Румен овчаров (ДЛ, от място): Може би същия ден!Дата26.10.2018
Размер82.01 Kb.
Питане към министъра на вътрешните работи Емануил Йорданов от народния представител Велислав Величков.ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, моето питане към Вас е относно финансови операции на Финансова къща "Фактор И.Н." и съмнения за нарушаване на Закона за мерките срещу изпиране на пари.

На 17 май 2000 г. полицията задържа лицата Кирил Добрев и Илиян Насков, съответно председател на Съвета на директорите и изпълнителен директор на Финансова къща "Фактор И.Н." с 215 хил. германски марки, внесени по-рано през границата от сръбския гражданин Бранислав Жечевич. Разбира се също, че това не е първият случай на внасяне на подобни суми на ръка в кратък период от време от страна на господин Жечевич като клиент на финансовата къща на Насков и Добрев. В свое интервю от 20 май с.г., тоест, три дни по-късно, господин Кирил Добрев заявява, че неговите функции във финансовата къща са предимно представителни, като задачата му, забележете, е да осигурява клиенти. Това той разбира под "представителни функции". От думите на Добрев се разбира също, че господин Жечевич е VIP-клиент на Финансова къща "Фактор И.Н.", който се радва на специално внимание. Интересно е, че Добрев и Насков, по думите на господин Добрев от интервюто, дори са се ангажирали да бъдат гаранти и да наблюдават протичането на операцията. Интересно точно в какъв смисъл означава това - да бъдат гаранти и да наблюдават протичането на операцията.

Разбираме също, че за случая господин Добрев своевременно е информирал ръководството на БСП и лично председателя господин Георги Първанов, от които веднага е получил подкрепа. Това става два-три дни след задържането на границата.

РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ, от място): Може би същия ден!

ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: През 1998 г. Народното събрание... Да, може би и същия ден, може би е прав господин Овчаров! Същия ден получава подкрепа господин Добрев.

През 1998 г. Народното събрание прие Закон за мерките срещу изпирането на пари, в който има строги разпоредби относно контрола върху произхода на средствата по финансови операции на обща стойност над 30 хил. лева, тоест, към момента на опериране с въпросните суми законът е в сила и трябва да бъде изпълняван от всички български граждани.

Във връзка с това, уважаеми господин министър, въпросите в моето питане към Вас са следните:

Първо, установено ли е за кого са били предназначени въпросните пари?

Второ, колко пъти са внасяни такива суми от сръбския гражданин Жечевич, в какъв период от време и на каква обща стойност са тези суми? И ползвани ли са и в тези случаи услугите на същата Финансова къща "Фактор И.Н."?

Трето, какви обяснения по случая са дали господата Кирил Добрев и Илиян Насков?

Четвърто, има ли и други фирми с участието на господин Добрев и какъв е предметът на тяхната дейност?

Пето, изпълнени ли са от страна на Финансова къща "Фактор И.Н." разпоредбите на закона...

ЛЮБЕН КОРНЕЗОВ (ДЛ, от място): А бе, колко въпроса задаваш?

ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Това е питане, господин Корнезов! ...разпоредбите на Закона за мерките срещу изпиране на пари при финансовите операции с тези суми? И заведено ли е следствено дело по случая и на какъв етап се намира то? Благодаря ви.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков.

Имате думата, господин министър!

МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми господин Величков! На 17 май 2000 г. около 21,20 ч. на ГКПП "Калотино" са задържани сръбският гражданин Бранислав Жечевич, който е внесъл голямо количество валута в Република България - 215 хил. германски марки и 43 хил. 159 долара, и двама български граждани, които получили сумата - Кирил Добрев и Илиян Насков. Причината за задържането им е следната. Същия ден, около 14,00 ч. в страната е влязъл с лек автомобил "Фолксваген - Пасат" с № РУ-170-60 сръбският гражданин Бранислав Жечевич, роден на 27 декември 1967 г., който е декларирал пред митническите власти цитираната вече сума. След около 30 минути лицето се е явило за излизане, като е представило митническа декларация, че изнася 600 германски марки. Това обстоятелство е направило впечатление на митническите служители, които са задържали чуждия гражданин. По време на краткия си престой в страната Жечевич е разговарял с лица, пътуващи с лек автомобил "Мерцедес" с № С 55-66 РД. По разпореждане на главния дежурен на СДВР на КПП "Милево ханче" около 16,20 ч. е спрян горецитираният "Мерцедес". След снемане на установъчните данни на пътуващите в колата лица е установено, че това са Илиян Йорданов Насков с ЕГН 7004076429, шофирал лекия автомобил, и Кирил Николаев Добрев с ЕГН 7204180169. Автомобилът е собственост на Георги Александров Георгиев от град София. От лицата са иззети ключове за автомобила, 2 бр. мобилни телефона и GSM и един брой пистолет "Зигзауер" с пълнител, законно притежаван от Насков. Лицата са върнати на ГКПП "Калотино" за изясняване на случая, където са им снети писмени обяснения, след което са освободени. Върнати са им оръжието и мобилните телефони.

С разпореждане от 19 май 2000 г. на Районната прокуратура - Сливница, на МВР е възложена проверка по прокурорска преписка с регистрационен № 542 от 2000 г. с оглед събиране на достатъчно данни за извършения от Кирил Добрев, Илиян Насков и Бранислав Жечевич престъпление по чл. 251, ал. 2 и чл. 252 от Наказателния кодекс.

Бившият главен секретар на МВР генерал-майор Божидар Попов възлага проверката на ДНСС. От събраните данни е установено следното:

На 20 април 2000 г. сръбският гражданин Бранислав Жечевич, живущ в град Сремска Митровица, е влязъл на територията на Република България през ГКПП - Калотина. Според разпечатките от регистрационния дневник на финансова къща "Фактор И.Н." АД в същия ден Жечевич е обменил 50 000 долара, равни на 103 600 лв. по курса за деня във финансова къща "Фактор И.Н." АД - София, която сделка е отразена от финансовата къща с бордеро № 104. На същата дата е закупил 104 129 германски марки на стойност 103 599,40 лв. от същата финансова къща, която сделка е регистрирана с бордеро № 105. Според обясненията на Жечевич тези суми са внасяни по сметка на фирмата на Илиян Насков в изпълнение на сделка.

На 4 май 2000 г. Жечевич отново е влязъл на българска територия. В митническата декларация е обявил пренасянето на сумата 42 000 долара и 290 000 германски марки. В същия ден е напуснал страната през ГКПП - Калотина. Според неговите обяснения и тази сума е внесъл във финансова къща "Фактор И.Н." АД - София, която от своя страна е отразила това действие отново като обмен на валута, продадена от Жечевич с дата 5 май 2000 г. Бордерото е с № 56 за сумата 45 434 долара равни на 99 500 лв. Същото лице е закупило в този ден 100 000 германски марки за сумата от 99 500 лв. от финансовата къща, отразено в бордеро № 248.

От тези данни е видно, че към тази дата Жечевич не се е намирал на територията на Република България. Отразените обменни сделки от финансовата къща "Фактор И.Н." АД са с невярна дата на регистрацията - ден по-късно от действителния момент на сключване на сделките, което съставлява нарушение на указанията за регистриране и отчитане на сделките с чуждестранна валута на БНБ и Наредба № 26 за сделките на финансовите къщи с чуждестранна валута. Направено е невярно отразяване на несъществуваща сделка между лицето и финансовата къща. Според обясненията на Жечевич парите, които е обменял, са собственост на фирма "Панония" от град Сремска Митровица с директор Драган Касич. Основание за пренасянето им през границата на Република България и предаването им на финансова къща "Фактор И.Н" е сделка за доставка на дизелово гориво. Жечевич само е пренасял парите срещу комисионна от 700 германски марки. Повече данни в подкрепа на тези негови твърдения не са събрани.

От друга страна, изпълнителният директор на финансовата къща Илиян Насков и председателят на Съвета на директорите Кирил Добрев твърдят първоначално, че тези суми са пренасяни през граница, за да бъдат инкасирани от трезор в София. В обясненията си от 16 юни 2000 г., тоест месец по-късно, вече и двамата твърдят, че целта на пренасянето на валутата е била обмяна в същата финансова къща. Противоречие съществува и по отношение на всички обяснения, дадени от Добрев, Насков и Жечевич относно това къде се намира горепосочената валута.

В заключение могат да се направят следните изводи:

Първо, не може да се установи дали се касае за обмен на валута или плащания по сделки. Обясненията от Добрев и Насков, дадени първоначално и месец по-късно, са противоречиви. Те противоречат и на тези, дадени от Жечевич. Независимо от вида на сделката и целта на пренасянето на валутата през граница, не са събрани данни, които да установят къде се намира валутата, предмет на престъплението. Ако целта на внасянето е нейният обмен, то същата би следвало да бъде изнесена от Жечевич по законно установения ред.

Второ, регистрираната от финансова къща "Фактор И.Н." обменна сделка с дата 5 май 2000 г. е невъзможна предвид на това, че датата, която е отбелязана в регистрационния дневник, не съвпада с датата, на която страната по нея - Жечевич, е влязъл и напуснал територията на Република България. Това съставлява нарушение на указанията за регистриране и отчитане на сделки в чуждестранна валута на БНБ, като в случая стойността на предмета на престъплението е в големи размер.

Материалите по случая са изпратени в прокуратурата. Кирил Добрев освен във "Фактор И.Н", където и в момента е бил съдружник, е бил управител на още една фирма - "Доминат" ЕООД - град София, с предмет на дейност търговия. Прекратил е участието си в нея през октомври 1999 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.

За два уточняващи въпроса има думата господин Величков.

ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Благодаря, господин министър. От така предоставената информация от Вас, си отбелязах няколко неща: съмнение за извършване на престъпление по чл. 251, ал. 1 и чл. 252 от Наказателния кодекс; на три дати внасяне на въпросната валута; невярна дата на регистрация на сделките във финансовата къща; невярно отразяване на несъществуваща сделка; противоречиви обяснения относно валутата на лицата Жечевич, Насков и Кирил Добрев. Стойността на предмета на престъплението е в големи размери. Поне това отбелязах от Вашия отговор.
Останаха обаче без отговор за мене въпросите: изпълнени ли са от страна на финансовата къща разпоредбите на Закона за мерките срещу изпиране на пари, тъй като там има категорични разпоредби по този повод и явно става въпрос за суми над 30 000 лв.? В крайна сметка има ли заведено следствено дело по случая? Благодаря.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков.

Имате думата, господин министър.

МИНИСТЪР ЕМАНУИЛ ЙОРДАНОВ: Що се отнася до това заведено ли е следствено дело и на какъв етап от работата по него се намира то, би следвало да се обърнете към органите на прокуратурата, тъй като всички материали са изпратени на тях по компетентност. Ние нямаме обратна информация за това какво е извършено, нито пък е искано допълнително съдействие от органите на МВР.

По другия Ви въпрос - за Закона за мерките срещу изпиране на пари, като юрист и човек, който заедно с вас е гласувал този закон смятам, че в случая има нарушение на закона и би следвало информация за тези сделки да бъде подадена на Бюрото за финансово разузнаване. Но също така мисля, че подобен въпрос би трябвало да бъде отправен към министър Радев, който във всички случаи е по-компетентен от мен в тази материя. Благодаря. (Реплики на недоволство от ДЛ.)

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря Ви, господин министър.

Господин Величков има думата да изрази отношението си към отговора.

ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ (СДС): Разбрах от господин Овчаров, че няма нужда да си изразя отношението към отговора, но правилникът постановява да изразя такова отношение. При това получих тук отговор все пак на тези въпроси, които бях поставил пред министъра на вътрешните работи.

Господин Радев, използвам присъствието Ви в момента и не знам дали в писмен или в устен вид ще отправя подобен въпрос към Министерството на финансите за нарушение на Закона за мерки срещу изпиране на пари (неразбираеми реплики от Стефан Нешев), който заедно тук сме гласували с Вас, господин Нешев.

Относно следственото дело явно ще трябва да отправя въпрос към съответната окръжна прокуратура дали има заведено такова следствено дело и ви уверявам, че ще го направя.

Относно това, което се е случило и тези суми, този предмет в особено големи размери, а също така невярна дата на регистрация на сделките, невярно отразяване на несъществуваща сделка е явно боравене с много сериозни пари. Тук господин Овчаров каза, че господин Добрев е получил още същия ден подкрепата от ръководството на своята партия. Може би така е нормално - без да се извърши съответната проверка, да се получи тази подкрепа.

РУМЕН ОВЧАРОВ (ДЛ, от място): Недей да лъжеш! Не съм ти казвал такова нещо!

ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Но господин Овчаров, искам да Ви цитирам. Понеже все се казва, че ние цитираме господин Костов, сега ще цитирам господин Първанов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Не се обръщайте към господин Овчаров, а към парламента.

ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ: Искам да цитирам господин Първанов, който казва в едно свое интервю през месец юли тази година във вестник "Труд": "Партията не бива да прави компромиси по темата корупция. Този, който иска да печели, трябва да го прави извън политиката."

В случая явно господин Добрев печели, както е явно, че е член на Висшия съвет на Българската социалистическа партия. Интересно е какво е отношението на господин Първанов към този случай? Благодаря ви. (Реплики на недоволство от ДЛ.)ПРЕДСЕДАТЕЛ ИВАН КУРТЕВ: Благодаря на господин Величков. Когато се върне, ще го попитате.

Актуален въпрос към министъра на финансите Муравей Радев от народния представител Драгомир Шопов.
Каталог: dobrev k.mbox
dobrev k.mbox -> Кафене новини в памет на закъснялата паметливост срещу злопаметния Първанов
dobrev k.mbox -> Българската комунистическа партия
dobrev k.mbox -> На Дарин Вълев Мирчев София 1784, ж к."Младост-1", Полигона
dobrev k.mbox -> В обединението могат да участват всички социалисти до 35 г. То е отворено и към всички членове на съществуващите и сега младежки организации в бсп, които могат да станат част и от обединението
dobrev k.mbox -> Климент охридски” исторически факултет
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Въпроси към Кирил Добрев
dobrev k.mbox -> Българска социалистическа партия национален съвет предварителна календарна справка
dobrev k.mbox -> Сценарий Мл. Отговорник 1 Благоевград
dobrev k.mbox -> Регионална телевизия “канал рила”


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница