Ръководство за употреба и поддръжка


Инструкции за безопасностPdf просмотр
страница7/21
Дата28.03.2024
Размер7.85 Mb.
#120828
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
dz-c287-dz-c288-generator-benzina-bgsemnat
2.3. Инструкции за безопасност
Този генератор използва бензин, който е изклю- чително запалимо и експлозивно гориво. Преди да заредите гориво, изключете двигателя и го оставете да се охлади достатъчно.
ОПАСНОСТ
Забранено е пушенето по време
на използване на оборудването.
Съхранявайте горивото само в специално про- ектирани контейнери в добре проветриви поме- щения.
ОПАСНОСТ ОТ ПОЖАР
Опасност от пожар!
Бензинът е изключително запалим. Спрете
да зареждате двигателя преди да заредите
гориво и го оставете да се охлади.
Не стартирайте генератора, ако има следи
или пръски от гориво или масло. Избърше-
те всякакви запалими материали с кърпа.
Не зареждайте генератора в близост до открит огън или в близост до електрическо оборудва- не, което произвежда искри, като електрически инструменти, заваръчни машини и др. Не пре- пълвайте резервоара за гориво.
Редовно почиствайте вентилационните отвори на двигателя на генератора, за да предотвра- тите прегряване.
При стартиране на двигателя на генератора възниква механично напрежение, което се пре- дава на крепежните елементи под формата на удар, усетен от оператора. Реакцията на вър- тящия момент при стартиране може да бъде опасна, ако операторът не е внимателен или няма стабилна позиция с ръцете си, готови да поеме въртящия момент.
ВНИМАНИЕ
Зареждането се извършва само на открито
пространство с добра вентилация, далеч
от искри, открит пламък или уреди, които
използват гориво. Зареждането с гориво се
извършва само когато двигателят е спрян
и охладен.


7
www.detoolz.ro
www.detoolz.ro
BG
BG
Никога не пълнете резервоара за гориво, когато оборудването е горещо. Избягвайте разливане- то на гориво по земята, тъй като то е замърси- тел. Ако е необходимо, избършете разлятото гориво по време на зареждане. Не забравяйте да изчистите разлят бензин, преди да стартира- те двигателя.
Избягвайте директен контакт на кожата с гориво и вдишване на парите на горивото.
Горивото се съхранява само в специални кон- тейнери за гориво, на сухи, хладни и безопасни места, без да се излага на светлина и слънчева светлина.
Не използвайте генератора, ако забележите внезапно повишаване на нивото на вибрация.
В този случай поискайте оценка от оторизиран сервизен център.
Капачката на резервоара за гориво е снабдена с отвор за запечатване на горивото в резервоара.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница