С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р П. БацаловДата03.09.2016
Размер51.59 Kb.
#8238

С П И С Ъ К

на научните трудове на доц. д-р П. Бацалов

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

7

1

-

1

6

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

1

-

-

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

1

-

2

4


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст


 1. Бацалов, П., Д. Димов, А. Арнаудов, А. Вучков. 2008. Възможност за ранна диагностика на бременност при овце, заплодени в развъден сезон. Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив.том VII. 306-308.

 2. Hristev H., V. Nikolov, R. Ivanova, P. Bacalov, 2009, Possibilities of evalution of the adapting capacity of cows of Bulgarian rhodope cattle breed by some interior characteristics. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 406-408.

 3. Bacalov P., V. Nikolov, H. Hristev, R. Ivanova, 2009, Seasonal dynamics of some homeostatic indices in cows of Bulgarian rhodope cattle breed raised under lowland conditions. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 264-267.

 4. Ivanova, R., H. Hristev, V. Nikolov, P. Bacalov, 2009, Study on hematological chracteristics of cows of Bulgarian rhodope cattle breed under lowland conditions. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 398-402.

 5. Nikolov V., R. Ivanova, P. Bacalov, H. Hristev, 2009, Influence of high temperature stress on behaviour of mountain breed dairy cows. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 409-412.

 6. Ivanova, R., V. Nikolov, H. Hristev, P. Bacalov, 2009, Investigating some blood biochemical indices of cows of Bulgarian rhodope cattle breed under lowland conditions. International conference of BENA “Pollution management and environmental protection”, September 16-20, 2009, Tirana, Albania.

 7. Nicolov, V., Ivanova R., Hristev, H., Bacalov, P., 2009, Age status of some biochemical blood indices of a mountain breed bred at lowland conditions. Ochrana zvirat a welfare-16 odborna conference s mezinarodni ucasti, Brno, 2009, 154-157.


II. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


 1. Николов, В, Д. Пенков, П. Бацалов ., Хр. Христев Р. Иванова, , Хр. Янчева, В. Копривленски, С. Алрагуби, 2012, Технология на говедовъдството. Академично издателство на АУ Пловдив, 334.

III. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

А. Устни доклади

 1. Ivanova, R., V. Nikolov, H. Hristev, P. Bacalov, 2009, Investigating some blood biochemical indices of cows of Bulgarian rhodope cattle breed under lowland conditions. International conference of BENA “Pollution management and environmental protection”, September 16-20, 2009, Tirana, Albania.

 2. Nicolov, V., Ivanova R., Hristev, H., Bacalov, P., 2009, Age status of some biochemical blood indices of a mountain breed bred at lowland conditions. Ochrana zvirat a welfare-16 odborna conference s mezinarodni ucasti, Brno, 2009, 154-157.

Б. Постерни доклади

 1. Hristev H., V. Nikolov, R. Ivanova, P. Bacalov, 2009, Possibilities of evalution of the adapting capacity of cows of Bulgarian rhodope cattle breed by some interior characteristics. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 406-408.

 2. Bacalov P., V. Nikolov, H. Hristev, R. Ivanova, 2009, Seasonal dynamics of some homeostatic indices in cows of Bulgarian rhodope cattle breed raised under lowland conditions. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 264-267.

 3. Ivanova, R., H. Hristev, V. Nikolov, P. Bacalov, 2009, Study on hematological chracteristics of cows of Bulgarian rhodope cattle breed under lowland conditions. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 398-402.

 4. Nikolov V., R. Ivanova, P. Bacalov, H. Hristev, 2009, Influence of high temperature stress on behaviour of mountain breed dairy cows. Proceedings IV Balkan conference of animal science “Balnimalcon 2009” 14-16 May, Stara Zagora, Bulgaria, 409-412.


IV. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Устни доклади

 1. Бацалов, П., Д. Димов, А. Арнаудов, А. Вучков. 2008. Възможност за ранна диагностика на бременност при овце, заплодени в развъден сезон. Научни трудове на Съюза на учените - Пловдив.том VII. 306-308.

С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на доц. д-р П. Бацалов

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

7

-

-

-
На работата

1.

Penkov, D., P. Bacalov H. Hristev, 2005, Content of glycogen in liver and ketone bodies in blood of Muscovy ducks during starving envisaged in the methods for balanced experiments. J. Central Eur. Agric., 6, 235-240.
(1)

Marshall D. McCue, 2010, Starvation physiology: Reviewing the different strategies animals use to survive a common challenge. Comparative Biochemistry and Physiology, Part A 156, 1-18. (цитиране на стр. 9).
(2)

Harlia E., Suryanto D., Astuti Y., Eulistanti M., Hamdani R., 2011, Deteksi logam berat Plumbum dan Kadmium pada hati kelinci. UNPAD JOURNALS&PUBLISHING

На работата

2.


Nikolov, V., R. Ivanova, H. Hristev, P. Bacalov, 2009. Age Status of Some Biochemical Blood Indices of a Mountain Breed Bred at lowland conditions. 16th Scientific Conference with International Participation „Animal Protection and Welfare 2009” University of Veterinary and Pharmaceutical Sciences in Brno, VFU Brno, p.154-158.
(1)

Алрагуби, Салех Мансур, 2012, Възможности за съхраняване и устойчиво развъждане на застрашени от изчезване автохтонни породи говеда. Дисертация. АУ Пловдив, 211.

На работата

3.

Nikolov, V., R. Ivanova, P. Bacalov, H. Hristev, 2009. Influence of High Temperature Stress on Behaviour of Mountain Breed Dairy Cows. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Stara Zagora, p. 409–412.
(1)

Алрагуби, Салех Мансур, 2012, Възможности за съхраняване и устойчиво развъждане на застрашени от изчезване автохтонни породи говеда. Дисертация. АУ Пловдив, 211.

На работата

4.

Ivanova, R., H. Hristev, V. Nikolov, P. Bacalov, 2009. Study on some hematological characteristics of cows of Bulgarian Rhodope cattle breed under lowland conditions. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14–16 May, Trakia University, Stara Zagora, p.398–402
(1)

Алрагуби, Салех Мансур, 2012, Възможности за съхраняване и устойчиво развъждане на застрашени от изчезване автохтонни породи говеда. Дисертация. АУ Пловдив, 211.

На работата

5.

Hristev, H., V. Nikolov, R. Ivanova, P. Bacalov, 2009. Possibilities of evaluation of the adapting capacity of cows of Bulgarian Rhodope cattle breed by some interior characteristics. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14–16 May, Trakia University, Stara Zagora, p. 406–408
(1)

Алрагуби, Салех Мансур, 2012, Възможности за съхраняване и устойчиво развъждане на застрашени от изчезване автохтонни породи говеда. Дисертация. АУ Пловдив, 211.

На работата

6.

Bacalov, P., V. Nikolov, H. Hristev, R. Ivanova, 2009. Seasonal dynamics of some

homeostatic indices in cows of Bulgarian Rhodope cattle breed raised under lowland conditions. Proceedings IV Balkan Conference of AnimalScience BALNIMALCON 2009, 14-16 May, Trakia University, Stara Zagora, p. 264–267.


(1)

Алрагуби, Салех Мансур, 2012, Възможности за съхраняване и устойчиво развъждане на застрашени от изчезване автохтонни породи говеда. Дисертация. АУ Пловдив, 211.

На работата

7.

Николов В., Хр. Христов, Д. Пенков, П. Бацалов, В. Копривленски, Р. Иванова, Хр. Янчева, С. Алрагуби, 2012. Технология на говедовъдството, Академично издателство на Аргарния университет - Пловдив, с. 333.
(1)

Алрагуби, Салех Мансур, 2012, Възможности за съхраняване и устойчиво развъждане на застрашени от изчезване автохтонни породи говеда. Дисертация. АУ Пловдив, 211.


Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> POL -> kat Jivotnovydstvo
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р В. Николов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р васко тодоров герзилов
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Матина Н. Димитрова
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо христев
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн димо стефанов пенков
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р Ивелина Запрянова-боева
kat Jivotnovydstvo -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Алекси Стойков


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница