С п и с ъ к на лицензираните доставчици на социални услугиДата18.12.2018
Размер49 Kb.
#107561


ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ”

с. Янково,общ.Смядово, ул.”Възраждане”№4

e-mail ou_qnkovo@abv.bg


С П И С Ъ К

на лицензираните доставчици на социални услуги

за подкрепа на деца и семейства

в област Шумен

Информация за социалните услуги в общността за деца ЛАСТ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
І. Център за социална рехабилитация и интеграция:

1. гр. Шумен, ул. „Ген. Скобелев“ № 95, тел. 054/98 20 70; 0889 208777, e-mail rfiskra@abv.bg, лице за контакти Серги Каракашев

Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

Екип от специалисти: психолози, кинезитерапевти, логопеди, педагози, рехабилитатори,

трудотерапевти, арт-терапевти и други специалисти, според спецификата и конкретиката на отделните казуси и регион.

Обхват на дейност/въздействие: В индивидуалните планове за грижа, спрямо възможностите и необходимостта, се залага и работа със семейството на потребителите.
ІІ. Дневен център за деца/младежи с увреждания:

1. гр. Нови пазар, ул.“Плиска“ № 18, тел. 0889 29 07 90, e-mail dcdu_novipazar@abv.bg, лице за контакти Веселина Димова

2. гр. Шумен, ул. „Г.С.Раковски“ № 69, тел. 054/88 60 07, e-mail dcdvhu@abv.bg, лице за контакти Валя Ст. Танева

3. с . Васил Друмев, ул. „Мир“ № 1, тел. 053/12 21 73, e-mail ddmy_kalinka@abv.bg, Дневен център за деца/младежи с увреждания-седмична грижа, лице за контакти Севелина Колева

Комплекс от социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, които са свързани с предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти.

Екип от специалисти: социални работници, психолог, социален педагог, медицински специалист, помощен персонал, външни консултанти и доброволци. Обхват на дейност/въздействие: обучение според възможностите на потребителя, овладяване на ежедневни дейности, рисуване, моделиране, спортни дейности, междугрупови отношения, работа със семейството.

Забележка: Има и други социални услуги, които могат да се ползват от деца и семейства и за които, при необходимост, може да се получи допълнително информация от отделите „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ в съответния регион или от местната администрация.


ІІІ. Център за обществена подкрепа:
1. гр. Нови пазар, ул. „Скобелев“ №18, тел. 053/72 53 43; 0887500044, e-mail sosnpazar@abv.bg, лице за контакти Мария Христова

2. гр. Шумен, ул.“Д. Благоев“ № 10, тел. 054/85 07 77; 0894 412350, e-mail ksu_sh@abv.bg, лице за контакти Венета Господинова

3. с. Венец, ул. „Кирил и Методий“ № 13а, тел. 0899 333099, e-mail cop_venec@abv.bg, лице за контакти Василе Реджебова
Комплекс от социални услуги, предназначени за деца и семейства с цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, превенция на насилието и отпадане от училище, реинтеграция на деца, обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви.

Екип от специалисти: социални работници, психолози, педагози (в т.ч. специален педагог), арттерапевти, логопеди, и други (в т.ч. специално привличани по индивидуални случаи външни консултанти).Обхват на дейност/въздействие: социално и психологическо консултиране; оценяване на родителски капацитет; посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод/раздяла; оценяване, обучение и подкрепа на бъдещи приемни родители, осиновители; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми; реализиране на социални (в т.ч. програми за профилактика, за професионално/кариерно ориентиране) програми за деца и семейства; други.
Каталог: uploads -> page files
page files -> Център за специална образователна подкрепа гр. Силистра утвърждавам: Директор
page files -> И н а у к ат а регионален инспекторат по образованието – габрово
page files -> Приятели на природата
page files -> Кодекс на работещите с деца в дг детелина, гр. Бяла слатина и дг детелина, база с. Търнак въведение
page files -> М и н и с т е р с т в о н а о б р а з о в а н и е т о и н а у к а т а
page files -> Климент Охридски
page files -> 115 оу „ Св. Св. Кирил и Методий”


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница