С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Димитрийка Сакалиева за периода 2007-12 гДата02.06.2017
Размер29.41 Kb.

С П И С Ъ К

на научните трудове на доц. д-р Димитрийка Сакалиева за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

7

2

5

-

-

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

-

-

-

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

-

2

-

-


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст
1. Сакалиева Д., Болести по рапицата, сп. Растителна защита, кн. 6, стр. 6-7, 2010

2. Сакалиева Д., Признаците на столбура не могат да се сбъркат, сп. Растителна защита, кн. 5, стр. 18-19, 2011

3. Lichev V., D. Sakalieva, D. Gelev, 2007, Field diagnostic of plum pox virus among the newly introduced and standard plum cultivars, Journal of mountain agriculture on the Balkans.

4. Sakalieva D., Samanta Paltrinieri, Alberto Calari, Assunta Bertaccini, 2007. Molecular identification of “Bois noir” phytoplasma in grapevine in Bulgaria. Bulletin of Insectology 60(2): 153-154

5. Zhelyu Avramov, Nicoletta Contaldo, Assunta Bertaccini, Dimitrijka Sakalieva, 2011 First report of stolbur phytoplasma in Prunus avium in Bulgaria. Bulletin of Insectology 64: S71-S72

6. Alberto Calari, Samanta Paltrineri, Nicoletta Contaldo, Dimitrijka Sakalieva, Nicola Mori, Bojan Duduk, Assunta Bertaccini, 2011. Molecular evidence of phytoplasmas in winter oilseed rape, tomato and corn seedlings. Bulletin of Insectology 64; S157-S158

7. Boneva Iva, Sakalieva D., Yovchev I., Antifungal activity of plant extracts against phytopathologic fungi Fusarium oxysporum and Botrytis cinerea, Ecology & Safety, 2009
II. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Постерни доклади

1. Сакалиева Д., Разпространение и диагностика на фитоплазмената болест Bois Noir (черна дървесина, столбур) в България, Научни трудове на Аграрен Университет, том LV, кн. 3, Юбилейна научна сесия с международно участие, 2010

2. Нуретин Тахсин, Сакалиева Д., Белева М., Влияние на технологията на отглеждане върху разпространението на основни болести при нови хибриди слънчоглед. International Conference of Young Scientists, 14-16 June 2007

С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на доц. д-р Димитрийка Сакалиева

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

4

-

4

-
На работата
Sakalieva D., Samanta Paltrinieri, Alberto Calari, Assunta Bertaccini, 2007. Molecular identification of “Bois noir” phytoplasma in grapevine in Bulgaria. Bulletin of Insectology 60(2): 153-154

1.

(1)

Bulletin of Insectology 64, 2011. Assunta Bertaccini and Bojan Duduk, Taxonomy of Phytoplasmas associated with emerging diseases.

2.

(2)

Bulletin of Insectology 64, 2011. Zhelyu Avramov, Ivanka Ivanova, Mariana Laginova, Screening for phytoplasma presence in leafhoppers and planthoppers collected in Bulgarian vineyards

3.

(3)

Bulletin of Insectology 64, 2011. Zhelyu Avramov, Nicoletta Contaldo, Assunta Bertaccini, First report of stolbur phytoplasma in Prunus avium in Bulgaria

4.

(4)

Australian New Crops Web Site, Listing of Interesting Plants of the World, January, 2008Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница