С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Кунка КожухароваДата11.09.2016
Размер43.84 Kb.

С П И С Ъ К

на научните трудове на Доц. д-р Кунка Кожухарова

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

5

4

1

-

-

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

-

4

-

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

-

4

-

-
  1. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст

1. Статева С., Д.Димитрова, К.Кожухарова, К. Върбанова. 2007. Проучване на различни стойности на PH при размножаване на Glycyrriza glabra L. in vitro . Международна (Научна конференция “Растителния генофонд-основа на съвременното земеделие”, 13-14 юни 2007 , Садово.


2. Кожухарова К., Д.Димитрова, К.Върбанова.2007. Сравнително анатомично изследване на Atropa belladonna L. Международна научна конференция «Растителен генофонд-основи на съвременното земеделие», 13-14 юни 2007 г. Садово.
3. Кожухарова К., Д. Димитрова, К. Върбанова, 2008. Сравнително анатомично изследване на листа от популации на Glycirrhiza glabra L. в България. VІІ Национална научно-техническа конференция с международно участие, Сборник доклади „Екология и здраве” 2008, стр. 121-126.
4. Върбанова К., Д.Димитрова, К.Кожухарова. 2008. Проявление на някои морфолого-биологични признаци при Melissa officinalis L. в естествени местообитания и култивиране. Екология и здраве 2008, Сборник доклади от VІІ Национална научно-техническа конференция с международно участие, Пловдив, 10 април 2008, с. 131-134.
5. Nikolova A., Jankulov J. & Kozhuharova K. 2011.Chemical Composition of Chamomile Populations in Bulgaria. International Journal of Applied Angineering Research, 6(16): 1961-1967.
II. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА
1. Светлева Д., С. Петро, А. Стефанова, К. Кожухарова, Н. Ганушева, П. Костадинова, Н.Стоева, А. Василев, М. Берова, П. Мурзова. 2007. Тестове по Биология, І част, за кандидат студенти, Академично издателство на АУ, Пловдив. ISBN 978-954-517-065-2.
2. Светлева Д., С. Петро, А. Стефанова, К. Кожухарова, Н. Ганушева, П. Костадинова, Н.Стоева, А. Василев, М. Берова, П. Мурзова. 2009. Тестове по Биология, ІІ част, за кандидат студенти, Академично издателство на АУ, Пловдив.
3. Кожухарова К., Стоянов К. & Райчева Цв. 2011. Анатомия и морфология на растенията - Ръководство за самостоятелна подготовка на студенти от ОКС бакалавър. Акад. Изд. на АУ- Пловдив. ISBN 978-954-517-105-5
4. Кожухарова, К., Стоянов К., Райчева Цв. 2011. Систематика на растенията - Ръководство за самостоятелна подготовка на студенти от ОКС бакалавър. Акад. Изд. на АУ- Пловдив. ISBN 978-954-517-119-2
III. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Постерни доклади

1. Статева С., Д.Димитрова, К.Кожухарова, К. Върбанова. 2007. Проучване на различни стойности на PH при размножаване на Glycyrriza glabra L. in vitro . Международна (Научна конференция “Растителния генофонд-основа на съвременното земеделие”, 13-14 юни 2007 , Садово.


2. Кожухарова К., Д.Димитрова, К.Върбанова.2007. Сравнително анатомично изследване на Atropa belladonna L. Международна научна конференция «Растителен генофонд-основи на съвременното земеделие», 13-14 юни 2007 г. Садово.
3. Кожухарова К., Д. Димитрова, К. Върбанова, 2008. Сравнително анатомично изследване на листа от популации на Glycirrhiza glabra L. в България. VІІ Национална научно-техническа конференция с международно участие, Сборник доклади „Екология и здраве” 2008, стр. 121-126.
4. Върбанова К., Д.Димитрова, К.Кожухарова. 2008. Проявление на някои морфолого-биологични признаци при Melissa officinalis L. в естествени местообитания и култивиране. Екология и здраве 2008, Сборник доклади от VІІ Национална научно-техническа конференция с международно участие, Пловдив, 10 април 2008, с. 131-134.

С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на Доц. д-р Кунка Кожухарова

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

3

3

-

-
На работата

1. Nikolova A, Kozhuharova K, Zhelijazkov VD, Craker LE. 1999. Mineral nutrition of chamomile (Chamomilla recutita (L.) K.). Acta Norticult 1999, 502:203-8.

Katarzyna D. 2007. Influence of varied nitrogen-potassium fertilization on yield, essential oil content and mineral composition at garden thyme herb (Thymus vulgaris L.). Vol. 53 № 3.


На работата

2. Nikolova A, Kozhuharova K, Zhelijazkov VD, Craker LE. 1999. Mineral nutrition of chamomile (Chamomilla recutita (L.) K.). Acta Norticult 1999, 502:203-8.

Saharkhiz M.J., R. Omidbaigi. The Effect Phosphorus on the Productivity of Feverfew (Tananacetum parthenium (L.) Schultz Bip). Advances in Natural and Applied Sciences, 2(2):63-67, ISSN 1995-0748. 2008, American Eurasian Network for Scientific Information.


На работата

3. Nikolova A, Kozhuharova K, Zhelijazkov VD, Craker LE. 1999. Mineral nutrition of chamomile (Chamomilla recutita (L.) K.). Acta Norticult 1999, 503:203-8.

Sadrollah Ramezani, Mohammad Reza Rezaei, Pooneh Sotoudehnia. Improved Growth, Yield and Essential Oil Content of Basil Grown under Different Levels of Phosphorus Sprays in the Field. JABS Journal of Applied Biological Sciences 3(2):96,101,2009.

ISSN: 1307-1130.Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> POL -> kat Botanika
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо Анастасов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р В. Николов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р васко тодоров герзилов
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на гл. Ас. Д-р кирил стоянов
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на гл. Ас. Иванка семерджиева
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница