С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Златко Стоянов ЗлатевДата25.06.2017
Размер40.23 Kb.
#24458

С П И С Ъ К

на научните трудове на доц. д-р Златко Стоянов Златев

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

16

14

2

-

-

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

1

1

-

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

1

6

-

1


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст


 1. Berova, M., N. Stoeva, Z. Zlatev, T. Stoilova, P. Chavdarov.2007. Physiological changes in bean (Phaseolus vulgaris L.) leaves, infected by the most important bean diseases. Journal of Central European Agriculture. 8 (1), 57-62.

 2. Златев З. 2008. Влияние на почвеното засушаване върху хлорофилната флуоресценция в листа от слънчоглед (Helianthus annuus L). Растениевъдни науки, 45, 488-491.

 3. Kaymakanova M, Z. Zlatev, N. Stoeva. 2008. Non-destructive determination of bean plants (Phaseolus vulgaris L.) response to salt stress. Journal of Food Physics. Vol. 21, 103-111.

 4. Zlatev Z. 2009. Drought-induced changes of chlorophyll fluorescence of young wheat plants. Biotechnol. & Biotechol. Eq., 23 (2), 438-441.

 5. Василев А., М. Берова, Н. Стоева, З. Златев. 2009. Разработване и пилотно изпитване на растителен тест за оценка на токсичността на замърсени с тежки метали почви. Аграрни науки, 1, 45-53.

 6. Попов Г., З. Златев. 2010. Функционална активност на фотосинтетичния апарат на фасул в условия на засушаване. Аграрен Университет-Пловдив, Научни трудове, т. LV, кн. 3, 169-174.

 7. Zlatev Z., M. Berova, N. Stoeva, A. Vassilev. 2010. Drought-induced changes in chlorophyll fluorescence of vigna plants. Agricultural University-Plovdiv, Scientific Works, vol. LV, book 2, 417-420.

 8. Василев А., М. Берова, Н. Стоева, З. Златев, Н. Динев. 2010. Метална фитотоксичност-подходящи индикатори и тестове за екотоксикологична оценка на замърсени почви. Аграрни Науки, ІІ (4), 51-58.

 9. Василев А., З. Златев, М. Берова, Н. Стоева. 2010. Толерантност на растенията към засушаване и високи температури-физиологични механизми и подходи за подбор на толерантни генотипове. Аграрни Науки, ІІ (4), 59-64.

 10. Zlatev Z., A. Vassilev, V. Goltsev, G. Popov. 2010. Drought-induced changes in chlorophyll fluorescence of young bean plants. Agricultural Sciences, II (4), 75-79.

 11. Stoeva N., M. Berova, Z. Zlatev, M. Kaymakanova. L. Koleva, D. Ganeva. 2010. Physiological test for evaluation of genotypes tolerance of tomato (Solanum lycopersicum) to water stress. Agricultural Sciences, II (4), 81-84.

 12. Златев З., Т. Колев. 2010. Промени в хлорофилната флуоресценция на твърда пшеница при въздействие с ниски температури. Field Crops Studies, vol.VI (2), 307-310.

 13. Колев Т., З. Златев, М. Мънгова, К. Иванов. 2010. Продуктивност на френски сортове твърда пшеница (Tr. Durum Desf.) при условията на централна южна България. Field Crops Studies, vol.VI (3), 375-380.

 14. Zlatev Z. 2012. Leaf gas exchange and water relations of two sunflower cultivars under drought. Agricultural Science and Technology. 4 (1), 24-26.

 15. Zlatev Z., T. Kolev. 2012. Changes in chlorophyll fluorescence and leaf gas exchange of durum wheat under low positive temperature. Agricultural Science and Technology. 4 (1), 20-23.

 16. Zlatev Z., F. Lidon. 2012. An overview on drought induset changes in plant growth, water relations and photosynthesis. Emir. J. Food Agric. 24 (1), 57-72.


II. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


 1. Керин В, М. Берова, А. Василев, Н. Стоева, З. Златев. Физиология на растенията. Академично издателство на Аграрен Университет-Пловдив, 320 с., (2011).

 2. Берова М., Н. Стоева, А. Василев, З. Златев. 2007. Ръководство за упражнения по Физиология на растенията. Академично издателство на Аграрен Университет-Пловдив, 1420 с., (2007).
С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на доц. д-р Златко Стоянов Златев

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

3

На работата

Zlatev Z. 2009. Drought-induced changes of chlorophyll fluorescence of young wheat plants. Biotechnol. & Biotechol. Eq., 23 (2), 438-441.

1. Sedigheh HG, M Mortazavian, D Norouzian, M Atyabi, A Akbarzadeh, K Hasanpoor and M Ghorban. 2011. Oxidative stress and leaf senescence. BMC Research Notes. 4, 477-485.
2. Wu X-L and W-K Bao.2011. Effect of water deficit on growth and photosynthetic characteristics of 13 winter wheat. African Journal of Biotechnology. Vol.10 (56), 11861-11869,
3. Sedigheh HG, M Ghorbani, M Mortazaviyan, D Norouzian, M Atyabi, A Akbarzadeh and E Chamani. 2011. Oxidative Stress and Leaf Senescence. Insight Botany, 1(1), 5-14.
Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> POL -> kat Fiziologia
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р П. Бацалов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Кунка Кожухарова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо Анастасов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
POL -> -
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
kat Fiziologia -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Малгожата Берова
kat Fiziologia -> С п и с ъ к на научните трудове на ас. Д-р любка христова колева
kat Fiziologia -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Невена Стоева
kat Fiziologia -> С п и с ъ к на научните трудове на Андон Василев андонов


Сподели с приятели:
©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница