С п и с ъ к на научните трудове на гл. Ас. Иванка семерджиеваДата23.04.2017
Размер42.21 Kb.
#19790

С П И С Ъ К

на научните трудове на ГЛ. АС. Иванка семерджиева

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

10

3

7

-

-

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

-

-

-

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

-

-

-

-


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст


  1. Манева Василина, Семерджиева Иванка & Лечева Иванка. 2010. Анатомо – морфологични изменения при два сорта ечемик – Обзор и Ахелой 2, вследствие нападение от листни въшки. Field Crops Studies. vol. 6(1):171-176.
  1. Koleva, L., Semerdjieva, I., Nikolova, A. & Vassilev, A. 2010. Comparative morphological and histological study on zinc- and cadmium-treated durum wheat plants with similar growth inhibition. General and Applied Plant Physiology. 36(1-2), 08-11.
  1. Atanasova Daniela Yordanova & Semerdjieva Ivanka Bojkova. 2009.

Population density of Phytonomus variabilis Hrbst. and Phytodecta fornicata Brugg. on multifoliolate and trifoliolate alfalfa in relation to anatomical characteristics on their leaves. Journal of Central European Agriculture. 10(4):321-326.


  1. Semerdjieva, I. & Evstatieva, L. 2010. Distribution and Resource Evaluation of the Tribulus terrestris L. (Zygophyllaceae) in Thracian Floristic Region. Biotechnology & Biotechnology Eq. 24: 56-65, Spec. ed./on-line.  1. Semerdjieva, I.,Yankova-Tsvetkova, E., Baldjiev, G.,&Yorukova-Grancharova, P. 2011. Pollen and seed morphology of Tribulus terrestris L (Zygophyllaceae). Biotechnology & Biotechnology Eq. vol.25(2), pp. 2379-2382. IF: 0,503.  1. Semerdjieva, I. 2011. Studies on leaf anatomy of Tribulus terrestris L. (Zygophyllaceae) in populations from the Thracian floristic region. Biotechnology & Biotechnology Eq. vol.25(2), pp.2373-2378.IF: 0,503.  1. Yankova-Tsvetkova, E., Semerdjieva, I., Baldjiev, G.&Yorukova-Grancharova, P. 2011. On the reproductive biology of Tribulus terrestris L.(Zygophyllaceae): embryological features; pollen and seed viability. Biotechnology & Biotechnology Eq. vol. 25 (2), pp.2383-2387 IF: 0,503.  1. Ivanova, A., Lazarova, I., Mechkarova, P., Semerdjieva, I.&Evstatieva, L. 2011. Intraspecific variability of biologically active compounds of different populations of Tribulus terrestris in Thracian floristic region. Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 25 (2): 2357-2361, IF: 0,503.

  2. Атанасова Даниела & Семерджиева Иванка. 2010. Влияние на анатомо-морфологичните характеристики на стъблата на Многолистната и Tрилистната люцерна (Medicago sativa L.) върху предпочитанията за яйцеснасяне на Hypera Postica (Gyllenhal, 1813). Научни трудове, АУ-Пловдив. т. LV (2), 17-19.
  1. Maneva, V., Lecheva, I., Vassilev, A. & Semerdjieva, I. 2010. Changes in the photosynthetic performance of infested leaves of two barley cultivars by aphids. 45th Croatian & 5th International Symposium on Agriculture, 831-836.С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на ГЛ. АС. Иванка Семерджиева

I

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

3

-

3

-
На работатаSemerdjieva I. & Evstatieva L. 2010. Distribution and resources evaluation of Tribulus terrestris L. /Zygophyllaceae/ population in Thracian floristic region.,

Biotechnol.&Biotechnol. Eq., 24(Special edition 2/on-line), 56-65.1.

(1)

Georgi Petkov, 2011. Еnhancement of Tribulus terrestris L. yield by supplement of green house seedlings, Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 2011, 25(2), 2366-2368.

2.

3.

(1)

(1)


Ljuba Evstatieva&Bozhidar Tchorbanov. 2011. Complex investigations of Tribulus terrestris L. for sustainable use by pharmaceutical industri., Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 2011, 25(2), 2341-2347.

Boriana Sidjimova, Ljuba Evstatieva, Antoaneta Ivanova, Pepa Mechkarova, Irina Lazarova & Bozhidar Tchorbanov. 2011. Intraspeciafic variability of main phytochemical compounds in Tribulus terrestris L. from North Bulgaria


Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> POL -> kat Botanika
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Кунка Кожухарова
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо Анастасов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
POL -> -
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на гл. Ас. Д-р кирил стоянов
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове


Сподели с приятели:
©obuch.info 2022
отнасят до администрацията

    Начална страница