С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо АнастасовДата13.09.2016
Размер44.59 Kb.
#9103

С П И С Ъ К

на научните трудове на ДОЦ. д-р Христо Анастасов

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

5

4

1

-

-

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

-

-

-

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

-

5

-

-
 1. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст
 1. Анастасов, Хр., Щ. Калинова, 2009. Влияние на оксифлуорфена върху някои анатомични показатели при листата на ориенталски тютюн (Nicotiana tabacum L.). Растениевъдни науки, 46 (3), 265-268.

 2. Anastasov, H., 2010. Influence of imazamox on some anatomic indeces in the leaves of sunflower plant (Helianthus annuus L.). Special Issue (Part II) – Proceedings of the XI National Conference on Plant Physiology, 18-19 November 2009, Sofia, Bulgaria. General and Applied Plant Physiology - 2010, vol. 36 (1-2), 64-68. Available online at http://www.bio21.bas.bg/ipp/

 3. Anastasov, H., 2010. Influence of oxyfluorfen on some anatomic indeces in the leaves of Virginia tobacco plant (Nicotiana tabacum L.). Second Balkan Conference on Biology, 21-23 May 2010 Plovdiv, 50 Years University of Plovdiv. Biotechnol.& Biotechnol. Eq. 24/2010/SE, special edition/on-line, 33-35.

 4. Анастасов, Хр., Щ. Калинова, 2009. Влияние на ацетохлора върху някои анатомични показатели при листата на ориенталски тютюн (Nicotiana tabacum L.). Сборник на докладите от Третия международен симпозиум “Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 15-16 октомври Пловдив, 217-222.

 5. Анастасов, Хр., 2010. Влияние на оксифлуорфена върху някои анатомични показатели при листата на овес (Avena sativa L.). Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. XII. Научна сесия “Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, 5-6 ноември 2009, 277-280.


II. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Постерни доклади

 1. Анастасов, Хр., Щ. Калинова, 2009. Влияние на оксифлуорфена върху някои анатомични показатели при листата на ориенталски тютюн (Nicotiana tabacum L.). Растениевъдни науки, 46 (3), 265-268.

 2. Anastasov, H., 2010. Influence of imazamox on some anatomic indeces in the leaves of sunflower plant (Helianthus annuus L.). Special Issue (Part II) – Proceedings of the XI National Conference on Plant Physiology, 18-19 November 2009, Sofia, Bulgaria. General and Applied Plant Physiology - 2010, vol. 36 (1-2), 64-68. Available online at http://www.bio21.bas.bg/ipp/

 3. Anastasov, H., 2010. Influence of oxyfluorfen on some anatomic indeces in the leaves of Virginia tobacco plant (Nicotiana tabacum L.). Second Balkan Conference on Biology, 21-23 May 2010 Plovdiv, 50 Years University of Plovdiv. Biotechnol.& Biotechnol. Eq. 24/2010/SE, special edition/on-line, 33-35.
 1. Анастасов, Хр., Щ. Калинова, 2009. Влияние на ацетохлора върху някои анатомични показатели при листата на ориенталски тютюн (Nicotiana tabacum L.). Сборник на докладите от Третия международен симпозиум “Екологични подходи при производството на безопасни храни”, 15-16 октомври Пловдив, 217-222.

 2. Анастасов, Хр., 2010. Влияние на оксифлуорфена върху някои анатомични показатели при листата на овес (Avena sativa L.). Научни трудове на Съюза на учените в България - Пловдив, серия Б. Естествени и хуманитарни науки, т. XII. Научна сесия “Техника и технологии, естествени и хуманитарни науки”, 5-6 ноември 2009, 277-280.
С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на ДОЦ. д-р Христо Анастасов

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

4

1

3

-
На работата Стойчев, Г., К. Кожухарова, Хр. Анастасов, 2006. Ръководство за упражнения по Ботаника. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив, 190.

Кожухарова, К., К. Стоянов, Цв. Райчева, 2011. Анатомия и морфология на растенията. Ръководство за самостоятелна подготовка на студенти от ОКС бакалавър. Академично издателство на Аграрния университет, Пловдив, 118.
На работата Попова, М., Д. Ковачева, Хр. Анастасов, 1995. Анатомично проучване на листата на видовете от род Pyrus L. в България. Българска академия на науките, Институт за гората, Висш лесотехнически институт. Сборник Юбилейна научна конференция “100 години от рождението на акад. Борис Стефанов (1894-1979)”, 2 -3 юни 1994, София. PSSA, т. I, 109-113.

Ganeva, T., Uzunova, K. and Koleva, D., 2009.Comparative leaf epidermis investigation in species of genus Crataegus L. (Rosaceae) from Bulgaria. Feddes Repertorium, 120: 169-184.
На работата Stojanova, A., P. Paraskevova, Ch. Anastassov, 2000. A Comparative Investigation on the Essential Oil Composition of Two Bulgarian Cultivars of Mentha piperita L. Journal of Essential Oil Research, 12, 438-440(Jul/Aug 2000).

Sharma, V., Sharma, N., Pathania, V., Malik, A.R., Singh, B., Gupta, C.R., 2010. GC-MS analysis and anti-microbial activity of essential oil of Mentha Piperita L. from Kullu-A North Indian region of higher altitude Himalayas. International Journal of Drug Development and Research, 2 (4), 40-46.
На работата Stojanova A., Primova T., Anastassov Ch., 2000. Effect of mineral fertilization on the es-sential oil composition of Tagetes patula L. from Bulgaria. Journal of Essential Oil Re-search, 12, 609-612(Sep/Oct 2000).

Cavalli, J.-F., Tomi, F., Casanova, J., Bernardini, A.-F., 2007. Combined analysis of the essential oil from Tagetes bipinata by GC, GC/MS and13C-NMR spectroscopy. Journal of Essential Oil Research,19 (4), 330-332.

Hernández-Lozano, D.C., Fontecha-García, J., Peralta-Bohórquez, A.F., Quijano-Celis, C.E., Morales, G., Pino, J.A., 2010. Composition of the essential oil from leaves of tagetes zi-paquinensis hump, et bonpl. grown in Colombia. Journal of Essential Oil Research, 22 (4), 371-372.
Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> POL -> kat Botanika
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Кунка Кожухарова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
POL -> -
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
POL -> -
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на гл. Ас. Д-р кирил стоянов
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на гл. Ас. Иванка семерджиева
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове


Сподели с приятели:
©obuch.info 2023
отнасят до администрацията

    Начална страница