С п и с ъ к на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пловдив с мандат 2013-2018 г. Име,презиме, фамалия егн адресДата08.06.2018
Размер53.15 Kb.
#72495
ТипПротокол
Приложение № 1

към Решение № 54 взето с

Протокол № 3 от 14.02.2013 г.

С П И С Ъ К

на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Пловдив с мандат 2013-2018 г.


ИМЕ,ПРЕЗИМЕ, ФАМАЛИЯ ЕГН АДРЕС
1.Еленка Димитрова Златева 580726 **** гр.Пловдив, ул.”Велека” № 7 2. Цветан Стоилов Докторов 790408**** гр. Пловдив,бул.”Ал.Стамболийски”

№ 82 бл.113

3.Венета Методиева Чакърова 590918 **** гр.Пловдив, ул.”Петър Делян”№5

4.Анахид Гарбис Хънгикян 520315**** гр.Пловдив, ул.”Богомил” № 41

5.Тодорка Илиева Димитрова 740527**** с.Калековец, общ.Марица

6.Мариана Кирилова Ставрева 490324 **** гр.Пловдив,ЖК „Тракия”, бл.176а

7.Дора Вътева Тилевска 491011**** гр.Пловдив, бул.”Дунав” № 8

8..Стоян Петров Петров 850927**** гр.Пловдив,ул.”Кичево”62,ет.5

9.Петранка Тодорова Митева 490428 **** гр.Първомай, ул.”Янтра”№20

10.Мария Василева Никовска 741103**** гр. Пловдив, Ул. „Д. Талев” №63,ет.16

11.Екатерина Георгиева Петкова 550921**** гр. Пловдив, Ул. „Презвитер Козма” №8

12.Йовка Михайлова Петкова 530413**** гр. Пловдив, Ул.„Петрова нива”№12,ет.4

13.Атанаска Велкова Жилова 600823**** гр. Пловдив, Ул. „Раковски” №34

14.Сирмо Петров Сирмов 530829**** гр. Пловдив,Бул.„Цариградско шосе”

№ 38, ет. 6,ап. 24

15.Спаска Георгиева Георгиева-Цанкова 510710**** гр. Пловдив,Ул.„Ст.Стамболов”№21,ет.4

16.Симеон Николов Стаменов 890408**** гр.Тръстеник,общ.Долна Митрополия

Ул. „Васил Левски”№46

17.Елисавета Стоянова Василева 731228**** гр. Пловдив,ул.”Ив.Вазов”№61,вх.А

18.Георги Илиев Георгиев 790306**** гр. Пловдив,ул.”Петър Делян”№5

19.Мария Славова Дафова 580512**** гр. Пловдив,ул.”Борис Петров” № 12

20.Невена Георгиева Карамфилова 621205**** гр. Пловдив, ул „Димо Хаджидимов”

№ 6, вх. В

21.Мария Николова Балабанова 520703**** гр. Пловдив,ул.”Булаир” № 10

22.Йоанна Кръстева Ангелова 680302**** гр. Пловдив,ул.”Волга”№47А,ет.6

23.Атанас Александров Куртенков 630802**** гр. Пловдив,бул.”Македония”№ 9,ап.2

24.Антоанета Колева Мазгалова 500904**** гр. Пловдив, ЖК Тракия, №152-А,

вх.А,ет.2,ап.5

25.Елена Цветкова Андреева 640605**** гр. Пловдив,ул.”Средец” №47,ет.2

26.Атанас Димитров Папаризов 480505**** гр. Пловдив,

Ул. „Коматевско шосе” №80

27.Маргарита Спиридонова Белчева 680928**** гр. Карлово, общ.Карлово

Ул. „Александър Стамболийски” №31

28.Надя Георгиева Бесалева 501020**** гр. Пловдив,

Ул. „Победа” №44,ет.3,ап.7

29.Георги Русев Атанасов 551207**** гр. Пловдив,

ЖК Тракия, №332,вх.А,ет.5,ап.13

30.Марийка Тодорова Донкова 550903**** гр. Пловдив,

Ул. „Върховръх” №10

31.Гергана Филипова Филипова 510427**** гр. Пловдив,

Бул.„Цар Б.ІІІОбединител” 58,ет.4,ап.17

32.Даниела Бисерова Биринжиева 850404**** гр. Пловдив,

ЖК Тракия, бл.311,ет.7,ап.28

33.Атанас Костадинов Барев 611219**** гр. Пловдив, Бул. „Руски” №27

34.Васил Стоянов Божилов 490623**** гр. Пловдив, ЖК Тракия, №314,

вх.Г,ет.7,ап.20

35.Мария Александрова Янкулова 530312**** гр. Пловдив, Ул. „Волга” №36

36.Атанас Димитров Даилов 540712**** гр. Пловдив, ЖК Тракия,№265,

вх.В,ет.1,ап.1

37.Маруся Стефанова Христозова 520520**** гр. Пловдив, Ул. „Йордан Ковачев”№21,

ет.2,ап.18

38.Георги Иванов Христозов 870402**** гр. Пловдив, Ул. „Йордан Ковачев”№21,

ет.2,ап.18

39.Пламен Николов Краевски 580629**** гр. Пловдив, Ул. „Даме Груев” №32

40. Румен Костадинов Филипов 581215**** гр. Пловдив, ул. „Асен Златаров”№22

41. Димитринка Ангелова Миленчева 680524**** гр. Пловдив, Тракия бл.176А,вх.Г

42. Валя Костадинова Кисьова 580421**** гр. Пловдив, ул.”Хаджи Г.Павлов”1,

вх.Б,ет.3,ап.7

43. Румяна Атанасова Костадинова 541028**** с.Войводиново, ул.”Юндола”№6

44. Мария Костадинова Оджакова 540221**** с.Войводиново, ул.Христо Ботев”№66

45.Невена Благоева Георгиева 510920**** гр. Пловдив,

ул.”Араба конанак”№1,ет.3,ап.7

46. София Петрова Ковачева 680511**** гр. Пловдив, ул.”Силистра”№6,

ет.6,ап.17

47. Надежда Петрова Петкова 700221**** гр. Пловдив, ул.„Лайка”№16,ет.2,ап.3

48. Соня Димитрова Христова 560617**** гр. Пловдив, ул.”Славейна” №2,ет.1,ап.3

49. Красимир Костадинов Ставрев 731213**** с.Ягодово, ул.”Раковски” №2

50. Петър Маринов Куков 560612**** гр. Пловдив,

ул. „Вечерница” №16,ет.5,ап.15

51. Анна Петрова Видева 500823**** гр. Пловдив,

ЖК Тракия, бл.7,вх.В,ет.2,ап.5

52. Златка Христева Какова 481025**** гр. Пловдив,

бул.”Марица” №8,ет.3,ап.10

53.Веселина Танева Балджиева 570315**** гр. Пловдив,

ул.”Дрян”№9,ет.2,ап.19

54. Людмила Георгиева Тошева 611123**** гр. Пловдив,

ул. „Чемшир” №12,ет.1,ап.2

55. Данко Арсов Арсов 551016**** гр. Пловдив,

ЖК Тракия,бл.322,вх.В,ет.3,ап.8

56. Жанета Костадинова Вакрилова 660929 **** гр. Пловдив,

бул.”Свобода” №16,ет.3,ап.8

57. Желязко Илиев Григоров 520307**** гр. Пловдив,

бул.”Никола Вапцаров” №80,ет.6,ап.17

58. Олга Любенова Димитрова 541113**** гр. Пловдив,

ул.”Стефан Стамболов” №87,ет.7,ап.42

59. Даниела Кирилова Мустакова 630117**** гр. Пловдив, ул. Г.Д.Николаев” №39

60.Иван Александров Чунчуков 510212**** гр. Пловдив,

ЖК „Тракия” бл.181, вх.Д, ет.2, ап.4

61. Митка Георгиева Тодорова 510116 **** гр. Пловдив,

бул.”България”168,ет.7,ап.39

62. Петранка Йорданова Дешкова 610314**** гр. Пловдив, ул. „Балкан”, 29, ет.3, ап.35

63. Атанас Петров Тавков 620719 **** гр. Пловдив, ул. „Доспат” №5,ет.9,ап.33

64. Красимира Василева Вътева 720413**** гр. Пловдив, ул.„Кичево” №42, ет.4, ап.9
65. Соня Ничева Тодорова 720921 **** гр. Пловдив,

ул. „Менделеев” №2,ет.10,ап.47

66. Ангел Хубенов Хубенов 521125**** гр. Пловдив, ул. „Славееви гори” №53

67. Цветозара Игнатова Пенкова 720116**** гр. Пловдив,

ул. „Буная” №5,ет.8,ап.29

68. Тодор Илиев Тодоров 510902 **** гр. Пловдив,

бул.”България”№168,ет.7,ап.39

69.Светла Николова Станчева 491103 **** гр. Пловдив, ул.”Презвитер Козма” №16

70. Румяна Тодорова Станчева 541101**** гр. Пловдив,ул.”Патриарх Евтимий”№46

71. Мариела Спасова Стоева 670216 **** гр. Пловдив, ул. „Люсиен Шевалас” №26

72. Николай Атанасов Кърнев 700806**** гр. Пловдив,

бул. „Шести септември” №61,ет.5,ап.10

73. Мариана Георгиева Дербатова 710522**** с.Брестовица, ул.”Ген.Гурко” №6

74. Пламена Стоянова Тонева 870727**** гр. Пловдив,

ЖК Тракия №62,вх.В,ет.3,ап.7

75.Петя Тенчева Дякова 890309 **** гр.Първомай, ул.”Борислав” №1

76.Рада Илиева Ружинова 651018**** гр. Пловдив,

Ул. „Кирил и Методий” №5

77. Миглена Иванова Иванова 780804 **** гр. Пловдив, Бул. „Руски”, №75А

78. Асен Маринов Маринов 590731 **** гр. Пловдив, Ул. „Днепър” №5,ет.3,ап.9

79..Людмила Христова Лендрова-Енева 560401 **** гр. Пловдив, Ул. „Петко Д.Петков” №76

80.Диана Тодорова Терзийска 520513 **** гр. Пловдив,Ул„Царевец”№16,ет.4,ап.10

81.Петър Василев Марков 900601 **** гр. Пловдив,

ЖК Тракия №188,вх.Б,ет.5,ап.15

82.Георги Михайлов Балахуров 530515**** гр. Пловдив,

ЖК Тракия, 127, вх.А,ет.4,ап.10

83.Здравец Стефанов Лазаров 510401**** гр. Пловдив,

Бул. „Ал. Стамболийски” №51

84.Здравка Димитрова Порязова 531017**** гр. Пловдив, Ул. „Баучер” №31

85.Доротея Тоскова Кирякова 760616**** гр. Пловдив,

Бул. „Пещерско шосе” №81,ет.3,ап.8

86.Катя Стойчева Колева 611207**** гр. Пловдив, ЖК Тракия, бл. 174, вх.В,

ет.7, ап.21

87.Росен Росицев Петров 800408**** гр. Пловдив,

бул.”Цар Б. ІІІ Обединител”147,вх.А,ет.1

88.Божидар Георгиев Игнатов 841231**** гр. Пловдив, Ул.„Жеравна”№8,ет.5,ап.14

89. Елена Борисова Борисова 770603**** гр. Пловдив,бул.„Цариградско шосе”

№20, ет. 14, ап. 3790. Александър Стайков Тосев 780525**** гр. Пловдив, ул. „Николай Гогол” № 23


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница