Русева-стефанова, славина русеваДата11.09.2017
Размер100.1 Kb.
#29965Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
РУСЕВА-СТЕФАНОВА, СЛАВИНА РУСЕВА

http://slavina-sculptures.blogspot.com

Националност
БългарияТрудов стаж

ВТУ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”, ФАКУЛТЕТ ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, КАТЕДРА „СКУЛПТУРА”5. 01. 2015 – до момента – асистент по скулптура01.02. 2011 – 5.01. 2015 г. - главен асистент по скулптура26.06. 2009 – 01. 02. 2011 г. – старши асистент по скулптура2. 10. 2006 – 26. 06. 2009 г. – асистент по скулптура1-ВО ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ГР. РУСЕ

ноември - декември 2005 г. – преподавател по изобразително изкуствоПЪРВО ЧАСТНО УЧИЛИЩЕ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”, ГР.РУСЕ

септември 2005 - май 2006 г. – преподавател по изобразително изкуствоПГДВА „ЙОСИФ ВОНДРАК”, ГР. РУСЕ

март 2004 – юни 2005 г. - лектор по декоративно рисуване и моделиранеНУИ „ПРОФ. ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ”, ГР. РУСЕ

ноември 2004 - май 2006 г. - преподавател по изобразително изкуство към школата по изобразително изкуствоПГЗХТ „ ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”, ГР.РУСЕ

септември 2004 –май 2006 г. – лектор по приложна декорацияЛЯТНА ДЕТСКА АКАДЕМИЯ „ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ”, ГР. РУСЕ

юли – август 2004 г. – преподавател по скулптураСОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”, ГР.СЛИВО ПОЛЕ

март - юни 2004 г. – преподавател по изобразително изкуствоЛЯТНА ДЕТСКА АКАДЕМИЯ, ОРГАНИЗИРАНА ОТ ФОНДАЦИЯ „БИСТРА И ГАЛИНА”, ГР. РУСЕ

юли – август 2003 г. – преподавател по приложно изкуствоМЕБЕЛНА ФИРМА „ГРИФОН М”, ГР. РУСЕ

юни 2003 – февруари 2004 г. - скулпторСОУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ”, ГР. РУСЕ

януари – май 2003 г. – преподавател по изобразително изкуство


Образование и обучение
• Дати (от-до)
8.10. 2015 г.- доктор по Изкуствознание и изобразително изкуство –

Скулптура

Научна област: Висше образование 8. Изкуства,

Професионално направление – 8.2. Изобразително изкуство

Научна специалност05.08.04. Изкуствознание и изобразително изкуство - Скулптура
2014 – 2015 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” , ФИИ, катедра „Скулптура

докторант свободна форма на обучение2001 - 2002 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” , ФИИ, катедра „Скулптура

следдипломна специализация по скулптура
1996 – 2001 г. ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, ФИИ

Специалност: Педагогика на изобразителното изкуство;

Специализация: Скулптура;

Образователно – квалификационна степен: Магистър

1990 – 1995 г. СОУ „ Възраждане”, гр. Русе-

Паралелка по изобразително изкуство


Майчин език
Български

Други езици[Език]

• Четене
Английски език (четене - добро, писане – добро, разговор – добро)

• Писане
Руски език ( четене - добро, писане – добро, разговор – основно)

• РазговорСоциални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Работа в екип с колеги и обучаващи се от сферата на висшето и средното образование.


Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
член на СБХ – секция „Скулптура”

член на факултетската комисия по управление на качеството и акредитацията , ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Факултет по изобразително изкуство, катедра „Скулптура”
Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Компютърна грамотност: MS Office ( Word, Power Point )

Работа с професионална техника и инструменти за обработка на скулптурни материали : дърво,метал, камък и др.Други умения и компетенции

Компетенции, които не са споменати по-горе.
2008- 2009 г. - курс по практически английски език – ниво трето/В1 от Общата европейска рамка/ - ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, катедра „чуждоезиково обучение”

2015 - обучение проведено по програма на Българо-германски институт по управление на качеството и промишлен мениджмънт ООД – Габрово , 2015 г. („Университетска система за управление на качеството. Функциониране, оценяване и подобряване. Вътрешни одити, сертификация и акредитация.”)Свидетелство за управление на МПСКатегория ВУЧАСТИЯ В ИЗЛОЖБИ И СИМПОЗИУМИ:

2002 г.

 • Национална младежка изложба по случай 20-годишнината на фондация „Св. св. Кирил и Методий” – Шипка, 6, гр. София;

 • Самостоятелна изложба „Ентропия”, изложбени зали, ул. Рафаел Михайлов 1 – гр. В. Търново.


2003 г.

 • Обща изложба „Еволюция и революция” , галерия „Ирида”, гр. София.


2004 г.


2005 г.


2007 г.

 • Национална изложба „Скулптура 2007”, Шипка,6, гр. София;

 • 18-то Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, гр. Габрово;

 • Скулптурен симпозиум (камък)„Тракийска каменна мистерия”, гр.Борово.


2008 г.

 • Национални награди „Алианц България” (номинация за скулптура), гр. В. Търново;

 • 4-то биенале на малките форми в изобразителното изкуство, гр.Плевен;

 • Национални награди „Алианц България”, Шипка,6 – гр. София;

 • 8-ми Международен скулптурен симпозиум по дървопластика, камък и живопис „Росица 2008”, гр. Севлиево.


2009 г.

 • Национална изложба „Скулптура”, гр София;

 • Национален конкурс за млади художници и критици, организиран от фондация „Св.св. Кирил и Методий”, гр. София;

 • 19-то Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, гр. Габрово;

 • 1-ви Младежки скулптурен симпозиум „Среща в Разград”, гр.Разград;

 • Международен скулптурен симпозиум, гр. Плопени, Румъния.


2010 г.

 • Национална изложба – конкурс на новоприетите членове на СБХ, гр. София;

 • 5-то Национално биенале на малките форми в изобразителното изкуство, гр. Плевен (почетен диплом за участие);

 • Обща изложба, галерия „Артрей”, гр. В. Търново;

 • В две регионални изложби в галерията на ул. „Рафаел Михайлов”1, гр. В. Търново;

 • Международен скулптурен симпозиум „Допирни точки”, гр.Пазарджик;

 • 2-ри Младежки скулптурен симпозиум „Среща в Разград”, гр. Разград;

 • Международен симпозиум по дървопластика „Nicolae Krukh”, гр. Плопени, Румъния.


2011 г.

 • 3-то издание на конкурса Национални награди „Алианц България”, гр. В. Търново;

 • 20-то Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, гр. Габрово;

 • Обща изложба в галерия „Артрей”, гр. В.Търново.

2014 г.

 • Изложба „Ателие” – посветена на 40-годишнината на Факултета по изобразително изкуство към ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, м. ноември 2014 г., ИЗ ул. „Рафаел Михайлов” 1, гр. В. Търново.

УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ:

2013 г.

 • (11 – 12 октомври, гр. Русе) – участие в осмите арнаудови четения (посветени на 135-годишнината от рождението на Михаил Арнаудов), с доклад на тема: Скулптурен текст и смисъл: скулптурите на Никола Терзиев в Пантеона на възрожденците – Русе.

2014 г.

 • Научна конференция, организирана от Русенски университет „Ангел Кънчев” и Съюз на учените – Русе ( посветена на деня на народните будители), 24 – 25 октомври, 2014 г., гр. Русе; доклад: Неосъществените монументални проекти на Никола Терзиев-Желязото;

 • Международна научна конференция: „Изкуство и образование, традиции и съвременност”, посветена на петдесет годишнината от основаването на АМТИИ, Пловдив, 23-24 октомври 2014 г., гр. Пловдив; доклад: Ранните творби на Никола Терзиев-Желязото в контекста на своето време;

 • Международна научна конференция: „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, организирана от Факултет по изобразително изкуство към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, 28 – 29 ноември 2014 г., гр. В. Търново; доклад: Никола Терзиев-Желязото – пластични преображения на мисълта.

ПУБЛИКУВАНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ

В каталози:

 • 18-то Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, гр. Габрово ,2007 г., (една скулптурна творба), с. 110, ISBN 978-954-8714-30-3;

 • 19-то Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, гр. Габрово, 2009 г., (една скулптурна творба), с.117, ISBN 978-954-8714-35-8;

 • 20-то Международно биенале на хумора и сатирата в изкуствата, гр. Габрово, 2011 г., (една скулптурна творба), с.118, ISBN 978-954-8714-37-2;

 • 4-то Национално биенале на малките форми, гр. Плевен, 2008 г., (една скулптурна творба), с.41, печат – „Растер Павлов” ЕООД, гр. Първомай (www.rasterpavlov.com)

 • 5-то Национално биенале на малките форми, гр. Плевен, 2010 г., (една скулптурна творба), с.18, печат – „Растер Павлов” ЕООД, гр. Първомай (www.rasterpavlov.com)

 • Национални награди „Алианц България”, гр. София, 2008 г.,(една скулптурна творба), предпечат и печат: www.accent96.com София,2008Доклади:


 • Скулптурен текст и смисъл: скулптурите на Никола Терзиев в Пантеона на възрожденците – Русе - публикуван в: Арнаудов сборник /доклади и съобщения/, том 8-ми, Изд. „Лени-Ан”, Русе, 2014, с.104 – 114.

ISBN 978-619-7058-33-8

 • Неосъществените монументални проекти на Никола Терзиев-Желязото – публикуван в: РУ „Ангел Кънчев”, Научни трудове, том 53, серия 6.3, Езикознание, Литературознание, Изкуствознание, Русе 2014г., с.189 – 193, (conf.uni-ruse.bg/bg/), с. 191 – 195 ).

ISSN 1311-3321

 • Ранните творби на Никола Терзиев-Желязото в контекста на своето време – публикуван в сборник с доклади от Международната научна конференция „Изкуство и образование – традиции и съвременност”, том 2, Пловдив,2015, с.416 – 429.

ISBN 978-954-2963-13-4

 • Никола Терзиев-Желязото – пластични преображения на мисълта. – публикуван в сборник с доклади от Международна научна конференция „От сетивното към визуалното – изследователски аспекти”, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2015,(електронно издание), с. 125 – 141. ISBN 978-619-208-039-6

стр.Каталог: userinfo
userinfo -> Лична информация
userinfo -> Стефан лютаков
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Преподавателите на вту „Св св. Кирил и Методий” 1963 – 2013
userinfo -> Списък на публикациите на доц д-р Димитриос Йоанис Румпос
userinfo -> Завършва Национална Художествена Академия София, специалност „Стенопис при проф. Димо Заимов, Магистър по стенопис, мозайка и витраж 1980-1984 г. Назначен с конкурс
userinfo -> Европейски формат на автобиография
userinfo -> Монография: Suffixderivation der Personenbezeichnungen im Fr ü
userinfo -> I. монографии: Църква и общество в България днес


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница