Рождественский, Андрей ЮрьевичДата23.10.2018
Размер64.5 Kb.
#94026

Лична информация
Име
Рождественский, Андрей Юрьевич

Телефон
(+359 2) 80 60 326

E-mail
Rozhdestvenskiy@abv.bg
Националност
Руска
Трудов стаж• Дати (от-до)
от 2001 доцент по “Теория и история на културата” в МГУ “Св. Иван Рилски”

1985 - 2001 г. асистент по “Философия” в МГУ “Св. Иван Рилски” /ВМГИ/


Образование и обучение
• Дати (от-до)
1983 - 1985 Институт по философия при БАН, секция “Естетика”, доктор по философия

1972 - 1978 Московски държавен университет “Михаил Ломоносов”, магистър по философия1962 - 1969 Московска художествена гимназия при Институт “В. И. Суриков” - средно образование
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
РускиДруги езици

Български

• Четене
Отлично

• Писане
Отлично

• Разговор
ОтличноФренски

• Четене
Добро

• Писане
Добро

• Разговор
ОсновноЛатински

• Четене
Добро

• Писане
Добро
Социални умения и компетенции
Професионална работа в чужда страна.

Организационни умения и компетенции
Участие в научно-изследователски колективи.
Технически умения и компетенции

Работа с компютър: Windows, Word.

Артистични умения и компетенции

Музикални, писмени, дизайнерски и др.
Илюстриране на художествени произведения.
Допълнителна информация
Препоръки

проф. д.ф.н. Иван И. Стефанов - СУ “Св. Климент Охридски”

проф. д.ф.н. Добрин Тодоров - МГУ “Св. Иван Рилски”

доц. д.ф.н. Мария Димитрова - СУ “Св. Климент Охридски”

Приложения
Списък с публикации.СПИСЪК

с публикации на д-р Андрей Рождественский, доцент в катедра “Философски

и социални науки” при Хуманитарния департамент на МГУ “Св. Иван Рилски”

КНИГИ


1. 2010, Отвъд Апокалипсиса, С., “Захарий Стоянов” (под печат)

2. 2001, Сакрални модели на културата (Перипетии на профанното въплъщаване), ИК “Св. Иван Рилски”, 2001 /2-ро, 2003, С., “Захарий Стоянов”/ (351 с.)


СТУДИИ И СТАТИИ


1. 2005, Утопия в философском открытии будущего (размышления о проблемах “Философии планетаризма”, книги Я. В. Сиверца ван Рейземы) - В: Я. В. Сиверц ван Рейзема. Философия планетаризма, М., Фонд “Новое тысячелетие”, с. 522-547.

2. 2005, Културологични тълкувания на дискурса - В: VOX LITTERARUM. Култура, комуникация, критика, бр. 4, с. 86-93.

3. 2004, Митическите извори на апокалиптиката - В: ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ “Св. Иван Рилски”, Т. 4, с. 5-26.

4. 2002, Натуралистичната орисия - В: ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ “Св. Иван Рилски”, Т. 2, с. 5-35.

5. 2001, След постмодерна: шансовете на “онтологията” и “етиката” - В: ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ “Св. Иван Рилски”, Т. 1, с. 13-33.

6. 1998, Културологичната концепция на Х-Г. Гадамер - Във: Философия, бр. 2, с. 27-33.

7. 1997, Мифическое как человеческое самопонимание - В: сб. Размышления о хаосе, СПб., ФКИЦ “Ейдос”, с. 81-100.

8. 1997, Интуиция “метафизической вертикали” как симптом деградации метафизики - В: сб. Мтафилософия или философская рефлексия в пространстве традиций и новаций, Санкт-Петербург, ФКИЦ “Эйдос”, с. 203-215.

9. 1993, Beauty and God: The Forgotten Future - In: Perspective in Philosophy. Indo-Bulgarian Philosophical Studies, Ajanta Books International, p. 356-370.

10. 1990, Естетически парадокси - В: сп. “Съвременен показател”, бр. 16, с. 34-35, 40.

11. 1990, Използване на реторически механизми в средствата за масова комуникация - В: сп. “Култура”, бр. 2, с. 35-44.

12. 1988, Средства массовой информации и их воздействие на содержание, функции и задачи современного искусства - В: сб. “Актуальные проблемы философии”, М., ИНИОН, 32 с.

13. 1981, Эстетический идеал в учении Лессинга - В: сб. “Лессинг и современность”, М., Изобразительное искусство, с. 127-145.

ДОКЛАДИ

1. 2007, Барт и Арчимболдо: реторика на образите - В: Годишник на МГУ “СВ. Иван Рилски”, Т. 50, св. Хуманитарни и стопански науки, с. 9-12.

2. 2006, Истински и илюзорни ренесанси в очите на ранните средновековни историци - В: Годишник на МГУ “СВ. Иван Рилски”, Т. 49, св. Хуманитарни и стопански науки, с. 5-11.

3. 2004, Културологичните тълкувания на дискурса - В: Годишник на МГУ “СВ. Иван Рилски”, Т. 47, св. Хуманитарни и стопански науки, с. 5-10.

4. 2004, Социалната митология от ХХ век и културната ресакрализация - В: Философски аспекти на интегрирането в европейското социално-културно и икономическо пространство, С., РАЦИО 90, с. 165-182.

5. 2001, Философско-религиозните изследвания в България през посттоталитарния период: регенерация или ренесанс? - В: Философия и европейски ценности, С., РАЦИО 90, с. 192-200.

6. 1997, Оправдана ли е представата, че интелигенцията трябва да спасява България - В: Контакт’97, С., с. 260-266.

7. 1997, Leibniz’ Conception of the Person as a Philosophical Challenge in Search of Civil and Moral Identity in Bulgaria Today - In: Resurrecting the Phoenix (Proceedings from the Conference on Civil Society in South Eastern Europe: Ethical and Philosophical Perspectives), S., EOS, p. 53-63.


ПРЕВОДИ


1. 2006, Исидор Севилски За Божествения свят (из Етимологии) - В: ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ “Св. Иван Рилски”, Т. 6, с. 94-101.

2. 2006, Плутарх от Херонея Относно завистта и омразата - В: www.liternet.com.3. 2005, Силвиан Марсилски За божието всевластие - В: ИЗВЕСТИЯ на Хуманитарния департамент при МГУ “Св. Иван Рилски”, Т. 5, с. 72-78.

РЕЦЕНЗИИ, ОТЗИВИ


1. 1988, Естетическо съзнание и художествено творчество - Във: Философска мисъл, бр. 1, с. 103-105.


стр.
Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница