С 581. 9(494)/ А23 David Aeschimann, Herve M. Burdet Flore de la Suisse et des territoires limitrophes 1994Дата07.09.2016
Размер69.22 Kb.

 1. С 581.9(494)/ А23 David Aeschimann, Herve M. Burdet Flore de la Suisse et des territoires limitrophes 1994

 2. 61806 Niall Benvie Scotland's Wildlife 2004

 3. С 016:595.1/.6/ B45 Petar Beron Checklist and Bibliography of the fauna of Acari (Arachnida) in Bulgaria 2011

 4. 54686 Kapolos Darvinos I katagogi tou idou 2009 -

 5. 53223 Jean Dorst Ohrozena priroda 1985

 6. 53331 Josef Dvorak, Ivan Dvorak, Vlastimil Liebl Rok 2000 1986

 7. 60348 J. Vigo и др Flora del Parc Natural del Cadi-Moixero i de les serres veines 2003

 8. С 599/ G33 Franz Geiser, Annette Barkhausen Elefanten 1992

 9. С 581.6/ H49 Christine Jaitner Heilpflanzen 1994

 10. 61986 Li Hong Green Tea 2010

 11. 57631 Teimuraz Lezhava Chromosomes in very senile age: 80 years and over 1999

 12. II 7414 John P. S. Mackenzie ; Прев. от англ. Birthe Homann Vogel der Welt: Seevogel

 13. 55522 Gavin Maxwell Ring of Bright Water 1998

 14. II 7599 Marylouise Maxwell A Cladistic analysis of the Charophytes 1997

 15. C 581.9/ N34 Andrei Negru Determinator de plante din flora Republicii Moldova 2007

 16. 61068 P. C. van den Noort Complexity and Survival 1995

 17. II 7380 Santi Guallar и др Paseriformes del Occidente de Mexico: morfometria, datacion y sexado 2009

 18. С 58/59/ P55 Harry Garms Pflanzen und Tiere Europas

 19. 61800 Roberto Poggi Entomologia in Liguria 2012

 20. 61504 Stanley Joel Reiser Technological medicine 2009

 21. 61067 Janet Somerville ; Предг. Winifred M. Curtis Janet Somerville's botanical history of Tasmania, 1642-1820 2006

 22. 45214 Bernherd Teichfischer Farbkarpfen 1991

 23. 61331 Nikola Hristovski и др The Fish Parasite Fauna and the Fish of Lake Prespa 2012

 24. 52497 Mitja Zupancic, Vinko Zagar, Metka Culiberg Slovene pinus mugo scrub in comparision. With european pinus mugo scrub 2006

 25. 29004 Франциско Ж. Айала, Джон А. Кигер Съвременна генетика 1987

 26. 28718 Франциско Ж. Айала, Джон Кайгер Современная генетика в трех томах 1987

 27. 28718 Франциско Ж. Айала, Джон Кайгер Современная генетика в трех томах 1988

 28. 28718 Франциско Ж. Айала, Джон Кайгер Современная генетика в трех томах 1988

 29. 24256 Франциско Ж. Айала ; Прев. от англ. А. Д. Базыкин Введение в популяционную и эволюционную генетику 1984

 30. 60401 Геролф Алшнер ; Прев от нем. Владимир Мусаков Голямото странствуване на животните 1963

 31. С 592/ А64 Павел Ангелов Атлас по зоология, безгръбначни животни 1982

 32. 52830 Катерина Ангелова, Кирил Методиев, Георги Попгеоргиев Природното богатство на Бесапарските ридове 2008

 33. С 598.2/.9/ А93 Ред. Петър Янков Атлас на гнездящите птици в България 2007

 34. II 1518 Йозеф Аугуста ; Худ. Зденек Буриан По путям развития жизни 1971

 35. 60388 Шарлоте Ауербах ; Прев. от англ. Христо Чомаков Генетика 1969

 36. Д 576.5/ Б30 Цветелина Георгиева Бацалова ; Науч. рък. Балик Джамбазов Роля на МНС клас II и посттранслационните модификации на колаген тип II за междуклетъчната комуникация при ревматоиден артрит 2011

 37. ІІ 7340 Ред. Стоян Танчев Безвредност на храните 2002

 38. 5435 Джон Бернал Возникновение жизни 1969

 39. 60389 Ред. Дж. Финдлей, У. Эванз Биологические мембраны 1990

 40. 23758 Ред. Ю. Ашофф Биологические ритмы 1984

 41. 23758 Ред. Ю. Ашофф Биологические ритмы 1984

 42. II 7368 Румен Бостанджиев и др Биология и здравно образование за осми клас 2009

 43. II 7371 Мария Шишиньова и др Биология и здравно образование за 8. клас 2009

 44. 61095 Франц Боас ; Пер. с англ. А. М. Воден Ум первобытного человека 2011

 45. 21112 Е. Г. Бобров ; Прев. от рус. Борис Китанов Карл Линей (1707-1778) 1983

 46. 27494 Димо Божков Великани на животинския свят 1986

 47. 52509 Мария Бойчева Технологични аспекти на хоспитирането по биология 2006

 48. 22404 О. Б. Бондаренко, И. А. Михайлова Краткий определитель ископаемых беспозвоночных 1984 31768

 49. 49789 О. Б. Бондаренко, И. А. Михайлова Краткий определитель ископаемых беспозвоночных 1969

 50. 32202 Иван Бондев Растителността на България 1991

 51. II 7367 Румен Бостанджиев, Гергана Комитска Тетрадка по биология и здравно образование за 8. клас 2009

 52. 60071 Румен Бостанджиев, Гергана Комитска, Петър Гогов Книга за учителя по биология и здравно образование за 8. клас 2009

 53. С 595.1/.6/ Б94 Георги Бъчваров Каталог на хелминтофауната по земноводните в България 1977

 54. 58240 Н. И. Вавилов Пет континента 1968

 55. 61151 Стоян Влахов Микроорганизми - биоиндикатори и биодеградатори 1994

 56. Д 576.32/.36/ В98 Тихомир Илиев Въчев ; Науч. рък. Иван Минков Взаимодействие между вироид Potato Spindle Tuber Viroid ( PSTVd), паразитно растение - Orobanche ramosa и домат като техен гостоприемник 2011

 57. Д 594.1/.9/ Г34 Дилян Георгиев Георгиев Сладководни охлюви (Mollusca, Gastropoda Aquatica) в България и съседни територии 2012

 58. Д 577.2:616-006/ Г34 Боряна Бойкова Георгиева ; Науч. рък. Иван Минков Участие на малки РНК в регулацията на човешки онкогени 2012

 59. 61072 Ред. Т. Н. Дуйсебаева Герпетологические исследования в Казахстане и сопредельных странах 2010

 60. 60403 Бернхард Гжимек ; Прев от нем. Николай Йовчев Четириноги австралийци 1969

 61. 53802 Васил Големански, Росица Давидова, Христо Христов Ръководство за лабораторни и теренни занятия по зоология на безгръбначните животни 2006

 62. 54066 Евгени Головински Биохимия на ксенобиотиците 2005

 63. 54424 Евгени Головински Мое минало незабравимо 2008

 64. II 7808 Велизар Костадинов Гочев Основи на биотехнологията 2011

 65. I 5385 Джейн Гудол В сянката на човека 1982

 66. ІІ 6648 Л. Ш. Давиташвили Курс палеонтологии 1949

 67. ІІ 6647 Л. Ш. Давиташвили Краткий курс палеонтологии 1958

 68. ІІ 3422 Л. Ш. Давиташвили История эволюционной палеонтологии от Дарвина до наших дней 1948

 69. 61145 Чарлс Дарвин ; Прев. Станой Ковачев Произход на видовете чрез естествен отбор, или запазване на облагодетелстваните раси в борбата за живот 2011

 70. 52654 М. Джермен ; Прев. от англ. А. Д. Базыкин Количественная биология в задачах и примерах 2005

 71. 60755 Стоян Г. Димитров Ботаника 1988

 72. 57668 Атанас Донев Зоология на безгръбначните 2008

 73. II 7378 Мариан Драганов, Никола Попов, Даниел Драганов Лабораторни протоколи. Клетъчна биология 2009

 74. 61140 Мариан Драганов Клетъчни култури 2004

 75. II 7713 Мариан Драганов, Никола Попов Клетъчна биология 2010

 76. 60411 Ред. К. К. Калуцкий Древесные породы мира 1982

 77. II 7626 Петя Душкова Физиология на растенията 2010

 78. II 7058 Стефан Дюкянджиев, Самир Наимов Генно инженерство 2006

 79. 60413 Ред. Стефан Кожухаров, Богдан Кузманов Еволюция на цветните растения и флорогенезис 1991

 80. II 677 Светослав Бърдаров и др Експериментална микробиология 1964

 81. С 016:598.2/.9/ П92 Илия Мирков За птиците на България и техните изследователи 2009

 82. 30344 Н. А. Заренков Теоретическая биология (введение) 1988

 83. II 7622 Евгения Иванова, Теодора Стайкова, Емилия Андреенко Генетика с биологични основи на поведението и психогенетика 2011

 84. 20930 М. Апостолов и др Из историята на естествознанието в България 1982

 85. II 7399 Х. Иост ; Пер. с англ. Р. Р. Линдеман Физиология клетки 1975

 86. 3829 Николай Ирибаджаков Философия и биология 1967

 87. II 7366 Василий Ишев, Мима Николова, Андон Даракчиев Биология и здравно образование за 8. клас 2009

 88. 61163 Йордан Йорданов Антропология за всеки 2007

 89. I 5387 Роджър Карас Опасни за човека 1984

 90. 59683 Елена Карова Микробиология 1998

 91. 61330 Мария Кирчева Екология на микроорганизмите 2007

 92. 60070 Василий Ишев и др Книга за учителя по биология и здравно образование за 8. клас 2009

 93. 53794 Янко Коларов Зоология 2008

 94. 60387 Август Владимирович Константинов Цитогенетика 1971

 95. 62032 Ганка Косекова и др Лекции по биохимия 2004

 96. 61138 Здравка Костова Тестове по биология за ученици и кандидат-студенти 2000

 97. 60082 Валери Кочев, Лили Владимирова Електрохимични биосензорни системи за глюкозен мониторинг в телесните течности 2010

 98. 60405 Христо Кочев Растителна покривка на района между реките Батова и Двойница, Варненско 1976

 99. ІІ 6649 А. Н. Криштофович Палеоботаника 1957

 100. 57599 Н. Д. Круглов Моллюски семейства прудовиков (Lymnaeidae gastropoda pulmonata) Европы и Северной Азии 2005

 101. 60613 Ганка Косекова и др Лекции по биохимия 2004

 102. 61215 Лекционни записки по замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите Б. г.

 103. 61152 Лекционни записки. Практически упражнения и задачи по технологии за пречистване на флуиди (отпадъчни води и газове) Б. г.

 104. 60386 Валентин Лъвчиев Мухите около нас и борбата с тях 1980

 105. С 582.28/ С34 Г. И. Сержанина, И. И. Эмитрович Макромицеты 1978

 106. 60399 Теню М. Маринов Зообентосът от българския сектор на Черно море 1990

 107. 54371 Мария Маркова Биотехнологии и биотехнологични постижения (интелектуална собственост) 2007

 108. 18959 Мария Матева, Любомир Христов Гризачи 1980

 109. 60397 Станчо Матевски, Райна Кутова, Рита Ханджиева Разходка в зоопарка 1981

 110. 60722 Иван Н. Минков Ръководство по молекулярна биология 1994

 111. 57620 Е. Н. Мишустин Моя жизнь в науке 1997

 112. 60896 Румен Младенов, Иванка Тенева Фикология 2011

 113. II 3644 Б. Албертс и др Молекулярная биология клетки в пяти томах 1987

 114. 60384 Молекулярные механизмы генетических процессов 1990

 115. ІІ 6646 В. А. Молин, Н. И. Новожилов Двустворчатые листоногие перми и триаса севера СССР 1965

 116. Д 597.6/.9/ М 83 Ивелин Моллов ; Науч. р-л Любомир Пенев, Илиана Велчева Фаунистични и екологични изследвания на земноводните и влечугите в условията на град Пловдив 2012

 117. DVD 595.7+591.4/ Б42 Димитър Бечев Морфология и систематика на насекомите 32521

 118. 58077 Иван Мургов, Запряна Денкова Микробиология 2007

 119. II 3302 Я. Мусил, О. Новакова, К. Кунц Современная биохимия в схемах 1981

 120. 52488 Димитър Н. Нанкинов Чуждите видове птици в Европа 2006

 121. 11568 Тодор Николов Обща биохимия 1975

 122. Д 575.2:595.799/ Н68 Станимила Романова Николова Изучаване на генетичната изменчивост при популации Apis mellifera L. в България на базата на микросателитен ДНК анализ 2011

 123. II 7637 Владимир Овчаров, Цв. Такева Цитология. Обща хистология. Обща ембриология 2001

 124. С 597.6/.9+598.1/ О63 Ред. Вълко Бисерков Определител на земноводните и влечугите в България 2007

 125. II 7153 Ред. Ирина Костадинова, Младен Граматиков Орнитологично важни места в България и натура 2000 2007

 126. С 564.1/.9/ О83 Ред. А. Г. Эберзин Основы палеонтологии в пятнадцати томах 1960 31780

 127. С 565.1/.6/ О83 Ред. Т. Г. Сарычева Основы палеонтологии в пятнадцати томах 1960 31781

 128. 54299 Боян П. Петров Прилепите 2008

 129. 51708 Иван Петров Мрави србиjе и црне горе 2006

 130. 52172 Цоло Пешев, Симеон Симеонов, Тодорка Йотова Ръководство по зоология на гръбначните животни 1991

 131. 27134 Цоло Пешев Зоология на гръбначните животни 1986

 132. 20444 Никола Кирилов Попов Обща цитология 1983

 133. 60611 Петър Попов, Теодора Ирикова Цитогенетика 2010

 134. I 5381 Симеон Попов Химия на морската бездна 1981

 135. 61222 Практически упражнения и задачи по замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите Б. г.

 136. 60257 Природни науки. Биология 2003

 137. 3280 Проблеми на биологията 1977

 138. 3280 Проблеми на биологията 1978

 139. Д 577/ Р12 Весела Пенева Радева ; Науч. рък. Иван Н. Минков, Цанко Савов Гечев Молекулен и биохимичен анализ на мутанти Arabidopsis Thaliana с променена устойчивост към окислителен и абиотичен стрес 2011

 140. Д 582.47/ Р12 Ценка Иванова Радукова Еколого-биологични особености на JUNIPERUS SUBIRICA BURGSD. върху територията на национален парк "Централен Балкан" 2012

 141. ІІ 2909 Развитие флор на границе мезозоя и кайнозоя 1977

 142. 11219 Д. Рауп, С. Стэнли Основы палеонтологии 1974

 143. 54353 Илиана Велчева и др Ръководство за лабораторни и теренни упражнения по екология 2009

 144. 58102 Кирил Ралчев и др Ръководство по генно инженерство 2008

 145. 57644 Д. Свиленов Еволюция или сътворение 2009

 146. 55640 Д. Свиленов, П. Щудер Еволюция или сътворение 2006

 147. 57680 В. М. Сидоренко Молекулярная спектроскопия биологических наук 2004

 148. 52829 Стефан Станев Първостроители на българската ботаника 2008

 149. 60657 Стефан Станев История на ботаниката в България (до 1944 година) 2010

 150. 61325 Стефан Станев Зеленият свят на Пловдив 2003

 151. 59569 Ангел С. Стефанов Теории на съвременното природознание 2008

 152. 60390 Ф. Ф. Талызин Ядовитые животные суши и моря 1970

 153. 54168 Атанас Славчев Тачев Физиология на човека и животните 2006

 154. 52427 Благовест Темелков Ръководство за определяне на минерали и скали 2007

 155. 61272 Димитър Терзийски, Петка Юрукова - Грънчарова Феноменът апомиксис при растенията 2011

 156. I 5383 Нико Тинберген Любознателни природолюбители 1980

 157. 27220 Атанас Торев, Лила Бозова, Димка Милева Физиология на растенията 1986

 158. 60404 Никълъс Уичъл ; Прев. от англ. Диана Тумбова Загадката на Лох Нес 1988

 159. 60412 А. И. Филюков Эволюция и вероятность 1972

 160. Д 159.955/ Х14 Иса Иса Хаджиали ; Науч. рък. Веселин Василев, Теодора Александрова Коларова Модел на рефлексивен подход в гимназиалния етап на биологичното образование 2011

 161. 60410 Ханс Хас Ние идваме от морето 1966

 162. 3010 А. Н. Ходалевич, А. Ф. Торбакова Палеонтология 1965

 163. 61791 Отмар Хорак ; Прев. от чеш. Борислав Огойски Как да разбираме света на животните 1961

 164. 60943 Станка Христова Етиката в света на биотехнологиите 2009

 165. ІІ 756 В. Цанков Ръководство по микропалеонтология 1955

 166. ІІ 1333 Васил Цанков Палеонтология 1969

 167. 60394 Любомир Цветков Произход и еволюция на биосферата 1981

 168. 60398 Любомир Цветков Подземната хидробиосфера и биологичната еволюция 1982

 169. II 7712 Ред. Петко Петков Цитология, обща хистология и ембриология 1999

 170. 30787 Николай Шейков Наръчник по вълшебства (Какво знаем за биотехнологиите) 1988

 171. II 2755 М. М. Шемякин, А. С. Хохлов Химия антибиотических веществ 1953

 172. I 5382 Хенрик Щайнман Оръжията на животните 1984

Каталог: docs -> acrediation -> 1483
1483 -> Преподаватели, участници в национални проекти през последните 5 години (2008 2012)
acrediation -> 3. Рецензии, отзиви, цитирания и други ни дейности през последните 5 години
acrediation -> Таблици за отчитане на дейности по основни звена на пу (2007-2011) катедра “етнология”
1483 -> Преподаватели, участници във вътрешноуниверситетски проекти през последните 5 години (2008 2012)
1483 -> Преподаватели, участвали в международни проекти през последните 5 години (2008 – 2012)


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница