Ръководство за употреба и поддръжка


продукта или други машини или да окажатPdf просмотр
страница4/21
Дата28.03.2024
Размер7.85 Mb.
#120828
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
dz-c287-dz-c288-generator-benzina-bgsemnat
продукта или други машини или да окажат
въздействие върху околната среда.
ИНФОРМАЦИЯ
В случай на конкретна информация.
ЗАБЕЛЕЖКА
Неправилната употреба може да доведе
до загуба на гаранцията на производителя.
С И М -
ВОЛ
ЗНАЧЕНИЕ
ВНИМАНИЕ
Предупреждение за потенциално опасни ситуации
ОБЩА ОПАСНОСТ
Внимание за обща опасност, последвано от обяснение за вида на опасността.
ОПАСНОСТ ОТ ТОК
Показва наличието на електриче- ско напрежение или оборудване, което използва електрическо на- прежение.
МЕХАНИЧНА ИНТЕРВЕНЦИЯ
Предупреждение за необходими ин- тервенции по механични елементи.
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ИНТЕРВЕНЦИЯ
Предупреждение за необходими ин- тервенции по електрически елементи.
20
PAP
ABS
ЗАЗЕМЯВАНЕ
Изисква заземяване.
ПЪРВА ПОМОЩ
Инструкции за първа помощ в слу- чай на злополука.


5
www.detoolz.ro
www.detoolz.ro
BG
BG
02
ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАС-
НОСТ
2.1. Общи предпазни мерки
Моля, прочетете внимателно този до- кумент за информация относно раз- решените видове работа и ограниче- нията на продукта и специфичните потенциални рискове, свързани с него.
Бензиновият генератор DZ-C287, DZ-C288 се използва на места и зони, където няма елек- тричество в къмпинги, вили, каравани, лодки и други.
Не са разрешени никакви операции, освен посо- чените в това ръководство. Операциите, за кои- то това оборудване не е предназначено, могат да причинят опасност и да доведат до нараня- ване.
ВНИМАНИЕ
Използването на далекомер в дейности,
за които не е проектиран, може да доведе
до сериозни наранявания, които не са оце-
нени в това ръководство и за които няма


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница