Робърт а. Поуел т р и л о г и я п о с в е т е н а н а е д н а з в е з д н а н о в а м ъ д р о с т з а звездите /астрософия/ херметична астрология том І към една нова звездна мъдрост астрология и реинкарнация изготвилстраница1/25
Дата22.07.2016
Размер4.25 Mb.
#194
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25РОБЪРТ А. ПОУЕЛ

Т Р И Л О Г И Я

П О С В Е Т Е Н А

Н А


Е Д Н А З В Е З Д Н А

Н О В А М Ъ Д Р О С Т

З А

ЗВЕЗДИТЕ /АСТРОСОФИЯ/


ХЕРМЕТИЧНА АСТРОЛОГИЯ

ТОМ І
КЪМ ЕДНА НОВА ЗВЕЗДНА МЪДРОСТАСТРОЛОГИЯ И РЕИНКАРНАЦИЯ

изготвил: ПЕТЪР ИВАНОВ РАЙЧЕВ – преработка от копие

ПОДРОБНО СЪДЪРЖАНИЕ

НА ХЕРМЕТИЧНА АСТРОЛОГИЯ ТОМ 1

СТР.
1. КЪМ ЧИТАТЕЛЯ…………………………………………………………………………….7

2. ПРЕДИСЛОВИЕ……………………………………………………………………………...8

3. ПРЕДГОВОР………………………………………………………………………………….9

4. ВЪВЕДЕНИЕ – АСТРОЛОГИЯ И ХЕРМЕТИЗЪМ………………………………………..10
ЧАСТ 1 – ХЕРМЕТИЧНА КОСМОГОНИЯ

Глава 1


5. Екзалтациите………………………………………………………………………………….12

6. Зодиаците на Есна и Дендера………………………………………………………………..12

7. Движението на равноденствията…………………………………………………………….13

8. Четирите основни слънчеви феномена през годината……………………………………..14

9. Управление и екзалтация…………………………………………………………………….14

10. Хороскопа на света………………………………………………………………………….15

11. Зодиакалното време…………………………………………………………………………16

12. Дешифрирането на астрологичната традиция.…………………………………………….17

13. Управление и заточение……………………………………………………………………..17

14. Стъпките……………………………………………………………………………………...18

15. Една нова концепция за екзалтациите……………………………………………………...19

16. Тропичният зодиак…………………………………………………………………………...21


Глава 2

17. Египетската Система………………………………………………………………………..23

18. Астрономията на египтяните……………………………………………………………….23

19. Египетската система като основата на херметичната астрология……………………….26

20. Живеейки с Египетската система…………………………………………………………..27

21. Стъпките : съществени за Египетската система…………………………………………...27

22. Египетската система като мост към по-висока духовна реалност………………………..28

23. Вътрешното раждане на Христос…………………………………………………………...28

24. Съдбата на Египетската система……………………………………………………………30
Глава 3

25. Еволюция в Светлината на Херметичната Астрология…………………………………..31

26. Паралелни истории в небесата и на Земята……………………………………………….31

27. Културните епохи……………………………………………………………………………33

28. Венерината пентаграма……………………………………………………………………..34

29. Културите на Телец, Овен и Риби………………………………………………………….37

30. Атлантида……………………………………………………………………………………39

31. Историческото развитие на индивидуализацията………………………………………....39

32. Бъдещи културни епохи……………………………………………………………………..40

33. Новата епоха………………………………………………………………………………….41

34. Христос и Буда……………………………………………………………………………….43

35. Мисията на Майтрея…………………………………………………………………………43

36. Датиране на второто пришествие…………………………………………………………...44

37. Новата епоха и Христовото Слънчево течение в еволюцията…………………………….46

38. Херметично-астрологичен поглед на второто пришествие……………………………….48
Глава 4

39. Египтяните и вавилонците…………………………………………………………………51

40. Вавилонският произход на хороскопната астрология……………………………………51

41. Разпространението на Вавилонската астрология…………………………………………53

42. Египетското и вавилонското съзнание…………………………………………………….54

43. Зодиакалното съзнание: хората от Израел………………………………………………...54

44. Слънчево и лунно съзнание………………………………………………………………...55

45. Различни нива на съзнание, отразени астрономично……………………………………..56

46. Системата на домовете, съответстваща на нивото на земното съзнание………………..57

47. Геоцентричната система, съответстваща на нивото на лунно съзнание………………....57

48. Египетската система, съответстваща на нивото на слънчево съзнание………………….60

49. Размяната на Меркурий и Венера…………………………………………………………..61


Глава 5

50. Херметичната Карта………………………………………………………………………...63

51. Традиционната геоцентрична астрологична карта и херметичната карта………………63

52. Традиционната геоцентрична астрологична карта на Микеланджело…………………..65

53. Трансформацията към лунното съзнание………………………………………………….65

54. Херметичната карта на Микеланджело…………………………………………………….67

55. Интерпретирайки херметичната карта……………………………………………………..67

56. Сатурновия ритъм в живота на Микеланджело……………………………………………68

57. Сатурн в Рак в херметичната карта на Микеланджело……………………………………70

58. Степени на познание на прераждането……………………………………………………..71

59. Съдбата на Микеланджело…………………………………………………………………..72

60. Лотосовите цветове…………………………………………………………………………..73

61. Херметичният човек………………………………………………………………………….75

62. Интерпретиране на херметичната карта от гледна точка на

планетарните съотношения…………………………………………………………………..76

63. Фазите на Меркурий………………………………………………………………………….79

64. Трансформацията към слънчево съзнание…………………………………………………..80

65. Квадратурата на Слънце с Меркурий в херметичната карта на Микеланджело………….82


ЧАСТ 2 – АСТРОЛОГИЧНО РЕИНКАРНАЦИОННО ИЗСЛЕДВАНЕ

Глава 6


66. Реинкарнационно Изследване……………………………………………………………...84

67. Въведение……………………………………………………………………………………84

68. Първи ‘закон’ на реинкарнацията………………………………………………………….85

69. Резултати от реинкарнационното изследване……………………………………………..87

70. Минала и бъдеща карма……………………………………………………………………..90

71. Съдба и свобода……………………………………………………………………………...90

72. Пример за това как таланти и способности са показани чрез херметичната карта……..91
Глава 7

73. Задълбочени Аспекти на Реинкарнационното Изследване………………………………94

74. Сидералният зодиак като основа за херметичната астрология…………………………..94

75. Същността на тропичният зодиак………………………………………………………….95

76. Херметичната карта като карта на духа……………………………………………………97

77. Примери от херметични карти при последователни инкарнации………………………..99

78. Интерпретация на херметичната карта…………………………………………………….101

79. Кармичното изследване присъщо на херметичната астрология………………………….103

80. Осем степенния път в херметичната астрология…………………………………………..105

81. Четири принципа на кармичното изследване………………………………………………107

82. Четвъртият принцип на кармичното изследване…………………………………………..109
Глава 8

83. Знаците на Зодиака…………………………………………………………………………113

84. Образа и подобието………………………………………………………………………...113

85. Три нива на астрологичната реалност…………………………………………………….115

86. Симптоматология: проблема за обективността на астрологията………………………..117

87. Границите на сидералните знаци………………………………………………………….121

88. Астрологичната традиция на планетарните екзалтации…………………………………122

89. Фиксираните екзалтации (qaqqar nisirti) в контраст с движещите се екзалтации………124

90. Астрологично разграничаване в зодиакалните знаци…………………………………….125
Глава 9

91. Деканите……………………………………………………………………………………..128

92. Деканите във връзка със зодиака…………………………………………………………..128

93. Планетарните управители на деканите…………………………………………………….129

94. Херметично-астрологичната практика на осем степенния път…………………………..130

95. Морална логика……………………………………………………………………………...131

96. Баланс и хармония в чувствения човек…………………………………………………….132

97. Астрологични индикатори на живота на волята…………………………………………..133

98. Знаците на зодиака и техните планетарни управители……………………………………135

99. Нови перспективи предложени от херметичната карта…………………………………...138


Глава 10

100. Практиката на Кармично Изследване……………………………………………………139

101. Практично карма упражнение…………………………………………………………….139

102. Перспектива на човешките същества в живота след смъртта…………………………..1

103. Образа и подобието………………………………………………………………………..1

104. Зодиакалният човек………………………………………………………………………..1

105. Асцендентът, централният фокус на зодиакалния човек………………………………..1

106. Важността на херметичното правило……………………………………………………..1

107. Физическо зачатие и етерно зачатие……………………………………………………...1

108. Третото ниво на Рудолф Щайнеровото карма упражнение……………………………..1

109. Приложение на херметичното правило…………………………………………………...1

110. Хороскопа на зачатието в светлината на кармичните обсъждания……………………..1

111. Църковното учение засягащо Падението на подобието …………………………………1
ЧАСТ 3

112. ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………140

Приложение 1 – Херметичното правило

Приложение 2 – Второто пришествие

Приложение 3 – Първи закон за реинкарнацията

Приложение 4 – Сидералният зодиак като автентичният

астрологичен зодиак

Приложение 5 – Астрологичната валидност на херметичната

карта

Приложение 6 – Примери на херметични картиПриложение 7 – Изчисления
113. ПОСЛЕСЛОВ………………………………………………………………………………146

Бележките са в края на всяка глава, към която принадлежат


ФИГУРИ


Следните фигури са приложени в книгата

Вавилонският сидерален зодиак и деканите

Сидералният зодиак

Изгреви и залези по време равноденствие и слънцестоене

Хороскопа на света

Стъпките на Слънцето

Стъпките на Сатурн

Тропическият зодиак във връзка със сезоните

Тихоничната система

Хелиоцентричната система

Венерината пентаграма

Паралелни истории на небето и земята

Меркуриевата хексаграма

Херметическият човек

Планетарните аспекти в херметическата карта на Микеланджело

Меркуриевата орбита около Слънцето

Венера, Марс, Юпитер и Сатурн в херметическата карта на Мария Щайнер

Наниза от мъниста

Печата (магическият образ) на Лъва

Планетарните управители на деканите

10-венчелисченият лотосов цвят

6-венчелисченият лотосов цвят

Планетарните управители на знаците на зодиака

Зодиакалният човек

Отражението в работа при формирането на ембриона

Историята на Християнството в 700-годишни периоди

Ерата на второто пришествие

Херметичното правило

Първият <закон> на реинкарнацията

Разширен първи <закон> на реинкарнацията


ТАБЛИЦИ

Следните таблици са приложени в книгата

Екзалтации изчислени за 10. Февруари 1983г.

Дати на астрологическите епохи

Културите на Телец, Овен и Риби

Атлантската цивилизация

Седемте след-атлантски цивилизации

Христовото Слънчево-течение в еволюцията

Реинкарнационен пример: Хароун ал-Рашид / Франсис Бейкън

Планетарни аспекти от фигура 16

Астрологичните месеци на тропичният зодиак

Трите нива на рождената карта

Сравнение на карти - Франсис Бейкън / Бертранд Ръсел

Планетарни аспекти от херметическата карта на Франсис Бейкън

Космични индикатори на човешкото същество

Вавилонското qaqqar nisirti

Знаците и печатите (магическите образи) на зодиака

Зодиакалната melothesia

Асцендентът, Слънцето и Луната като астрологични сигнификатори

Първият <закон> на реинкарнацията: дванадесет реинкарнационни примера

Сравнение на карти - Св. Хилдегард от Бинген / Владимир Соловьов

Сравнение на карти – Св. Петер от Алкантара / Фридрих Нитше

Реинкарнационни примери за сравнение на зодиакални групирания

Допълнителни примери за сравнение на зодиак. групирания


Сократ / Chr. Oeser: сравнение Слънце / Сатурн

Задълбочени реинкарнационни примери: сравнение Слънце / Сатурн

Шест реинкарнационни примера:

сравнение h – Меркурий / h – Венера

Взаимодействие на геоцентрични и хелиоцентрични елементи

Метаморфоза на аспектите: Кардинал Мазарини / Джордж Хертлинг

Метаморфоза на аспектите

Задълбочени примери за метаморфоза на аспектите


КАРТИ

Следните карти са приложени в книгата

Символи и съкращения:  = зачатие; * = раждане;  = смърт

g = геоцентрична; h = хелиоцентрична

*Микеланджело (g)

*Микеланджело (h)

*Микеланджело (g и h)

*Харун ал-Рашид (g и h)

Харун ал-Рашид (g и h)

*Франсис Бейкън (g и h)

Франсис Бейкън (g и h)

*Мария Щайнер (h)

*Мария Щайнер (g)

*Бертранд Ръсел (g и h)

Бертранд Ръсел (g и h)

*Гьоте (g и h)

*Рудолф Щайнер (g и h)

*Наполеон (g и h)

*Лев Толстой (g и h)

*Рудолф Щайнер (h)

*Рудолф Щайнер (g)

Рудолф Щайнер (g и h)

Рудолф Щайнер (g и h)

Св. Тома Аквински (g и h)

*Оноре Дьо Балзак (g и h)

*Мария Кюри (g и h)

*Клод Дебюси (g и h)

*Густав Флобер (g и h)

*Йохан Готфрид Хердер (g и h)

*Виктор Юго (g и h)

*Мартин Лутер Кинг (g и h)

*Готфрид Вилхем вон Лайбниц (g и h)

*Луи XIV от Франция (g и h)

*Карл Маркс (g и h)

*Кардинал Мазарини (g и h)

*Сър Исак Нютон (g и h)

*Нострадамус (g и h)
*Новалис (g и h)

*Филип II от Испания (g и h)

*Кардинал Ришельо (g и h)

*Емануел Сведенборг (g и h)

*Рихард Вагнер (g и h)

*Джордж Вашингтон

*Уилям Уордсуорт
О, Египет, Египет, от твоята религия нищо не ще остане освен празна история, в която твоите собствени деца след време не ще вярват; нищо не ще остане освен изтъкани думи и само камъните ще говорят за твоята набожност. И в този ден хората ще бъдат изморени от живота и ще мислят вселената достойна за почтително възхищение и боготворене. И така религията, най-голямото от всички блаженства…ще бъде за плашено от разрушение.(От свещената книга на Хермес Трисмегистус адресирана до Асклепиус )
Благодарности от автора

С признателни благодарности към Хейке Баушер за набирането на ръкописа; на д-р Михаел Френш от Херметика за неговата инициативност и подкрепа за публикуване на тази книга; на Ернсфрайд Праде за дизайна на корицата; на Вили Зухер (1902 - 1985) за окуражаването, което даде на моята изследователска работа; на приятели, които посветиха своята помощ по един или друг начин; и на моята жена , която на прави това възможно.


КЪМ ЧИТАТЕЛЯ

Този труд е отправен към тези, които търсят една истинска астрология, като тази която е била развивана в мистерийните храмове на античността. Тя има малко общо с днешната популярна астрология, която в по-голямата си част представлява профанизация на свещената наука за звездите. Херметичната астроло гия е с намерение да служи като трамплин към мистерийната мъдрост за звездите, в духа на Mercury Star Journal, който автора редактира от 1975 до 1981г. Mercury = Hermes, и в този смисъл Херметичната Астрология може да бъде разгледана като продължение на импулса представен в Mercury Star Journal.

Mercury Star Journal се появи като продължение на Star Journal (1965 - 1974) на Вили Зухер, чиято работа бе посветена на развитието на една нова звездна мъдрост (астрософия). Въпреки това тя не стана широко известна поради езотеричната същност на работата на Вили Зухер. Подобно, поради вътрешната същност на Херметичната астрология, особено взимайки в предвид насоките засягащи предишните инкарнации на различни исторически личности, този труд принадлежи на кръг от приятели, които са с нагласата да пре минат отвъд интелектуалната оценка, да позволят съдържанието да стане занимание на сърцето. В този дух – към тези, които носят импулса към една нова звездна мъдрост в своите сърца – бива публикувана то зи работа.

Надявам се, че по този начин изследването представено в следващите страници може да служи като сти мул окуражаващ и други да се заемат с херметична астрология. Все пак, за да бъде избегнато някакво не доразумение, следва още в началото да бъде прибавено следното предупреждение отнасящо се до интер претацията на резултатите от това изследване. Астрологичните ‘закони’ на реинкарнацията открити от автора и публикувани в този труд НЕ дават възможността да бъдат изчислени предишни реинкарнации. Тайната на прераждането е недостъпна за интелекта. Каквото и да било количество спекулативни разсъж дения комбинирани с изчислителни способности не може да проникне тази тайна. По други пътища – където вместо мозъка, сърцето става орган на познание – се придобива това познание за прераждането. В един по-дълбок смисъл тази труд е свързан със сърцето. И тези, които го четат от тази гледна точка ще раз познаят, че съдържанието на предстоящите страници представлява разпръснати фрагменти служещи като указания по пътя към една нова мъдрост за звездите. Истина е, че тази нова звездна мъдрост трудно би могла да бъде представена под формата на книга; тя е свързана със себепознанието и опита придобит при духовно израстване. На тези, които чувстват повик да се впуснат по този път на вътрешно развитие воде що до една нова звездна мъдрост, херметичната астрология може да помогне, като предоставя основна ориентация с оглед на същностната природа на човешкото отношение към света на звездите.ПРЕДИСЛОВИЕ

От една страна тази книга представлява херметизма и от друга, където е подходящо, въплъщава един по-скоро научно изследователски дух. Въпреки това преплитането на херметични и научни мисли може да бъде посрещнато с липса на разбиране. По този начин за много научно настроени читатели херметичния маниер на мислене може да изглежда непонятен. Подобно, много херметици без съмнение ще погледнат на научния елемент – най-вече използването на компютър за астрономическите изчисления представени в тази книга* - като предателство спрямо духа на херметизма./* Виж уводната бележка към Приложение VII, свързана с използването на компютри./

В този случай на липса на разбиране от едната или другата страна, би било полезно да бъде взето под вни мание, че модерната наука дължи много на херметичната традиция простираща се в миналото до древен Египет. Следва само да припомним, че един от основателите на съвременната наука, Сър Исак Нютон, бе заинтересуван – успоредно със своите чисто научни изследвания – от такива тайнствени теми като алхи мия, тълкуване на Библията и херметична философия.

“Херметичните елементи в мисълта на Нютон в крайна сметка не противоречат на научната инициатива. Тъкмо обратното, съчетавайки двете тенденции – херметичната и механичната – една с друга, той устано ви традиция, която претендира, че неин пряк потомък е същата наука, която днес се надсмива с неразби ране над окултните идеи свързани с херметичната философия.”* /* Ричард С. Уестфал, “Нютон и Хермети чната традиция”, Науката, Медицината и Обществото през Ренесанса, том 2, стр. 195/

Знание за това низходящо развитие от херметизъм към раждането на модерната наука, илюстрирано чрез такива личности като Нютон, може да е в помощ за намаляване на страховете на повечето научно настрое ни читатели, че херметизма е изцяло противоположен на модерната наука. В същност, едно по-дълбоко проучване на прехода от херметичната концепция за света към раждането на съвременната наука може да разкрие, че херметизма и науката в същността си, са допълващи се и могат дори да бъдат взаимно полез ни.

Въпреки това, би било грешка да се заключи, че херметичните концепции са представени в тази книга за да подпомогнат научните идеи и изследвания. Тъкмо обратното, а именно, да бъде построен мост водещ от наука към херметизъм - в контраст с насоката поета от Нютон през 17 век, която бе от херметизъм към наука. Но как този импулс може да бъде разбран? И какво е неговото оправдание?

От раждането на съвременната научна традиция, настъпиха огромни промени в света и човешкото съзна ние. Цивилизацията напълно бе променена чрез прилагането на науката. Тази трансформация донесе със себе си непредполагани предимства. Но в същото време се разкрива и другата страна на научния напре дък, като развитието на страшни оръжия за унищожение, високо ниво на замърсение на околната среда и повече или по-малко разпространената аморализация на съзнанието. С приближаването на 20 век, все по-очевидни стават радикално новите импулси, които трябва да влязат в света – особено в областта на наука та – ако човешката раса следва да оцелее в бъдеще.

Автора на тази книга, който има подготовка като учен (в продължение на няколко години бе лектор по математика и статистика в катедра компютри и кибернетика към Брихтън Политехник, Англия), е убеден, че херметизма – в частност Християнският херметизъм – може да действа като спасителен импулс (осо бено във връзка с аморалното съзнание, което се надига в съвременната епоха), който да породи едно ново морално-духовно съзнание на човека в неговата връзка със света. Автора е убеден, че пътя от наука към херметизъм е такъв, който предлага надежда на човечеството с приближаването на 20 век, точно както прехода от херметизъм към съвременната наука – представен чрез Нютон през 17 век – отвори нови, непредполагани възможности за развитие на човешките същества през тази епоха. В днешно време, опре делен брой историци на науката осъзнават наследството завещано на съвременната наука от древната хер метична традиция. В същото време на различни места нараства разбирането, че както херметизма даде път на науката, сега науката следва да започне да отваря вратата към възможността за други измерения на съзнанието, като тези съдържащи се в херметизма.

Тази книга е написана в духа на отваряне на врата към нови измерения на съзнанието, където основния импулс е в посока от наука към херметизъм. По този начин се апелира за търпение и отворено съзнание към по-научно настроените читатели, за които херметичните идеи представени тук, в началото може да из глеждат непонятни. И към тези херметици, които биха били предразположени да осъдят книгата още в на чалото като предателство спрямо чистия херметизъм, авторът може само да отвърне, че неговия стремеж е искрено да бъде насочван от светлината на херметизма по пътя на трансформация от научния тип мислене към това на херметичното озарение. Следователно авторът се надява на разбиране от страна на тези, кои то са напреднали по херметичния път и се надява, че на различни места в предстоящия труд ще засияе не що от светлината на истинския херметизъм.


ПРЕДГОВОР

“Кой съм Аз? От къде идвам? Каква е мисията ми в този живот”. Това са фундаментални въпроси – които много хора в наше време задават.

Астрологията е преминала през дълго търсене на отговорите на тези въпроси, и – както много са открили – тя преминава дълъг път към това да предложи един дълбок вътрешен поглед над основните въпроси на човешкото съществуване. Все още астрологията – така както е била развивана до сега – има своите огра ничения. Това е така, защото ключа към астрологията – този, които обяснява основите на тази древна на ука – не е бил вземан под внимание до сега. Ключът към астрологията е реинкарнацията, и това е ключът, който е взет под внимание и използван в херметичната астрология.

Прераждането не е само ключа към астрологията – то също така помага да се отговори на екзистенциални те въпроси поставени по-горе.

“Кой съм Аз?”. Отговорът на този въпрос предложен от традиционната астрология е изразен чрез рожде ния хороскоп. Херметичната астрология прави стъпка напред разглеждайки рождения хороскоп във връз ка с хороскопа на смъртта от предишната реинкарнация. (Отношението между рождения хороскоп и хоро скопа на смъртта от предишната реинкарнация намира израз в ’законите’ на прераждането). Задълбочения отговор на въпроса “Кой съм Аз?” лежи в придобиването на прозрение в предишните инкарнации и тази е тайнствената сфера – тази на прераждането – която херметичната астрология се стреми да проникне. По този начин херметичната астрология представлява разширение на традиционната астрология – разшире ние взимащо в предвид предишните инкарнации.

“От къде идвам?”. Да погледнем назад в предишните прераждания е първоначална стъпка към отговора на този въпрос. Следващата стъпка е да се погледне към сферата, през която човешкото същество преминава между инкарнациите – реалността на планетарните сфери, достигайки до зодиакалната сфера на фиксира ните звезди. Херметичната астрология е насочена не само към предишните инкарнации, но и към космичния живот на човешкото същество – неговото космично съществуване в сферата на планетите и зодиака между инкарнациите на Земята.

“Каква е мисията ми в живота?”. Знание придобито чрез вглеждане в предишните инкарнации не би тряб вало да завършва със самото себе си. То придобива стойност, едва когато е насочено към бъдещето. С уважение към това, в същността си херметичната астрология е ориентирана към бъдещето и в това търси да погледне поредицата инкарнации на човешкото същество в контекста на неговата мисия във връзка със Земята и човечеството. Същността на задачата на човешкото същество в неговия сегашен живот може да бъде разбрана от неговите минали прераждания, чрез което херметичната астрология търси по-висока гле дна точка – гледна точка за мисията на човешкото същество, която се развива стъпка по стъпка от инкарна ция в инкарнация.

Залавяйки се с изучаване на херметичната астрология, читателя ще открие, че се сблъсква с един нов свят – свят със своя собствена уникална космологична система. Това бе известно в космологията на древните египтяни, но отдавна бе забравено. Въпреки това има голямо различие от времето на древен Египет: след Разпъването на Кръста и Възкресението моралният център на този космологичен свят е Исус Христос. Той следва да бъде намерен в центъра на херметично-астрологичната космология, и чрез Него знанието за предишни инкарнации бива придобито. Той е Господарят на Кармата, който има поглед над всяко човеш ко същество, който знае мисията на всяко човешко същество, и който помага на всяко човешко същество да осъществи своята карма (съдба). Херметичната астрология е в своята същност Християнска астроло гия, поради своя поглед към Него – Господарят на Кармата – като най-основен източник на цялото знание свързано с прераждането и човешката съдба.

Този първи том на херметичната астрология представлява въведение към херметичната космология и реинкарнационното изследване. По този начин Том 1 – Астрология и Реинкарнация – отваря сферата на прераждането и кармата в светлината на астрологията. В добавка, този том съдържа това, което е може би първото в света научно доказателство за прераждането представено, като първи и втори ‘закон’ на прераждането.

Том 2 – Астрологична Биография – се занимава с кармични взаимоотношения, т.е. с човешките взаимоот ношения, които биват носени от едно прераждане в следващото и с това как съдбата развива ‘спиралата на живота’, където всеки пръстен на спиралата се равнява на седем години от човешкия живот. В Том 2, следователно са поставени основите на херметично-астрологичната наука за съдбата, което е нещо напъл но ново в историята на астрологията.

Херметичната астрология е една нова наука за звездите свързана с и базирана на прераждането, и е въплъ щение на една нова наука за съдбата. Тези два тома са насочени да служат като въведение към тази нова
наука за звездите, за всички тези, които се интересуват от по-дълбоките, екзистенциални въпроси на живота.
ВЪВЕДЕНИЕ

Астрология и Херметизъм

В това време на несравнима експанзия на интереса към науката за звездите, развитието на астрологията, както и на всяка жива духовна традиция, зависи от една страна от вливането на нови идеи и изследовател ски открития и от друга страна от култивирането на собствената си традиция. Нужно е пионерство на нов терен, ако астрологията не би трябвало да се превърне в скована система от доктрини; но също така е нуж но поддържането на паметта за миналото – за божествения произход на астрологията – ако астрологията трябва да бъде спасена от това да бъде разпокъсана на безброй специализирани дисциплини без усещане за техния общ източник.

Астрологичната традиция – нека използваме аналогия – е дълбока река, която може да бъде проследена на зад във времето до нейния източник на божествено откровение. Специализираните области на интереси и изследвания произлизащи от своя източник са като множеството притоци извиращи от главното течение. Съзнаването на източника е възможно да послужи не само като обединяващ елемент в разклоняващите се течения в астрологичния свят, а също така да помогне хармонизирането с духовния пулс биещ в живата традиция на астрологията. Фокусирайки се над духовната традиция на астрологията, тази книга търси да донесе на своите читатели съзнание за туптенето на този духовен пулс, който поддържа астрологичната традиция от нейното начало в далечината на античността, и който тупти и днес – в обществото на тези, които чуват божествения зов на науката за звездите. В същото време, в тази книга са представени нови идеи и изследователски открития, съгласно което за първи път в историята на астрологията реинкарнация та се третира като съществен елемент, като самата същност на астрологията.

Но защо херметична астрология? Какво е отношението между астрологията и херметизма? От най-древни времена астрологичната литература се позовава на Хермес като богът, който предава на своите свещеници и ученици ученията на божествената наука. Според Клемент от Александрия (150-211г. пр.н.е.) в Египет съществувало огромно количество литература под името на Хермес. Клемент знаел 42 книги посветени на Хермес, четири от които занимаващи се с астрономически проблеми. Египетските свещеници е трябвало да познават тези херметични книги чрез сърцето си (1).

Този намек на Клемент от Александрия, заедно с позоваванията на голям брой гръцки астролози, посочва съществуването на херметична литература в Египет назад във времето поне до втори век пр.н.е. (2). По това време астрологията – под формата, в която стана практикувана по света – започнала своето процъфтя ване в Египет, основно в новооснования град Александрия.

Въпреки, че корените на астрологията са намерени в предсказателните текстове на Месопотамия, “истин ският център на древната астрология, от който е разпръсната по целия свят без съмнение е Хелинистична Александрия” (3). В този смисъл Александрия, основана от Александър Велики през 332г. пр.н.е., става центъра за развитие на астрологията, а не Вавилон, градът който завладял следващата година.

Позовавайки се на Клемент, след като Вавилон по-рано бил големия център за астрална религия, със своя пантеон към планетарните богове под водачеството на Мардук (Юпитер), следвайки раздвижването в след ствие на Александровите завоевания, Александрия става мястото, където се сливат вавилонските методи и древни предсказания с гръцката астрономия и физика, заедно с местните египетски звездни учени.

В Хелинистичен Египет и основно в Александрия е настъпила кулминацията на процеса, където божестве ните предсказания с обща природа (които както се знае били събрани в Месопотамия от първата династия на Вавилон от 18 до 15 век пр.н.е.), били преобърнати в предсказания с важност за индивида. Чрез херме тичните учени в Египет през първи и втори век пр.н.е. тези предсказания, като известните Месопотамски серии Enuma Anu Enil ( например “Ако Марс приближи Скорпион, ще има нарушение в двореца на прин ца” (4)) били превърнати в предсказания подходящи за индивидите с оглед на планетарната конфигурация в часа на зачатие или раждане (например “Не е добре за възпитанието на родения, ако Сатурн и Марс ата куват Луната” (5)).

Въпреки тази трансформация от общо божествени предсказания към индивидуални предсказания, която започнала в Месопотамия още през пети, четвърти и трети век пр.н.е. (6), в атмосферата на Хеленистичен Египет, чрез херметизма се ражда науката за хороскопа, със своите многобройни специални правила, мето ди и техники. В тази сфера името на Хермес се свързва с някои от принципите в хороскопа, като напри мер учението за дванадесетте дома (7). Най-ранния източник на идеи свързани с хороскопа, Доротей от Сидон (1 век сл.н.е.), също се обръща към Хермес в своята дискусия за мястото на всяка от планетите в дванадесетте дома: “Погледни с това местата на планетите и тяхната подялба, и знай това, както казва поч тения и уважаван Хермес, кралят на Египет” (8). С уважение към учението свързано с дванадесетте дома и много други идеи принадлежащи на хороскопа, очевидно е, че принципът, които е включен е херметично то учение за съответствията:

“Това което е горе, е като това, което е долу,

и това, което е долу, е като това, което е горе,

за да бъдат осъществени чудесата на едно (единното) нещо” (9)

В примера за дванадесетте дома, херметичният принцип за съответствието между макрокосмос и микроко смос е напълно ясен. Точно както божественият свят е разделен на 12 знака на зодиака, така и земният живот на човека може да бъде разделен на 12 отделения – живот, имущество, братя, родители, деца, здра ве, брак, смърт и т.н. Херметичните учени, чрез които хороскопа бе развит в наука за съдбата математизи рат това макрокосмическо-микрокосмическо съответствие като поставят 12-те части от човешкия живот около кръга на индивидуалния хороскоп, започвайки от Асцендента (нивото на изгряващия зодиакален знак на източния хоризонт по време на раждането) и продължавайки по кръга обратно на часовниковата стрелка, за да достигнат до 12-те сектора или домове свързани с живот, имущество, братя, родители и т.н. Подобно, херметичната идея за естественото съответствие между човека и макрокосмоса води до зодиа калната melothesia, т.е. съответствието между знаците на зодиака и човешкото тяло: Овен – глава, Телец – ларикс, Близнаци – рамене и ръце, Рак – гърди и т.н. Melothesia-та е станала известна в медицински кон текст в две херметични книги: Hiera Biblios и Iatromathematica на Hermes Trismegistus (10).

В пълния корпус на херметичната астрология, което било нещо като астрологическата библия в ранните векове на астрологията (11), били включени гръцки астрологически съчинения за “древните египтяни” Нехепсо и Петозирис, под формата на наставления от свещеника Петозирис към краля Нехепсо. Фирми кус Матернус (4 век пр.н.е.) в своя важен труд по астрология, осемте книги на матхезис, говори за “най-могъщият Хермес”, който поверява своята тайна на тези “божествени хора” (12). И папирус от 138г. сл.н. е. съобщава, че Нехепсо и Петозирис “основали” своите учения върху тези на Хермес (13).

Нехепсо и Петозирис съставили своите астрологични трудове в Египет през 2 век пр.н.е. и фрагменти от тези трудове били събрани от Ернст Райс (14). Някои от тези фрагменти произхождат от текст-откровение, в който кралят Нехепсо под ръководството на мъдрия свещеник Петозирис, придобил знание за истините на хороскопа чрез ясновидство. Във фрагмент 1 Нехепсо излага визията, в която съзира звездите и е очарован от красотата на звездните небеса. А във фрагмент 33 Петозирис е описан като такъв, “който общува с духове на богове и ангели”.

В действителност има египетски цар с името ‘Нехепсо’. Той бил включен от Мането в 26-тата египетска династия (ок. 600г. пр.н.е.). Много свещеници носели името Петозирис, което означава “дар от Озирис”, но най-известният от тях бил висшия свещеник на Тот (=Хермес), който живял 4 век пр.н.е. (15). Неговата гробница, която очевидно била често посещавана от известни свещеници е открита в Хермополис през 1920г. (16). Не е известно какво е отношението на съставителите на астрологични резюмета от втори век, за това дали “Нехепсо и Петозирис” са цар Нехепсо и Петозирис, висшия свещеник на Тот.

Това, което все пак е ясно е, че съществували херметични астрологични текстове – от които са останали само фрагменти – които били събрани от различни автори по време на 2 век пр.н.е. под имената “Нехепсо и Петозирис”. Тези текстове, основани върху ученията на Хермес, били най-вероятно първоизточник на някои от основните идеи за хороскопа.

Манилиус, който живял в началото на Християнската епоха, също обозначава името “Хермес” като осно вател на астрологията:

“Ти, Хермес*, си първоосновател на тази велика и свята наука; чрез теб човека придоби едно по-дълбоко знание за небето – констелациите, имената и насоката на знаците, тяхната важност и влияние – така че аспекта на мощта на небесната твърд да бъде увеличен… Бога на небето даде на своите служители знание за небесата и им откри техните тайни. Това бяха тези, които основаха нашата възвишена наука и бяха пър вите, които разпознаваха съдбите подвластни на странстващите пътувания на звездите.” (17)./* Тук Мани лиус се обръща към Хермес като “Богът на Сайлин”. Сайлин бил добре познат като център в Аркадия с култ към гръцкия бог Хермес./

От това обръщение на Манилиус и от много други позовавания става ясно, че тази астрология – по точно хороскопната астрология – има своите корени в херметичната традиция, и това, че основателя на тази традиция – Хермес – бил считан за източника на вдъхновение за звездната наука.

С течение на времето астрологията ставала все по-отделена от херметичната традиция; и губейки своите духовни корени, постепенно загубила и своя духовен поглед. Астрологията се изродила от своите възвишени източници. Процесът на израждане бил вече видим за неоплатоника Иамбликус в ранния 4 век сл.н. е., който се отнася към астрологията като към една от “науките, които са дадени от боговете на човешките същества… С течение на времето, те (божествените науки) често биват смесени с неща от смъртен произход и божествения характер на знанието става много заличен.” (18). Колко по-явно е това израждане днес! Сега, повече от 16 века по-късно, божествения характер на астрологичното познание е почти изцяло неясно.

Но сегашния момент е ренесансов, и херметичната традиция преминава през духовно обновление през 20 век, което със сигурност ще има своя възраждащ ефект за по-дълбоките тайни на астрологията. Като част от това обновление, херметичната наука играе роля в развитието на една нова звездна мъдрост. Това което живее в херметичната астрология е вътрешната връзка с божествения произход на астрологията, чрез съзнаването на корените на науката за звездите в херметичната традиция. Също така е представен елемент на регенерация, чрез погледа към бъдещето – към израстването на нещо отвъд астрологията, нещо което мо же да бъде наречено астрософия (мъдростта за звездите), което е и названието на работата, на която Вили Зухер посвети своя живот. Но появяването на една нова звездна мъдрост сравнима с възвишената звездна мъдрост на древен Египет ще бъде осъществено чрез развитието на висши нива на съзнание – нива на съз нание по-висши от преобладаващото интелектуално съзнание в съвременната епоха. Херметичната астро логия може да служи като мост към тази бъдеща мъдрост за звездите, като стъпало към астрософията, и може да действа като възраждащ елемент в цялата сфера на астрологията.


ЧАСТ ПЪРВА

ХЕРМЕТИЧНА КОСМОЛОГИЯ

Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница