С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на „ливенс”Дата28.02.2018
Размер23.94 Kb.
#60334

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ЛИВЕНС” ООД гр. София, за водовземане на подземни води от ново водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК-1 „Ливенс – Баня ”, предвиден за изграждане в землището на с. Баня, община Несебър област Бургас:


1. Цел на заявеното използване на водите:

за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване

2. Използвано водно тяло

и водоносен хоризонт

BG2G00000К2034 – пукнатинни води в К2t cn-st – Бургаска вулканична северно и западно от Бургас

3. Водовземни съоръжения

ЕКАТТЕ

Ново водовземно съоръжение –тръбен кладенец ТК-1 „Ливенс - Баня”, предстоящ да се изгради в поземлен имот ПИ № 02703.23.30, местност „Юрта“, общ. Несебър, обл. Бургас, собственост на „ЛИВЕНС” ООД, гр. София.

ЕКАТТЕ 02703.

4. Място на използване на водите, населено място

За бунгала в къмпинг, поземлен имот ПИ

02703.23.30, с.Баня, местност „Юрта“, общ. Несебър, обл. Бургас, собственост на „ЛИВЕНС” ООД, гр. София. ЕКАТТЕ 02703.5. Проектни параметри на използването:

- количество на водите

- понижение на водното ниво

Средноденонощен дебит: 0,15 л/сек

Максимален дебит: 0,15 л/сек

Максимално експлоатационно понижение: 1,0м

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

- отчитане и плащане такса за използваните количества вода;

- ненарушаване на вече придобити права на съседните ползватели.

7. Място и срок за представяне на писмени възражения и предложения от заинтересованите лица:

Басейнова дирекция „Черноморски район“,

гр. Варна, ул. „Панагюрище“№ 17.

Срок – 14 дни от датата на обявяването.


инж. ДЕСИСЛАВА КОНСУЛОВА

Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“
Директор „ПР”: инж. Св. Пенчева ..................................

Н – к отдел ,,Р”: инж. Р. Несторова.......................

Изготвил: гл.експерт отдел „Р“ Т. Костова …….................................


Варна 9000, ул. „Панагюрище” №17

тел:+359 52/631 447, факс:+359 52/631 448, www.bsbd.org, e-mail:bdvarna@bsbd.orgКаталог: UserFiles -> File -> 2016
2016 -> Многопрофилна болница за активно лечение
2016 -> Обявява : инициатива на Община Несебър, за ползване на воден обект – Черно море
2016 -> Диневи Ризорт, Св. Влас / Цени Лято 2016 Обзаведени апартаменти и студиа на първа, втора и трета линия море
2016 -> На основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява: инициатива на станимир емануилов кабадаиев, гр. Поморие
2016 -> Проекти в Басейнова Дирекция „Черноморски район“ за периода 2003 – 2015 г
2016 -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява : инициатива на сн „Водна лилия”
2016 -> С ъ о б щ е н и е на основание чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ обявява
2016 -> Обособена позиция 1 Лещи меки и твърди


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница