в изключителни случаи.
Ако имате съмнения или не разбирате напъл- но информацията в това ръководство, моля, свържете се с вашия местен сервизен център, оторизиран дилър или се свържете директно с производителя.
Посочва, че производителят възнамерява да продължи да оптимизира вашия продукт.
1.2. Използване и предназначение
на ръководството
Защитете себе си и другите от нараняване, като използвате продукта правилно - прочетете ръко- водството преди първата употреба и спазвайте всички предпазни мерки.
Целта на това ръководство е да ви предостави информация как да го използвате и поддържате безопасно за дългосрочна употреба на закупе- ния продукт.
Съхранявайте внимателно ръководството на достъпно място за бъдещи справки. В случай на загуба или повреда, поискайте копие от вашия дилър или директно от производителя.
1.3. Използвана символика
В цялото ръководство ще намерите следните начини за предупреждение:
ОПАСНОСТ
Ако има опасност със сериозни последици,
които могат да причинят нараняване на
потребителя или други.
ВНИМАНИЕ
Трябва да обърнете специално внимание
на предоставените инструкции, за да из-
бегнете ситуации, които могат да повредят


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница