Roma Education Fund ref scholarship Programs rmusp документ за договорни задълженияДата20.08.2017
Размер54.07 Kb.
Roma Education Fund
REF Scholarship Programs

RMUSP
Документ за договорни задължения
Всеки кандидат по Програмата РМУСП трябва да подпише Документ за договорни задължения (на английски език). Този документ служи като доказателство, че Вие предварително приемате изискванията на RMUSP. Документът влиза в сила в случай, че бъдете избран/а за стипендиант/ка за учебната 2010-2011 година.


  • В комплекта документи за кандидатстване ще намерите 2 копия от Договорните задължения: на английски и на български език.
  • Ако разпечатвате документите от Интернет: http://ref.rmusp.org, http://romaeducationfund.org, моля, разпечатайте документа на английски език, подпишете го и го изпратете заедно с всички останали необходими документи за кандидатстване.
  • Документът за Договорните задължения се изпраща заедно с пълния комплект документи според Указанията за кандидатите не по-късно от 30 април 2010г.
  • Моля, попълнете изискваните данни в горната лява част на първата страница, както и на последната страница най-отдолу на документа на английски език. Попълнете на латиница с печатни букви. Подпишете копието на английски език.
  • Моля, запазете копието на български език за ваше сведение.

! Моля да имате предвид, че подписването на Договорните задължения не гарантира, че съответният кандидат ще бъде избран за стипендиант.
Моля, попълнете всички полета по-долу, както и изискваните данни на 2 стр. Използвайте печатни букви /на латиница/ и черна/синя химикалка. Персоналната информация, която предоставяте в този документ трябва да отговаря на информацията, която сте предоставили във формуляра за кандидатстване.

април 2010Фамилно име
Собствено име
Бащино име
Ул.,номер/ж.к., бл.,вх.,ап.
Град, село, пощ. код
Държава
Договорни задължения на кандидатите за Стипендиантска програма РМУСП на Ромския образователен фонд (REF Roma Memorial University Scholarship)
Този документ представя Вашето съгласие като кандидат за стипендия, че приемате и ще изпълнявате условията по предоставянето на стипендията в рамките на Стипендиантска програма РМУСП /Roma Memorial University Scholarship (RMUSP)/ на Ромския образователен фонд (REF), който оттук нататък за краткост ще бъдат наричан “Дарителя”. Подписвайки се по-долу, Вие приемате, че юридически се задължавате да спазвате условията, описани в този документ, ако бъдете одобрени за стипендиант/ка по програмата за академичната 2010-2011 година.
Важни факти около предоставянето на стипендията:

  • Процесът на подбор на стипендиантите на РМУСП /RMUSP/ на конкурсни начала се основава на академичните постижения. Комисията по подбор на стипендиантите на RMUSP си запазва правото всяка година да променя документите за кандидатстване/подновяване на стипендията;

  • Комисията по подбор си запазва правото да променя ежегодно изискванията на програмата и критериите за подбор;

  • Стипендията се предоставя само за една академична година. Тя не може да бъде автоматично подновявана или продължавана. Възможно е да кандидатствате за стипендия за следваща година при условията, които ще са налице по време на новото кандидатстване. Последващи възможности за кандидатстване, ако има такива, както и условията, и изискванията за кандидатстване ще бъдат публикувани в Интернет на адрес: www.romaeducationfund.org

  • Контактната информация на стипендиантите ще се използва за предоставяне на информация за допълнителни съпътстващи дейности, развивани от Ромския образователен фонд /вж. Раздел «Допълнителни предимства на стипендиантските програми» в Указанията за кандидатите/.Ако бъдете одобрени за стипендиант/ка по програмата РМУСП /Roma Memorial Scholarship Program/ за академичната 2010-2011 година:
1. Вие се съгласявате да използвате стипендията за покриване на разходите по Вашето обучение /учебни такси, изпитни такси и т.н./ както и част от разходите за живот и/или

др. разходи, свързани с Вашето обучение и посочени в одобрения бюджет /пътувания, книги, материали, здравна осигуровка и др./;


2. Вие се съгласявате да бъдете студент /редовна форма на обучение/ в учебната програма (специалност) и в университета, отбелязани във Вашите документи за кандидатстване;
3. Вие се съгласявате да информирате писмено Дарителя, ако промените специалността или университета, в които се обучавате по време на учебната година, за която получавате стипендия или ако спрете да учите в срок от 30 дни след като това се е случило;
4. Вие се съгласявате да предоставите писмен отчет с подробно описание на академичните Ви резултати, дейности, друга подходяща информация, както и диплома, ако сте завършили съответната академична степен, три месеца след дипломирането.
5. Вие приемете, че Дарителя има право да иска потвърждение и/или друга допълнителна информация от университета, препоръчителя или от Вас. Невъзможността да се получи такава информация може да доведе до елиминирането Ви от програмата.
6. С подписа си по-долу Вие давате съгласието си Дарителя да разполага и разкрива Вашето има, факта, че сте стипендиант и вида стипендия, която получавате, за целите на публичността на програмата, в рамките на мрежата, за обмен на информация.
7. Вие приемете, че Дарителя има право да отнеме отпуснатата стипендия, ако

a) тя се използват за цели, различни от посочените тук;

б)ако Дарителя установи, че не изпълнявате условията и изискванията на предоставяне на стипендията;

в) ако Дарителя установи, че подобно действие ще е в интерес на Програмата или

г) ако стипендията се използва по начин, несъвместим с благотворителния й характер.
8. Вие приемете, че Дарителя има право да прекрати участието Ви в конкурса или да отнеме стипендията по всяко време /в годината, за която получавате тази стипендия/ в случай, че бъде установено наличие на фалшификация или подправяне на документи.
Ако не спазите условията и изискванията на предоставяне на стипендията РМУСП /RMUSP/, в бъдеще няма да имате право да получавате помощ от Ромския образователен фонд или от организации от мрежата на фондациите Сорос.
Ако сте съгласни да приемете гореспоменатите условия и изисквания за получаване на стипендията РМУСП /Roma Memorial University Scholarship/, моля, потвърдете Вашето съгласие като се подпишете по-долу на определеното за това място.
Съгласен съм с условията и изискванията, описани по-горе.

Дата: _______________

Подпис: _______________________________

Дата на раждане: _______________________________
Номер на лична карта/ЕГН: _________________________­______
Държава, в която е издадена личната карта: ______________________________
Моминско име на майката: _______________________________

Съгласен/а съм личните ми дани и контактна информация, посочени във Формуляра за кандидатстване за стипендия за академичната 2010-2011г.,да бъдат използвани за целите на Мрежата на стипендиантите на Ромски образователен фонд, както е описано в Указанията за кандидатите.Дата: _______________
Подпис: _______________________________2


Каталог: downloads -> File
File -> Втора Разбирания на съпругата за Бога Божията закриляща власт 
File -> Const sizen = 25
File -> Формуляр за кандидатстване за обучение за създаване на интернет блогове
File -> Актуализирано на 19. 12. 2011г
File -> Roma memorial univeristy scholarship program
File -> Българското участие в процеса на вземане на решения в ес след присъединяването
File -> Медици за по-добро бъдеще
File -> Попълва се лично от кандидата Този формуляр е безплатен и може да бъде копиран
File -> Конкурс за избор на 30 кандидат студенти от ромски произход за включване в подготвителни курсове за прием в медицинските университети в България


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница