Роля на комарите като преносители на маларияДата26.08.2016
Размер51.03 Kb.
РОЛЯ НА КОМАРИТЕ КАТО ПРЕНОСИТЕЛИ НА МАЛАРИЯ
Комарите са най-важната група членестоноги играещи важна роля в общественото здравеопазване.Над 3 000 вида са разпространени по целия свят. Притежават изключителна приспособимост и са космополити. Без комари са само няколко района, където има вода за развитието им, но условията са неподходящи - главно ниските температури.

По време на историческото развитие на човечеството , комарите са били постоянна пречка за прогреса, като са причинявали на хората големи страдания едно от които е, че са кръвосмучещи. За да поемат необходимото им количество кръв те вкарват слюнка, която съдържа дразнещи вещества, които нарушават нормалната дейност и почивка на хората. Кръв пият само женските комари - около 4,7 мкг при едно запиване (от хора, други бозайници, птици и др.), която е необходима за развитието на яйцата и съответно осигуряване на поколенията им . Те могат да поемат и растителни сокове, като последните са храна за мъжките, а женските ги поемат само при липса на кръв.

Комарите са временни паразити . Срокът за контакт се определя от времето за пробиване на кожата и поемане на кръв. От ухапванията им страдат най-много децата, но и животните.

Известно е, че само комарите от род Анофелес са преносители на маларията, което бе доказано още в края на 19-ти век. Това обаче не означава, че всички видове от този род са преносители. От установените над 400 вида анофелийни комари, известни по света - само 60 вида са от голямо значение (26 вида- са известни като естествени преносители на филарии; около 35 вида пренасят арборвируси ).

Как се определя значението на всеки вид от род Анофелес като преносител на маларията? Установени са редица фактори, които определят ролята и значението на отделните видове. Факторите , които трябва да се имат предвид трябва да се разглеждат комплексно. Не е правилно да се вземе под внимание само един или друг от тях - би се получил едностранчив отговор!

Първи фактор - Степен на възприемчивост на отделните видове анофелес към заразяване с маларийни плазмодии. Напр. един вид може да е силно възприемчив към Pl.vivax и слабо въприемчив към Pl. falciparum. Освен това възприемчивостта на анофелиините видове към различните географски форми на Pl. falciparum може да бъде също различна.

Степента на възприемчивост на преносителя към паразита (патогенния организъм) в някои случаи може да играе решаваща роля и да има основно епидемиологично значение, но най-често се налага да се разглежда като един от факторите, наред с другите.

Втори фактор - Продължителност на запазване на спорозоитите в слюните жлези на комарите. Счита се , че в Аn. superpictus спорозоитите реагенерират по-бързо отколкото в Аn.sacharovi . Това показва, че вторият вид е потенциално по-важен!Трети фактор.- Численост на вида. Това е един от най-важните фактори. При равни други условия вероятността за пренасяне на причинителите на заболявания е пропорционална на числеността на преносителя. Всички фактори, които оказват влияние върху числеността на популациите, като: - площ на биотопите, постоянни (Анофелес) и временни (Аедес); продуктивност на биотопите на ларви и имаго; подходящи условия за развитие и преживяване като: температура на водата и въздуха за по-продължително време, валежи,

наводнения, суша, наличие на хищници, провеждане на обработки - ларвицидни и имагоцидни и пр.) - имат грамадно епидемиологично значение. Видовете с широка екологическа пластичност обикновено дават голяма численост на популацията.Четвърти фактор -. Вкусови предпочитания на комарите - антропофилност, зоофилност, орнитофилност и пр. Естественно, тези видове, които предпочитат да се хранят с човешка кръв(хомофили) - са от най-голямо значение за разпространението на дадено заболяване.

Пети фактор - Начин за търсене и намиране на гостоприемник = на храна.. Напр. Аn.maculipennis и Аn. superpictus се привличат от големи струпвания на хора (населените места, курорти, лагери и др.) , както и на стада едър добитък животни. Аn. claviger = bifurcatus , наричан още кладенчов комар, е по-слабо подвижен и може да стане опасен, когато биотопите му се намират в непосредствена близост до населени места или хората навлизат в неговата територия - но той не ги търси активно .

Шести фактор. Голямо епидемиологично значение има

числеността на комарите нападащи човек. Към този фактор е от значение дали видовете комари нападат хората на открито, извън помещенията или на закрито - вътре в помещенията?.

Седми фактор - Сезонен ход в числеността , което зависи не само от вида на комарите, но и от климата, от постоянството на биотопите, както и от комплекса от условия през различните сезони ( температура, влажност ), както и влиянието и поведението на човека по време на своята дейност.

Осми фактор. -Голямо значение има индивидуалната продължителност на живота на комарите, броя на гонотрофичните цикли, които преминават, което се отразява на остаряването на индивидите. Така например продължителността на гонотрофичния цикъл при комарите е много по-къса отколкото цикъла на спорогония на плазмодиума в тялото на комара при еднаква температура.Ето защо зрели спорозоити могат да се появят само в женски, които са преминали 3-4 гонотрофични цикъли. Така че , ако по-вече от екземплярите от популацията при дадени условия имат къс жизнен цикъл, то по-голяма част от тях умират преди да са станали способни да заразяват.

Презимуват главно женските индивиди, малък брой видове - и като ларви, а Аеdes - като айца. Появата на женски през пролетта е указател за ново поколение. На тази база се основават мероприятията за борба с маларията

Появата на резистентност , както в ларвите, така и в имагото води до неуспех на програмите за борба с маларията! Поради това е задължително да се следи с какво препарати се работи и колко време се употребяват.

Много други фактори също влияят на епидемиологичната роля на комарите от род Анофелес. Напр. по-голямата термофилност на Аn. pulcherimus в сравнение с тази на Аn.hircanus, на Аn.superpictus в сравнение с Аn.maculipennis - определя видовете А.superpictus и Ан.pulcherimus, които заемат по-топлите места в убежищата, което допринася за по-бързо протичане на биологичните им цикли -т.е. да имат повече поколения, по-висока численост, по-често се хранят и пр. т.е. те са по-опасни защото по-интензивно функционират като преносители.Девети фактор - Ендофилност и екзофилност - в зависимост от температурата през лятото и есента, от надморската височина, от засушаването - комарите обитават по-често помещенията, за да избегнат сухия въздух вън от тях! Ако обаче вътре са провеждани инсектицидни обработки, една част от популацията, която се е спасила незасегната - е променила навика си и е станала от ендофилна в екзофилна (храни се - напада вън от помещенията).

В това отношение голяма роля играят обработките с инсектициди, които имат остатъчно действие. Те скъсяват живота на комарите, намаляват се числеността на популацията , както и опасността от нови заразявания.

Известни са повече от 30 вида филарии, с които се заразяват хора и животни и се пренасят от комари. Най-характерни са 2 вида паразити по хората - Вушерия банкрофти и Бругия малаи.

Комарите са преносители и на причинителите на : Жълта треска - Aedes aegуpti, Haemagogus, Sebastes; Денга - Aedes albopictus; Японски енцефалит, Западен Нил, Сен Луи , Чукунгуня, Буниамвера и други вируси. При почти всички от тях заболяванията са с природно-огнищен характер.

Комарите са известни и като механични преносители на причинителите на редица заболявания , а освен това причиняват безпокойство сред хората с ухапванията си изразени понякога като алергии.

Правилно провежданите наблюдения върху числеността на популациите комари, готовността за провеждане на дезинсекционни мероприятия при необходимост и наличие на източник на инвазия ще предотвратят евентуалното разпространение на заболявания сред населението от трансграничния район с Гърция.


Каталог: Zdravni%20temi
Zdravni%20temi -> Бесът е остро заразно заболяване, поразяващо централната нервна система. Човек се заразява при ухапване, одраскване или олигавяне със слюнката на животно, болно от бяс. Причинява се от вирус
Zdravni%20temi -> Лечение с природни продукти(билки) на паразитните инвазии Морков Основно действие
Zdravni%20temi -> Ехинококоза на латински: Echinococcosis, наричана още Кучешка тения
Zdravni%20temi -> Ентеробиоза
Zdravni%20temi -> Профилактика на остеопороза какво представлява остеопорозата?
Zdravni%20temi -> 19-ти май Европейски ден за борба със затлъстяването се превръща в епидемия не само сред възрастното население, но и сред децата в България
Zdravni%20temi -> Генитален херпес
Zdravni%20temi -> Бластоцистис хоминис
Zdravni%20temi -> Семейно планиране и контрацепция


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница