С п и с ъ к на научните трудове наДата15.01.2017
Размер66.33 Kb.

С П И С Ъ К

на научните трудове на

ГЛ. АС. Д-Р ценка иванова радукова

за периода 2007-12 г.

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В материали от конференции

В България

В чужбина

12

1

1

8

2

Учебни помагала

Сортове и патенти

Учебници

Ръководства

Други

Защитени

Внедрени

-

-

-

-

-

Участие в научни форуми

В България

В чужбина

Устни доклади

Постери

Устни доклади

Постери

-

9

-

2


I. НАУЧНИ ПУБЛИКАЦИИ пълен текст
1. Radoukova Tz. Features of Siberian Juniper (Juniperus sibirica Burgsd.). ІІ.Vegetative Reproduction under Conditions of Central Balkan National Park. J. of Balkan Ecology 10(3), 279-285,( 2007)

2. Ц. Радукова. Епидермално-стоматографски анализ на дървесни видове в условията на транспортнo замърсяване на въздуха. VІІ Международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие”, . Сб.Н.Тр СУ – Враца,169 – 174, ( 2008)3. Ц. Радукова. Листна диагностика на дървесни видове в условията на транспортнo замърсяване на въздуха. Сб.Н.Тр СУ – Враца, 174 – 179.( 2008)

4. Radоukova, Tz. Analysis of the vegetstion covering under the influence of the different abundance of Juniperus sibirica Burgsd. in two zones of the Central Balkan mountain. В: Велчева, И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сб.доклади), 1 ноември 2008, Пловдив, 36-47,( 2008).

5. Radоukova, Tz.. Occurrence of basic phenological phases for several species of wheatgrasses at the high-mountain clean of trees area of the “Central Balkans” National Park. В: Велчева, И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сб.доклади), 1 ноември 2008, Пловдив, 47-55,( 2008).

6. Радукова, Ц. Мониторинг върху темпа на инвазия на Juniperus sibirica Burgsd. във високопланинската безлесна зона на Национален Парк “Централен Балкан”. В: Василев, С. (отг.ред.), Сб.Н.Тр.СУБ – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Т. VII, 294-298,( 2008).

7. Radоukova, Tz. Anatomical mutability of the leaf epidermis in two species of Fraxinus L. in a region with autotransport pollution. Biotech. & Biotechnol. Eq. (Spec. Edd.), 23, 2, 405-409,( 2009).

8. Радукова, Ц. Морфологични увреждания на листния апарат при два вида Fraxinus L. в условия на интензивен автотранспорт. ІІІ Национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници. 25.04.2009г. Пловдив III национална научна конференция (сб. доклади), 25 април 2009, Пловдив, 69 – 73,( 2009).

9. Радукова, Ц. Морфолого-анатомични изменения на листата при три голосеменни растения под въздействие на автомоторно замърсяване на въздуха. Научно-техническа конференция с международно участие (сб. доклади), 19 май 2010, Пловдив,459 –465,( 2010).

10. Радукова Ц. Возрастная и половая структура популяции Juniperus sibirica Burgsd. в высокогорной безлесной зоне Национального Парка „Центральный Балкан” – Центральная Старая Гора (Болгария)Материалы международной научно-практической конференции, (сб. статей) 23 – 27 мая 2011, Часть I. – Иркутск, 126 – 130,(2011)

11. Радукова Ц..Мониторинг роста вегетативных частей Juniperus sibirica Burgsd. (Cupressaceae) в условиях национального парка "Центральный Балкан" – Болгария. Материалы международной научно-практической конференции, (сб. статей) – Новосибирск, 20 – 28,( 2012)

12. Радукова Ц. Изследване възможността за генеративно размножаване на Juniperus sibirica Burgsd. (Cupressaceae). Х Национална научно-техническа конференция с международно участие „ Екология и здраве”, Пловдив - под печат (2012)


II. ДОКЛАДИ НА СВЕТОВНИ И ЕВРОПЕЙСКИ КОНГРЕСИ И МЕЖДУНАРОДНИ СИМПОЗИУМИ

А. Постерни доклади

1. Радукова Ц. Возрастная и половая структура популяции Juniperus sibirica Burgsd. в высокогорной безлесной зоне Национального Парка „Центральный Балкан” – Центральная Старая Гора (Болгария)Материалы международной научно-практической конференции, (сб. статей) 23 – 27 мая 2011, Часть I. – Иркутск, 126 – 130,(2011)

2. Радукова Ц..Мониторинг роста вегетативных частей Juniperus sibirica Burgsd. (Cupressaceae) в условиях национального парка "Центральный Балкан" – Болгария. Материалы международной научно-практической конференции, (сб. статей) – Новосибирск, 20 – 28,( 2012)
III. ДОКЛАДИ НА НАУЧНИ ФОРУМИ В БЪЛГАРИЯ

А. Постерни доклади

1. Ц. Радукова. Епидермално-стоматографски анализ на дървесни видове в условията на транспортнo замърсяване на въздуха. VІІ Международен симпозиум “Екология – устойчиво развитие”, . Сб.Н.Тр СУ – Враца,169 – 174, ( 2008)2. Ц. Радукова. Листна диагностика на дървесни видове в условията на транспортнo замърсяване на въздуха. Сб.Н.Тр СУ – Враца, 174 – 179.( 2008)

3. Radоukova, Tz. Analysis of the vegetstion covering under the influence of the different abundance of Juniperus sibirica Burgsd. in two zones of the Central Balkan mountain. В: Велчева, И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сб.доклади), 1 ноември 2008, Пловдив, 36-47,( 2008).

4. Radоukova, Tz.. Occurrence of basic phenological phases for several species of wheatgrasses at the high-mountain clean of trees area of the “Central Balkans” National Park. В: Велчева, И., Цеков, А. (ред.), Юбилейна научна конференция по екология (сб.доклади), 1 ноември 2008, Пловдив, 47-55,( 2008).

5. Радукова, Ц. Мониторинг върху темпа на инвазия на Juniperus sibirica Burgsd. във високопланинската безлесна зона на Национален Парк “Централен Балкан”. В: Василев, С. (отг.ред.), Сб.Н.Тр.СУБ – Пловдив. Серия В. Техника и технологии. Т. VII, 294-298,( 2008).

6. Radоukova, Tz. Anatomical mutability of the leaf epidermis in two species of Fraxinus L. in a region with autotransport pollution. Biotech. & Biotechnol. Eq. (Spec. Edd.), 23, 2, 405-409,( 2009).

7. Радукова, Ц. Морфологични увреждания на листния апарат при два вида Fraxinus L. в условия на интензивен автотранспорт. ІІІ Национална научна конференция 2009 за студенти, докторанти и млади научни работници. 25.04.2009г. Пловдив III национална научна конференция (сб. доклади), 25 април 2009, Пловдив, 69 – 73,( 2009).

8. Радукова, Ц. Морфолого-анатомични изменения на листата при три голосеменни растения под въздействие на автомоторно замърсяване на въздуха. Научно-техническа конференция с международно участие (сб. доклади), 19 май 2010, Пловдив,459 –465,( 2010).

9. Радукова Ц. Изследване възможността за генеративно размножаване на Juniperus sibirica Burgsd. (Cupressaceae). Х Национална научно-техническа конференция с международно участие „ Екология и здраве”, Пловдив - под печат (2012)
С П И С Ъ К

на забелязаните цитати на

ГЛ. АС. Д-Р ценка иванова радукова

Общ брой

В български издания

В български списания с импакт фактор и в чужди издания

В дисертации

2

-

2

-
На работата
Radоukova, Tz. Anatomical mutability of the leaf epidermis in two species of Fraxinus L. in a region with autotransport pollution. Biotech. & Biotechnol. Eq. (Spec. Edd.), 23, 2, 405-409,( 2009).

1.

(1)

Astri Nur Andini, Hak cipta milik IPB, Bogor Agricultural University, Bogor,p. 1-10, 2011

2.

(2)

Nurul Haruningtyas, Hak cipta milik IPB, Bogor Agricultural University, Bogor,p. 11-21, 2011
Каталог: cntnr -> NID -> Registyr NID -> POL -> kat Botanika
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на Доц д-р Кунка Кожухарова
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р Христо Анастасов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на ас д-р Красмира любенова аврамова
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на доц д-р В. Николов
POL -> С п и с ъ к на научните трудове на проф дсн Дияна светлева
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на гл. Ас. Д-р кирил стоянов
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове на гл. Ас. Иванка семерджиева
kat Botanika -> С п и с ъ к на научните трудове


Поделитесь с Вашими друзьями:
База данных защищена авторским правом ©obuch.info 2020
отнасят до администрацията

    Начална страница