Ръководство за употреба важни инструкции за безопасностДата16.10.2018
Размер53 Kb.
#90068
ЕЛЕКТРО-ВОЙС Серия Zx5
РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА
Важни инструкции за безопасност


 1. Прочетете инструкциите.

 2. Запазете инструкциите.

 3. Придържайте се строго към всички изисквания.

 4. Следвайте инструкциите.

 5. Не използвайте инструмента в близост до вода.

 6. Почиствайте само със суха кърпа.На първо място е безопасността при работа:

Когато настройвате, инсталирате или използвате високоговорителната система от серията Zx5 на Electro-Voice, винаги се придържайте към следните предпазни мерки: • Когато възнамерявате да използвате говорителите като често ги пренасяте на различни места и се налага да ги поставяте директно върху пода на помещението, уверете се, че пода или сцената са стабилни и обезопасени.

 • Високоговорителите са снабдени и с 1-3/8 инчови изводи за монтиране върху трипод.

Уверете се, че:

 • Характеристиките на стойката имат възможност да поддържат високоговорители с теглото на вашите.

 • Стойката за високоговорителите е разположена на равна и стабилна повърхност, както и че крачетата и са в стабилно положение. Не се опитвайте да увеличавате височината й, като по този начин нарушавате нейната стабилност.

 • Разполагайте кабелите и стойката така, че да няма възможност хората, които работят в помещението и с говорителите да се спъват и да събарят говорителите на земята. Обезопасете кабелите с връзки или залепващи ленти навсякъде, където това е възможно.

 • Не се опитвайте да окачвате повече от един говорител на стойка, която е предназначена за окачване само на един.

 • Ако не сте сигурни, че можете сами да повдигнете говорителя, за да го монтирате върху стойката, повикайте някого, който да ви помогне.

 • Ако искате да окачвате системата, винаги използвайте необходимото оборудване и аксесоари.


Внимание! Окачването на обекти е свързано с потенциална опасност и следва да се осъществява единствено от хора, които са запознати с техниките и правилата за инсталиране на обекти над зямата. Electro-voice изрично препоръчва системата от високоговорители Zx5 да бъде окачвана, като се спазват всички действащи национални, федерални, държавни или местни разпоредби. Монтиращият системата поема отговорността да извърши инсталирането, като спазва изискванията за безопасност, в съответствие с разпоредбите. В случай, че сте монтирали вашите високоговорители над земята, Electro-voice препоръчва да проверявате оборудването поне веднъж годишно. В случай, че забележите дори малък сигнал за нестабилност или повреда при монтираната система, следва да вземете незабавни мерки. Освен това, преди да преминете към монтаж над земя, необходимо е да се консултирате с приложените спецификации за всеки монтажен комплект за окачване.
Внимание! Electro-voice не препоръчва използването на Zx5 на открити пространства, без предварително да са взети мерки за предпазване от дъжд или висока влажност на въздуха.
Внимание! Високоговорителите Zx5 лесно генерират звук с високи нива на налягане, което може да причини увреждане на слуха на всеки, който се намира сравнително близко до тях. Бъдете внимателни и избягвайте да се излагате продължително време на звук, чието ниво на налягането превишава 90 dB.
Основни характеристики на системата от високоговорители Zx5

 • Решетка, обърната с лице към вас, за изчистен и професионален външен вид

 • DVX3150 15-инчов вуфер с постоянно захранване от 500 вата.

 • ND2 2-инчова звукова намотка, 1-инчов неодимов драйвер за компресия.

 • Два модела покритие: 60º х 60º или 90º х 50º.

 • Вграден механизъм за регулиране на разположението на монитора.

 • Вградени монтажни контакти и подложки за няколко възможности за окачване.

 • Пълен комплект аксесоари за всякакъв вид инсталация.

 • Възможност за избор между пасивен режим на работа и режим на работа с двоен усилвател.

Окачване на системата от високоговорители Zx5

Системата високоговорители Zx5 има фабрично вградени 5 стоманени връзки, които се намират на горната, долната и задната част на говорителите. Към тях могат да бъдат прикрепени единични монтажни шайби, които да се използват за окачване на говорителите. Всяка от тези стоманени връзки има резба М8, към която може да се монтира опорен болт М8. Освен това, има и допълнителни пет връзки с резба М8; две от тях са от страната на ръкохватката, а третата е на гърба на говорителя. Те са предназначени за окачване във вертикално положение, хоризонтално положение, за самостоятелно или групово окачване, или за окачване посредством скоби.Внимание! Никога не превишавайте посоченото максимално допустимо тегло при окачване.

Преди да започнете монтиране, винаги проверявайте монтажните елементи и оборудването за наличие на пукнатини, деформации, счупени заварки, корозия, липсващи или повредени компоненти, което може да доведе до намаляване на здравината на монтажа и да увеличи риска от възникване на авария. Заменяйте повреденото оборудване. Не привишавайте посочените ограничения по отношение на допустимото натоварване на монтажната рамка. Като допълнителна предпазна мярка, ние ви препоръчваме да монтирате още една връзка за окачване към рамката. Допълнителната връзка трябва да бъде с възможно най-малка хлабина (за предпочитане е да е по-малка от един инч).

Преди монтиране, проверете и кутиите на говорителите за наличие на пукнатини, деформации, липсващи или повредени компоненти, които биха довели до намаляване на сигурността на оборудването. Проверете също така и скобите за окачване. Съобразявайте се с ограниченията за максимално тегло на окачване.
Окачване на системата

М8 връзки за окачване на Zx5

Системата разполага с метрични (М8) вложки, разположени на горната и долната част на говорителите, както и в близост до ръкохватката и на гърба на говорителите. Те са общо 10. Към тях могат да се монтират болтове или монтажни скоби.

(2) М8 връзки за окачване (единична шайба, стоманена пластина, която трябва да се отстрани)

(2) М8 връзки за окачване (необходимо е да се отстрани ваденката)

(2) М8 връзки за окачване (необходимо е да се отстрани ваденката)

(2) М8 връзки за окачване (необходимо е да се отранят болтовете на ръкохватката)

(2) М8 връзки за окачване (единична шайба, стоманена пластина/необходимо е да се отстрани ваденката)
Окачване на системата Zx5 с помощта на допълнително монтажно оборудване Electro-voice с единични шайби

Системата е окомплектована с три стоманени пластини с единични шайби, предназначени за монтаж с единични шайби. Освен това, има още две позиции, на горната част на говорителите, където можете да монтирате стоманени пластини с единични шайби, така че да можете да разположите говорителите висящи с горната част надолу или хоризонтално. Всички тези монтажни позиции можете да подсигурите с болтове. 1. Отстранете ваденките.

 2. Монтирайте стоманените пластини с шайбите (тези, които сте отстранили от горната част на говорителите или допълнителни) или болтовете.


Хоризонтално окачване на системата Zx5

Можете да окачите говорителите в хоризонтална позиция, като са захванити от страната на ръкохватката или висящи с горната част надолу. Използвайте за това болтове М8.Забележка: когато окачвате системата като използвате връзките М8, разположени на гърба на говорителите, препоръчваме ви да използвате (2) левите М8 връзки от задната част с цел по-добро разпределение на тежестта, в съответствие с центъра на гравитацията на говорителя.

 1. Отстранете болтовете на ръкохватката.

 2. Прикрепете болтовете.


Окачване на системата Zx5

 1. Отстранете болтовете на ръкохватката и ръкохватката.

 2. Монтирайте НА-5 адаптер за ръкохватка и болтовете на ръкохватката.

 3. Монтирайте PSA-V монтажната ръка.


Можете да окачите системата вертикално, като използвате връзките, разположени около ръкохватката. За целта ще са ви необходими допълнително адаптер за ръкохватката (HA-5) и монтажна ръка (PSA-V). Aко се нуждаете от допълнителна информация, прочетете инструкциите за употреба на монтажната ръка.
Когато използвате друг тип окачване:

 • При окачване на стена/таван – използвайте скоба МВ5.

 • При групово окачване на няколко говорителя – използвайте скоба за групиране СВ5 и комплект за монтаж с единична шайба SSK-1.

 • При групово окачване можете да използвате и скоба СВ5, монтажен комплект SSK-1 и EBK-3 комплект болтове М8. Забележка: скобата СВ5 може да се използва за разполагане под различен ъгъл: 60 или 90 градуса.


Ако желаете да позиционирате системата така, че да се използва като сценична мониторна система, вие можете да го направите. Ние ви предлагаме два възможни ъгъла на ориентация, като няма да са ви необходими никакви допълнителни аксесоари.

 1. Остранете винтовете на крачетата на монитора.

 2. Завъртете крачетата на монитора на 180 градуса.

 3. Прикрепете отново крачетата и винтовете.


Внимание! При ориентиране на крачетата на 55 градуса, те могат да стърчат извън говорителя. Когато местите говорителите, бъдете внимателни, тъй като можте да повредите крачетата или самия говорител, в случай че го изпуснете на земята или го плъзнете по груба повърхност. Препоръчваме ви да ориентирате крачетата на 45 градуса, когато възнамерявате да пренасяте говорителите.
Каталог: public -> MANUALS -> Electro-Voice -> text files
MANUALS -> Matrix аудио матрична система cme matrix X ръководство за употреба
MANUALS -> Cerwin – wega professional субвуфери ръководство за употреба
text files -> Evid – ev I иновативен дизайн ръководство за употреба описание на продукта
text files -> Evid – Високоговорителни системи за монтаж към таван ръководство за употреба описание на продукта
text files -> Sx600 Ръководство на потребителя ev® Описание на продукта
text files -> Ev sxA360 Активно озвучително тяло Ръководство на потребителя
text files -> Ev sxa активни озвучителни тела Ръководство на потребителя


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница