С п и с ъ к на научните трудове на гл ас д-р Красимира УзуноваДата14.04.2017
Размер47.18 Kb.

С П И С Ъ К

на научните трудове на гл. ас. д-р Красимира Узунова

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

9

-

-

5

4

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

-

1

-

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

2

3

2

2


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст


 1. Krasimira Uzunova, Stefan Videv and Krasimir Aleksandrov, 2007, New possibilities to development of rose picking up custom into tourist attraction, International Scientific Meeting “Multifunctional Agriculture and Rural Development (II) – Rural Values Preservation”, 6-7. 12. 2007, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, vol. 1, 326-332.

 2. Slavcho Pandeliev, Stefan Videv, Krasimir Aleksandrov and Krasimira Uzunova, 2007, Conditions and possibilities for development of the wine tourism in Bulgaria, International Scientific Meeting “Multifunctional Agriculture and Rural Development (II) – Rural Values Preservation”, 6-7. 12. 2007, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, vol. 1, 279-287.

 3. Krasimira Uzunova, Mariya Zarkova, Ivan Penov and Мalcolm Elliott, (2007) The application of regression analysis with dummy variables in statistical processing of data from induction of somatic embryogenesis of roses, 5-th International Conference, IPPS in Bulgaria - Propagation of Ornamental Plants, Sept, Sofia.

 4. Krasimira Uzunova, Adrian Slater, Nigel Scott, Malcolm Elliott and Krastina Ivanova, (2007) The application of biotechnology to rose improvement, 5-th International Conference, IPPS in Bulgaria - Propagation of Ornamental Plants, Sept, Sofia.

 5. Krasimira Uzunova (2007), Clonal micropropagation of some representatives in genus Rosa, International Scientific Conference “Plant Genetic Stoks - The Basis of Agriculture of Today”, IPGR “K. Malkov”, Sadovo, vol. 2-3, 221-224.

 6. Красимира Узунова, 2009, Приложение на растежни регулатори в in vitro размножаване на български и английски сортове рози (Rosa hybrida L.), Юбилейна научна сесия с международно участие „Цветарството – традиции и предизвикателства”, 2009, сборник статии, 69-72.

 7. Красимира Узунова (2007), Приложение на различни подходи в създаването на високостъблени рози, Международна научна конференция „Растителният генофонд – основа на съвременното земеделие, Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, Садово, том 2-3, 225-227.

 8. Krasimira Uzunova, Zlatko Zlatev, 2012, Drought-induced changes in photosynthesis of young vigna plants, Научна конференция с международно участие „Обща селскостопанска политика на Европейски съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България” Стара Загора, под печат.

 9. Zlatko Zlatev, Vladislav Popov, . Krasimira Uzunova, 2012, Effect of organic fertilizers on photosynthesis of young tomato plants (Lycopersicon esculentum L.). Научна конференция с международно участие „Обща селскостопанска политика на Европейски съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България” Стара Загора, под печат.


II. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА


 1. Д. Димова, Кр. Узунова- Експериментален дизайн и биометрия. 2012


III. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

А. Устни доклади

 1. Krasimira Uzunova, Stefan Videv and Krasimir Aleksandrov, 2007, New possibilities to development of rose picking up custom into tourist attraction, International Scientific Meeting “Multifunctional Agriculture and Rural Development (II) – Rural Values Preservation”, 6-7. 12. 2007, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, vol. 1, 326-332.

 2. Slavcho Pandeliev, Stefan Videv, Krasimir Aleksandrov and Krasimira Uzunova, 2007, Conditions and possibilities for development of the wine tourism in Bulgaria, International Scientific Meeting “Multifunctional Agriculture and Rural Development (II) – Rural Values Preservation”, 6-7. 12. 2007, Institute of Agricultural Economics, Belgrade, vol. 1, 279-287.

Б. Постерни доклади

1. Krasimira Uzunova, Mariya Zarkova, Ivan Penov and Мalcolm Elliott, (2007) The application of regression analysis with dummy variables in statistical processing of data from induction of somatic embryogenesis of roses, 5-th International Conference, IPPS in Bulgaria - Propagation of Ornamental Plants, Sept, Sofia.

2. Krasimira Uzunova, Adrian Slater, Nigel Scott, Malcolm Elliott and Krastina Ivanova, (2007) The application of biotechnology to rose improvement, 5-th International Conference, IPPS in Bulgaria - Propagation of Ornamental Plants, Sept, Sofia.
IV. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Устни доклади

1. Krasimira Uzunova (2007), Clonal micropropagation of some representatives in genus Rosa, International Scientific Conference “Plant Genetic Stoks - The Basis of Agriculture of Today”, IPGR “K. Malkov”, Sadovo, vol. 2-3, 221-224.

2. Красимира Узунова, 2009, Приложение на растежни регулатори в in vitro размножаване на български и английски сортове рози (Rosa hybrida L.), Юбилейна научна сесия с международно участие „Цветарството – традиции и предизвикателства”, 2009, сборник статии, 69-72.Б. Постерни доклади

1. Красимира Узунова (2007), Приложение на различни подходи в създаването на високостъблени рози, Международна научна конференция „Растителният генофонд – основа на съвременното земеделие, Институт по растителни генетични ресурси „К. Малков”, Садово, том 2-3, 225-227.

2. Krasimira Uzunova, Zlatko Zlatev, 2012, Drought-induced changes in photosynthesis of young vigna plants, Научна конференция с международно участие „Обща селскостопанска политика на Европейски съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България” Стара Загора, под печат.

3. Zlatko Zlatev, Vladislav Popov, . Krasimira Uzunova, 2012, Effect of organic fertilizers on photosynthesis of young tomato plants (Lycopersicon esculentum L.). Научна конференция с международно участие „Обща селскостопанска политика на Европейски съюз 2020 и развитие на аграрното производство в България” Стара Загора, под печат.
С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на гл. ас. д-р Красимира Узунова

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

4

1

3

-
На работата
Krasimira Uzunova (2007), Clonal micropropagation of some representatives in genus Rosa, International Scientific Conference “Plant Genetic Stoks - The Basis of Agriculture of Today”, IPGR “K. Malkov”, Sadovo, vol. 2-3, 221-224.

1.

(1)

МИТРОФАНОВА И. В, 2009, ФИЗИОЛОГИЯ И БИОХИМИЯ КУЛЬТ. РАСТЕНИЙ.. Т. 41. № 6, 496-509.

2.

(2)

М. Шахънова, Научна конференция с международно участие: “Горското стопанство – мост към бъдещето”, София, 2010 г.

3.

(3)

science magazine blog, bibliography, top agriculture, http://eurekamag.com/agriculture/.

4.

(4)

Jinling Yan, Chun-Mai Yang, 2009, Tianjin Agricultural Sciences, 101.

Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> POL -> kat Genetika
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р П. Бацалов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Кунка Кожухарова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо Анастасов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р В. Николов
kat Genetika -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
kat Genetika -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Светла Янчева
kat Genetika -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Невенка Ганушева
kat Genetika -> С п и с ъ к на научните трудове на ас биляна Сергеева Иванова за периода 2007-12 г


Поделитесь с Вашими друзьями:


База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2019
отнасят до администрацията

    Начална страница