С++ builder 5 есенен триместър на учебната 2008/2009Дата27.09.2016
Размер36.48 Kb.
ИЗПИТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗБИРАЕМА ДИСЦИПЛИНА С++ BUILDER 5

ЕСЕНЕН ТРИМЕСТЪР НА УЧЕБНАТА 2008/2009 ГОДИНА


Да се създаде Windows – приложение чрез езика С++ BUILDER 5 за реализиране на информационна система за заплащане на преподавателите от един факултет.

I. Чрез приложението MS Access се създаде начална база данни с една таблица и следните колони:

1/ код на преподавателя – дълго цяло число;

2/ име на преподавателя – текст до 36 символа;

3/ код за научно звание – число от тип Byte със следните стойности:

1 = ас.; 2 = ст.ас.; 3 = гл.ас.; 4 = доц.; 5 = проф.;

4/ код за научна степен – число от тип Byte със следните стойности:

0 = без степен; 1 = доктор; 2 = доктор на науките;

5/ преподавателски стаж в навършени години - число от тип Byte;

6/ код за ръководна длъжност - число от тип Byte със следните стойности:

0 = без длъжност; 1 = ръководител на. катедра.; 2 =научен секретар;

3 = заместник-декан; 4= декан;

7/ брой деца, за които преподавателят получава надбавки.
Забележка: Според зададената справка да се въведат подходящи данни.
II. За тази таблица да се създаде възможност за следните операции:

1/ допълване с нов запис;

2/ променяне на данните в един запис;

3/ изтриване на запис;

4/ сортиране на таблицата по име на преподавателя във възходящ ред.
III. Извеждане на справка, съдържаща заплатата на преподавателите, която се пресмята по следния начин (стойностите в лева са примерни данни):

1/ Според кода на научното звание заплатата по щат е:

1 => 400 лв; 2 => 480 лв; 3 => 590 лв; 4 = > 700 лв; 5 => 900 лв.

2/ Надбавка за клас, която се пресмята като процент от щатната заплата, а процентът е равен на преподавателския стаж.

3/ Надбавка за научна степен: за доктор => 200, а за доктор на науките => 500 лв.

4/ Надбавка за ръководна длъжност според кода:

1 => 150 лв; 2 => 200 лв; 3 => 320 лв; 4=>450 лв.

5/ Надбавка за деца: за всяко дете по 50 лв.

6/ Удръжки според следната таблица (отново примерни данни):


Брутна

заплата до360 лв

420 лв

520 лв

660 лв

900 лв

Над 900 лв

Удръжки

в %


5

7

10

14

19

25

Да се извеждат данни за име, научно звание, научна степен, ръководна длъжност, брутната заплата, удръжки и крайна сума за получаване за избрани по критерий преподаватели.

- 2 -
IV. Данните за заплатите да се извеждат според следните критерии:

1/ Само на асистенти с брутна заплата , по-голяма от въвеждана сума.

2/ Само на гл. асистенти с преподавателски стаж, по-голям от въвеждан брой.

3/ Само на доценти с научна степен и с брутна заплата, по-малка от въвеждана сума.

4/ Само на старши асистенти с брой деца , по-голям от въвеждано число.

5/ Само на професори, ръководители на катедри, с брутна заплата , по-голяма от въвеждана сума.

6/ Само на нехабилитирани преподаватели с преподавателски стаж, по-малък от въвеждан брой.

7/ Само на хабилитирани преподаватели с научна степен доктор на науките и преподавателски стаж, по-голям от въвеждан брой.

8/ Само на нехабилитирани преподаватели с научна степен доктор и преподавателски стаж, по-голям от въвеждан брой.

9/ Само на професори с научна степен доктор и с преподавателски стаж, по-малък от въвеждан брой.

10/ Само на професори без ръководна длъжност и с преподавателски стаж, по-голям от въвеждан брой.

11/ Само на старши асистенти с брутна заплата , по-голяма от въвеждана сума.

12/ Само на асистенти с преподавателски стаж, по-голям от въвеждан брой.

13/ Само на професори с научна степен и с брутна заплата, по-малка от въвеждана сума.

14/ Само на главни асистенти с брой деца , по-голям от въвеждано число.

15/ Само на доценти, ръководители на катедри, с брутна заплата , по-голяма от въвеждана сума.

16/ Само на хабилитирани преподаватели с преподавателски стаж, по-малък от въвеждан брой.

17/ Само на нехабилитирани преподаватели с научна степен доктор и преподавателски стаж, по-голям от въвеждан брой.

18/ Само на хабилитирани преподаватели с научна степен доктор на науките и преподавателски стаж, по-голям от въвеждан брой.

19/ Само на доценти с научна степен доктор и с преподавателски стаж, по-малък от въвеждан брой.

20/ Само на професори с ръководна длъжност и с преподавателски стаж, по-голям от въвеждан брой.

21/ Само на главни асистенти с брутна заплата , по-малка от въвеждана сума.

22/ Само на старши и главни асистенти с преподавателски стаж, по-малък от въвеждан брой.

23/ Само на доценти и професори с научна степен доктор и с брутна заплата, по-малка от въвеждана сума.

24/ Само на старши и главни асистенти с брой деца, по-голям от въвеждано число.

25/ Само на доценти и професори, ръководители на катедри, с брутна заплата , по-голяма от въвеждана сума.


Съставил:
/ доц. д-р М. Сандалски /
Каталог: sandalski
sandalski -> 10. системи за управление на отношенията с клиентите (crm) 10 Определение за crm crm
sandalski -> Тема 11. Системи за информационен анализ на данни (data mining) 11 Същност на Data Mining
sandalski -> 12. Системи за съхраняване на данни – Data Warehousing 12 Основи на концепцията Data Warehousing
sandalski -> Тема Интернет маркетинг Основна функция
sandalski -> Тема Интернет икономика Основни понятия
sandalski -> 9. Управление на веригите за доставки scm
sandalski -> Конспект по информатика I. Теми за устен изпит разработват се по време на лекциите
sandalski -> Тема 14. Електронен магазин 14 Същност на електронния магазин Електронният магазин
sandalski -> I. Теми за проекти по „Маркетингови информационни системи” за III курс Маркетинг


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница