Румяна ВасилеваДата10.04.2018
Размер36.39 Kb.
#65807
Румяна Василева

e-mail: r_vassileva@abv.bg


Дата и място на раждане: 16.10.1955 г., гр. София
Професионално образование и квалификация:

Селскостопанска академия София, Агрономически факултет, 1978 г.

Следдипломна специализация по научна информация, СУ "Кл. Охридски", 1986 г.
Ползвани чужди езици:

Английски, руски - основни говорими и писмени умения


Допълнителна квалификация

 1. Съюз на библиотечните и информационните работници

(СБИР): “Методика на информационното търсене на

онлайн ресурси, представени в Интернет”

2007 Топ консулт: Обучение за обучители „Треньор по

групово-динамичен психотрениг“

2010 Обучение за обучители по Програма „Глоб@лни библиотеки България”, финансирана от фондация „Бил и Мелинда Гейтс”

2011 Българска библиотечно-информационна асоциация – Обучение за обучители по информационна компетентностПрофесионален опит:

1978 – 1985 Специалист-агроном в Институт по генетика, БАН

1985 – 1989 Методист по научна информация, ЦНТИИ при ССА

1989 – 1999 Специалист по научна информация, ЦНТИИ при ССА

1999 – 2006 Началник отдел "Информационно обслужване", ЦНТИ

2006 – 2008 Директор на Център за научно-техническа информация

2007 – 2012 Координатор на библиотечен консорциум – Национален

аграрен научноинформационен комплекс (НАНИКО)

2008 – 2009 Заместник директор на ИИОС, София

2010 – 2013 Обучител по програма „Глоб@лни библиотеки България”

2010 – 2014 Главен експерт в ИИОС, София

от 2014 г. Заместник директор на Институт по аграрна икономика,

Направление “Информационно-административна дейност”
Участие в професионални организации:

Българска библиотечно-информационна асоциация (ББИА)

Български информационен консорциум (БИК)
Провеждани обучения

Работа с клиенти – как да ги привличаме, задържаме и увеличаваме

Принципи на ефективната комуникация

Делово общуване по телефона

Основни търговски умения и пазарно поведение

Ключови умения за секретарки и офис служители

Принципи на успеха – управление на личните ресурси

Цели и мотивация за постигането им

Организиране на времето и задачите

Тимбилдинг – изграждане и развитие на екипи

Основни умения за работа с информация

Услуги в съвременната библиотекаПо-важни публикации:

 1. Василева, Р., 2001. Глобалното информационно пространство и нашето участие в него, В: Синя книга на българското образование, Марков колеж, С., стр. 13-18

 1. Василева, Р., 2002. Управление на знанието в съвременните организации, сп. Мениджър, бр. 49, стр.28-30

 2. Василева, Р., 2003. Как се управляват информационните потоци, сп. Мениджър, бр. 53, стр. 26-29

 3. Василева, Р. 2009. Нови възможности за разпространение на научните знания в аграрната област, сп. Селскостопанска наука, том XLII, бр. 2, стр. 36-41

 4. Vassileva, Roumyana. 2010. Effective System for Information Servicing of Agrarian Sciences – National Agrarian Scientific Information Complex (NASICo). In: Sofia 2008: Globalization and the Management of Information Resources, Papers from the International Conference, Sofia, Bulgaria, 12-14 November 2008, pp. 267-275

 5. Василева, Р. 2010. Информационна грамотност и обучение на потребителите. В: Съвременната библиотека – център за информация и знание, Доклади от ХХ Национална конференция на ББИА, София, 9-10 юни 2010 г., стр. 128-132

 6. Василева Румяна, Светла Куклева, Желка Даковска, Юлиана Йосифова, 2011. Аграрният библиотечен консорциум НАНИКО – с поглед към бъдещето. – В: Сборник с доклади от Научна конференция с международно участие, Бургаски свободен университет, 3-4 септ. 2011 г.

 7. Василева, Румяна, 2012. Библиотечните специалисти от ЦСБ – с надежда за по-добро бъдеще на своята библиотека. - ББИА онлайн, т. 2, бр.2, април 2012, с. 42-44 http://www.lib.bg/publish/broeve/2012/BBIA_online_2_2012.pdf

 8. Василева, Р., 2013. Нови информационни дейности в Централна селскостопанска библиотека. – Земеделска техника, т. 22, № 21, с. 9, 12

 9. Василева, Р. 2014. Инициативата “Отворен достъп” до научната информация. – Селскостопанска наука, т. 46, № 5-6, с. 56-63

По-важни изнесени доклади
Научна конференция с международно участие, Ст. Загора, 5-6 юни 2003 г. – доклад Информацията – ключов фактор за успех в съвременния свят”

Международна конференция „София 2008: Глобализация и управление на информационните ресурси”, София, 12-14 ноември 2008 г. – доклад „Ефективна система за информационно обслужване на аграрните науки – Национален аграрен научноинформационен комплекс (НАНИКО)”

ХІ традиционен семинар на потребителите на интегрираната библиотечно-информационна система E-Lib – Банско, 22-24 април 2009 г. - доклад Интернет портал за аграрна информация. Обединени информационни ресурси

Семинар „Добри библиотечни практики: е-архиви за е-наука”, София, Нов български университет, 24 октомври 2011 г. – доклад “Възможности за изграждане на обединен научен архив на учените в аргарната област”XXIІІ Национална конференция на ББИА, София, 6-7 юни 2013 г. – доклад „Пътища за повишаване на ефективността на библиотечно-информационното обслужване в аграрната област”
Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Роля на клъстерите за подобряване използването на човешките ресурси в малките и средни предприятия от сектора на информационните технологии
2014 -> Докладна записка от Петър Андреев Киров Кмет на община Елхово
2014 -> Биография: Цироза е траш група от град Монтана. Началото й дават Валери Геров (вокал/китара), Бойко Йорданов и Петър Светлинов (барабани) през 2002година
2014 -> Албум на Първични Счетоводни Документи 01. Фактура
2014 -> Гр. Казанлък Утвърдил
2014 -> 1. Do you live in Madrid? A
2014 -> Брашно – тип „500” седмична справка: средни цени за периода 3 10 септември 2014 Г
2014 -> Права на родителите: Да изискват и получават информация за развитието, възпитанието и здравословното състояние на детето, както и информация за програмите, по които се извършва възпитателно-образователната работа в одз№116


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница